Bøkker i arbeid med ei tønne.
Yrkesbeskrivelse

Bøkker

favoritt ikon

Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.

En bøkker produserer og restaurerer tønner og store fat til vin og brennevin. En bøkker lager tretønner til fiskerinæringen, stamper til planter, badestamper og tønnemøbler. 

I dag er det få tønnefabrikker igjen og faget er hovedsakelig knyttet til Arcus' verksted hvor det arbeides med bøkkerprodukter i eik til oppbevaring av brennevin. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en bøkker:

  • sortere og sette sammen staver
  • varme materialene og drive stavene tett sammen
  • sette på tønnebånd og felle inn bunn og lokk

Bøkkere som produserer tønner til fiskeriene bruker i stor grad spesialmaskiner for å effektivisere arbeidsprosessene, men det er fortsatt mange arbeidsoppgaver som krever gode håndverkskunnskaper. 

Hvor jobber bøkkere?

Bøkkeren arbeider i små bedrifter som ved bøkkerverkstedet hos Arcus. De fleste bøkkerverkstedene i Norge er enkeltpersonforetak.

Personlige egenskaper

Som bøkker må du like å arbeide med trematerialer og være interessert i treets egenskaper. I tillegg til å være nøyaktig, bør du ha godt øyemål og god formsans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber bøkkerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold