Limtre
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i limtre­produksjons­faget

favoritt ikon

En limtrearbeider lager produkter av limtre.

Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Vanlige arbeidsoppgaver for en limtrearbeider:

  • skjøte og høvle lameller
  • påføre lim og presse limtreprodukter
  • lese tegninger og håndtere maskiner

Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger.

Som limtrearbeider er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor kunne samarbeide godt med dine kolleger. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Hvor jobber limtrearbeidere?

Limtrearbeideren er ansatt ved produksjonssteder og industribedrifter som produserer limtreprodukter.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. I tillegg må du være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i limtreproduksjonsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber limtrearbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Treforedlingsarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 387 personer
286 personer
2 101 personer
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
35 930 kr
33 260 kr
36 330 kr
431 160 kr
399 120 kr
435 960 kr
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
36 900 kr
33 680 kr
37 440 kr
442 800 kr
404 160 kr
449 280 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
36 790 kr
33 710 kr
37 220 kr
441 480 kr
404 520 kr
446 640 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
39 080 kr
35 090 kr
39 640 kr
468 960 kr
421 080 kr
475 680 kr
Treforedlingsarbeider
Deltid
Alle sektorer
498 personer
125 personer
373 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 230 kr
32 280 kr
33 530 kr
398 760 kr
387 360 kr
402 360 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
34 050 kr
32 860 kr
34 420 kr
408 600 kr
394 320 kr
413 040 kr
Treforedlingsarbeider
Heltid
Privat
2 375 personer
284 personer
2 091 personer
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
35 920 kr
33 200 kr
36 310 kr
431 040 kr
398 400 kr
435 720 kr
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
36 870 kr
33 620 kr
37 410 kr
442 440 kr
403 440 kr
448 920 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
36 780 kr
33 680 kr
37 210 kr
441 360 kr
404 160 kr
446 520 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
39 070 kr
35 060 kr
39 630 kr
468 840 kr
420 720 kr
475 560 kr
Treforedlingsarbeider
Deltid
Privat
498 personer
125 personer
373 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 230 kr
32 280 kr
33 530 kr
398 760 kr
387 360 kr
402 360 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
34 050 kr
32 860 kr
34 420 kr
408 600 kr
394 320 kr
413 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Murer i arbeid

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.