Image
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Yrkesbeskrivelse

Bøkker

Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.

En bøkker produserer og restaurerer tønner og store fat i eik til vin og brennevin. Bøkkere lager også tønner i furu til fiskerinæringen, stamper til planer, badestamper og tønnemøbler. 

I dag er det få tønnefabrikker igjen, men nye nisjeprodukter i faget kan gi grunnlag for flere virksomheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bøkker:

  • sortere og sette sammen staver
  • varme materialene og drive stavene tett sammen
  • sette på tønnebånd og felle inn bunn og lokk

Bøkkere som produserer tønner til fiskeriene bruker i stor grad spesialmaskiner for å effektivisere arbeidsprosessene, men det er fortsatt mange arbeidsoppgaver som krever gode håndverkskunnskaper. 

Hvor jobber bøkkere ?

Bøkkeren arbeider i små bedrifter, som for eksempel bøkkerverksteder. De fleste bøkkerverkstedene i Norge er enkeltpersonforetak.

Personlige egenskaper

Som bøkker må du like å arbeide med trematerialer og være interessert i treets egenskaper. I tillegg til å være nøyaktig, bør du ha godt øyemål og god formsans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber bøkkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458301 - Bøkkerfaget, Vg3

Bedrifter

Bøkker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7421104 - BØKKER

Sist kvalitetsikret den 23. april 2018, av Norsk Håndverksinstiutt