Resepsjonist på hotell
Yrkesbeskrivelse

Hotell­med­arbeider

favoritt ikon

En hotellmedarbeider jobber på et hotell og kan ha mange ulike arbeidsoppgaver.

Det er mange forskjellige yrker på et hotell. Les mer om:

En fellesnevner for alle yrker på et hotell er at man bidrar til driften av hotellet og jobber for å gi hotellets gjester et best mulig opphold.

Hvor jobber hotellmedarbeidere?

En hotellmedarbeider jobber på hotell. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hotellsjefer
Heltid
Alle sektorer
640 personer
287 personer
353 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 720 kr
44 530 kr
50 300 kr
572 640 kr
534 360 kr
603 600 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 840 kr
44 620 kr
50 450 kr
574 080 kr
535 440 kr
605 400 kr
Hotellsjefer
Heltid
Privat
640 personer
287 personer
353 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 720 kr
44 530 kr
50 300 kr
572 640 kr
534 360 kr
603 600 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 840 kr
44 620 kr
50 450 kr
574 080 kr
535 440 kr
605 400 kr
Hotellresepsjonister
Deltid
Alle sektorer
6 106 personer
4 242 personer
1 864 personer
Ca 168 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 290 kr
27 150 kr
27 560 kr
327 480 kr
325 800 kr
330 720 kr
Ca 168 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 290 kr
27 150 kr
27 560 kr
327 480 kr
325 800 kr
330 720 kr
Ca 168 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 290 kr
27 180 kr
27 540 kr
327 480 kr
326 160 kr
330 480 kr
Ca 168 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 430 kr
27 310 kr
27 690 kr
329 160 kr
327 720 kr
332 280 kr
Hotellresepsjonister
Heltid
Alle sektorer
3 652 personer
2 435 personer
1 217 personer
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca 180 kr
29 420 kr
29 510 kr
29 210 kr
353 040 kr
354 120 kr
350 520 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca 180 kr
29 420 kr
29 510 kr
29 210 kr
353 040 kr
354 120 kr
350 520 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
30 110 kr
30 110 kr
30 110 kr
361 320 kr
361 320 kr
361 320 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
30 330 kr
30 310 kr
30 380 kr
363 960 kr
363 720 kr
364 560 kr
Hotellresepsjonister
Deltid
Privat
6 062 personer
4 206 personer
1 856 personer
Ca 168 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 270 kr
27 130 kr
27 530 kr
327 240 kr
325 560 kr
330 360 kr
Ca 168 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 270 kr
27 130 kr
27 530 kr
327 240 kr
325 560 kr
330 360 kr
Ca 168 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 250 kr
27 130 kr
27 510 kr
327 000 kr
325 560 kr
330 120 kr
Ca 168 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 380 kr
27 260 kr
27 660 kr
328 560 kr
327 120 kr
331 920 kr
Hotellresepsjonister
Heltid
Privat
3 631 personer
2 419 personer
1 212 personer
Ca 181 kr
Ca 182 kr
Ca 180 kr
29 380 kr
29 500 kr
29 200 kr
352 560 kr
354 000 kr
350 400 kr
Ca 181 kr
Ca 182 kr
Ca 180 kr
29 380 kr
29 500 kr
29 200 kr
352 560 kr
354 000 kr
350 400 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
30 070 kr
30 080 kr
30 060 kr
360 840 kr
360 960 kr
360 720 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
30 290 kr
30 270 kr
30 330 kr
363 480 kr
363 240 kr
363 960 kr
Resepsjonister (ekskl. hotell)
Deltid
Alle sektorer
4 497 personer
3 133 personer
1 364 personer
Ca 175 kr
Ca 176 kr
Ca 174 kr
28 420 kr
28 500 kr
28 150 kr
341 040 kr
342 000 kr
337 800 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
Ca 174 kr
28 420 kr
28 500 kr
28 150 kr
341 040 kr
342 000 kr
337 800 kr
Ca 181 kr
Ca 182 kr
Ca 180 kr
29 350 kr
29 410 kr
29 220 kr
352 200 kr
352 920 kr
350 640 kr
Ca 181 kr
Ca 182 kr
Ca 180 kr
29 490 kr
29 540 kr
29 380 kr
353 880 kr
354 480 kr
352 560 kr
Resepsjonister (ekskl. hotell)
Heltid
Alle sektorer
4 520 personer
1 994 personer
2 526 personer
Ca 224 kr
Ca 205 kr
Ca 241 kr
36 240 kr
33 250 kr
39 000 kr
434 880 kr
399 000 kr
468 000 kr
Ca 224 kr
Ca 205 kr
Ca 241 kr
36 240 kr
33 250 kr
39 280 kr
434 880 kr
399 000 kr
471 360 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
Ca 241 kr
36 760 kr
33 990 kr
38 970 kr
441 120 kr
407 880 kr
467 640 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
Ca 241 kr
37 820 kr
34 460 kr
40 490 kr
453 840 kr
413 520 kr
485 880 kr
Resepsjonister (ekskl. hotell)
Deltid
Privat
4 392 personer
3 061 personer
1 331 personer
Ca 175 kr
Ca 176 kr
Ca 174 kr
28 390 kr
28 470 kr
28 110 kr
340 680 kr
341 640 kr
337 320 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
Ca 174 kr
28 390 kr
28 470 kr
28 110 kr
340 680 kr
341 640 kr
337 320 kr
Ca 181 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
29 310 kr
29 370 kr
29 170 kr
351 720 kr
352 440 kr
350 040 kr
Ca 181 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
29 450 kr
29 500 kr
29 320 kr
353 400 kr
354 000 kr
351 840 kr
Resepsjonister (ekskl. hotell)
Heltid
Privat
4 443 personer
1 938 personer
2 505 personer
Ca 224 kr
Ca 205 kr
Ca 241 kr
36 250 kr
33 150 kr
39 060 kr
435 000 kr
397 800 kr
468 720 kr
Ca 224 kr
Ca 205 kr
Ca 241 kr
36 250 kr
33 150 kr
39 320 kr
435 000 kr
397 800 kr
471 840 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
Ca 241 kr
36 790 kr
33 940 kr
39 010 kr
441 480 kr
407 280 kr
468 120 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
Ca 241 kr
37 850 kr
34 420 kr
40 530 kr
454 200 kr
413 040 kr
486 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold