Stortinget
Yrkesbeskrivelse

Politiker

favoritt ikon

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Politikere er med å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. I Norge er politikere organisert i politiske partier. Partiene stiller til valg, og hvis de blir valgt inn (får mandat) av velgerne, kan de styre på vegne av folket.

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene. Mesteparten av lokalpolitikken styres i hovedsak av frivillige politikere som ikke mottar lønn for sitt arbeid.

  • lokalt plan er det kommunestyret som jobber med fordelingen av goder og plikter innenfor en kommune. Kommunestyrets representanter blir valgt av kommunens innbyggere og styrer i fire år. Kommunestyrets øverste leder er ordføreren.
  • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken som føres i Norges 19 fylkeskommuner. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.
  • nasjonalt plan er arbeidsplassen for politikere Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemmer, som velges fra Norges 19 fylker for en periode på fire år.
  • Internasjonalt kan du være ansatt hos internasjonale organisasjoner eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende.

Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer. Du bør, ut ifra hvilket ansvar du har, være tilgjengelig for medier, og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Hvor jobber politikere?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikere, på regionalt plan er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret. Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. De fleste lokalpolitikere har fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Personlige egenskaper

Du må være samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner i en arbeidsdag hvor du skal samarbeide med en rekke ulike instanser.

Som yrkespolitiker er du ofte i media, og må derfor kunne uttrykke deg presist og klart. Dine mellommenneskelige og empatiske egenskaper blir viktige i møte med ulike menneskeskjebner. Du må også kunne se saker fra flere vinkler før du tar et endelig standpunkt.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for politikere, men ofte har politikere blitt skolert gjennom eget parti. Politikere har ofte relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg bedre innsikt i de forskjellige samfunnsområdene du skal ha politisk fokus på.

Etter- og videreutdanning
Politiske partier tilbyr ofte kurs for sine medlemmer. Det kan være medietrening, debattskolering eller lignende. Mange arbeidsplasser og organisasjoner ser på politisk erfaring som en stor fordel, og ansetter eller engasjerer personer med politisk erfaring.

Hva er de vanligste utdanningene for politikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politikere
Deltid
Alle sektorer
1 112 personer
438 personer
674 personer
Ca 435 kr
Ca 434 kr
Ca 441 kr
70 420 kr
70 230 kr
71 400 kr
845 040 kr
842 760 kr
856 800 kr
Ca 435 kr
Ca 434 kr
Ca 441 kr
70 420 kr
70 230 kr
71 400 kr
845 040 kr
842 760 kr
856 800 kr
Ca 455 kr
Ca 435 kr
Ca 469 kr
73 730 kr
70 500 kr
75 910 kr
884 760 kr
846 000 kr
910 920 kr
Ca 455 kr
Ca 435 kr
Ca 469 kr
73 770 kr
70 580 kr
75 930 kr
885 240 kr
846 960 kr
911 160 kr
Politikere
Heltid
Alle sektorer
754 personer
304 personer
450 personer
Ca 382 kr
Ca 363 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
58 750 kr
63 490 kr
741 960 kr
705 000 kr
761 880 kr
Ca 382 kr
Ca 363 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
58 750 kr
63 490 kr
741 960 kr
705 000 kr
761 880 kr
Ca 383 kr
Ca 375 kr
Ca 389 kr
62 090 kr
60 830 kr
62 950 kr
745 080 kr
729 960 kr
755 400 kr
Ca 383 kr
Ca 375 kr
Ca 389 kr
62 260 kr
61 070 kr
63 070 kr
747 120 kr
732 840 kr
756 840 kr
Politikere
Deltid
Kommunal
1 045 personer
410 personer
635 personer
Ca 444 kr
Ca 435 kr
Ca 455 kr
71 970 kr
70 410 kr
73 790 kr
863 640 kr
844 920 kr
885 480 kr
Ca 444 kr
Ca 435 kr
Ca 455 kr
71 970 kr
70 410 kr
73 790 kr
863 640 kr
844 920 kr
885 480 kr
Ca 471 kr
Ca 449 kr
Ca 487 kr
76 380 kr
72 670 kr
78 900 kr
916 560 kr
872 040 kr
946 800 kr
Ca 471 kr
Ca 449 kr
Ca 487 kr
76 390 kr
72 680 kr
78 910 kr
916 680 kr
872 160 kr
946 920 kr
Politikere
Heltid
Kommunal
374 personer
142 personer
232 personer
Ca 430 kr
Ca 427 kr
Ca 430 kr
69 650 kr
69 170 kr
69 650 kr
835 800 kr
830 040 kr
835 800 kr
Ca 430 kr
Ca 427 kr
Ca 430 kr
69 650 kr
69 170 kr
69 650 kr
835 800 kr
830 040 kr
835 800 kr
Ca 423 kr
Ca 417 kr
Ca 426 kr
68 500 kr
67 580 kr
69 070 kr
822 000 kr
810 960 kr
828 840 kr
Ca 423 kr
Ca 417 kr
Ca 426 kr
68 550 kr
67 700 kr
69 070 kr
822 600 kr
812 400 kr
828 840 kr
Politikere
Heltid
Privat
291 personer
125 personer
166 personer
Ca 304 kr
Ca 298 kr
Ca 309 kr
49 170 kr
48 330 kr
50 020 kr
590 040 kr
579 960 kr
600 240 kr
Ca 304 kr
Ca 298 kr
Ca 309 kr
49 170 kr
48 330 kr
50 020 kr
590 040 kr
579 960 kr
600 240 kr
Ca 298 kr
Ca 293 kr
Ca 302 kr
48 270 kr
47 480 kr
48 860 kr
579 240 kr
569 760 kr
586 320 kr
Ca 298 kr
Ca 293 kr
Ca 302 kr
48 640 kr
47 920 kr
49 180 kr
583 680 kr
575 040 kr
590 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Advokat jobber ved skrivebordet.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Fengselsbetjent synleg gjennom open luke frå innsida av fengselscelle.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker på Strømmen Storsenter.

Vekter

Vekterens jobb er å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter.

Advokatsekretær bak skrivebord

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Kvinnelig redaktør i moteblad inspiserer klær som to assistenter viser fram. I bakgrunnen en tredje assistent i diskusjon med en fotograf.

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

To politibetjenter i samtale. Én politibetjent sitter i politibilen, mens en annen står utenfor bilen.

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Mann står med ei blokk i hånden og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.