Image
SFO-leder i samtale med barn i skolegården.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Skolefritidsleder (SFO)

En SFO-leder har hovedansvaret i en skolefritidsordning.

En skolefritidsleder har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret for en skolefritidsordning. Som SFO-leder er du en del av skolens ledelsesteam. Skolefritidsordningen (SFO) er en kommunal ordning som ikke er en del av skoletiden.

Skolefritidsordningen er ulikt organisert blant kommuner. Derfor kan skolefritidslederen også ha ulike oppgaver. Noen steder har skolefritidslederen ansvaret for personell og økonomi i tillegg til det pedagogiske, mens på andre steder kan økonomi og personalansvaret være lagt til andre lederroller.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skolefritidsleder:

  • pedagogisk ledelse og personalansvar
  • lede og videreutvikle skolefritidsordningen
  • samarbeid og koordinering med rektor, basekoordinatorene og øvrig personal på skolen
  • aktivitetsansvar for SFO
  • daglig oppfølgingsansvar
  • delta i arbeidet med barna
  • administrativt arbeid som for eksempel ansettelser, økonomiansvar, innkjøp av mat og materialer

Etter opplæringsloven kreves det gyldig politiattest for å jobbe som skolefritidsleder.

Hvor jobber skolefritidsledere ?

Skolefritidsledere jobber i offentlig eller privat skole av ulik størrelse.

Personlige egenskaper

En skolefritidsleder bør være god til å lede og inspirere andre. Du bør være omsorgsfull, omgjengelig og være god til å samarbeide.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli skolefritidsleder, men mange arbeidsgivere krever pedagogisk utdanning på høyskolenivå.

Bedrifter

Skolefritidsleder (SFO) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3320104 - SKOLEFRITIDSLEDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 11. januar 2022, av Skolelederforbundet