Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.
Yrkesbeskrivelse

Politiker

favoritt ikon

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

En politiker er en person som har politiske verv. Politikere er med å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Norge er politikere organisert i politiske partier. Partiene stiller til valg, og hvis de blir valgt inn (får mandat) av velgerne, kan de styre på vegne av folket.

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene.

  • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobber med fordelingen av goder og plikter i en kommune. Kommunestyrets representanter blir valgt av kommunens innbyggere og styrer i fire år. Kommunestyrets øverste leder er ordføreren.
  • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken som føres i Norges fylkeskommuner. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.
  • nasjonalt plan er arbeidsplassen for politikere Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemmer, som velges fra Norges fylker for en periode på fire år.
  • Internasjonalt kan politikere være ansatt hos internasjonale organisasjoner eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende.

Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer. Du bør, ut ifra hvilket ansvar du har, være tilgjengelig for medier, og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Hvor jobber politikere?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikere, på regionalt plan er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret. Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. De fleste lokalpolitikere har fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Personlige egenskaper

Som politiker må være samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målrettet.

Du må være flink til å uttrykke deg presist, både skriftlig og muntlig. Du bør ha gode mellommenneskelige og empatiske egenskaper, og må kunne se saker fra flere vinkler før du tar et endelig standpunkt.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for politikere, men ofte har politikere blitt skolert gjennom eget parti. Politikere har ofte relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg bedre innsikt i de forskjellige samfunnsområdene du skal ha politisk fokus på.

Etter- og videreutdanning
Politiske partier tilbyr ofte kurs for sine medlemmer. Det kan være medietrening, debattskolering eller lignende.

