Gjennomgått i samarbeid med Verdipapirforetakenes forbund 23. august 2023

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Arbeidsoppgaver

Bedriften aksjemeglere jobber for kalles for meglerhus. Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra. Da vil verdien av aksjene stige, og de kan selge aksjene for mer enn det de har kjøpt dem for. De kan også tape penger, dersom selskapet de kjøpte aksjer i ikke gjør det bra.

Som aksjemegler kan du både ha selskaper og privatpersoner som kunde. En typisk arbeidsdag for en aksjemegler er ofte ganske lang. Aksjer og andre verdipapirer blir kjøpt og solgt i Børsens åpningstid fra 9:00-16:30. I tillegg må aksjemeglere jobbe både før og etter åpningstiden. Denne tiden går til møter, planlegging, oppdateringer i markedet og oppfølging av kunder. Som aksjemegler må du derfor regne med lange arbeidsdager.

Meglerhus ser ofte etter personer som er entusiastiske og målbevisste. Det er viktig å kunne vise tilbake til gode resultater på skolen, men det er kanskje enda viktigere å skaffe seg erfaring gjennom engasjement i for eksempel relaterte skoleprosjekter, sommerjobb og internship i bank, meglerhus eller andre finansinstitusjoner. Salgserfaring er også veldig relevant for dette yrket.

Noen vanlige arbeidsoppgaver for aksjemegelere er:

 • Kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer for kunder. 
 • Gi råd og tips til kundene om hvilke aksjer de bør selge eller kjøpe, ut i fra analyser av markedet som finansanalytikere har gjort.
 • Erfarne aksjemeglere kan også gi råd ut i fra egne oppfatninger og kjennskap til kundenes behov.
 • Økonomisk rådgivning til kundene, for eksempel gjennom å anbefale kunden å kjøpe eller selge bedrifter i et marked.
 • Skaffe aksjekapital til bedrifter som har behov for å styrke egenkapitalen. (Egenkapital vil si summen av det bedriften eier – uten gjelden.) Dersom du jobber med dette , vil du jobbe tett med kundene og ha mye kundekontakt.

 

 

Hvor jobber aksjemeglere?

Aksjemegleren arbeider i meglerhus og i banker.

Intervjuer

Portrett av aksjemegler Markus kledd i dress og slips.

Aksjemegler

Markus Berntsen Busch

- Det er spennende å hjelpe selskaper med å hente penger og være med på verdiskaping, forteller Markus.

Viktige egenskaper

Som aksjemegler teller dine personlige egenskaper i tillegg til økonomiutdanningen. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være selvstendig og du må være genuint interessert i aksjer og aksjemarkedet. Integritet er også veldig viktig, fordi kundene må stole på deg for å tørre å følge rådene du gir dem. Aksjemegleryrket krever at du jobber godt under tidspress.

Lønn

Utdanning

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

De fleste store meglerhus er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund som har en egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsbedriften. I denne ordningen får du opplæring i rettsreglene som gjelder for aksjemeglere.

De som jobber som aksjemeglere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant finansutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 759915 - Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig
 • 741129 - Master, finansiell økonomi, toårig
 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium
 • 641150 - Bachelor, bank og finans, treårig

Bedrifter som ansetter aksjemeglere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aksjemeglere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3411101 - AKSJEMEGLER
 • 3411127 - PORTEFØLJESELGER
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3411108 - PORTEFØLJEFORVALTER
 • 3411102 - FONDSMEGLER
 • 3411103 - MEGLER (FINANS)
 • 3411109 - BØRSMEGLER
 • 3411110 - BEVILLINGSINNEHAVER (FONDSMEGLER)
 • 3411128 - MEGLERASSISTENT (AKSJEMEGLING)
 • 3432128 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING)
 • 3411133 - TRADER (AKSJER)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.
Illustrasjonsbilde av kontoransatt

Innkjøper

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Konsulent i samtale med kunde.

Konsulent

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.