Image
Resepsjonist på hotell
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Hotellmedarbeider

En hotellmedarbeider jobber på et hotell og kan ha mange ulike arbeidsoppgaver.

Det er mange forskjellige yrker på et hotell. Les mer om:

Felles for alle yrker på et hotell, er at man bidrar til driften av hotellet og jobber for å gi hotellets gjester et best mulig opphold.

Hvor jobber hotellmedarbeidere ?

En hotellmedarbeider jobber på hotell. 

Bedrifter

Hotellmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5149101 - AKTIVITETSLEDER (HOTELL, BUTIKKSENTER)
 • 9152102 - ALTMULIGMANN (HOTELL, RESTAURANT)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 4222123 - BOOKINGANSVARLIG (HOTELL)
 • 4222107 - BOOKINGASSISTENT (HOTELL)
 • 4222108 - BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 4222128 - HOTELLARBEIDER
 • 1315104 - HOTELLDIREKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 9151103 - HOTELLGÅRDSGUTT
 • 4222119 - HOTELLMEDARBEIDER
 • 9132133 - HOTELLRENGJØRER
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 4222125 - LÆRLING (HOTELLFAG)
 • 4222110 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (HOTELL)
 • 4222111 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222109 - RESEPSJONSSEKRETÆR (HOTELL)
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 4222113 - RESEPSJONSVAKT (HOTELL)
 • 1224101 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - HOTELLAVDELING)
 • 1210148 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - IKKE HOTELLAVDELING)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1315110 - STYRELEDER (HOTELL OG RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224129 - STYRELEDER (HOTELL)
 • 1315111 - STYREMEDLEM (HOTELL OG RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224130 - STYREMEDLEM (HOTELL)
 • 4222121 - VAKTLEDER (HOTELL)
 • 9132118 - STUEPIKE
 • 9132107 - VÆRELSESBETJENT
 • 9132119 - TEPPERENSER
 • 9132120 - VÆRELSESASSISTENT
 • 9132130 - ROMHOLDER

Sist kvalitetsikret den 15. april 2019, av