Hva er de vanligste utdanningene for politikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politiker
Deltid
Alle sektorer
1 073 personer
410 personer
663 personer
Ca 454 kr
Ca 441 kr
Ca 472 kr
73 600 kr
71 480 kr
76 530 kr
883 200 kr
857 760 kr
918 360 kr
Ca 454 kr
Ca 441 kr
Ca 472 kr
73 600 kr
71 480 kr
76 530 kr
883 200 kr
857 760 kr
918 360 kr
Ca 468 kr
Ca 438 kr
Ca 486 kr
75 790 kr
71 000 kr
78 700 kr
909 480 kr
852 000 kr
944 400 kr
Ca 468 kr
Ca 438 kr
Ca 486 kr
75 820 kr
71 020 kr
78 730 kr
909 840 kr
852 240 kr
944 760 kr
Politiker
Heltid
Alle sektorer
737 personer
313 personer
424 personer
Ca 404 kr
Ca 373 kr
Ca 419 kr
65 400 kr
60 400 kr
67 940 kr
784 800 kr
724 800 kr
815 280 kr
Ca 404 kr
Ca 373 kr
Ca 419 kr
65 400 kr
60 400 kr
67 940 kr
784 800 kr
724 800 kr
815 280 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 412 kr
64 990 kr
62 600 kr
66 750 kr
779 880 kr
751 200 kr
801 000 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 412 kr
65 140 kr
62 820 kr
66 850 kr
781 680 kr
753 840 kr
802 200 kr
Politiker
Kommunal
1 395 personer
538 personer
857 personer
Ca 448 kr
Ca 443 kr
Ca 454 kr
72 630 kr
71 740 kr
73 510 kr
871 560 kr
860 880 kr
882 120 kr
Ca 448 kr
Ca 443 kr
Ca 454 kr
72 630 kr
71 740 kr
73 510 kr
871 560 kr
860 880 kr
882 120 kr
Ca 456 kr
Ca 435 kr
Ca 469 kr
73 820 kr
70 520 kr
75 920 kr
885 840 kr
846 240 kr
911 040 kr
Ca 456 kr
Ca 435 kr
Ca 469 kr
73 880 kr
70 650 kr
75 930 kr
886 560 kr
847 800 kr
911 160 kr
Politiker
Deltid
Kommunal
1 020 personer
389 personer
631 personer
Ca 472 kr
Ca 449 kr
Ca 475 kr
76 530 kr
72 660 kr
77 010 kr
918 360 kr
871 920 kr
924 120 kr
Ca 472 kr
Ca 449 kr
Ca 475 kr
76 530 kr
72 660 kr
77 010 kr
918 360 kr
871 920 kr
924 120 kr
Ca 482 kr
Ca 455 kr
Ca 498 kr
78 060 kr
73 650 kr
80 720 kr
936 720 kr
883 800 kr
968 640 kr
Ca 482 kr
Ca 455 kr
Ca 498 kr
78 080 kr
73 670 kr
80 740 kr
936 960 kr
884 040 kr
968 880 kr
Politiker
Heltid
Kommunal
375 personer
149 personer
226 personer
Ca 448 kr
Ca 439 kr
Ca 448 kr
72 530 kr
71 190 kr
72 530 kr
870 360 kr
854 280 kr
870 360 kr
Ca 448 kr
Ca 439 kr
Ca 448 kr
72 530 kr
71 190 kr
72 530 kr
870 360 kr
854 280 kr
870 360 kr
Ca 440 kr
Ca 424 kr
Ca 450 kr
71 200 kr
68 700 kr
72 860 kr
854 400 kr
824 400 kr
874 320 kr
Ca 440 kr
Ca 424 kr
Ca 450 kr
71 280 kr
68 900 kr
72 870 kr
855 360 kr
826 800 kr
874 440 kr
Politiker
Privat
314 personer
136 personer
178 personer
Ca 304 kr
Ca 286 kr
Ca 313 kr
49 230 kr
46 280 kr
50 670 kr
590 760 kr
555 360 kr
608 040 kr
Ca 304 kr
Ca 286 kr
Ca 313 kr
49 230 kr
46 280 kr
50 670 kr
590 760 kr
555 360 kr
608 040 kr
Ca 308 kr
Ca 291 kr
Ca 322 kr
49 940 kr
47 170 kr
52 100 kr
599 280 kr
566 040 kr
625 200 kr
Ca 308 kr
Ca 291 kr
Ca 322 kr
50 230 kr
47 480 kr
52 370 kr
602 760 kr
569 760 kr
628 440 kr
Politiker
Heltid
Privat
261 personer
115 personer
146 personer
Ca 305 kr
Ca 291 kr
Ca 315 kr
49 410 kr
47 130 kr
50 950 kr
592 920 kr
565 560 kr
611 400 kr
Ca 305 kr
Ca 291 kr
Ca 315 kr
49 410 kr
47 130 kr
50 950 kr
592 920 kr
565 560 kr
611 400 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 321 kr
50 000 kr
47 540 kr
51 940 kr
600 000 kr
570 480 kr
623 280 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 321 kr
50 300 kr
47 870 kr
52 220 kr
603 600 kr
574 440 kr
626 640 kr
Politiker
Statlig
101 personer
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Politiker
Heltid
Statlig
101 personer
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Politiker
Alle sektorer
1 810 personer
723 personer
1 087 personer
Ca 422 kr
Ca 387 kr
Ca 430 kr
68 330 kr
62 730 kr
69 650 kr
819 960 kr
752 760 kr
835 800 kr
Ca 422 kr
Ca 387 kr
Ca 430 kr
68 330 kr
62 730 kr
69 650 kr
819 960 kr
752 760 kr
835 800 kr
Ca 418 kr
Ca 398 kr
Ca 432 kr
67 730 kr
64 550 kr
69 960 kr
812 760 kr
774 600 kr
839 520 kr
Ca 418 kr
Ca 398 kr
Ca 432 kr
67 850 kr
64 720 kr
70 040 kr
814 200 kr
776 640 kr
840 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

To politibetjenter i samtale. Én politibetjent sitter i politibilen, mens en annen står utenfor bilen.

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Journalist med skriveblokk utenfor hotell.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Statsviter på talerstolen.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.