Kvinnelig vernepleiar hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.
Yrkesbeskrivelse

Vernepleier

favoritt ikon

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

En vernepleier jobber med å hjelpe mennesker med deres sosiale utfordringer og helseutfordringer. Gjennom miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid bidrar vernepleieren til å øke menneskers livskvalitet.

Arbeidet er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming, men vernepleiere jobber også med mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens. Vernepleieren bistår mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en vernepleier er:

  • bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning
  • legge til rette for egenmestring, opplæring og trening
  • vedlikeholde ferdigheter og etablere nye ferdigheter 
  • gi råd og veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere
  • administrasjon og ledelse
  • undervisning, fagutvikling og forskning

Arbeidsoppgavene for vernepleiere varierer mye, alt etter hvor du er ansatt. Jobben består ofte i å bistå brukerne også utenfor hjemmet, for blant annet å kunne mestre arbeid og skolegang.

Vernepleier er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber vernepleiere?

Som vernepleier arbeider du hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen arbeider også i privat sektor.

Personlige egenskaper

Som vernepleier er egenskapene empati og omsorg svært viktig. Det stilles store krav til innlevelse og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Flere høgskoler tilbyr videreutdanninger innen habilitering/rehabilitering, målrettet miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, veiledning, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk. Du kan søke om godkjenning som veileder, klinisk vernepleier eller vernepleier med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Hva jobber vernepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vernepleiere
Deltid
Alle sektorer
9 020 personer
7 044 personer
1 976 personer
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 550 kr
42 310 kr
43 580 kr
510 600 kr
507 720 kr
522 960 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 560 kr
42 310 kr
43 660 kr
510 720 kr
507 720 kr
523 920 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 840 kr
42 530 kr
44 090 kr
514 080 kr
510 360 kr
529 080 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 300 kr
42 940 kr
44 760 kr
519 600 kr
515 280 kr
537 120 kr
Vernepleiere
Heltid
Alle sektorer
9 958 personer
7 364 personer
2 594 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 268 kr
42 270 kr
41 940 kr
43 410 kr
507 240 kr
503 280 kr
520 920 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 268 kr
42 270 kr
41 940 kr
43 440 kr
507 240 kr
503 280 kr
521 280 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
41 810 kr
41 350 kr
43 110 kr
501 720 kr
496 200 kr
517 320 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
42 340 kr
41 810 kr
43 860 kr
508 080 kr
501 720 kr
526 320 kr
Vernepleiere
Deltid
Kommunal
6 512 personer
5 329 personer
1 183 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 263 kr
42 160 kr
42 050 kr
42 680 kr
505 920 kr
504 600 kr
512 160 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 263 kr
42 160 kr
42 050 kr
42 710 kr
505 920 kr
504 600 kr
512 520 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 266 kr
42 300 kr
42 160 kr
43 020 kr
507 600 kr
505 920 kr
516 240 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 266 kr
42 670 kr
42 500 kr
43 550 kr
512 040 kr
510 000 kr
522 600 kr
Vernepleiere
Heltid
Kommunal
6 897 personer
5 424 personer
1 473 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 970 kr
41 700 kr
43 050 kr
503 640 kr
500 400 kr
516 600 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 970 kr
41 700 kr
43 060 kr
503 640 kr
500 400 kr
516 720 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
41 440 kr
41 070 kr
42 790 kr
497 280 kr
492 840 kr
513 480 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
41 850 kr
41 450 kr
43 330 kr
502 200 kr
497 400 kr
519 960 kr
Vernepleiere
Deltid
Privat
1 112 personer
792 personer
320 personer
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca 266 kr
42 090 kr
41 990 kr
43 130 kr
505 080 kr
503 880 kr
517 560 kr
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca 266 kr
42 090 kr
41 990 kr
43 130 kr
505 080 kr
503 880 kr
517 560 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
42 540 kr
42 100 kr
43 680 kr
510 480 kr
505 200 kr
524 160 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
42 950 kr
42 450 kr
44 250 kr
515 400 kr
509 400 kr
531 000 kr
Vernepleiere
Heltid
Privat
1 249 personer
736 personer
513 personer
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 220 kr
40 830 kr
41 630 kr
494 640 kr
489 960 kr
499 560 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 220 kr
40 830 kr
41 630 kr
494 640 kr
489 960 kr
499 560 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 880 kr
40 590 kr
41 290 kr
490 560 kr
487 080 kr
495 480 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
41 360 kr
41 050 kr
41 790 kr
496 320 kr
492 600 kr
501 480 kr
Vernepleiere
Deltid
Statlig
1 396 personer
923 personer
473 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 295 kr
45 530 kr
44 800 kr
47 840 kr
546 360 kr
537 600 kr
574 080 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 295 kr
45 800 kr
45 040 kr
48 230 kr
549 600 kr
540 480 kr
578 760 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
45 930 kr
45 290 kr
47 270 kr
551 160 kr
543 480 kr
567 240 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
46 910 kr
46 190 kr
48 400 kr
562 920 kr
554 280 kr
580 800 kr
Vernepleiere
Heltid
Statlig
1 812 personer
1 204 personer
608 personer
Ca 271 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 890 kr
43 330 kr
45 220 kr
526 680 kr
519 960 kr
542 640 kr
Ca 271 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
44 140 kr
43 500 kr
45 720 kr
529 680 kr
522 000 kr
548 640 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 860 kr
43 070 kr
45 420 kr
526 320 kr
516 840 kr
545 040 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
44 890 kr
43 890 kr
46 880 kr
538 680 kr
526 680 kr
562 560 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold