Limtre
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i limtre­produksjons­faget

favoritt ikon

En limtrearbeider lager produkter av limtre.

En limtrearbeider skjøter og høvler lameller, limpåfører og presser limtreprodukter. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger. Vikingskipet i Hamar er en av verdens største skøytehaller, og er bygget i limtre.

Limtrearbeideren må kunne lese tegninger og kunne håndtere maskiner. Som limtrearbeider er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor kunne samarbeide godt med dine kolleger. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Hvor jobber limtrearbeidere?

Limtrearbeideren er ansatt ved produksjonssteder og industribedrifter som produserer limtreprodukter.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. I tillegg må du være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber limtrearbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen treforedling
Deltid
Alle sektorer
558 personer
149 personer
409 personer
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 970 kr
30 850 kr
31 010 kr
371 640 kr
370 200 kr
372 120 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
31 490 kr
31 250 kr
31 570 kr
377 880 kr
375 000 kr
378 840 kr
Operatører innen treforedling
Heltid
Alle sektorer
2 466 personer
261 personer
2 205 personer
Ca 209 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 840 kr
31 550 kr
34 100 kr
406 080 kr
378 600 kr
409 200 kr
Ca 209 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
34 750 kr
32 070 kr
35 040 kr
417 000 kr
384 840 kr
420 480 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
34 650 kr
31 990 kr
34 960 kr
415 800 kr
383 880 kr
419 520 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
36 850 kr
33 440 kr
37 250 kr
442 200 kr
401 280 kr
447 000 kr
Operatører innen treforedling
Deltid
Privat
558 personer
149 personer
409 personer
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 970 kr
30 850 kr
31 010 kr
371 640 kr
370 200 kr
372 120 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
31 490 kr
31 250 kr
31 570 kr
377 880 kr
375 000 kr
378 840 kr
Operatører innen treforedling
Heltid
Privat
2 453 personer
259 personer
2 194 personer
Ca 209 kr
Ca 194 kr
Ca 210 kr
33 820 kr
31 500 kr
34 050 kr
405 840 kr
378 000 kr
408 600 kr
Ca 209 kr
Ca 194 kr
Ca 210 kr
34 730 kr
32 020 kr
34 980 kr
416 760 kr
384 240 kr
419 760 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
34 630 kr
31 960 kr
34 940 kr
415 560 kr
383 520 kr
419 280 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
36 830 kr
33 410 kr
37 230 kr
441 960 kr
400 920 kr
446 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold