Image
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ
Lenke
Adobe stock / New Africa

Yrkesbeskrivelse

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.

Innholdsprodusenten jobber ofte for en bedrift, men du kan også jobbe i et byrå. Som innholdsprodusent lager du innhold for bedriften eller oppdragsgiveren. Det kan være nyheter, informasjon eller markedsrettet innhold, for eksempel reklame. Du kan også jobbe for mediebedrifter.

Sammen med oppdragsgiveren skal innholdsprodusenten finne ut hva som er behovene og bli enige om hva som skal formidles og hvordan.

Innholdsprodusenten jobber både med video, bilde og tekst og gjerne i kombinasjon.

Som innholdsprodusent må du planlegge produksjonen fra ide til gjennomføring. Det innebærer blant annet å finne informasjon om det som skal formidles, skaffe deg innsikt om målgruppen og velge riktige kanaler eller plattformer for prosjektet. Deretter må du lage produksjonsplaner for prosjektet og lage en strategi for markedsføringen og publiseringen av innholdet.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • utvikle og pitche ideer og prosjekter til oppdragsgivere
  • samle innsikt om målgruppene og bruke det i arbeidet
  • gjennomføre opptak og redigere lyd, bilder og videoer
  • skrive tekster
  • lage produksjonsplaner og budsjett

Hvor jobber innholdsprodusenter ?

Som innholdsprodusent kan du jobbe i mediebedrifter, og i større bedrifter og offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner, som har bruk for innholdsprodusenter som kan både produsere bilde, video og tekst.

Personlige egenskaper

En innholdsprodusent må være kreativ, nysgjerrig og ha evnen til å sette seg inn i nye problemstillinger eller temaer. Du må også kunne jobbe selvstendig og som del av et team.

Bedrifter

Innholdsprodusent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3491102 - INFORMASJONSMEDARBEIDER
  • 3491101 - INFORMASJONSKONSULENT
  • 3419130 - KONSULENT (REKLAME OG MARKEDSFØRING)
  • 3419102 - MARKEDSFØRINGSASSISTENT

Sist kvalitetssikret den 28. mars 2022, av Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon