Gjennomgått i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund  01. februar 2024

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør. Som megler har du en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte.

Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og det er bare firmaer med særskilt tillatelse som kan drive eiendomsmegling, samt enkelte advokater.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

 • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
 • lage prospekt over eiendommen
 • gjøre verdivurdering
 • annonsere i aviser og på internett
 • gjennomføre visning og budrunde
 • avholde kontraktsmøte mellom partene
 • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysing
 • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler.

Bare de som har eiendomsmeglerbrev fra Finanstilsynet kan kalle seg eiendomsmeglere. For å få et slikt brev må du ha bestått eiendomsmeglereksamen og jobbet som eiendomsmegler i to år. Med eiendomsmeglerbrev kan du drive ditt eget eiendomsmeglerfirma og være ansvarlig for andres arbeid.

Hvor jobber eiendomsmeglere?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. Eiendomsmegleren kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Bli med en eiendomsmegler på jobb

Hvordan er det å jobbe som eiendomsmegler?

Intervjuer

Portrettbilde av eiendomsmegler Karoline Fredheim Nilssen

Eiendomsmegler

Karoline Fredheim Nilssen

Da jeg skulle velge yrke, tenkte jeg at jeg ville ha en fleksibel hverdag hvor jeg kunne styre arbeidsdagen litt selv og ikke sitte på kontoret hele dagen, forteller eiendomsmegler Karoline Fredheim Nilssen.

Viktige egenskaper for en eiendomsmegler

Som eiendomsmegler må du like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid, derfor må du må være i stand til å jobbe systematisk og målrettet. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Hva tjener eiendomsmeglere?

Hvordan utdanner du deg til eiendomsmegler?

En bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eiendomsmegler. Du har også mulighet til å jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Hvilke utdanninger er vanligst for eiendomsmeglere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber eiendomsmeglerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641906 - Bachelor, eiendomsmegling, treårig
 • 641901 - Eiendomsmeglerkandidat
 • 757902 - Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig
 • 757905 - Master, eiendomsutvikling og forvaltning, 1½-årig

Bedrifter: Hvor jobber eiendomsmeglere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med eiendomsmeglere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3413106 - MEGLER/EIENDOMSMEGLER
 • 3413109 - EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3413104 - STATSAUTORISERT EIENDOMSMEGLER
 • 3413108 - EIENDOMSUTVIKLER
 • 3413105 - EIENDOMSKONSULENT
 • 3413103 - EIENDOMSMEGLERKANDIDAT
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3413110 - MEDHJELPER (EIENDOMSMEGLING)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.