Yrkesbeskrivelse

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Arkitekter tegner og utformer blant annet møbler, hus, bygninger og infrastruktur til byer og landskap. Som arkitekt må du fokusere på både funksjon og design.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkitekten:

 • planlegge, utvikle og designe nye bygninger og konstruksjoner
 • restaurere og transformere eksisterende bygninger
 • planlegge, utvikle og utforme byer, tettsteder og landskap

Arkitekten må ha kunnskap om planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende og samfunnsplanlegging. Det er viktig å kunne kombinere alt dette under utvikling og bygging av nye bygninger og anlegg.

Som arkitekt må du også ta hensyn til samfunnsutfordringer, som f.eks. klimaendringer, migrasjon og økonomiske svingninger. Dette krever at du er både kritisk og løsningsorientert.

Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund.

Hvor jobber arkitekter ?

Som arkitekt kan du jobbe i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitekter har både private og offentlige oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

Som arkitekt bør du være kreativ og ha god forståelse av form og estetikk. Du må ha en god forståelse for hvordan fysiske omgivelser påvirker oss, og et ønske om å ta del i utformingen av disse.

Utdanning

Hva jobber arkitektutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757201 - Sivilarkitektutdanning

Bedrifter

Arkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141115 - ARKITEKT, SIVIL
 • 2141102 - AVDELINGSARKITEKT
 • 1227154 - BYARKITEKT
 • 1227218 - FYLKESARKITEKT
 • 1227136 - KOMMUNEARKITEKT
 • 2141118 - OVERARKITEKT
 • 2141128 - PRAKTIKANT (ARKITEKT)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141106 - SENIORARKITEKT
 • 2141121 - SENIORRÅDGIVER (ARKITEKT)
 • 2141122 - SIVILARKITEKT
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. desember 2015, av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo., Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo