Image
Lærer i et klasserom.

Yrkesbeskrivelse

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

En lærer støtter barn og voksne i deres læring, utvikling og danning. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter. 

Lærere jobber i barnehagen, grunnskolen, ved videregående skoler, på folkehøgskoler og med voksenopplæring. 

Les mer om:

 • Barnehagelærer – som oftest pedagogiske ledere i barnehager
 • Grunnskolelærer – lærer for grunnskolen (1.-10. klasse)
 • Faglærer – lærer med spesialkompetanse på enkeltfag
 • Adjunkt – lærer med utdanning på bachelornivå
 • Lektor – lærer med utdanning på masternivå
 • Spesialpedagog – jobber med elever med særskilte behov
 • Pedagog – har kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan legge til rette for at mennesker kan få ny kunnskap og ferdigheter, og utvikle eksisterende ferdigheter

Med fullført mastergrad innenfor relevante skoleemner kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Det vil gi deg tittelen adjunkt eller lektor.

Lønn

Klikk deg inn på det enkelte læreryrket for å se lønn. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Lærer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER
 • 3320102 - BARNEHAGELÆRER
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3320101 - FØRSKOLELÆRER
 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310107 - LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK)
 • 3349127 - LÆRER (SPRÅKKURS)
 • 2310118 - LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 3310111 - MORSMÅLSLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310105 - MUSIKKLÆRER
 • 3320107 - PEDAGOGISK LEDER (FØRSKOLELÆRER)
 • 3310106 - SANGLÆRER
 • 2340102 - SPESIALLÆRER
 • 2340107 - SPESIALLÆRER (LÆREVANSKER)
 • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 1228122 - BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 1210147 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3320104 - SKOLEFRITIDSLEDER
 • 2310108 - FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310112 - LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310117 - UNIVERSITETSLEKTOR
 • 2351102 - PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3310113 - LÆRERVIKAR (GRUNNSKOLE)
 • 3310103 - SOSIALLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 2320105 - LÆRERVIKAR (VIDEREGÅENDE SKOLE)

Sist kvalitetsikret den 19. oktober 2018, av Utdanningsforbundet