Gjennomgått i samarbeid med Fellesorganisasjonen 25. november 2021

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Arbeidsoppgaver

En vernepleier jobber med å veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. 

Arbeidet retter seg spesielt mot personer med utviklingshemming, men vernepleiere jobber også med mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens. Vernepleieren bistår mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg. Som vernepleier skal du bidra til økt rettsikkerhet (at dine rettigheter blir ivaretatt), likeverd og bedrede levekår for den enkelte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en vernepleier er:

 • bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning
 • legge til rette for egenmestring, opplæring og trening
 • vedlikeholde ferdigheter og etablere nye ferdigheter 
 • gi råd og veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere
 • administrasjon og ledelse
 • undervisning, fagutvikling og forskning

Arbeidsoppgavene for vernepleiere varierer mye, alt etter hvor du er ansatt. Jobben består ofte i å bistå brukerne også utenfor hjemmet, for blant annet å kunne mestre arbeid og skolegang.

Vernepleier er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber vernepleiere?

Som vernepleier arbeider du hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen arbeider også i privat sektor.

Bli med en vernepleier på jobb

Hvordan er det å jobbe som vernepleier?

Intervjuer

En kvinne med lyst hår og svart genser smiler mot kamera. Bildet er tatt innendørs.

Vernepleier

Anita Melvær

– Jeg synes møtet med medmennesket og det fokuset vi vernepleiere har på mulighetene og potensialet som ligger i et menneske, er veldig fint, forteller Anita.

Viktige egenskaper for en vernepleier

Som vernepleier er egenskapene empati og evne til å vise omsorg svært viktige. Det stilles store krav til innlevelse og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Hva tjener vernepleiere?

Hvordan utdanner du deg til vernepleier?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Flere høgskoler tilbyr videreutdanninger innen habilitering/rehabilitering, målrettet miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, veiledning, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk. Du kan søke om godkjenning som veileder, klinisk vernepleier eller vernepleier med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Hva jobber vernepleieutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 661305 - Bachelor, vernepleie, treårig
 • 661301 - Vernepleierutdanning, treårig
 • 661303 - Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid
 • 661302 - Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg
 • 661304 - Videreutdanning i vernepleie, uspesifisert

Bedrifter: Hvor jobber vernepleiere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med vernepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3232102 - VERNEPLEIER
 • 3232106 - AVDELINGSVERNEPLEIER
 • 3232112 - VERNEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3232111 - DISTRIKTSLEDER (VERNEPLEIER)
 • 3232110 - KOORDINATOR (VERNEPLEIER)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 3232108 - KONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232107 - FAGKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232105 - KOORDINATOR (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3232104 - KONSULENT (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3232103 - BOVEILEDER (VERNEPLEIER)
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)
 • 3232114 - SPESIALKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232113 - KLINISK VERNEPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier tar vare på pasienter før, under og etter de får bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.