Gjennomgått i samarbeid med Ressurs Tromsø 26. september 2023

Jobbveileder

En jobbveileder hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Arbeidsoppgaver

Jobbveiledere kan ha mange forskjellige titler som for eksempel jobbkonsulent, jobbspesialist eller arbeidsformidler.
 
Som jobbveileder arbeider du med mennesker som av ulike grunner har falt ut av eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom veiledning, motivasjon og tilrettelegging styrkes den enkeltes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.
 

Vanlige arbeidsoppgaver for en jobbveileder:

 • kartlegge deltakernes situasjon og muligheter
 • veilede om arbeid og utdanning
 • utarbeide handlingsplaner for deltakere
 • undervise grupper og lage undervisningsopplegg 
 • følge opp deltakerne og gi jobbrelatert bistand 
 • samarbeide med arbeidsgivere, NAV, lege og andre samarbeidspartnere
Jobbveilederen deltar i arbeidet med å avklare deltakernes arbeidsevne og kartlegger hvilke muligheter deltakerne har i arbeidsmarkedet. De vurderer også om deltakerne har behov for opplæring eller andre tiltak. Målet er at deltakeren kommer tilbake i jobb, enten i sitt tidligere yrke eller i et nytt yrke.
 
Som jobbveileder kontakter du ofte arbeidsgivere for å få finne praksis eller jobb for deltakerne. Jobbveiledere følger deltakerne tett ute hos arbeidsgivere. 
 
Jobben innebærer ofte noe undervisning. Jobbveiledere må skrive planer og rapporter, og gi mye veiledning innen skriving av cv og jobbsøknad. 
 
Arbeidet er tverrfaglig og jobbveiledere jobber ofte sammen med psykologerfysioterapeuter, pedagoger eller sykepleiere.
 
Yrket har noen fellestrekk med karriereveileder

Hvor jobber jobbveiledere?

Jobbveiledere jobber i arbeids - og inkluderingsbedrifter og andre virksomheter som jobber med arbeidsrettet rehabilitering. 

Hvordan er det å jobbe som jobbveileder?

Intervjuer

Johan Gustavsen på kontorene til Velle Utvikling i Tønsberg. Hans jobb er å få folk inn arbeid eller utdanning.

Jobbveileder

Anders Gustavsen

Å styrke deltakernes muligheter til å komme i jobb er selve grunnmuren i jobben til Anders Gustavsen.

Passer jeg til å bli jobbveileder?

For å jobbe som jobbveileder bør du like å jobbe med mennesker. Gode kommunikasjonsegenskaper er viktig når du skal motivere deltakerne til endring og utvikling, og veilede på faglige og personlige utfordringer. Det er en fordel å ha førerkortet, siden jobbveiledere er ute på oppdrag daglig.
 
Du bør ha kjennskap til arbeidsmarkedet og kunnskap om arbeidslivets koder, krav og forventningerDu bør også ha gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team

Hva tjener jobbveiledere?

Hvordan utdanner du deg til jobbveileder?

Jobbveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Ofte kreves relevant høyere utdanning innen helse- og sosialfag, sosialt arbeidpedagogikk, samfunnsfag eller lignende. 

Hvilke utdanninger er vanligst for jobbveiledere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber jobbveiledere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med jobbveiledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5139141 - TILRETTELEGGER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139135 - VEILEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 5139128 - ARBEIDSTILRETTELEGGER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 5139124 - ARBEIDSTILRETTELEGGER (VERNET BEDRIFT)
 • 3444110 - VEILEDER (ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN)
 • 3444109 - ARBEIDSFORMIDLER
 • 3444108 - RETTLEDER (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444107 - FORMIDLER (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444106 - VEILEDER I ARBEIDSMARKEDSETATEN
 • 3444105 - ARBEIDSFORMIDLER (OFFENTLIG FORMIDLING)
 • 3444104 - GRUPPELEDER I ARBEIDSMARKEDSETATEN
 • 3444102 - KONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444101 - ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 2512133 - ATTFØRINGSKOORDINATOR

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.