SFO-leder i samtale med barn i skolegården.
Yrkesbeskrivelse

Skolefritidsleder (SFO)

favoritt ikon

En SFO-leder har hovedansvaret i en skolefritidsordning.

En skolefritidsleder har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret for en skolefritidsordning. Som SFO-leder er du en del av skolens ledelsesteam. Skolefritidsordningen (SFO) er en kommunal ordning som ikke er en del av skoletiden.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skolefritidsleder:

  • pedagogisk ledelse og personalansvar
  • lede og videreutvikle skolefritidsordningen
  • samarbeid og koordinering med rektor, basekoordinatorene og øvrig personal på skolen
  • aktivitetsansvar for SFO
  • daglig oppfølgingsansvar
  • delta i arbeidet med barna
  • administrativt arbeid som for eksempel ansettelser, økonomiansvar, innkjøp av mat og materialer

Etter opplæringsloven kreves det gyldig politiattest for å jobbe som skolefritidsleder.

Hvor jobber skolefritidsledere?

Skolefritidsledere jobber i offentlig eller privat skole av ulik størrelse.

Personlige egenskaper

En skolefritidsleder bør være god til å lede og inspirere andre. Du bør være omsorgsfull, omgjengelig og være god til å samarbeide.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli skolefritidsleder, men mange arbeidsgivere krever pedagogisk utdanning på høyskolenivå.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken