Limtre
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i limtre­produksjons­faget

favoritt ikon

En limtrearbeider lager produkter av limtre.

Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Vanlige arbeidsoppgaver for en limtrearbeider:

  • skjøte og høvle lameller
  • påføre lim og presse limtreprodukter
  • lese tegninger og håndtere maskiner

Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger.

Som limtrearbeider er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor kunne samarbeide godt med dine kolleger. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Hvor jobber limtrearbeidere?

Limtrearbeideren er ansatt ved produksjonssteder og industribedrifter som produserer limtreprodukter.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. I tillegg må du være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i limtreproduksjonsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber limtrearbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Treforedlingsarbeider
Deltid
Alle sektorer
521 personer
131 personer
390 personer
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
31 720 kr
31 800 kr
31 690 kr
380 640 kr
381 600 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
32 190 kr
32 100 kr
32 220 kr
386 280 kr
385 200 kr
386 640 kr
Treforedlingsarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 411 personer
271 personer
2 140 personer
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
34 830 kr
32 270 kr
35 190 kr
417 960 kr
387 240 kr
422 280 kr
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
35 740 kr
32 340 kr
36 290 kr
428 880 kr
388 080 kr
435 480 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
35 500 kr
32 550 kr
35 880 kr
426 000 kr
390 600 kr
430 560 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
37 910 kr
33 680 kr
38 450 kr
454 920 kr
404 160 kr
461 400 kr
Treforedlingsarbeider
Privat
2 918 personer
400 personer
2 518 personer
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 330 kr
31 880 kr
34 760 kr
411 960 kr
382 560 kr
417 120 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
35 000 kr
31 880 kr
35 600 kr
420 000 kr
382 560 kr
427 200 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
35 000 kr
32 340 kr
35 400 kr
420 000 kr
388 080 kr
424 800 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
37 150 kr
33 260 kr
37 740 kr
445 800 kr
399 120 kr
452 880 kr
Treforedlingsarbeider
Deltid
Privat
520 personer
131 personer
389 personer
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
31 720 kr
31 800 kr
31 690 kr
380 640 kr
381 600 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
32 190 kr
32 100 kr
32 220 kr
386 280 kr
385 200 kr
386 640 kr
Treforedlingsarbeider
Heltid
Privat
2 398 personer
269 personer
2 129 personer
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
34 790 kr
32 220 kr
35 180 kr
417 480 kr
386 640 kr
422 160 kr
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
35 700 kr
32 290 kr
36 270 kr
428 400 kr
387 480 kr
435 240 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
35 490 kr
32 520 kr
35 860 kr
425 880 kr
390 240 kr
430 320 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
37 890 kr
33 650 kr
38 420 kr
454 680 kr
403 800 kr
461 040 kr
Treforedlingsarbeider
Alle sektorer
2 932 personer
402 personer
2 530 personer
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 330 kr
31 880 kr
34 780 kr
411 960 kr
382 560 kr
417 360 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
35 010 kr
31 880 kr
35 620 kr
420 120 kr
382 560 kr
427 440 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
35 010 kr
32 360 kr
35 410 kr
420 120 kr
388 320 kr
424 920 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
37 170 kr
33 280 kr
37 750 kr
446 040 kr
399 360 kr
453 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken