Gjennomgått i samarbeid med Norsk Sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Kystskipper

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Arbeidsoppgaver

Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt eller liten fraktebåt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper:

 • navigere og føre fartøyet
 • ansvar for mannskapets arbeidsmiljø og sikkerhet, vedlikehold og trygg navigering
 • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
 • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
 • kontroll og vedlikehold av båten, maskiner og utstyr
 • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

På mindre fartøy er det vanlig at skipperen utfører oppgaver som vanligvis blir utført av flere personer på større skip. Som kystskipper seiler du på sjøen, gjerne i lengre perioder, så du må være forberedt på arbeid turnus

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber kystskippere?

Kystskippere jobber på mindre fartøy langs hele kysten. For eksempel fiskebåter, redningsskøyte, havbruksnæringen eller små passasjerbåter/charterfartøy. Felles for fartøyene er at de ikke er over 500 bruttotonn.

Hvordan er det å jobbe som kystskipper?

Intervjuer

Portrettbilde av Frank Bondø. Han har på seg uniform med fire striper på skuldrene.

Kystskipper

Frank Bondø

– Den norske kysten er et av de vanskeligste sjøområdene i verden, forteller Frank.

Viktige egenskaper for en kystskipper

Som kystskipper må du ha teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr om bord som må betjenes. Du bør ha evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid. Kystskipperen bør også ha god helse, godt syn og god hørsel.

Hvordan utdanner du deg til kystskipper?

For å bli kystskipper, trenger du kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5 (D 5), populært kalt kystskippersertifikat. Sertifikatet gir deg rett til å føre yrkesbåter på inntil 500 bruttotonn i nær kystfart. For å få kystskippersertifikatet, må du ha dokumentert fartstid med dekkstjeneste fra sjøgående skip. 

Har du mindre enn 36 måneders effektiv fartstid (tid om bord), må du gjennom 12 måneder med systematisk opplæring om bord. Dette kan reduseres til seks måneder dersom du har fagbrev som matros eller fisker. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for mer informasjon om hva som kreves av fartstid.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Kystskippere er i løpet av et arbeidsår innom mange ulike fagområder, som for eksempel ledelse, miljø og sikkerhet, økonomi, samt ulike tekniske og mekaniske fag. Videreutdanning for kystskippere kan du ta i maritime fag ved tekniske fagskoler, høgskoler eller universiteter.

Hva jobber nautikk- og kystskipperutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 681302 - Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
 • 581301 - Skipsførerkurs
 • 481399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning
 • 481301 - Kystskipperkurs, av 1. klasse

Bedrifter: Hvor jobber kystskippere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kystskippere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)
 • 6411101 - KYSTSKIPPER
 • 3142117 - SKIPPER

Andre yrker

To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Oppskjæring av fisk

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.
Fiskeredskap

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.