Image
En kvinne rep
Lenke
NTB/Maskot

Yrkesbeskrivelse

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

En bilmekaniker på lette kjøretøy søker, finner og utbedrer feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • søke etter elektroniske feil ved bruk av PC eller diagnoseverktøy
 • utføre feilsøking og reparasjon på høyvolt-batteri og driftsanlegg på elektriske biler
 • søke etter mekaniske feil
 • gjennomføre service og vedlikehold av kjøretøy
 • utføre reparasjoner og skifte deler

Bilmekanikeren for lette kjøretøy anslår også kostnader i forbindelse med et arbeid som skal utføres.

I arbeidet brukes forskjellige verktøy, utstyr og instrumenter for å innhente informasjon og kunnskap om hvert enkelt kjøretøy. Som bilmekaniker skal du tolke opplysningene du finner fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder. Dette kan være for eksempel motor, motorstyring eller elektroniske komponenter i bilen.

Som bilmekaniker på et verksted kan du jobbe selvstendig eller i samarbeid med andre.

Yrket har mange likhetstrekk med bilmekaniker for tunge kjøretøy.

Hvor jobber bilmekanikere (lette kjøretøy) ?

Bilmekanikere jobber vanligvis på et verksted hos en bilforhandler eller på et frittstående verksted. 

Personlige egenskaper

Som bilmekaniker bør du være interessert i motorer, mekanikk og elektronikk. Du må like å arbeide med hendene og ha evnen til å finne praktiske løsninger. Du må også være nøyaktig.

Gode kommunikasjonsevner er viktig, siden du har mye kontakt med kunder, også kunder som ikke kan så mye om bil.

 

 

Utdanning

Med fagbrev i bilfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber bilmekanikerutdannede (lette kjøretøy) som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 455204 - Bilfaget, lette kjøretøy, Vg3

Bedrifter

Bilmekaniker (lette kjøretøy) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7231101 - BILMEKANIKER
 • 7231121 - FAGARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231123 - FORMANN (BILMEKANIKER)
 • 7231126 - MEKANIKER (BIL)
 • 7231113 - REPARATØR (LETTE KJØRETØYER)
 • 7231124 - SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231129 - BILINSPEKTØR (MEKANISK BILVERKSTED)
 • 7231125 - VERKSMESTER (MEKANISK BILVERKSTED)
 • 7231112 - BILELEKTRIKER
 • 7231115 - VERKSTEDARBEIDER (BIL)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. juni 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag