Gjennomgått i samarbeid med 16. mai 2023

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Arbeidsoppgaver

En politiker er en person som har politiske verv. Politikere er med å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Norge er politikere organisert i politiske partier. Partiene stiller til valg, og hvis de blir valgt inn (får mandat) av velgerne, kan de styre på vegne av folket.

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene.

 • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobber med fordelingen av goder og plikter i en kommune. Kommunestyrets representanter blir valgt av kommunens innbyggere og styrer i fire år. Kommunestyrets øverste leder er ordføreren.
 • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken som føres i Norges fylkeskommuner. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.
 • nasjonalt plan er arbeidsplassen for politikere Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemmer, som velges fra Norges fylker for en periode på fire år.
 • Internasjonalt kan politikere være ansatt hos internasjonale organisasjoner eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende.

Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer. Du bør, ut ifra hvilket ansvar du har, være tilgjengelig for medier, og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Hvor jobber politikere?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikere. På regionalt plan er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret. Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. De fleste lokalpolitikere har fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Hvordan er det å jobbe som politiker?

Intervjuer

Portrettbilde av en dame i rutete skjorter foran en grønn busk.

Politiker

Ann Jeanett Klinkenberg

– Som heltidspolitiker så må man kunne sette seg inn i detaljer, være løsningsorientert og kunne tenke ut nye løsninger på utfordringer i samfunnet, forteller ordfører Ann Jeanett Klinkenberg.
Portrettbilde av Marian. Hun sitter foran en teglsteinsvegg, har beige hijab på og smiler i kamera.

Politiker

Marian Hussein

Politiker Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget høsten 2021.

Viktige egenskaper for en politiker

Som politiker må være samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målrettet.

Du må være flink til å uttrykke deg presist, både skriftlig og muntlig. Du bør ha gode mellommenneskelige og empatiske egenskaper, og må kunne se saker fra flere vinkler før du tar et endelig standpunkt.

Hva tjener politikere?

Hvordan utdanner du deg til politiker?

Det finnes ingen formell utdanning for politikere, men ofte har politikere blitt skolert gjennom eget parti. Politikere har ofte relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg bedre innsikt i de forskjellige samfunnsområdene du skal ha politisk fokus på.

Etter- og videreutdanning
Politiske partier tilbyr ofte kurs for sine medlemmer. Det kan være medietrening, debattskolering eller lignende.

Hvilke utdanninger er vanligst for politikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber politikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1110105 - STATSMINISTER
 • 1110114 - STATSRÅD
 • 1110115 - STATSSEKRETÆR
 • 1110124 - FOLKEVALGT (STORTINGET)
 • 1110121 - PARLAMENTARISK NESTLEDER
 • 1110120 - PARLAMENTARISK LEDER
 • 1110119 - SEKRETARIATSLEDER (PARTIPOLITISK ORG.)
 • 1110117 - POLITISK SEKRETÆR
 • 1110116 - STORTINGSREPRESENTANT
 • 1110113 - POLITISK RÅDGIVER (I REGJERING, BYRÅD O.L.)
 • 1110112 - KOMMUNESTYREREPRESENTANT
 • 1110111 - FYLKESSTYREREPRESENTANT
 • 1110110 - VARAORDFØRER
 • 1110109 - SAMETINGSREPRESENTANT
 • 1110108 - FOLKEVALGT
 • 1110107 - SAMETINGSPRESIDENT
 • 1110106 - BYRÅD
 • 1110104 - STORTINGSPRESIDENT
 • 1110103 - ORDFØRER
 • 1110102 - FYLKESORDFØRER
 • 1110101 - BYSTYREREPRESENTANT
 • 1141108 - PARTILEDER
 • 1110122 - FOLKEVALGT (KOMMUNESTYRE)
 • 1110123 - FOLKEVALGT (FYLKESTING)
 • 1110125 - KOMMUNESTYREMEDLEM
 • 1110126 - FYLKESTINGSMEDLEM
 • 1110127 - UTVALGSMEDLEM (KOMMUNALE POLITISKE UTVALG)
 • 1110129 - PLENUMSLEDER (SAMETINGET)
 • 1110130 - RÅDSMEDLEM (SAMETINGET)
 • 1141101 - GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141102 - LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141103 - FYLKESSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141104 - PARTISEKRETÆR
 • 1141105 - SENTRALSTYREMEDLEM (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141106 - LANDSSTYREMEDLEM (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141107 - FORMANN (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141109 - NESTLEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141110 - STYREMEDLEM (PARTIPOLITISK ORGANISASJON)
 • 1141111 - STYRELEDER (PARTIPOLITISK ORGANISASJON)
 • 2542116 - POLITISK RÅDGIVER (INTERNT PARTIARBEID)
 • 1110128 - FYLKESRÅD (FYLKESKOMMUNER, POLITISKE LEDERE)
 • 2519132 - POLITISK RÅDGIVER (KOMMUNIKASJONSARBEID)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.