Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.
Yrkesbeskrivelse

Politiker

favoritt ikon

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

En politiker er en person som har politiske verv. Politikere er med å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Norge er politikere organisert i politiske partier. Partiene stiller til valg, og hvis de blir valgt inn (får mandat) av velgerne, kan de styre på vegne av folket.

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene.

  • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobber med fordelingen av goder og plikter i en kommune. Kommunestyrets representanter blir valgt av kommunens innbyggere og styrer i fire år. Kommunestyrets øverste leder er ordføreren.
  • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken som føres i Norges fylkeskommuner. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.
  • nasjonalt plan er arbeidsplassen for politikere Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemmer, som velges fra Norges fylker for en periode på fire år.
  • Internasjonalt kan politikere være ansatt hos internasjonale organisasjoner eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende.

Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer. Du bør, ut ifra hvilket ansvar du har, være tilgjengelig for medier, og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Hvor jobber politikere?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikere, på regionalt plan er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret. Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. De fleste lokalpolitikere har fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Personlige egenskaper

Som politiker må være samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målrettet.

Du må være flink til å uttrykke deg presist, både skriftlig og muntlig. Du bør ha gode mellommenneskelige og empatiske egenskaper, og må kunne se saker fra flere vinkler før du tar et endelig standpunkt.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for politikere, men ofte har politikere blitt skolert gjennom eget parti. Politikere har ofte relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg bedre innsikt i de forskjellige samfunnsområdene du skal ha politisk fokus på.

Etter- og videreutdanning
Politiske partier tilbyr ofte kurs for sine medlemmer. Det kan være medietrening, debattskolering eller lignende.

Hva er de vanligste utdanningene for politikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politiker
Heltid
Alle sektorer
784 personer
328 personer
456 personer
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 424 kr
65 360 kr
61 750 kr
68 750 kr
784 320 kr
741 000 kr
825 000 kr
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 424 kr
65 360 kr
61 750 kr
68 750 kr
784 320 kr
741 000 kr
825 000 kr
Ca 408 kr
Ca 393 kr
Ca 419 kr
66 160 kr
63 660 kr
67 950 kr
793 920 kr
763 920 kr
815 400 kr
Ca 408 kr
Ca 393 kr
Ca 419 kr
66 340 kr
63 920 kr
68 070 kr
796 080 kr
767 040 kr
816 840 kr
Politiker
Deltid
Alle sektorer
1 046 personer
416 personer
630 personer
Ca 462 kr
Ca 445 kr
Ca 467 kr
74 910 kr
72 090 kr
75 650 kr
898 920 kr
865 080 kr
907 800 kr
Ca 462 kr
Ca 445 kr
Ca 467 kr
74 910 kr
72 090 kr
75 650 kr
898 920 kr
865 080 kr
907 800 kr
Ca 465 kr
Ca 443 kr
Ca 481 kr
75 330 kr
71 760 kr
77 910 kr
903 960 kr
861 120 kr
934 920 kr
Ca 465 kr
Ca 443 kr
Ca 481 kr
75 390 kr
71 840 kr
77 950 kr
904 680 kr
862 080 kr
935 400 kr
Politiker
Heltid
Kommunal
382 personer
142 personer
240 personer
Ca 457 kr
Ca 453 kr
Ca 457 kr
74 100 kr
73 330 kr
74 100 kr
889 200 kr
879 960 kr
889 200 kr
Ca 457 kr
Ca 453 kr
Ca 457 kr
74 100 kr
73 330 kr
74 100 kr
889 200 kr
879 960 kr
889 200 kr
Ca 448 kr
Ca 437 kr
Ca 454 kr
72 540 kr
70 810 kr
73 570 kr
870 480 kr
849 720 kr
882 840 kr
Ca 448 kr
Ca 437 kr
Ca 454 kr
72 690 kr
71 100 kr
73 630 kr
872 280 kr
853 200 kr
883 560 kr
Politiker
Deltid
Kommunal
974 personer
382 personer
592 personer
Ca 472 kr
Ca 462 kr
Ca 483 kr
76 440 kr
74 920 kr
78 220 kr
917 280 kr
899 040 kr
938 640 kr
Ca 472 kr
Ca 462 kr
Ca 483 kr
76 440 kr
74 920 kr
78 220 kr
917 280 kr
899 040 kr
938 640 kr
Ca 487 kr
Ca 469 kr
Ca 499 kr
78 830 kr
76 010 kr
80 800 kr
945 960 kr
912 120 kr
969 600 kr
Ca 487 kr
Ca 469 kr
Ca 499 kr
78 890 kr
76 110 kr
80 840 kr
946 680 kr
913 320 kr
970 080 kr
Politiker
Heltid
Privat
292 personer
137 personer
155 personer
Ca 313 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 080 kr
52 290 kr
609 360 kr
576 960 kr
627 480 kr
Ca 313 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 080 kr
52 290 kr
609 360 kr
576 960 kr
627 480 kr
Ca 316 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 230 kr
49 340 kr
52 900 kr
614 760 kr
592 080 kr
634 800 kr
Ca 316 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 510 kr
49 670 kr
53 150 kr
618 120 kr
596 040 kr
637 800 kr
Politiker
Heltid
Statlig
110 personer
Ca 512 kr
Ca
Ca
82 870 kr
994 440 kr
Ca 512 kr
Ca
Ca
82 870 kr
994 440 kr
Ca 516 kr
Ca
Ca
83 580 kr
1 002 960 kr
Ca 516 kr
Ca
Ca
83 580 kr
1 002 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.