Stort innrammet maleri
Yrkesbeskrivelse

Kunsthistoriker

favoritt ikon

En kunsthistoriker beskriver og tolker kunstverk, og setter kunstverk og arkitektur inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Som kunsthistoriker beskriver og tolker du kunstverk, og ser den historiske, sosiale og kulturelle sammenhengen mellom kunstverket og tiden kunstverket ble laget i.

Som kunsthistoriker har du kunnskap om ulike kunstteorier, i tillegg til kompetanse i relaterte fag som historie, filosofi, idéhistorie og religion. Du må også ha generelle historiekunnskaper slik at du har kompetanse på bibelhistorie, mytologi og fremmede religioner. I tillegg må du ha kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle sider av tiden kunstverk har oppstått i. 

Kunsthistorie omfatter de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur i tillegg til en rekke andre kunstfelt som for eksempel video, fotografi, tekstil og design. Kulturminnevern og byplanlegging er også viktige kunnskapsfelt for en kunsthistoriker.

Vanlige arbeidsoppgaver for kunsthistorikere er forskning, undervisning, kuratering, konservering og kunstformidling.

Mange kunsthistorikere har studert andre fag ved siden av kunsthistorie for å gjøre utdanningen mer yrkesrelatert. Dette kan være fag innen konservatoryrket, administrasjon og økonomi, litteratur eller undervisning.

Hvor jobber kunsthistorikere?

De fleste kunsthistorikere arbeider innenfor utdanningsinstitusjoner eller museums- og gallerivirksomheter – i både offentlig og privat regi. 

Kunsthistorikere kan også arbeide som saksbehandlere i offentlig forvaltning, for eksempel hos antikvariske myndigheter. Både kommuner, fylkeskommuner, direktorater, departementer og andre statlige organer har ansatt kunsthistorikere. I privat sektor jobber mange i næringslivet og i interesseorganisasjoner.

Personlige egenskaper

For å bli kunsthistoriker må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i kunst, historie og arkitektur.

Hva jobber kunsthistorikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgivere/forskere, humanistiske fag
Heltid
Alle sektorer
296 personer
167 personer
129 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
40 880 kr
40 880 kr
40 830 kr
490 560 kr
490 560 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
40 880 kr
40 880 kr
40 830 kr
490 560 kr
490 560 kr
489 960 kr
Ca 258 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
41 870 kr
42 090 kr
41 580 kr
502 440 kr
505 080 kr
498 960 kr
Ca 258 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
41 990 kr
42 220 kr
41 690 kr
503 880 kr
506 640 kr
500 280 kr
Rådgivere/forskere, humanistiske fag
Heltid
Privat
102 personer
Ca 264 kr
Ca
Ca
42 800 kr
513 600 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca
42 800 kr
513 600 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 400 kr
532 800 kr
Rådgivere/forskere, humanistiske fag
Heltid
Statlig
140 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 420 kr
473 040 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 420 kr
473 040 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 950 kr
467 400 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
39 160 kr
469 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Historiker med globus

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Gamle bøker

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Kvinnelig arkivar ved arkivhylle

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg med bevegelse. En danser må ha sterk fysikk, være utholdende og ha god rytmesans og musikalitet.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Fotograf tar bilder med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Musiker sitter ved et piano

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.