Kystskipper på brua holder i radio.
Yrkesbeskrivelse

Kystskipper

favoritt ikon

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt eller liten fraktebåt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper:

  • navigere og føre fartøyet
  • ansvar for mannskapets arbeidsmiljø og sikkerhet, vedlikehold og trygg navigering
  • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
  • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
  • kontroll og vedlikehold av båten, maskiner og utstyr
  • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

På mindre fartøy er det vanlig at skipperen utfører oppgaver som vanligvis blir utført av flere personer på større skip. Som kystskipper seiler du på sjøen, gjerne i lengre perioder, så du må være forberedt på arbeid turnus

Hvor jobber kystskippere?

Kystskippere jobber på mindre fartøy langs hele kysten. For eksempel fiskebåter, redningsskøyte eller små passasjerbåter/charterfartøy. Felles for fartøyene er at de ikke er over 500 bruttotonn.

Personlige egenskaper

Som kystskipper må du ha teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr om bord som må betjenes. Du bør ha evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid. Kystskipperen bør også ha god helse, godt syn og god hørsel.

Utdanning

For å bli kystskipper, trenger du kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5 (D 5), populært kalt kystskippersertifikat. Sertifikatet gir deg rett til å føre yrkesbåter på inntil 500 bruttotonn i nær kystfart. For å få kystskippersertifikatet, må du ha dokumentert fartstid med dekkstjeneste fra sjøgående skip. 

Har du mindre enn 36 måneders effektiv fartstid (tid om bord), må du gjennom 12 måneder med systematisk opplæring om bord. Dette kan reduseres til seks måneder dersom du har fagbrev som matros eller fisker. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for mer informasjon om hva som kreves av fartstid.

Oversikt over utdanning på fagskole: dekksoffiser

Oversikt over utdanning på universitet

Det er også mulig å ta kurs i som leder til kystskippersertifikat D5 ved ulike kurssentre, se blant annet Kursguiden.no.

Etter- og videreutdanning
Kystskippere er i løpet av et arbeidsår innom mange ulike fagområder, som for eksempel ledelse, miljø og sikkerhet, økonomi, samt ulike tekniske og mekaniske fag. Videreutdanning for kystskippere kan du ta i maritime fag ved tekniske fagskoler, høgskoler eller universiteter.

Hva jobber nautikk- og kystskipperutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

En bas/nett­mann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvar for skipets stabilitet og for lasting og lossing.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.