Gjennomgått i samarbeid med Norsk olje og gass 14. januar 2022

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Arbeidsoppgaver

Geologer undersøker mineraler, fossiler, bergarter og annen jordmasse fra jordoverflaten og fra jordens indre. 

Mange geologer arbeider med å finne fram til ulike mineraler og metaller som kan være nyttige eller verdifulle som for eksempel kobbermalm eller diamanter. Geologer jobber også med å kartlegge forekomster av olje og gass, eller de jobber med miljø og klima.

Vanlige arbeidsoppgaver for geologer:

 • undersøke ulike lag av jorda for å finne forekomster av nyttige stoffer
 • planlegge og veilede utvinningen av olje, gass, mineraler og metaller
 • studere vulkansk aktivitet
 • forske på jordens fysiske utvikling fra dens opprinnelse
 • undersøke og analysere bunnforhold i havet
 • forske på jordskjelv og kontinentalplater
 • lage grunnlag for kartdata
 • avdekke forurensede sedimenter (lag)

 

Hvor jobber geologer?

Geologer kan jobbe i ingeniør- og konsulentbedrifter, som forskere og lærere ved universitet og høgskoler eller i etater som Statens vegvesen eller Kartverket. Som geolog kan du også jobbe i oljebransjen eller innenfor gruvenæringen.

 

Bli med en geolog på jobb

Hvordan er det å jobbe som geolog?

Intervjuer

Portrettbilde av Espen. Han er på fjellet og har solbriller og caps.

Geolog

Espen Torgersen

Der andre ser grå stein ser jeg vulkaner og jordskjelv, sier geolog Espen Torgersen.

Passer jeg til å bli geolog?

For å bli geolog må du være nysgjerrig og analytisk. Du bør ha interesse for jordens prosesser og fenomener. Du må også like å jobbe i team med andre fagpersoner.

 

 

Hva tjener geologer?

Hvordan utdanner du deg til geolog?

Hva jobber geologiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8561 - Geologi
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756199 - Geologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 756107 - Master, geologi, toårig
 • 756106 - Master of Science, geologi, toårig
 • 756103 - Cand.scient.-utdanning, geologi
 • 756101 - Cand.real.-utdanning, geologi

Bedrifter: Hvor jobber geologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2114102 - GEOLOG
 • 2114117 - FELTARBEIDERE (GEOLOGISKE UNDERSØKELSER)
 • 2114116 - OPERASJONSGEOLOG
 • 2114115 - GEOMATIKER
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114111 - PETROLEUMSGEOLOG

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.