Arkitekt står med tegninger og ser på takbjelker.
Yrkesbeskrivelse

Arkitekt

favoritt ikon

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Arkitekter tegner og utformer blant annet møbler, hus, bygninger og infrastruktur til byer og landskap. Som arkitekt må du ha fokus på både funksjon og design.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkitekten:

  • planlegge, utvikle og designe nye bygninger og konstruksjoner
  • restaurere og transformere eksisterende bygninger
  • planlegge, utvikle og utforme byer, tettsteder og landskap

Arkitekter holder på med planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende og samfunnsplanlegging. Det er viktig å kunne kombinere alt dette under utvikling og bygging av nye bygninger og anlegg.

Som arkitekt må du også ta stilling til utfordringene samfunnet vi lever i har, som f.eks. klimaendring, migrasjon og økonomiske svingninger. Dette krever at du er både kritisk og løsningsorientert.

Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og og Arkitektenes Fagforbund.

Hvor jobber arkitekter?

Som arkitekt kan du jobbe i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitekter har både private og offentlige oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

Som arkitekt bør du være kreativ og ha god forståelse av form og estetikk. Du må ha en god forståelse for hvordan fysiske omgivelser påvirker oss, og et ønske om å ta del i utformingen av disse.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber arkitektutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Strategi- og planleggingssjefer
Heltid
Alle sektorer
267 personer
128 personer
139 personer
345 kr
324 kr
368 kr
55 820 kr
52 500 kr
59 580 kr
669 840 kr
630 000 kr
714 960 kr
345 kr
324 kr
368 kr
55 820 kr
52 500 kr
59 580 kr
669 840 kr
630 000 kr
714 960 kr
367 kr
330 kr
402 kr
59 530 kr
53 500 kr
65 080 kr
714 360 kr
642 000 kr
780 960 kr
367 kr
330 kr
402 kr
60 130 kr
53 900 kr
65 860 kr
721 560 kr
646 800 kr
790 320 kr
Strategi- og planleggingssjefer
Heltid
Kommunal
145 personer
103 personer
42 personer
324 kr
320 kr
52 500 kr
51 880 kr
630 000 kr
622 560 kr
324 kr
320 kr
52 500 kr
51 880 kr
630 000 kr
622 560 kr
324 kr
324 kr
326 kr
52 520 kr
52 420 kr
52 770 kr
630 240 kr
629 040 kr
633 240 kr
324 kr
324 kr
326 kr
52 940 kr
52 900 kr
52 770 kr
635 280 kr
634 800 kr
633 240 kr
Strategi- og planleggingssjefer
Heltid
Privat
115 personer
388 kr
62 860 kr
754 320 kr
388 kr
62 860 kr
754 320 kr
419 kr
67 900 kr
814 800 kr
419 kr
68 700 kr
824 400 kr
Sivilarkitekter
Deltid
Alle sektorer
718 personer
432 personer
286 personer
345 kr
340 kr
360 kr
55 950 kr
55 130 kr
58 390 kr
671 400 kr
661 560 kr
700 680 kr
345 kr
340 kr
360 kr
55 950 kr
55 130 kr
58 390 kr
671 400 kr
661 560 kr
700 680 kr
351 kr
344 kr
366 kr
56 920 kr
55 680 kr
59 220 kr
683 040 kr
668 160 kr
710 640 kr
351 kr
344 kr
366 kr
57 140 kr
55 840 kr
59 570 kr
685 680 kr
670 080 kr
714 840 kr
Sivilarkitekter
Heltid
Alle sektorer
4 889 personer
2 471 personer
2 418 personer
341 kr
326 kr
361 kr
55 190 kr
52 880 kr
58 480 kr
662 280 kr
634 560 kr
701 760 kr
341 kr
326 kr
361 kr
55 190 kr
52 880 kr
58 480 kr
662 280 kr
634 560 kr
701 760 kr
355 kr
338 kr
371 kr
57 450 kr
54 780 kr
60 170 kr
689 400 kr
657 360 kr
722 040 kr
355 kr
338 kr
371 kr
57 940 kr
55 200 kr
60 730 kr
695 280 kr
662 400 kr
728 760 kr
Sivilarkitekter
Heltid
Kommunal
404 personer
263 personer
141 personer
306 kr
307 kr
304 kr
49 580 kr
49 750 kr
49 170 kr
594 960 kr
597 000 kr
590 040 kr
306 kr
307 kr
304 kr
49 580 kr
49 750 kr
49 170 kr
594 960 kr
597 000 kr
590 040 kr
309 kr
308 kr
311 kr
50 040 kr
49 890 kr
50 330 kr
600 480 kr
598 680 kr
603 960 kr
309 kr
308 kr
311 kr
50 520 kr
50 410 kr
50 730 kr
606 240 kr
604 920 kr
608 760 kr
Sivilarkitekter
Deltid
Privat
653 personer
383 personer
270 personer
354 kr
347 kr
369 kr
57 380 kr
56 210 kr
59 810 kr
688 560 kr
674 520 kr
717 720 kr
354 kr
347 kr
369 kr
57 380 kr
56 210 kr
59 810 kr
688 560 kr
674 520 kr
717 720 kr
354 kr
347 kr
367 kr
57 370 kr
56 170 kr
59 520 kr
688 440 kr
674 040 kr
714 240 kr
354 kr
347 kr
367 kr
57 590 kr
56 330 kr
59 860 kr
691 080 kr
675 960 kr
718 320 kr
Sivilarkitekter
Heltid
Privat
4 353 personer
2 113 personer
2 240 personer
349 kr
332 kr
370 kr
56 550 kr
53 750 kr
59 890 kr
678 600 kr
645 000 kr
718 680 kr
349 kr
332 kr
370 kr
56 550 kr
53 750 kr
59 890 kr
678 600 kr
645 000 kr
718 680 kr
359 kr
342 kr
375 kr
58 180 kr
55 400 kr
60 790 kr
698 160 kr
664 800 kr
729 480 kr
359 kr
342 kr
375 kr
58 650 kr
55 790 kr
61 340 kr
703 800 kr
669 480 kr
736 080 kr
Sivilarkitekter
Heltid
Statlig
132 personer
337 kr
54 650 kr
655 800 kr
337 kr
54 650 kr
655 800 kr
346 kr
56 010 kr
672 120 kr
346 kr
56 980 kr
683 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

Bioingeniør bruker dråpeteller til å helle væske i et reagensglass.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør har du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier.

Botaniker på jobb

Botaniker

Botanikere jobber med planter, både inne på laboratorium og ute i naturen.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Illustrasjonsbilde av farmasøyt som ser på medisiner.

Farmasøyt

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jorden, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Kvinnelig biolog ser i et mikroskop.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og celler.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.