Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Arbeidsoppgaver

Statsvitere har høy kompetanse innenfor analyse, metode og statistikk, og benytter dette i det daglige arbeidet. Statsvitere er som regel ikke ansatt som statsvitere, men ofte som konsulenter, rådgivere eller informasjonsmedarbeidere.

Arbeidsoppgavene for en statsviter vil variere mye avhengig av hvor du er ansatt. Statsviteren kan for eksempel observere og analysere politiske prosesser og innholdet i politikken som føres av myndighetene, og se på konsekvensene av de politiske vedtakene. For en del arbeidsgivere er det viktig med kunnskap om hvordan det norske politiske systemet er bygget opp og statsvitere vil ha god kjennskap til dette.

Eksempler på arbeidsoppgaver for en statsviter:

 • planleggings- og utredningsarbeid i offentlig forvaltning og det private næringsliv
 • arbeid i interesseorganisasjoner
 • arbeid i internasjonale organisasjoner
 • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
 • undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole
 • forskning

Det er vanlig at statsvitere har spesialisering innenfor en eller flere av statsvitenskapens fagfelt. De vanligste fagfeltene er:

 • politisk teori
 • offentlig politikk og administrasjon
 • internasjonal politikk
 • sammenlignende politikk (komparativ politikk)
 • organisasjonsteori

Ofte blir ikke statsvitere ansatt med stillingstittelen "statsviter", men med tittelen "rådgiver", "konsulent" eller "saksbehandler". 

Hvor jobber statsvitere?

Statsviteren har kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor. Statsvitere kan derfor jobbe mange forskjellige steder, som for eksempel i offentlige organer, private bedrifter og internasjonale organisasjoner.

Intervjuer

Dame med brunt hår og blå genser ser inn i kamera og smiler.

Statsviter

Kjersti Skarstad

– Statsvitere er attraktive i arbeidsmarkedet, og statsvitenskapelig kunnskap trengs på så mange områder, mener Kjersti.
Portrett Svein Erik Tuastad, utendørs

Statsviter

Svein Erik Tuastad

– Som statsviter må du være interessert i politikk, stat og samfunn, sier Svein Erik Tuastad.

Viktige egenskaper

Du bør kunne arbeide systematisk med teoretisk stoff. Det er også viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. En statsviter skal formidle kunnskap og informasjon på en lettfattelig måte.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant statsvitenskapsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 731112 - Master, statsvitenskap, toårig
 • 731114 - Master, sammenliknende politikk, toårig
 • 731101 - Cand.polit.-utdanning, administrasjons- og organisasjonsvitenskap
 • 731102 - Cand.polit.-utdanning, offentlig politikk og administrasjon
 • 731103 - Cand.polit.-utdanning, sammenliknende politikk
 • 731104 - Cand.polit.-utdanning, statsvitenskap
 • 731105 - Mag.art.-utdanning, administrasjons- og organisasjonsvitenskap
 • 731106 - Mag.art.-utdanning, sammenliknende politikk
 • 731107 - Mag.art.-utdanning, statsvitenskapelige fag
 • 731111 - Master, administrasjon og organisasjonsvitenskap, toårig
 • 731120 - Master, demokratibygging, 1½-årig
 • 731109 - Master, samfunnsplanlegging, toårig
 • 731118 - Master, Europa-studier, toårig
 • 731119 - Master, internasjonal sikkerhet, etterretning og etikk (ISEE), 1½-årig
 • 731121 - Master, internasjonale studier, toårig
 • 731115 - Master, konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse, 1½-årig
 • 731116 - Master, offentlig administrasjon, 1½-årig
 • 731108 - Master, offentlig administrasjon, toårig
 • 731117 - Master, politikk og samfunnsendring, toårig
 • 731123 - Master, politisk kommunikasjon, toårig
 • 731122 - Master, samfunnsanalyse, toårig
 • 731110 - Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning
 • 831101 - Dr.philos.-utdanning, statsvitenskapelige fag
 • 831102 - Dr.polit.-utdanning, statsvitenskapelige fag
 • 831104 - Ph.d.-program, statsvitenskapelige fag

Bedrifter som ansetter statsvitere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med statsvitere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542108 - RÅDGIVER (INTERNASJONAL POLITIKK)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542105 - STATSVITER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.