Fasaden av Oslo Børs.
Yrkesbeskrivelse

Aksjemegler

favoritt ikon

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Bedriften aksjemeglere jobber for kalles for meglerhus. Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra. Da vil verdien av aksjene stige, og de kan selge aksjene for mer enn det de har kjøpt dem for. De kan også tape penger, dersom selskapet de kjøpte aksjer i ikke gjør det bra.

Som aksjemegler kan du både ha selskaper og privatpersoner som kunde. En typisk arbeidsdag for en aksjemegler er ofte ganske lang. Aksjer og andre verdipapirer blir kjøpt og solgt i Børsens åpningstid fra 9:00-16:30. I tillegg må aksjemeglere jobbe både før og etter åpningstiden. Denne tiden går til møter, planlegging, oppdateringer i markedet og oppfølging av kunder. Som aksjemegler må du derfor regne med lange arbeidsdager.

Meglerhus ser ofte etter personer som er entusiastiske og målbevisste. Det er viktig å kunne vise tilbake til gode resultater på skolen, men det er kanskje enda viktigere å skaffe seg erfaring gjennom engasjement i for eksempel relaterte skoleprosjekter, sommerjobb og internship i bank, meglerhus eller andre finansinstitusjoner. Salgserfaring er også veldig relevant for dette yrket.

Noen vanlige arbeidsoppgaver for aksjemegelere er:

  • Kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer for kunder. 
  • Gi råd og tips til kundene om hvilke aksjer de bør selge eller kjøpe, ut i fra analyser av markedet som finansanalytikere har gjort.
  • Erfarne aksjemeglere kan også gi råd ut i fra egne oppfatninger og kjennskap til kundenes behov.
  • Økonomisk rådgivning til kundene, for eksempel gjennom å anbefale kunden å kjøpe eller selge bedrifter i et marked.
  • Skaffe aksjekapital til bedrifter som har behov for å styrke egenkapitalen. (Egenkapital vil si summen av det bedriften eier – uten gjelden.) Dersom du jobber med dette , vil du jobbe tett med kundene og ha mye kundekontakt.

 

 

Hvor jobber aksjemeglere?

Aksjemegleren arbeider i meglerhus og i banker.

Personlige egenskaper

Som aksjemegler teller dine personlige egenskaper i tillegg til økonomiutdanningen. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være selvstendig og du må være genuint interessert i aksjer og aksjemarkedet. Integritet er også veldig viktig, fordi kundene må stole på deg for å tørre å følge rådene du gir dem. Aksjemegleryrket krever at du jobber godt under tidspress.

Utdanning

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

De fleste store meglerhus er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund som har en egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsbedriften. I denne ordningen får du opplæring i rettsreglene som gjelder for aksjemeglere.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber finansutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finansmegler
Heltid
Alle sektorer
3 587 personer
1 060 personer
2 527 personer
Ca 444 kr
Ca 349 kr
Ca 507 kr
71 880 kr
56 480 kr
82 200 kr
862 560 kr
677 760 kr
986 400 kr
Ca 444 kr
Ca 349 kr
Ca 507 kr
71 880 kr
56 480 kr
82 200 kr
862 560 kr
677 760 kr
986 400 kr
Ca 618 kr
Ca 406 kr
Ca 707 kr
100 100 kr
65 710 kr
114 530 kr
1 201 200 kr
788 520 kr
1 374 360 kr
Ca 618 kr
Ca 406 kr
Ca 707 kr
101 070 kr
67 170 kr
115 290 kr
1 212 840 kr
806 040 kr
1 383 480 kr
Finansmegler
Deltid
Alle sektorer
182 personer
110 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca 520 kr
58 330 kr
84 170 kr
699 960 kr
1 010 040 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca 520 kr
58 330 kr
84 170 kr
699 960 kr
1 010 040 kr
Ca 501 kr
Ca
Ca 603 kr
81 220 kr
97 720 kr
974 640 kr
1 172 640 kr
Ca 501 kr
Ca
Ca 603 kr
81 370 kr
97 770 kr
976 440 kr
1 173 240 kr
Finansmegler
Heltid
Privat
3 549 personer
1 051 personer
2 498 personer
Ca 443 kr
Ca 349 kr
Ca 508 kr
71 840 kr
56 470 kr
82 360 kr
862 080 kr
677 640 kr
988 320 kr
Ca 443 kr
Ca 349 kr
Ca 508 kr
71 840 kr
56 470 kr
82 360 kr
862 080 kr
677 640 kr
988 320 kr
Ca 619 kr
Ca 405 kr
Ca 710 kr
100 330 kr
65 610 kr
114 950 kr
1 203 960 kr
787 320 kr
1 379 400 kr
Ca 619 kr
Ca 405 kr
Ca 710 kr
101 300 kr
67 060 kr
115 720 kr
1 215 600 kr
804 720 kr
1 388 640 kr
Finansmegler
Deltid
Privat
180 personer
Ca 364 kr
Ca
Ca
59 040 kr
708 480 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca
59 040 kr
708 480 kr
Ca 506 kr
Ca
Ca
81 960 kr
983 520 kr
Ca 506 kr
Ca
Ca
82 120 kr
985 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Finans

Finans­analytiker

En finans­analytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.