Image
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Yrkesbeskrivelse

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Filologens mål er å gå til kildene og arbeide med tekstene slik de en gang så ut. Som filolog ser du ikke bare på den originale språkformen, men også slik de ble overlevert i brev og håndskrifter før trykkekunsten.

Det er et ufravikeleg krav at filologen må kunne arbeide selvstendig med kildene, og ikke basere seg på oversettelser.

I Norge blir filologi som oftest brukt om norrøn filologi (Norge og Island i middelalderen) og klassisk filologi (gresk og latin i antikken), men de kan også brukes om andre språk og litteraturer.

Filologi omfatter flere disipliner, særlig språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturhistorie. Den enkelte filolog vil som regel ha sin styrke innenfor ett av disse områdene. 

Filologer jobber ofte med forskning eller undervisning, og vil derfor ofte være ansatt som

 • forsker
 • lektor
 • professor eller andre liknende stillinger.
 • Noen arbeider også selvstendig med å gi ut eldre tekster i originalversjon eller som oversettelse.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • Skrive notater, rapporter og utredninger.
 • Samle inn, vurdere, behandle, analysere og tolke tekster og data, samt bearbeide dem for offentlig publisering.
 • Analysere og evaluere samfunnstrekk, politikk og kultur i andre land/språkområder, slik at bedriften eller organisasjonen kan oppnå sitt mål.
 • Skrive, oversette eller redigere manuskript for utgivelse eller presentasjon.
 • Lede og veilede både pedagogisk, akademisk og administrativ personale (ledere).
 • Kontrollere administrative rutiner som budsjett-planlegging, rapportering og kostnader til materiell, utstyr og tjenester (ledere).
 • Forberede undervisning, undervise og veilede elever, samt organisere skoleaktiviteter.

 

Hvor jobber filologer ?

Filologer har allsidig kompetanse som er nyttig overalt hvor det jobbes med språk og tekst. Som filolog kan du jobbe ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Du kan også bli lektor i den videregående skole, jobbe på bibliotek, i offentlig forvaltning, i forlag eller på museum.

Personlige egenskaper

For å bli filolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i litteratur og språk, ha et godt språkøre og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må være nysgjerrig og like å forske på ting.

Utdanning

Hva jobber filologiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 7119 - Språkutdanninger, andre
 • 7117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 7111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 7115 - Utdanninger i klassiske språk
 • 7112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 7113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk

Bedrifter

Filolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544101 - LINGVIST
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 31. mars 2020, av Samfunnsviterne