Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

En politiker er en person som har politiske verv. Politikere er med å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Norge er politikere organisert i politiske partier. Partiene stiller til valg, og hvis de blir valgt inn (får mandat) av velgerne, kan de styre på vegne av folket.

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene.

 • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobber med fordelingen av goder og plikter i en kommune. Kommunestyrets representanter blir valgt av kommunens innbyggere og styrer i fire år. Kommunestyrets øverste leder er ordføreren.
 • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken som føres i Norges fylkeskommuner. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.
 • nasjonalt plan er arbeidsplassen for politikere Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemmer, som velges fra Norges fylker for en periode på fire år.
 • Internasjonalt kan politikere være ansatt hos internasjonale organisasjoner eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende.

Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer. Du bør, ut ifra hvilket ansvar du har, være tilgjengelig for medier, og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Hvor jobber politikere ?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikere, på regionalt plan er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret. Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. De fleste lokalpolitikere har fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Personlige egenskaper

Som politiker må være samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målrettet.

Du må være flink til å uttrykke deg presist, både skriftlig og muntlig. Du bør ha gode mellommenneskelige og empatiske egenskaper, og må kunne se saker fra flere vinkler før du tar et endelig standpunkt.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for politikere, men ofte har politikere blitt skolert gjennom eget parti. Politikere har ofte relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg bedre innsikt i de forskjellige samfunnsområdene du skal ha politisk fokus på.

Etter- og videreutdanning
Politiske partier tilbyr ofte kurs for sine medlemmer. Det kan være medietrening, debattskolering eller lignende.

Hva er de vanligste utdanningene for politikere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Politiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1110106 - BYRÅD
 • 1110101 - BYSTYREREPRESENTANT
 • 1110108 - FOLKEVALGT
 • 1110102 - FYLKESORDFØRER
 • 1110111 - FYLKESSTYREREPRESENTANT
 • 1110118 - KOMMUNALRÅD
 • 1110112 - KOMMUNESTYREREPRESENTANT
 • 1110103 - ORDFØRER
 • 1110120 - PARLAMENTARISK LEDER
 • 1110121 - PARLAMENTARISK NESTLEDER
 • 1110107 - SAMETINGSPRESIDENT
 • 1110109 - SAMETINGSREPRESENTANT
 • 1110119 - SEKRETARIATSLEDER (PARTIPOLITISK ORG.)
 • 1110105 - STATSMINISTER
 • 1110114 - STATSRÅD
 • 1110104 - STORTINGSPRESIDENT
 • 1110116 - STORTINGSREPRESENTANT
 • 1110110 - VARAORDFØRER
 • 1110113 - POLITISK RÅDGIVER (I REGJERING, BYRÅD O.L.)
 • 1110117 - POLITISK SEKRETÆR
 • 1110115 - STATSSEKRETÆR

Sist kvalitetssikret den 15. april 2019, av