Hydrolog tar vannprøve.
Yrkesbeskrivelse

Hydrolog

favoritt ikon

Som hydrolog jobber du med problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser.

Hydrologer løser problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser i form av grunnvann, markvann og overflatevann. Hydrologi er studien om vannkretsløpet og vannressursene i hydrosfæren.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hydrolog:

  • målinger av vannstand, mengde og kvalitet i innsjøer, elver, mark- og grunnvann
  • bruk av modeller for å beskrive de hydrologiske prosessene i naturen, for blant annet å estimere vannressurser der vi ikke har målinger
  • rådgivning og forskning på temaer som tørke, vannforsyning og flom
  • utarbeiding av prognoser for vannføring, flom og snømengder
  • jobbe i tilknytning til bygging, drift og planlegging av vannkraftverk, vannverk og renseanlegg

På grunn av omfattende bruk av matematikk, statistikk, kjemi, fysikk og informatikk er det viktig med en kunnskap og forståelse for realfag. Som hydrolog bør du også ha interesse av å knytte teoretisk kunnskap til praktiske problemstillinger.

Som hydrolog jobber du ofte tett sammen med meteorologer, sivilingeniører, biologer og kjemikere.

Hvor jobber hydrologer?

En hydrolog jobber ofte med rådgivning innen forvaltning. Noen jobber i forsknings- og utdanningssektoren, i konsulentfirmaer, for vannkraftprodusenter  eller i utviklingsland der vannforsyning og miljø er et tema.

Personlige egenskaper

Du bør være nysgjerrig, praktisk og teoretisk anlagt. Du bør like å oppholde deg utendørs. 

Utdanning

Utdanning innen hydrologi kan tas både på bachelor- og masternivå.

Se oversikt over utdanning

Hva jobber hydrologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Geologer og geofysikere
Deltid
Alle sektorer
218 personer
92 personer
126 personer
Ca 363 kr
Ca
Ca 354 kr
58 850 kr
57 310 kr
706 200 kr
687 720 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca 354 kr
58 850 kr
57 310 kr
706 200 kr
687 720 kr
Ca 439 kr
Ca 427 kr
Ca 448 kr
71 130 kr
69 120 kr
72 600 kr
853 560 kr
829 440 kr
871 200 kr
Ca 439 kr
Ca 427 kr
Ca 448 kr
72 230 kr
69 120 kr
74 300 kr
866 760 kr
829 440 kr
891 600 kr
Geologer og geofysikere
Heltid
Alle sektorer
2 363 personer
713 personer
1 650 personer
Ca 442 kr
Ca 404 kr
Ca 462 kr
71 590 kr
65 520 kr
74 830 kr
859 080 kr
786 240 kr
897 960 kr
Ca 442 kr
Ca 404 kr
Ca 462 kr
71 590 kr
65 520 kr
74 830 kr
859 080 kr
786 240 kr
897 960 kr
Ca 503 kr
Ca 465 kr
Ca 520 kr
81 560 kr
75 390 kr
84 220 kr
978 720 kr
904 680 kr
1 010 640 kr
Ca 503 kr
Ca 465 kr
Ca 520 kr
82 280 kr
75 950 kr
85 010 kr
987 360 kr
911 400 kr
1 020 120 kr
Geologer og geofysikere
Deltid
Privat
208 personer
90 personer
118 personer
Ca 368 kr
Ca
Ca 359 kr
59 610 kr
58 170 kr
715 320 kr
698 040 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca 359 kr
59 610 kr
58 170 kr
715 320 kr
698 040 kr
Ca 442 kr
Ca 428 kr
Ca 454 kr
71 670 kr
69 260 kr
73 510 kr
860 040 kr
831 120 kr
882 120 kr
Ca 442 kr
Ca 428 kr
Ca 454 kr
72 790 kr
69 260 kr
75 270 kr
873 480 kr
831 120 kr
903 240 kr
Geologer og geofysikere
Heltid
Privat
2 189 personer
650 personer
1 539 personer
Ca 463 kr
Ca 420 kr
Ca 482 kr
75 000 kr
68 000 kr
78 040 kr
900 000 kr
816 000 kr
936 480 kr
Ca 463 kr
Ca 420 kr
Ca 482 kr
75 000 kr
68 000 kr
78 040 kr
900 000 kr
816 000 kr
936 480 kr
Ca 516 kr
Ca 477 kr
Ca 532 kr
83 540 kr
77 350 kr
86 160 kr
1 002 480 kr
928 200 kr
1 033 920 kr
Ca 516 kr
Ca 477 kr
Ca 532 kr
84 300 kr
77 950 kr
86 980 kr
1 011 600 kr
935 400 kr
1 043 760 kr
Geologer og geofysikere
Heltid
Statlig
163 personer
60 personer
103 personer
Ca 331 kr
Ca
Ca 339 kr
53 630 kr
54 860 kr
643 560 kr
658 320 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 339 kr
53 630 kr
54 860 kr
643 560 kr
658 320 kr
Ca 353 kr
Ca 343 kr
Ca 358 kr
57 120 kr
55 540 kr
58 040 kr
685 440 kr
666 480 kr
696 480 kr
Ca 353 kr
Ca 343 kr
Ca 358 kr
57 350 kr
55 540 kr
58 340 kr
688 200 kr
666 480 kr
700 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold