Kvalitetssikret av Norges Eiendomsmeglerforbund  03. desember 2021

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør. Som megler har du en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte.

Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og det er bare firmaer med særskilt tillatelse som kan drive eiendomsmegling, samt enkelte advokater.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

 • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
 • lage prospekt over eiendommen
 • gjøre verdivurdering
 • annonsere i aviser og på internett
 • gjennomføre visning og budrunde
 • avholde kontraktsmøte mellom partene
 • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysing
 • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler.

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt dem som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og rett til å jobbe som fagansvarlig.

Hvor jobber eiendomsmeglere ?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. Eiendomsmegleren kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Intervjuer

Eiendomsmegler

Karoline Fredheim Nilssen

Da jeg skulle velge yrke, tenkte jeg at jeg ville ha en fleksibel hverdag hvor jeg kunne styre arbeidsdagen litt selv og ikke sitte på kontoret hele dagen, forteller eiendomsmegler Karoline Fredheim Nilssen.

Viktige egenskaper

Som eiendomsmegler må du like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid, derfor må du må være i stand til å jobbe systematisk og målrettet. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Lønn

Utdanning

En bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eiendomsmegler. Du har også mulighet til å jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

De som jobber som eiendomsmeglere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant eiendomsmeglerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 641906 - Bachelor, eiendomsmegling, treårig
 • 641901 - Eiendomsmeglerkandidat

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med eiendomsmeglere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3413108 - EIENDOMSUTVIKLER
 • 3413106 - MEGLER/EIENDOMSMEGLER
 • 3413105 - EIENDOMSKONSULENT
 • 3413104 - STATSAUTORISERT EIENDOMSMEGLER
 • 3413103 - EIENDOMSMEGLERKANDIDAT
 • 3413101 - EIENDOMSFORVALTER
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrker

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.