Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Arbeidsoppgaver

Filologens mål er å gå til kildene og arbeide med tekstene slik de en gang så ut. Som filolog ser du ikke bare på den originale språkformen, men også slik de ble overlevert i brev og håndskrifter før trykkekunsten.

Det er et ufravikelig krav at filologen må kunne arbeide selvstendig med kildene, og ikke basere seg på oversettelser.

I Norge blir filologi som oftest brukt om norrøn filologi (Norge og Island i middelalderen) og klassisk filologi (gresk og latin i antikken), men de kan også brukes om andre språk og litteraturer.

Filologi omfatter flere disipliner, særlig språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturhistorie. Den enkelte filolog vil som regel ha sin styrke innenfor ett av disse områdene. 

Filologer jobber ofte med forskning eller undervisning, og vil derfor ofte være ansatt som

 • forsker
 • lektor
 • professor eller andre liknende stillinger.
 • Noen arbeider også selvstendig med å gi ut eldre tekster i originalversjon eller som oversettelse.

Filologer blir også ansatt med andre stillingstitler enn "filolog", for eksempel som rådgiver, konsulent eller forsker.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • Filologer kan være undervisere, vitenskapelig ansatte, eller ha administrative oppgaver på et utdanningssted. Dette kan for eksempel være saksbehandling, utredningsarbeid, forskning eller veiledning av studenter.
 • Filologer kan jobbe med formidling, for eksempel som journalister, informasjonskonsulenter, kommunikasjonsrådgivere eller andre typer stillinger der redaksjonelt arbeid er viktig. Det finnes også filologer innenfor forlagsbransjen. 
 • Filologer kan jobbe som oversettere, med å skrive, oversette eller redigere ulike typer tekster, TV-program, dataspill eller nettsider.
 • Filologer kan jobbe med formidling, undervisning, dokumenthåndtering og gjennomføring av arrangementer og utstillinger, for eksempel som museumsformidler eller arkivar. 

Hvor jobber filologer?

Filologer har allsidig kompetanse som er nyttig overalt hvor det jobbes med språk og tekst. Som filolog kan du jobbe ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Du kan også bli lektor i den videregående skole, jobbe på bibliotek, i offentlig forvaltning, i forlag eller på museum.

 

Hvordan er det å jobbe som filolog?

Intervjuer

Filologen Nikolay bruker kunnskapen han har om språk til å gjøre andres tekster bedre.

Filolog

Joakim Tjøstheim

En dyp og livslang kjærlighet bestemte Joakims yrkesvalg. Han jobber med språkvask og korrekturlesning. – En vakker formulering er som duften av nystekte boller, smiler han.

Passer jeg til å bli filolog?

For å bli filolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i litteratur og språk, ha et godt språkøre og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må være nysgjerrig og like å forske på ting.

Hva tjener filologer?

Hvordan utdanner du deg til filolog?

Hva jobber filologiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 7119 - Språkutdanninger, andre
 • 7117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 7115 - Utdanninger i klassiske språk
 • 7113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk
 • 7112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 7111 - Utdanninger i germanske og romanske språk

Bedrifter: Hvor jobber filologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med filologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2544101 - LINGVIST

Andre yrker

Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.
Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.
Museumsansatt

Konservator

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kulturminner fra å bli nedbrutt og ødelagt over tid. En konservator kan jobbe med et bredt spekter av materialer.