Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Geologer undersøker mineraler, fossiler, bergarter og annen jordmasse fra jordoverflaten og fra jordens indre. 

Mange geologer arbeider med å finne fram til ulike mineraler og metaller som kan være nyttige eller verdifulle som for eksempel kobbermalm eller diamanter. Geologer jobber også med å kartlegge forekomster av olje og gass, eller de jobber med miljø og klima.

Vanlige arbeidsoppgaver for geologer:

 • undersøke ulike lag av jorda for å finne forekomster av nyttige stoffer
 • planlegge og veilede utvinningen av olje, gass, mineraler og metaller
 • studere vulkansk aktivitet
 • forske på jordens fysiske utvikling fra dens opprinnelse
 • undersøke og analysere bunnforhold i havet
 • forske på jordskjelv og kontinentalplater
 • lage grunnlag for kartdata
 • avdekke forurensede sedimenter (lag)

 

Hvor jobber geologer ?

Geologer kan jobbe i ingeniør- og konsulentbedrifter, som forskere og lærere ved universitet og høgskoler eller i etater som Statens vegvesen eller Kartverket. Som geolog kan du også jobbe i oljebransjen eller innenfor gruvenæringen.

 

Personlige egenskaper

For å bli geolog må du være nysgjerrig og analytisk. Du bør ha interesse for jordens prosesser og fenomener. Du må også like å jobbe i team med andre fagpersoner.

 

 

Utdanning

Hva jobber geologiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 8561 - Geologi
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756199 - Geologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 756107 - Master, geologi, toårig
 • 756106 - Master of Science, geologi, toårig
 • 756103 - Cand.scient.-utdanning, geologi
 • 756101 - Cand.real.-utdanning, geologi

Bedrifter

Geolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2114117 - FELTARBEIDERE (GEOLOGISKE UNDERSØKELSER)
 • 2114116 - OPERASJONSGEOLOG
 • 2114115 - GEOMATIKER
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114111 - PETROLEUMSGEOLOG
 • 2114102 - GEOLOG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 14. januar 2022, av Norsk olje og gass