Image
Pianostemmer stemmer piano

Yrkesbeskrivelse

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Musikkinstrumenter må stemmes for å gi de riktige tonene, og når piano eller flygel skal stemmes er det behov for en pianostemmer. Som pianostemmer har du ferdigheter innen stemming, regulering og intonering av piano og flygel.

Du har kunnskap om pianoteknikk, og kjennskap til både tradisjonelle og nye arbeidsmetoder, teknikker og verktøy. Du har også kjennskap til produksjon av piano og flygel.

Vanlige arbeidsoppgaver for en pianostemmer:

  • stemming, reparasjon og regulering av flygler og pianoer
  • intonering (justering)
  • vurdering og rådgivning, blant annet om om valg og plassering av piano.
  • skifting av slitte deler
  • gi prisoverslag på reparasjonskostnader

En del av hverdagen til pianostemmeren omfatter også administrative oppgaver, vurdering av instrumenter og markedsføring av egen virksomhet. Noen pianostemmere utfører også overflatebehandling som voksing, polering og lakking slik at de kan tilby kundene totalløsninger ved restaurering av gamle piano og flygel.

Hvor jobber pianostemmere ?

Pianostemmeren er oftest selvstendig næringsdrivende og kan få oppdrag I hele musikk- og kulturlivet. Oppdragene kan foregå i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.

Personlige egenskaper

Som pianostemmer bør du ha god hørsel og musikalsk gehør. Pianostemmeren må være fingernem, tålmodig og nøyaktig. Kundekontakt krever at du er serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Norges musikkhøgskole tilbyr også pianostemmerutdanning på bachelornivå.

Hva jobber pianostemmerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458314 - Pianostemming og pianoteknikk, Vg3

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Pianostemmer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7312112 - PIANOSTEMMER
  • 7312107 - STEMMER

Sist kvalitetsikret den 30. august 2017, av Norges pianostemmer og -teknikerforening, Norges musikkhøgskole