Image
En ishockeydommer dropper pucken mellom to spillere.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Sportsdommer

Som sportsdommer ser du til at idrettskamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket.

En sportsdommer sørger for at kamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket i den aktuelle sporten.

Ofte dømmer en sportsdommer bare i én idrett, men det finnes eksempler på dommere som dømmer i flere idretter. Som regel er du dommer i idretter du selv driver med, eller som du har drevet med tidligere. 

Vanlige arbeidsoppgaver for sportsdommere:

  • lede og dømme kamper
  • ta raske og korrekte avgjørelser i hektiske situasjoner
  • fremstå med autoritet og myndighet
  • sørge for å ha oppdatert kunnskap om regelverket og eventuelle regelendringer i idretten du dømmer

De aller fleste sportsdommere har andre jobber ved siden av. 

Les mer om fotballdommer.

Hvor jobber sportsdommere ?

Sportsdommere er noen ganger ansatte i idrettsklubber, men jobber ofte som frilansere og noen ganger på frivillig basis.

Personlige egenskaper

Som sportsdommer må du være konsentrert, nøyaktig og i god fysisk form. Du bør være flink med mennesker og god til å løse konflikter og uenigheter i stressende situasjoner. 

Utdanning

For å bli sportsdommer må du vanligvis gjennomføre dommerkurs for den sporten det gjelder. Idrettsforbundene har som oftest oversikt over hvilke krav som stilles til dommere på forskjellige nivå. 

Hva jobber idrettsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 6681 - Idrettsfag

Hva er de vanligste utdanningene for sportsdommere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Sportsdommer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475127 - DOMMER (IDRETT)

Sist kvalitetsikret den 12. april 2019, av