Image
Kvinne i prat med attføringskonsulent
Lenke
Fuse

Yrkesbeskrivelse

Jobbveileder

En jobbveileder hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Jobbveiledere kan ha mange forskjellige titler som for eksempel jobbkonsulent, jobbspesialist, arbeidsformidler eller attføringskonsulent. 
 
Som jobbveileder arbeider du med mennesker som av ulike grunner har falt ut av eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom veiledning, motivasjon og tilrettelegging styrkes den enkeltes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.
 

Vanlige arbeidsoppgaver for en jobbveileder:

 • kartlegge deltakernes situasjon og muligheter
 • veilede om arbeid og utdanning
 • utarbeide handlingsplaner for deltakere
 • undervise grupper og lage undervisningsopplegg 
 • følge opp deltakerne og gi jobbrelatert bistand 
 • samarbeide med arbeidsgivere, NAV, lege og andre samarbeidspartnere
Jobbveilederen deltar i arbeidet med å avklare deltakernes arbeidsevne og kartlegger hvilke muligheter deltakerne har i arbeidsmarkedet. De vurderer også om deltakerne har behov for opplæring eller andre tiltak. Målet er at deltakeren kommer tilbake i jobb, enten i sitt tidligere yrke eller i et nytt yrke.
 
Som jobbveileder kontakter du ofte arbeidsgivere for å få finne praksis eller jobb for deltakerne. Jobbveiledere følger deltakerne tett ute hos arbeidsgivere. 
 
Jobben innebærer ofte noe undervisning. Jobbveiledere må skrive planer og rapporter, og gi mye veiledning innen skriving av cv og jobbsøknad. 
 
Arbeidet er tverrfaglig og jobbveiledere jobber ofte sammen med psykologerfysioterapeuter, pedagoger eller sykepleiere.
 
Yrket har en del fellestrekk med karriereveileder

Hvor jobber jobbveiledere ?

Jobbveiledere jobber i attføringsbedrifter/arbeidsmarkedsbedrifter og andre virksomheter som jobber med arbeidsrettet rehabilitering. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som jobbveileder bør du like å jobbe med mennesker. Gode kommunikasjonsegenskaper er viktig når du skal motivere deltakerne til endring og utvikling, og veilede på faglige og personlige utfordringer. Det er en fordel å ha førerkortet, siden jobbveiledere er ute på oppdrag daglig.
 
Du bør ha kjennskap til arbeidsmarkedet og kunnskap om arbeidslivets koder, krav og forventningerDu bør også ha gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team

Utdanning

Jobbveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Ofte kreves relevant høyere utdanning innen helse- og sosialfag, sosialt arbeidpedagogikk, samfunnsfag eller lignende. 

Bedrifter

Jobbveileder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139128 - ARBEIDSTILRETTELEGGER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 3444101 - ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 2512133 - ATTFØRINGSKOORDINATOR
 • 5139136 - ATTFØRINGSLEDER
 • 5139135 - VEILEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 3444106 - VEILEDER I ARBEIDSMARKEDSETATEN
 • 3444109 - ARBEIDSFORMIDLER
 • 3444105 - ARBEIDSFORMIDLER (OFFENTLIG FORMIDLING)
 • 3444107 - FORMIDLER (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444104 - GRUPPELEDER I ARBEIDSMARKEDSETATEN
 • 3444102 - KONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444108 - RETTLEDER (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444110 - VEILEDER (ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN)
 • 5139134 - ARBEIDSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 2512130 - REKRUTTERINGSKONSULENT
 • 5139137 - AVDELINGSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 5139141 - TILRETTELEGGER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139124 - ARBEIDSTILRETTELEGGER (VERNET BEDRIFT)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. juni 2021, av Ressurs Tromsø