Gjennomgått i samarbeid med utdanning.no 23. januar 2024

Sportsdommer

Som sportsdommer ser du til at idrettskamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket.

Arbeidsoppgaver

En sportsdommer har ansvaret for å sørge for at kamper og konkurranser i ulike sporter gjennomføres i tråd med det gjeldende regelverket for den aktuelle sporten. Det er vanlig at en sportsdommer dømmer i kun én idrett, men det finnes tilfeller der dommere dømmer i flere forskjellige idretter. Ofte er sportsdommere involvert i idretter de selv har praktisert eller fortsatt praktiserer, da dette gir dem en dypere forståelse og kunnskap om sporten.

Vanlige arbeidsoppgaver for sportsdommere:

  • lede og dømme kamper
  • ta raske og korrekte avgjørelser i hektiske situasjoner
  • fremstå med autoritet og myndighet
  • sørge for å ha oppdatert kunnskap om regelverket og eventuelle regelendringer i idretten du dømmer

De aller fleste sportsdommere har andre jobber ved siden av. 

Les mer om fotballdommer.

Hvor jobber sportsdommere?

Sportsdommere er noen ganger ansatte i idrettsklubber, men jobber ofte som frilansere og noen ganger på frivillig basis.

Intervjuer

Petter Eia Liner dømmer eliteserien i håndball for kvinner.

Sportsdommer

Petter Eia Lien

Det er mange lynkjappe beslutninger som skal tas, og ingen angreknapp, sier Petter Eia Lien.

Viktige egenskaper

Som sportsdommer må du være konsentrert, nøyaktig og i god fysisk form. Du bør være flink med mennesker og god til å løse konflikter og uenigheter i stressende situasjoner. 

Lønn

Utdanning

For å bli sportsdommer må du vanligvis gjennomføre dommerkurs for den sporten det gjelder. Idrettsforbundene har som oftest oversikt over hvilke krav som stilles til dommere på forskjellige nivå. 

De som jobber som sportsdommere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant idrettsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 6681 - Idrettsfag

Bedrifter som ansetter sportsdommere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sportsdommere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3475127 - DOMMER (IDRETT)

Andre yrker

Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.

Driftsoperatør i idrettsanlegg

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Fotballdommer blåser i en fløyte og holder ut den ene armen.

Fotballdommer

Som fotballdommer sørger du for at fotballkamper gjennomføres i henhold til regelverket.
Fotballspillere på banen

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrener

Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrener

En idrettstrener planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og konkurranse.
Friidrettsutøvar løper på bane

Idrettsutøver

Som profesjonell idrettsutøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.
Personlig trener instruerer klient

Personlig trener

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.