Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 09. mai 2022

Fagoperatør i limtreproduksjonsfaget

En limtrearbeider lager produkter av limtre.

Arbeidsoppgaver

Etter fagfornyelsen er denne yrkesbetegnelsen er slått sammen med fagoperatør i trelastfaget. Se den nye beskrivelsen fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Vanlige arbeidsoppgaver for en limtrearbeider:

 • skjøte og høvle lameller
 • påføre lim og presse limtreprodukter
 • lese tegninger og håndtere maskiner

Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger.

Som limtrearbeider er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor kunne samarbeide godt med dine kolleger. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Hvor jobber limtrearbeidere?

Limtrearbeideren er ansatt ved produksjonssteder og industribedrifter som produserer limtreprodukter.

Hvordan er det å jobbe som fagoperatør i limtreproduksjonsfaget?

Intervjuer

Per Erik Vennes ved pussemaskinen på Norsk Limtre AS.

Fagoperatør i limtreproduksjonsfaget

Per Erik Vennes

Per Erik tok fagbrevet 20 år etter tjue år i jobben og angrer på at han ikke tok det tidligere. – Det har både med lønn og yrkesstolthet å gjøre, sier han.

Passer jeg til å bli fagoperatør i limtreproduksjonsfaget?

Du bør være selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. I tillegg må du være nøyaktig. 

Hva tjener limtrearbeidere?

Hvordan utdanner du deg til fagoperatør i limtreproduksjonsfaget?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i limtreproduksjonsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for limtrearbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber limtrearbeiderutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458306 - Limtreproduksjonsfaget, Vg3
 • 458316 - Spon- og fiberplateproduksjon, VK II

Bedrifter: Hvor jobber limtrearbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med limtrearbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8141124 - PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141123 - OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141101 - FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141123 - OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141124 - PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141101 - FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141123 - OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141124 - PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.