Yrkesbeskrivelse

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

En anestesisykepleier tar vare på pasientene før, under og etter anestesi. Anestesi er bedøvelse og kan for eksempel være lokalbedøvelse eller narkose. Anestesi gis i forbindelse med operasjon, undersøkelser og behandlingsprosedyrer. Det er anestesisykepleieren som skal sørge for at pasienten puster, har blodsirkulasjon og får i seg nok væske. 

Anestesisykepleieren er derfor den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til oppvåkningsavdelingen.

Anestesisykepleieren møter pasienter i alle aldre – fra nyfødt til eldre. Pasientene kan være helt friske, men har behov for en operasjon. De kan også være kritisk syke og trenger operasjon eller behandling for å overleve.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anestesisykepleier:

 • informere pasienten og pårørende før og etter en operasjon
 • forberede utstyr og medisiner
 • skape trygghet og sørge for at pasienten behandles med respekt og anerkjenner pasientens rett til selvbestemmelse i en sårbar situasjon
 • starte, vedlikeholde og avslutte anestesi (bedøvelse)
 • delta i akutteam på sykehus ved hjertestans, kritisk syke pasienter og traumemottak
 • delta utenfor sykehus i akutte hendelser og ved transport

I akutte situasjoner i og utenfor sykehus, må anestesisykepleiere kunne vurdere situasjonen selvstendig, sette i gang livreddende behandling og ta faglig begrunnede valg. Faget anestesiologi krever solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter.

På sykehusene samarbeider anestesisykepleier nært med anestesilege, operasjonssykepleier, intensivsykepleier, kirurg og andre leger.
 

Hvor jobber anestesisykepleiere ?

Som anestesisykepleier jobber du vanligvis i operasjonsavdelinger på sykehus der pasienten har behov for anestesi (bedøvelse). Du kan også jobbe på smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, private klinikker, oppvåkings- og intensivavdelingen og ved akuttmottak. Noen steder kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetjenesten. I tillegg kan du jobbe offshore, for eksempel på båter og oljeplattformer. Du kan også jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha lederjobber i helsesektoren.

Personlige egenskaper

Som anestesisykepleier må du være god til å samarbeide og ha evne til å vise ansvar og omsorg. Du må ha god observasjonsevne, være handlekraftig og vise ro i kaotiske og akutte situasjoner. Du må kunne mestre hyppige og raske fokusskifter.

I tillegg må du trives med å jobbe i et høyteknologisk miljø.

Utdanning

For å bli anestesisykepleier må du først være autorisert sykepleier med bachelorgrad. Sykepleierutdanningen er treårig, og tilbys ved en rekke høgskoler og universitet i Norge. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

Etter bachelorgraden kreves minimum 2 års praksis som sykepleier før du kan begynne på spesialiseringen. Master i anestesisykepleie er 2-årig og tilbys ved 13 lokalisasjoner. 30 uker av utdanningen er praksis i anestesiavdeling. De er muligheter å avbryte utdanningen etter 90 stp. En vil da ha videreutdanning i anestesisykepleie, men ikke oppnådd en mastergrad. Det tilbys utdanningsstilling med minimum 80 prosent lønn ved noen av sykehusene under utdanning. Man vil da få en bindingstid på 1-3 år.

 

Hva jobber sykepleiere med anestesividereutdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 761109 - Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig
 • 661129 - Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661108 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi
 • 661131 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Bedrifter

Anestesisykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 13. januar 2022, av Norsk sykepleierforening