Stortinget
Yrkesbeskrivelse

Politiker

favoritt ikon

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Politikere er med å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. I Norge er politikere organisert i politiske partier. Partiene stiller til valg, og hvis de blir valgt inn (får mandat) av velgerne, kan de styre på vegne av folket.

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene. Mesteparten av lokalpolitikken styres i hovedsak av frivillige politikere som ikke mottar lønn for sitt arbeid.

  • lokalt plan er det kommunestyret som jobber med fordelingen av goder og plikter innenfor en kommune. Kommunestyrets representanter blir valgt av kommunens innbyggere og styrer i fire år. Kommunestyrets øverste leder er ordføreren.
  • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken som føres i Norges 19 fylkeskommuner. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.
  • nasjonalt plan er arbeidsplassen for politikere Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemmer, som velges fra Norges 19 fylker for en periode på fire år.
  • Internasjonalt kan du være ansatt hos internasjonale organisasjoner eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende.

Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer. Du bør, ut ifra hvilket ansvar du har, være tilgjengelig for medier, og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Hvor jobber politikere?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikere, på regionalt plan er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret. Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. De fleste lokalpolitikere har fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Personlige egenskaper

Du må være samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner i en arbeidsdag hvor du skal samarbeide med en rekke ulike instanser.

Som yrkespolitiker er du ofte i media, og må derfor kunne uttrykke deg presist og klart. Dine mellommenneskelige og empatiske egenskaper blir viktige i møte med ulike menneskeskjebner. Du må også kunne se saker fra flere vinkler før du tar et endelig standpunkt.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for politikere, men ofte har politikere blitt skolert gjennom eget parti. Politikere har ofte relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg bedre innsikt i de forskjellige samfunnsområdene du skal ha politisk fokus på.

Etter- og videreutdanning
Politiske partier tilbyr ofte kurs for sine medlemmer. Det kan være medietrening, debattskolering eller lignende. Mange arbeidsplasser og organisasjoner ser på politisk erfaring som en stor fordel, og ansetter eller engasjerer personer med politisk erfaring.

Hva er de vanligste utdanningene for politikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politikere
Deltid
Alle sektorer
1 112 personer
438 personer
674 personer
435 kr
434 kr
441 kr
70 420 kr
70 230 kr
71 400 kr
845 040 kr
842 760 kr
856 800 kr
435 kr
434 kr
441 kr
70 420 kr
70 230 kr
71 400 kr
845 040 kr
842 760 kr
856 800 kr
455 kr
435 kr
469 kr
73 730 kr
70 500 kr
75 910 kr
884 760 kr
846 000 kr
910 920 kr
455 kr
435 kr
469 kr
73 770 kr
70 580 kr
75 930 kr
885 240 kr
846 960 kr
911 160 kr
Politikere
Heltid
Alle sektorer
754 personer
304 personer
450 personer
382 kr
363 kr
392 kr
61 830 kr
58 750 kr
63 490 kr
741 960 kr
705 000 kr
761 880 kr
382 kr
363 kr
392 kr
61 830 kr
58 750 kr
63 490 kr
741 960 kr
705 000 kr
761 880 kr
383 kr
375 kr
389 kr
62 090 kr
60 830 kr
62 950 kr
745 080 kr
729 960 kr
755 400 kr
383 kr
375 kr
389 kr
62 260 kr
61 070 kr
63 070 kr
747 120 kr
732 840 kr
756 840 kr
Politikere
Deltid
Kommunal
1 045 personer
410 personer
635 personer
444 kr
435 kr
455 kr
71 970 kr
70 410 kr
73 790 kr
863 640 kr
844 920 kr
885 480 kr
444 kr
435 kr
455 kr
71 970 kr
70 410 kr
73 790 kr
863 640 kr
844 920 kr
885 480 kr
471 kr
449 kr
487 kr
76 380 kr
72 670 kr
78 900 kr
916 560 kr
872 040 kr
946 800 kr
471 kr
449 kr
487 kr
76 390 kr
72 680 kr
78 910 kr
916 680 kr
872 160 kr
946 920 kr
Politikere
Heltid
Kommunal
374 personer
142 personer
232 personer
430 kr
427 kr
430 kr
69 650 kr
69 170 kr
69 650 kr
835 800 kr
830 040 kr
835 800 kr
430 kr
427 kr
430 kr
69 650 kr
69 170 kr
69 650 kr
835 800 kr
830 040 kr
835 800 kr
423 kr
417 kr
426 kr
68 500 kr
67 580 kr
69 070 kr
822 000 kr
810 960 kr
828 840 kr
423 kr
417 kr
426 kr
68 550 kr
67 700 kr
69 070 kr
822 600 kr
812 400 kr
828 840 kr
Politikere
Heltid
Privat
291 personer
125 personer
166 personer
304 kr
298 kr
309 kr
49 170 kr
48 330 kr
50 020 kr
590 040 kr
579 960 kr
600 240 kr
304 kr
298 kr
309 kr
49 170 kr
48 330 kr
50 020 kr
590 040 kr
579 960 kr
600 240 kr
298 kr
293 kr
302 kr
48 270 kr
47 480 kr
48 860 kr
579 240 kr
569 760 kr
586 320 kr
298 kr
293 kr
302 kr
48 640 kr
47 920 kr
49 180 kr
583 680 kr
575 040 kr
590 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

En kvinnelig advokat sitter og jobber foran en statu av kjennemerket til juss

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Mann står med ei blokk i hånden og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Kvinnelig jurist på kontor

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Dame står og ser på et verdenskart

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkes- og karrieremuligheter.

Brannkonstabler som prøver å slukke et brennende hus

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid foran en datamaskin.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.