Bøkker i arbeid med ei tønne.
Yrkesbeskrivelse

Bøkker

favoritt ikon

Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.

En bøkker produserer og restaurerer tønner og store fat i eik til vin og brennevin. Bøkkere lager også tønner i furu til fiskerinæringen, stamper til planer, badestamper og tønnemøbler. 

I dag er det få tønnefabrikker igjen, men nye nisjeprodukter i faget kan gi grunnlag for flere virksomheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bøkker:

  • sortere og sette sammen staver
  • varme materialene og drive stavene tett sammen
  • sette på tønnebånd og felle inn bunn og lokk

Bøkkere som produserer tønner til fiskeriene bruker i stor grad spesialmaskiner for å effektivisere arbeidsprosessene, men det er fortsatt mange arbeidsoppgaver som krever gode håndverkskunnskaper. 

Hvor jobber bøkkere?

Bøkkeren arbeider i små bedrifter, som for eksempel bøkkerverksteder. De fleste bøkkerverkstedene i Norge er enkeltpersonforetak.

Personlige egenskaper

Som bøkker må du like å arbeide med trematerialer og være interessert i treets egenskaper. I tillegg til å være nøyaktig, bør du ha godt øyemål og god formsans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber bøkkerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken