Yrkesbeskrivelse

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Arkitekter arbeider med et bredt spenn av oppgaver; fra planlegging og tegning av små og store bygninger inkludert tilbygg og interiører, til byplanlegging og stedsutvikling.

Arkitekter kan også arbeide med utforming av landskap og konstruksjoner i store samferdselsanlegg og med mulighetsstudier som viser hvordan en tomt kan bebygges eller hva et sted kan romme. Dette er også noe landskapsarkitekter jobber med og arbeidsoppgavene er derfor overlappende.

Som arkitekt kan du være med å skape bærekraftige og gode løsninger som svarer på vår tids utfordringer. Dette kan knyttes til valg av materiale, energiløsninger, hvor man bygger og hvordan bygge for bærekraftige måter å leve på. Derfor er arkitekten også en samfunnsutvikler. Arkitektens styrke er evnen til å analysere, skape visjoner og oversette menneskelige behov til holdbare, vakre og funksjonelle løsninger. For å skape god og variert arkitektur, er det behov for arkitekter med forskjellig erfaringsbakgrunn.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkitekten:

 • planlegge, utvikle og designe nye og eksisterende bygninger og konstruksjoner
 • transformere og restaurere historiske bygninger og bygninger som skal gjenbrukes
 • planlegge , utvikle og designe byer, steder, nabolag og landskap
 • lede prosesser for byggeprosjekter, by- eller stedsutvikling, som inkluderer mange fagområder og bred medvirkning

Som utdannet arkitekt kan du kombinere og vektlegge ulike sider av arkitekturfaget. Arkitekten har dydbekunnskap om formgivning og estetikk, og prosjekt-/prosessledelse. Det vil si å kunne finne praktiske løsninger for å skape vakre, holdbare og funksjonelle bygg og steder.

Arkitekten har også dybdekunnskap om materialer, konstruksjoner og bruk, og gjenbruk og ombruk av materialer. Arkitekten kan utvikle nye ideer og har en konseptuell og teknologisk forståelse.

Arkitektur og stedsutvikling skapes gjennom innovasjon og samarbeid på tvers av mange fag. Arkitekter samarbeider ofte med landskapsarkitekter, planleggere, ingeniører, entreprenører og eiendomsutviklere, samfunnsvitere, økonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer.

Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund.

Hvor jobber arkitekter ?

Som arkitekt kan du jobbe i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitekter har både private og offentlige oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

Som arkitekt bør du være kreativ og ha god forståelse av form og estetikk. Du må ha en god forståelse for hvordan fysiske omgivelser påvirker oss, og et ønske om å ta del i utformingen av disse.

Utdanning

Hva jobber arkitektutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757201 - Sivilarkitektutdanning

Bedrifter

Arkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141115 - ARKITEKT, SIVIL
 • 2141102 - AVDELINGSARKITEKT
 • 1227154 - BYARKITEKT
 • 1227218 - FYLKESARKITEKT
 • 1227136 - KOMMUNEARKITEKT
 • 2141118 - OVERARKITEKT
 • 2141128 - PRAKTIKANT (ARKITEKT)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141106 - SENIORARKITEKT
 • 2141121 - SENIORRÅDGIVER (ARKITEKT)
 • 2141122 - SIVILARKITEKT
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 04. februar 2022, av Nasjonalt fagorgan for arkitekter og landskapsarkitekter