Image
Kunsthistoriker foran malerier.

Yrkesbeskrivelse

Kunsthistoriker

En kunsthistoriker beskriver og tolker kunstverk, og setter kunstverk og arkitektur inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Som kunsthistoriker beskriver og tolker du kunstverk, og ser den historiske, sosiale og kulturelle sammenhengen mellom kunstverket og tiden kunstverket ble laget i.

Kunsthistorikeren har kunnskap om ulike kunstteorier, i tillegg til kompetanse i relaterte fag som historie, filosofi, idéhistorie og religion. Du må også ha generelle historiekunnskaper slik at du har kompetanse på bibelhistorie, mytologi og fremmede religioner. I tillegg må du ha kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle sider av tiden kunstverk har oppstått i. 

Kunsthistorie omfatter de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur i tillegg til en rekke andre kunstfelt som for eksempel video, fotografi, tekstil og design. Kulturminnevern og byplanlegging er også viktige kunnskapsfelt for en kunsthistoriker.

Vanlige arbeidsoppgaver for kunsthistorikere:

  • forskning
  • undervisning
  • kuratering (organisere kunstutstillinger)
  • formidling

Mange kunsthistorikere har studert andre fag ved siden av kunsthistorie for å gjøre utdanningen mer yrkesrelatert. Dette kan være fag innen konservatoryrket, administrasjon og økonomi, litteratur eller undervisning.

Hvor jobber kunsthistorikere ?

De fleste kunsthistorikere arbeider innenfor utdanningsinstitusjoner eller museums- og gallerivirksomheter – i både offentlig og privat regi. 

Kunsthistorikere kan også arbeide som saksbehandlere i offentlig forvaltning, for eksempel hos antikvariske myndigheter. Både kommuner, fylkeskommuner, direktorater, departementer og andre statlige organer har ansatt kunsthistorikere. I privat sektor jobber mange i næringslivet og i interesseorganisasjoner.

Personlige egenskaper

For å bli kunsthistoriker må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i kunst, historie og arkitektur.

Utdanning

Hva jobber kunsthistorikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 8132 - Kunsthistorie
  • 7132 - Kunsthistorie
  • 6132 - Kunsthistorie

Bedrifter

Kunsthistoriker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2543109 - KUNSTHISTORIKER
  • 2551115 - KUNSTKRITIKER
  • 2531108 - FØRSTEKONSERVATOR

Sist kvalitetssikret den 06. februar 2019, av Kunsthistorisk forening