Image
Børsemaker jobber med rifle

Yrkesbeskrivelse

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.

Som børsemaker reparerer, justerer, tilpasser, monterer og lager du våpen, våpendeler og reservedeler. Det jobbes hovedsakelig med våpen som brukes til jakt og sportsskyting.

Som børsemaker jobber du med ulike materialer som stål, tre og plast og andre kunststoffer, og må kunne beherske tradisjonelle arbeidsteknikker så vel som moderne maskiner og metoder.

I enkelte tilfeller kan børsemakeren få i oppdrag å lage et våpen etter en kundes spesielle ønsker, men de fleste våpen som er i bruk i dag er serieprodusert i en industrivirksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for børsemakeren:

 • reparere og produsere våpendeler til jakt og sportsskyting
 • lage våpen eller sette sammen våpen av egenproduserte og innkjøpte deler
 • bearbeide, sammenføye og overflatebehandle ulike materialer
 • tilpasse våpen for kunder
 • veilede kunder om hvordan bruk av våpenet og vedlikehold
 • vedlikeholde maskiner og verksted
 • lage og sende våpenrapport til styresmaktene

Børsemakervirksomhet krever at du søker om bevilling hos politiet

Hvor jobber børsemakere ?

Børsemakere arbeider i eget verksted eller kan være ansatt i forretninger som selger våpen eller i Forsvaret. For å få bevilling fra Politidirektoratet til å drive børsemakerverksted, setter våpenforskriften blant annet krav om faglige kvalifikasjoner på nivå med svennebrev.

Personlige egenskaper

Foruten allsidige håndverksferdigheter, må børsemakeren være nøyaktig og ha kjennskap til ballistikk og matematiske beregningsmetoder for våpentekniske konstruksjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og være serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i børsemakerfaget. Les mer om mesterbrev

Hva jobber børsemakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455301 - Børsemakerfaget, VK II
 • 455308 - Børsemakerfaget, VK III
 • 455309 - Børsemakerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for børsemakere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Børsemaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7222101 - BØRSEMAKER
 • 7222102 - BØRSEMAKERMESTER
 • 7236102 - VÅPENMEKANIKER

Sist kvalitetssikret den 25. mai 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag