Image
Kystskipper på brua holder i radio.
Lenke
Thinkstock

Yrkesbeskrivelse

Kystskipper

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt eller liten fraktebåt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper:

 • navigere og føre fartøyet
 • ansvar for mannskapets arbeidsmiljø og sikkerhet, vedlikehold og trygg navigering
 • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
 • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
 • kontroll og vedlikehold av båten, maskiner og utstyr
 • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

På mindre fartøy er det vanlig at skipperen utfører oppgaver som vanligvis blir utført av flere personer på større skip. Som kystskipper seiler du på sjøen, gjerne i lengre perioder, så du må være forberedt på arbeid turnus

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber kystskippere ?

Kystskippere jobber på mindre fartøy langs hele kysten. For eksempel fiskebåter, redningsskøyte, havbruksnæringen eller små passasjerbåter/charterfartøy. Felles for fartøyene er at de ikke er over 500 bruttotonn.

Personlige egenskaper

Som kystskipper må du ha teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr om bord som må betjenes. Du bør ha evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid. Kystskipperen bør også ha god helse, godt syn og god hørsel.

Utdanning

For å bli kystskipper, trenger du kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5 (D 5), populært kalt kystskippersertifikat. Sertifikatet gir deg rett til å føre yrkesbåter på inntil 500 bruttotonn i nær kystfart. For å få kystskippersertifikatet, må du ha dokumentert fartstid med dekkstjeneste fra sjøgående skip. 

Har du mindre enn 36 måneders effektiv fartstid (tid om bord), må du gjennom 12 måneder med systematisk opplæring om bord. Dette kan reduseres til seks måneder dersom du har fagbrev som matros eller fisker. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for mer informasjon om hva som kreves av fartstid.

Etter- og videreutdanning

Kystskippere er i løpet av et arbeidsår innom mange ulike fagområder, som for eksempel ledelse, miljø og sikkerhet, økonomi, samt ulike tekniske og mekaniske fag. Videreutdanning for kystskippere kan du ta i maritime fag ved tekniske fagskoler, høgskoler eller universiteter.

Hva jobber nautikk- og kystskipperutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 581301 - Skipsførerkurs
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
 • 681302 - Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 481301 - Kystskipperkurs, av 1. klasse
 • 481399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter

Kystskipper i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6411101 - KYSTSKIPPER
 • 3142117 - SKIPPER
 • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)

Sist kvalitetssikret den 01. juni 2022, av Norsk Sjøoffiserforbund