Gamle bøker
Yrkesbeskrivelse

Filolog

favoritt ikon

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Filologens mål er å gå til kildene og arbeide med tekstene slik de en gang så ut. Som filolog ser du ikke bare på den originale språkformen, men også slik de ble overlevert i brev og håndskrifter før trykkekunsten.

I Norge blir filologi som oftest brukt om norrøn filologi (Norge og Island i middelalderen) og klassisk filologi (gresk og latin i antikken), men de kan også brukes om andre språk og litteraturer.

Filologi omfatter flere disipliner, særlig språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturhistorie, men den enkelte filolog vil som regel ha sin styrke innenfor ett av disse områdene. Det er et ufravikeleg krav at filolgen må kunne arbeide selvstendig med kildene, og ikke basere seg på oversettelser.

Filologer jobber ofte med forskning eller undervisning, og vil derfor ofte være ansatt som forsker, lektor, professor eller andre liknende stillinger. Noen arbeider også selvstendig med å gi ut eldre tekster i originalversjon eller som oversettelse.

Hvor jobber filologer?

Fiologer har allsidig kompentanse som er nyttig overalt hvor det jobbes med språk og tekst. Som filolog kan du jobbe ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Du kan også bli lektor i den videregående skole, jobbe på bibliotek, i offentlig forvaltning, i forlag eller på museum.

Personlige egenskaper

For å bli filolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i litteratur og språk, ha et godt språkøre og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må være nysgjerrig og like å forske på ting.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber filologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Oversetter, tolk
Deltid
Alle sektorer
2 174 personer
1 339 personer
835 personer
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
33 290 kr
34 060 kr
31 660 kr
399 480 kr
408 720 kr
379 920 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
33 290 kr
34 060 kr
31 660 kr
399 480 kr
408 720 kr
379 920 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
40 210 kr
40 140 kr
40 340 kr
482 520 kr
481 680 kr
484 080 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
40 260 kr
40 190 kr
40 390 kr
483 120 kr
482 280 kr
484 680 kr
Oversetter, tolk
Heltid
Alle sektorer
482 personer
308 personer
174 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 231 kr
38 710 kr
38 950 kr
37 470 kr
464 520 kr
467 400 kr
449 640 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 231 kr
38 710 kr
38 950 kr
37 470 kr
464 520 kr
467 400 kr
449 640 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
40 010 kr
40 160 kr
39 740 kr
480 120 kr
481 920 kr
476 880 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
40 400 kr
40 540 kr
40 140 kr
484 800 kr
486 480 kr
481 680 kr
Oversetter, tolk
Kommunal
327 personer
190 personer
137 personer
Ca 226 kr
Ca 230 kr
Ca 222 kr
36 690 kr
37 230 kr
35 930 kr
440 280 kr
446 760 kr
431 160 kr
Ca 226 kr
Ca 230 kr
Ca 222 kr
36 690 kr
37 230 kr
35 930 kr
440 280 kr
446 760 kr
431 160 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
37 000 kr
37 010 kr
36 980 kr
444 000 kr
444 120 kr
443 760 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
37 410 kr
37 250 kr
37 650 kr
448 920 kr
447 000 kr
451 800 kr
Oversetter, tolk
Deltid
Kommunal
182 personer
103 personer
Ca 210 kr
Ca 217 kr
Ca
33 980 kr
35 080 kr
407 760 kr
420 960 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
Ca
33 980 kr
35 080 kr
407 760 kr
420 960 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
Ca
35 400 kr
36 520 kr
424 800 kr
438 240 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
Ca
35 510 kr
36 540 kr
426 120 kr
438 480 kr
Oversetter, tolk
Heltid
Kommunal
145 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca
37 700 kr
452 400 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca
38 250 kr
459 000 kr
Oversetter, tolk
Privat
2 264 personer
1 411 personer
853 personer
Ca 221 kr
Ca 227 kr
Ca 212 kr
35 840 kr
36 770 kr
34 370 kr
430 080 kr
441 240 kr
412 440 kr
Ca 221 kr
Ca 227 kr
Ca 212 kr
35 840 kr
36 770 kr
34 370 kr
430 080 kr
441 240 kr
412 440 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
40 790 kr
40 730 kr
40 900 kr
489 480 kr
488 760 kr
490 800 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
40 950 kr
40 940 kr
40 980 kr
491 400 kr
491 280 kr
491 760 kr
Oversetter, tolk
Deltid
Privat
1 975 personer
1 224 personer
751 personer
Ca 203 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
32 880 kr
33 290 kr
31 660 kr
394 560 kr
399 480 kr
379 920 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
32 880 kr
33 290 kr
31 660 kr
394 560 kr
399 480 kr
379 920 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 960 kr
40 530 kr
41 670 kr
491 520 kr
486 360 kr
500 040 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
41 000 kr
40 590 kr
41 680 kr
492 000 kr
487 080 kr
500 160 kr
Oversetter, tolk
Heltid
Privat
289 personer
187 personer
Ca 239 kr
Ca 244 kr
Ca
38 710 kr
39 490 kr
464 520 kr
473 880 kr
Ca 239 kr
Ca 244 kr
Ca
38 710 kr
39 490 kr
464 520 kr
473 880 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca
40 610 kr
40 950 kr
487 320 kr
491 400 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca
40 910 kr
41 330 kr
490 920 kr
495 960 kr
Oversetter, tolk
Alle sektorer
2 656 personer
1 647 personer
1 009 personer
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca 219 kr
36 770 kr
37 450 kr
35 440 kr
441 240 kr
449 400 kr
425 280 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca 219 kr
36 770 kr
37 450 kr
35 440 kr
441 240 kr
449 400 kr
425 280 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
40 100 kr
40 150 kr
40 020 kr
481 200 kr
481 800 kr
480 240 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
40 340 kr
40 390 kr
40 260 kr
484 080 kr
484 680 kr
483 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjons­rådgiver

En kommunikasjons­rådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Mann står med ei blokk i handa og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.