Yrkesbeskrivelse

Flystrukturmekaniker

En flystrukturmekaniker jobber på luftfartøyets struktur, som vinger og stabilisatorer.

En flystrukturmekaniker reparerer og vedlikeholder flyets struktur, som skrog, vinger, ror og haleflater. 

Flystrukturmekanikeren jobber i tett samarbeid med flyteknikere, flysystemmekanikere, flymotormekanikere og avionikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Vanlige arbeidsoppgaver for flystrukturmekanikeren:

 • reparere skader på skrog/ struktur etter f.eks kollisjon, lynnedslag, korrosjon
 • tilvirke flydeler etter produksjonstegninger/anvisning fra flyprodusent
 • gjøre modifikasjoner av flystrukturen 
 • bistå mekaniker med demontering av strukturkomponenter 
 • komposittreparasjoner
 • jobbe etter tegninger og arbeidsunderlag fra flyprodusent

Flystrukturmekanikeren jobber under de samme strenge luftfartslovene som alle andre flymekanikere. Det fins ingen internasjonalt gjeldende sertifikater for flystrukturmekanikere, men med erfaring kan det gis sertifikater for å godkjenne komponenter.

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).

Hvor jobber flystrukturmekanikere ?

Som flystrukturmekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre.

 

Personlige egenskaper

En flystrukturmekaniker må kunne arbeide nøyaktig og forstå arbeidstegninger og arbeidsunderlag. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så det er viktig med god muntlig og skriftlig engelsk. Flystrukturmekanikere jobber tett med andre og må derfor være god til å samarbeide, flinke til å kommunisere og løsningsorienterte. I tillegg må mekanikere ha god fysisk form. Bransjen har strenge sikkerhetskrav, så etikk, gode holdninger og menneskekunnskap er viktig.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan videreutdanne deg til en europeisk godkjent sertifisert Flytekniker B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. Utdanningen er anerkjent i store deler av verden og gir gode muligheter til arbeid også utenfor Norge. En flytekniker er en videreutdannet flymekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyvning. En kan også bli flytekniker uten fagbrev

Med fagbrev i flystrukturmekanikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Bedrifter

Flystrukturmekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232103 - FLYSTRUKTURMEKANIKER
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232114 - VERKSTEDARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232117 - FLYTEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 23. januar 2019, av NELFO, Norges Flyteknikerorganisasjon, Widerøe