Gjennomgått i samarbeid med Anestesisykepleierne NSF (ANSF) 19. februar 2024

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.

Arbeidsoppgaver

En anestesisykepleier er en sykepleier som spesialiserer seg på å ta vare på pasienter før, under og etter de har fått bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger. Bedøvelsen kan være lokal (bare en del av kroppen), regional (et større område) eller generell (hele kroppen, også kjent som narkose).

Anestesisykepleierens jobb er å sørge for at pasienten puster, har god blodsirkulasjon og får nok væske. De er også ansvarlige for å overvåke pasientens vitale funksjoner kontinuerlig når pasienten er i narkose. De sørger for at pasienten har sikre luftveier, god blodsirkulasjon og balanse i kroppsvæskene. De sørger også for at pasienten ikke har smerter, men sover og er rolig under operasjonen.

Anestesisykepleieren er den første personen pasienten møter på operasjonsavdelingen, og den siste personen pasienten ser før de blir overført til oppvåkningsavdelingen. De jobber med pasienter i alle aldre, fra nyfødte til eldre. Pasientene kan være helt friske og trenger en operasjon, eller de kan være kritisk syke og trenger en operasjon eller behandling for å overleve.

Som anestesisykepleier har du et selvstendig ansvar innen sykepleien. Du skal handle forsvarlig, ta vare på de pårørende og sikre pasientens rettigheter. Du skal også respektere pasientens autonomi og integritet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anestesisykepleier:

 • informere pasienten og pårørende før og etter en operasjon
 • forberede og håndtere høyteknologisk avansert medisinsk utstyr og nødvendige medikamenter som benyttes i forbindelse med undersøkelser og operasjoner
 • forberede utstyr og medisiner
 • skape trygghet og sørge for at pasienten behandles med respekt og anerkjenner pasientens rett til selvbestemmelse i en sårbar situasjon
 • starte, opprettholde og avslutte narkose/anestesi og samtidig ha kontroll over pasientens vitale funksjoner
 • starte, vedlikeholde og avslutte anestesi (bedøvelse)
 • delta i akutteam på sykehus ved hjertestans, kritisk syke pasienter og traumemottak
 • delta utenfor sykehus i akutte hendelser og ved transport

I akutte situasjoner i og utenfor sykehus, må anestesisykepleiere kunne vurdere situasjonen selvstendig, sette i gang livreddende behandling og ta faglig begrunnede valg. Faget anestesiologi krever solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter.

På sykehusene samarbeider anestesisykepleier nært med anestesilege, operasjonssykepleier, intensivsykepleier, kirurg og andre leger.
 

Hvor jobber anestesisykepleiere?

Som anestesisykepleier jobber du vanligvis i operasjonsavdelinger på sykehus der pasienten har behov for anestesi (bedøvelse). Du kan også jobbe på smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, private klinikker, oppvåkings- og intensivavdelingen og ved akuttmottak. Noen steder kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetjenesten. I tillegg kan du jobbe offshore, for eksempel på båter og oljeplattformer. Du kan også jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha lederjobber i helsesektoren.

Intervjuer

Portrettbilde av en internsivsykepleier. Hun har blå uniform, grått hårnett og smiler i kamera.

Anestesisykepleier

Lisa-Mari Øyre

De fleste sykepleiere flyr mellom pasienter, men når vi har én pasient, så sitter vi med den helt til de er ferdige med operasjonen sin, sier Lisa-Mari Øyre, anestesisykepleier på Diakonhjemmet.

Viktige egenskaper

Som anestesisykepleier er det viktig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er nødvendig å være observant, handlekraftig og rolig, spesielt i kaotiske og akutte situasjoner. Evnen til å håndtere raske skifter i fokus og ta selvstendige beslutninger er avgjørende. I tillegg må du være robust nok til å håndtere krevende og stressende situasjoner.

Lønn

Utdanning

Hvis du vil bli anestesisykepleier, må du først være en autorisert sykepleier med en bachelorgrad som sykepleier. Etter det, trenger du minst ett års erfaring som sykepleier. Deretter kan du begynne på en toårig mastergrad i anestesisykepleie, som tilbys på 13 steder. I løpet av disse to årene, vil du tilbringe minst 30 uker i praksis på en anestesiavdeling.

Hvis du vil, kan du stoppe utdanningen etter halvveis (90 studiepoeng). Da vil du ha en videreutdanning i anestesisykepleie, men du vil ikke ha en mastergrad. Noen sykehus tilbyr stillinger hvor du kan jobbe og studere samtidig, men lønnen varierer. Hvis du velger dette, må du vanligvis jobbe for sykehuset i 1-3 år etter at du er ferdig med studiene.

De vanligste jobbene blant sykepleiere med anestesividereutdanning

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 761109 - Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig
 • 661131 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661129 - Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661108 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi
 • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Bedrifter som ansetter anestesisykepleiere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anestesisykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.