Kvalitetssikret av Nasjonalt fagorgan for arkitekter og landskapsarkitekter 04. februar 2022

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Arbeidsoppgaver

Arkitekter arbeider med et bredt spenn av oppgaver; fra planlegging og tegning av små og store bygninger inkludert tilbygg og interiører, til byplanlegging og stedsutvikling.

Arkitekter kan også arbeide med utforming av landskap og konstruksjoner i store samferdselsanlegg og med mulighetsstudier som viser hvordan en tomt kan bebygges eller hva et sted kan romme. Dette er også noe landskapsarkitekter jobber med og arbeidsoppgavene er derfor overlappende.

Som arkitekt kan du være med å skape bærekraftige og gode løsninger som svarer på vår tids utfordringer. Dette kan knyttes til valg av materiale, energiløsninger, hvor man bygger og hvordan bygge for bærekraftige måter å leve på. Derfor er arkitekten også en samfunnsutvikler. Arkitektens styrke er evnen til å analysere, skape visjoner og oversette menneskelige behov til holdbare, vakre og funksjonelle løsninger. For å skape god og variert arkitektur, er det behov for arkitekter med forskjellig erfaringsbakgrunn.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkitekten:

 • planlegge, utvikle og designe nye og eksisterende bygninger og konstruksjoner
 • transformere og restaurere historiske bygninger og bygninger som skal gjenbrukes
 • planlegge , utvikle og designe byer, steder, nabolag og landskap
 • lede prosesser for byggeprosjekter, by- eller stedsutvikling, som inkluderer mange fagområder og bred medvirkning

Som utdannet arkitekt kan du kombinere og vektlegge ulike sider av arkitekturfaget. Arkitekten har dydbekunnskap om formgivning og estetikk, og prosjekt-/prosessledelse. Det vil si å kunne finne praktiske løsninger for å skape vakre, holdbare og funksjonelle bygg og steder.

Arkitekten har også dybdekunnskap om materialer, konstruksjoner og bruk, og gjenbruk og ombruk av materialer. Arkitekten kan utvikle nye ideer og har en konseptuell og teknologisk forståelse.

Arkitektur og stedsutvikling skapes gjennom innovasjon og samarbeid på tvers av mange fag. Arkitekter samarbeider ofte med landskapsarkitekter, planleggere, ingeniører, entreprenører og eiendomsutviklere, samfunnsvitere, økonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer.

Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund.

Hvor jobber arkitekter?

Som arkitekt kan du jobbe i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitekter har både private og offentlige oppdragsgivere.

Intervjuer

Johan Jordtvedt jobber på et arkitektkontor i Tønsberg. Hovedoppgaven hans nå er å tegne et aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Arkitekt

Johan A. Jortvedt

Som arkitekt syr jeg sammen menneskers mange behov og interesser for å skape den optimale løsningen.

Viktige egenskaper

Som arkitekt bør du være kreativ og ha god forståelse av form og estetikk. Du må ha en god forståelse for hvordan fysiske omgivelser påvirker oss, og et ønske om å ta del i utformingen av disse.

Lønn

Utdanning

De som jobber som arkitekter har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant arkitektutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757201 - Sivilarkitektutdanning

Bedrifter som ansetter arkitekter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arkitekter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2141115 - ARKITEKT, SIVIL
 • 2141122 - SIVILARKITEKT
 • 2141128 - PRAKTIKANT (ARKITEKT)
 • 2141121 - SENIORRÅDGIVER (ARKITEKT)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141118 - OVERARKITEKT
 • 2141106 - SENIORARKITEKT
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 2141102 - AVDELINGSARKITEKT
 • 1227218 - FYLKESARKITEKT
 • 1227154 - BYARKITEKT
 • 1227136 - KOMMUNEARKITEKT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.