Gjennomgått i samarbeid med Kunsthistorisk forening 10. mars 2023

Kunsthistoriker

En kunsthistoriker beskriver og tolker kunstverk, og setter kunstverk og arkitektur inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Arbeidsoppgaver

Som kunsthistoriker beskriver og tolker du kunstverk, og ser den historiske, sosiale og kulturelle sammenhengen mellom kunstverket og tiden kunstverket ble laget i.

Kunsthistorikeren har kunnskap om ulike kunstteorier, i tillegg til kompetanse i relaterte fag som historie, filosofi, idéhistorie og religion. Du må også ha generelle historiekunnskaper slik at du har kompetanse på bibelhistorie, mytologi og fremmede religioner. I tillegg må du ha kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle sider av tiden kunstverk har oppstått i. 

Kunsthistorie omfatter de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur i tillegg til en rekke andre kunstfelt som for eksempel video, fotografi, tekstil og design. Kulturminnevern og byplanlegging er også viktige kunnskapsfelt for en kunsthistoriker.

Vanlige arbeidsoppgaver for kunsthistorikere:

 • forskning
 • undervisning
 • kuratering (organisere kunstutstillinger)
 • formidling
 • saksbehanlding

Mange kunsthistorikere har studert andre fag ved siden av kunsthistorie for å gjøre utdanningen mer yrkesrelatert. Dette kan være fag innen konservatoryrket, administrasjon og økonomi, litteratur eller undervisning.

Hvor jobber kunsthistorikere?

De fleste kunsthistorikere arbeider innenfor utdanningsinstitusjoner eller museums- og gallerivirksomheter – i både offentlig og privat regi. 

Kunsthistorikere kan også arbeide som saksbehandlere i offentlig forvaltning, for eksempel hos antikvariske myndigheter. Både kommuner, fylkeskommuner, direktorater, departementer og andre statlige organer har ansatt kunsthistorikere. I privat sektor jobber mange i næringslivet og i interesseorganisasjoner.

Hvordan er det å jobbe som kunsthistoriker?

Intervjuer

Portrett av kunsthistoriker Silje Sigurdsen. Hun har rosa genser og sitter i en hvit sofa med hvis bakgrunn. Hun har langt, mellomblondt hår og smiler mot kamera.

Kunsthistoriker

Silje Sigurdsen

En studietur til Roma gjorde at Silje forandret planene sine. I stedet for å bli kunstner selv, ble hun kunsthistoriker. – Storheten, det kunstneriske og det historiske vekket en nysgjerrighet i meg.

Passer jeg til å bli kunsthistoriker?

For å bli kunsthistoriker må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i kunst, historie og arkitektur.

Hva tjener kunsthistorikere?

Hvordan utdanner du deg til kunsthistoriker?

Hva jobber kunsthistorikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8132 - Kunsthistorie
 • 7132 - Kunsthistorie
 • 6132 - Kunsthistorie

Bedrifter: Hvor jobber kunsthistorikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kunsthistorikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2551115 - KUNSTKRITIKER
 • 2543109 - KUNSTHISTORIKER
 • 2531108 - FØRSTEKONSERVATOR
 • 2351105 - FORMIDLER (KUNST OG KULTUR)
 • 2543107 - NUMISMATIKER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.