Fasaden av Oslo Børs.
Yrkesbeskrivelse

Aksjemegler

favoritt ikon

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Bedriften aksjemeglere jobber for kalles for meglerhus. Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra. Da vil verdien av aksjene stige, og de kan selge aksjene for mer enn det de har kjøpt dem for. De kan også tape penger, dersom selskapet de kjøpte aksjer i ikke gjør det bra.

Som aksjemegler kan du både ha selskaper og privatpersoner som kunde. Aksjemeglere gir råd og tips til kundene om hva de bør selge eller kjøpe ut i fra analyser av markedet som finansanalytikere på meglerhuset har gjort. Aksjemeglere med erfaring kan også gi råd ut i fra egne oppfatninger og kjennskap til kundenes behov.

Videre kan aksjemegleren gi økonomisk rådgivning til kundene, for eksempel gjennom å anbefale kunden å kjøpe eller selge bedrifter i et marked. Aksjemeglere jobber også med å skaffe aksjekapital til bedrifter som har behov for å styrke egenkapitalen. Egenkapital vil si summen av det bedriften eier – uten gjelden. Dersom du jobber med dette , vil du jobbe tett med kundene og ha mye kundekontakt.

En typisk arbeidsdag for en aksjemegler er ofte ganske lang. Aksjer og andre verdipapirer blir kjøpt og solgt i Børsens åpningstid fra 9:00-16:30. I tillegg må aksjemeglere jobbe både før og etter åpningstiden. Denne tiden går til møter, planlegging, oppdateringer i markedet og oppfølging av kunder. Som aksjemegler må du derfor regne med lange arbeidsdager.

Meglerhus ser ofte etter personer som er entusiastiske og målbevisste. Det er viktig å kunne vise tilbake til gode resultater på skolen, men det er kanskje enda viktigere å skaffe seg erfaring gjennom engasjement i for eksempel relaterte skoleprosjekter, sommerjobb og internship i bank, meglerhus eller andre finansinstitusjoner. Salgserfaring er også veldig relevant for dette yrket.

Hvor jobber aksjemeglere?

Aksjemegleren arbeider i meglerhus og i banker.

Personlige egenskaper

Som aksjemegler teller dine personlige egenskaper i tillegg til økonomiutdanningen. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være selvstendig og du må være genuint interessert i aksjer og aksjemarkedet. Integritet er også veldig viktig, fordi kundene må stole på deg for å tørre å følge rådene du gir dem. Aksjemegleryrket krever at du jobber godt under tidspress.

Utdanning

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

De fleste store meglerhus er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund som har en egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsbedriften. I denne ordningen får du opplæring i rettsreglene som gjelder for aksjemeglere.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber finansutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finansmeglere
Deltid
Alle sektorer
332 personer
167 personer
165 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
41 670 kr
39 940 kr
50 000 kr
500 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
41 670 kr
39 940 kr
50 000 kr
500 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 553 kr
66 430 kr
47 050 kr
89 530 kr
797 160 kr
564 600 kr
1 074 360 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 553 kr
66 480 kr
47 130 kr
89 540 kr
797 760 kr
565 560 kr
1 074 480 kr
Finansmeglere
Heltid
Alle sektorer
3 850 personer
1 166 personer
2 684 personer
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 476 kr
65 830 kr
50 050 kr
77 170 kr
789 960 kr
600 600 kr
926 040 kr
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 476 kr
65 830 kr
50 050 kr
77 170 kr
789 960 kr
600 600 kr
926 040 kr
Ca 581 kr
Ca 373 kr
Ca 672 kr
94 200 kr
60 390 kr
108 890 kr
1 130 400 kr
724 680 kr
1 306 680 kr
Ca 581 kr
Ca 373 kr
Ca 672 kr
94 710 kr
61 130 kr
109 300 kr
1 136 520 kr
733 560 kr
1 311 600 kr
Finansmeglere
Deltid
Privat
331 personer
166 personer
165 personer
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
42 170 kr
39 940 kr
50 000 kr
506 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
42 170 kr
39 940 kr
50 000 kr
506 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 553 kr
66 550 kr
47 120 kr
89 530 kr
798 600 kr
565 440 kr
1 074 360 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 553 kr
66 600 kr
47 200 kr
89 540 kr
799 200 kr
566 400 kr
1 074 480 kr
Finansmeglere
Heltid
Privat
3 812 personer
1 157 personer
2 655 personer
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 477 kr
65 820 kr
50 000 kr
77 220 kr
789 840 kr
600 000 kr
926 640 kr
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 477 kr
65 820 kr
50 000 kr
77 220 kr
789 840 kr
600 000 kr
926 640 kr
Ca 583 kr
Ca 372 kr
Ca 675 kr
94 430 kr
60 340 kr
109 280 kr
1 133 160 kr
724 080 kr
1 311 360 kr
Ca 583 kr
Ca 372 kr
Ca 675 kr
94 940 kr
61 090 kr
109 690 kr
1 139 280 kr
733 080 kr
1 316 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold