En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Havbunnsinstallatøren er en brønnoperatør som betjener verktøysystemer og operasjoner til brønner på havbunnen som ikke har strenger til rigger eller plattformer. Disse brønnene tar gradvis over for plattformer, og egner seg for dype havområder.  

Installasjon og vedlikehold av brønner og produksjonsutstyr på havbunnen foregår ofte fra rigg eller båt. Her senkes utstyret etter at det er testet og koblet sammen, ned på havbunnen med fjernstyrte undervannsfarkoster i samarbeid med FU-operatør og andre. Deretter testes funksjonene på havbunnen fra en kontrollstasjon over havbunnen.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • installere og betjene undervannsutstyr
  • betjene verktøysystemer og installasjonsprogrammer
  • utføre intervensjon, reparasjon og vedlikehold av subseautstyr og enheter
  • rapportere på verktøysystemer og utstyrsenheter
  • tilrettelegge for arbeid som transport og rigging, bestilling og mottak av varer og håndtering av delelager
  • utføre arbeidet i henhold til HMS og bedriftens rutiner og prosedyrer

Du er nødt til å følge strenge prosedyrer og et regelverk. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er svært viktig. 

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Hvor jobber brønnoperatører, havbunnsinstallasjoner ?

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner jobber i olje- eller gassindustrien både offshore på båt, på rigger og ved verksteder på land.

Personlige egenskaper

Som havbunnsinstallatør må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Du kan også ta utdanning i havbunnsinstallasjoner på fagskole. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber brønnoperatørutdannede, havinstallasjoner som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458410 - Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, Vg3

Bedrifter

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 21. september 2020, av Norsk olje og gass