Fasaden av Oslo Børs.
Yrkesbeskrivelse

Aksjemegler

favoritt ikon

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Bedriften aksjemeglere jobber for kalles for meglerhus. Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra. Da vil verdien av aksjene stige, og de kan selge aksjene for mer enn det de har kjøpt dem for. De kan også tape penger, dersom selskapet de kjøpte aksjer i ikke gjør det bra.

Som aksjemegler kan du både ha selskaper og privatpersoner som kunde. Aksjemeglere gir råd og tips til kundene om hva de bør selge eller kjøpe ut i fra analyser av markedet som finansanalytikere på meglerhuset har gjort. Aksjemeglere med erfaring kan også gi råd ut i fra egne oppfatninger og kjennskap til kundenes behov.

Videre kan aksjemegleren gi økonomisk rådgivning til kundene, for eksempel gjennom å anbefale kunden å kjøpe eller selge bedrifter i et marked. Aksjemeglere jobber også med å skaffe aksjekapital til bedrifter som har behov for å styrke egenkapitalen. Egenkapital vil si summen av det bedriften eier – uten gjelden. Dersom du jobber med dette , vil du jobbe tett med kundene og ha mye kundekontakt.

En typisk arbeidsdag for en aksjemegler er ofte ganske lang. Aksjer og andre verdipapirer blir kjøpt og solgt i Børsens åpningstid fra 9:00-16:30. I tillegg må aksjemeglere jobbe både før og etter åpningstiden. Denne tiden går til møter, planlegging, oppdateringer i markedet og oppfølging av kunder. Som aksjemegler må du derfor regne med lange arbeidsdager.

Meglerhus ser ofte etter personer som er entusiastiske og målbevisste. Det er viktig å kunne vise tilbake til gode resultater på skolen, men det er kanskje enda viktigere å skaffe seg erfaring gjennom engasjement i for eksempel relaterte skoleprosjekter, sommerjobb og internship i bank, meglerhus eller andre finansinstitusjoner. Salgserfaring er også veldig relevant for dette yrket.

Hvor jobber aksjemeglere?

Aksjemegleren arbeider i meglerhus og i banker.

Personlige egenskaper

Som aksjemegler teller dine personlige egenskaper i tillegg til økonomiutdanningen. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være selvstendig og du må være genuint interessert i aksjer og aksjemarkedet. Integritet er også veldig viktig, fordi kundene må stole på deg for å tørre å følge rådene du gir dem. Aksjemegleryrket krever at du jobber godt under tidspress.

Utdanning

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

De fleste store meglerhus er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund som har en egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsbedriften. I denne ordningen får du opplæring i rettsreglene som gjelder for aksjemeglere.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber finansutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finansmegler
Deltid
Alle sektorer
339 personer
176 personer
163 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 560 kr
62 500 kr
522 240 kr
486 720 kr
750 000 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 560 kr
62 500 kr
522 240 kr
486 720 kr
750 000 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 547 kr
66 400 kr
46 990 kr
88 580 kr
796 800 kr
563 880 kr
1 062 960 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 547 kr
66 540 kr
47 220 kr
88 610 kr
798 480 kr
566 640 kr
1 063 320 kr
Finansmegler
Heltid
Alle sektorer
3 694 personer
1 123 personer
2 571 personer
Ca 416 kr
Ca 324 kr
Ca 487 kr
67 430 kr
52 530 kr
78 820 kr
809 160 kr
630 360 kr
945 840 kr
Ca 416 kr
Ca 324 kr
Ca 487 kr
67 430 kr
52 530 kr
78 820 kr
809 160 kr
630 360 kr
945 840 kr
Ca 592 kr
Ca 385 kr
Ca 682 kr
95 850 kr
62 290 kr
110 510 kr
1 150 200 kr
747 480 kr
1 326 120 kr
Ca 592 kr
Ca 385 kr
Ca 682 kr
96 490 kr
63 220 kr
111 030 kr
1 157 880 kr
758 640 kr
1 332 360 kr
Finansmegler
Privat
3 993 personer
1 287 personer
2 706 personer
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 670 kr
78 400 kr
800 040 kr
620 040 kr
940 800 kr
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 670 kr
78 400 kr
800 040 kr
620 040 kr
940 800 kr
Ca 586 kr
Ca 378 kr
Ca 681 kr
94 910 kr
61 240 kr
110 270 kr
1 138 920 kr
734 880 kr
1 323 240 kr
Ca 586 kr
Ca 378 kr
Ca 681 kr
95 540 kr
62 130 kr
110 780 kr
1 146 480 kr
745 560 kr
1 329 360 kr
Finansmegler
Deltid
Privat
338 personer
175 personer
163 personer
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 590 kr
62 500 kr
522 240 kr
487 080 kr
750 000 kr
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 590 kr
62 500 kr
522 240 kr
487 080 kr
750 000 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 547 kr
66 530 kr
47 100 kr
88 580 kr
798 360 kr
565 200 kr
1 062 960 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 547 kr
66 670 kr
47 330 kr
88 610 kr
800 040 kr
567 960 kr
1 063 320 kr
Finansmegler
Heltid
Privat
3 655 personer
1 112 personer
2 543 personer
Ca 415 kr
Ca 324 kr
Ca 488 kr
67 220 kr
52 440 kr
79 130 kr
806 640 kr
629 280 kr
949 560 kr
Ca 415 kr
Ca 324 kr
Ca 488 kr
67 220 kr
52 440 kr
79 130 kr
806 640 kr
629 280 kr
949 560 kr
Ca 593 kr
Ca 384 kr
Ca 684 kr
96 070 kr
62 240 kr
110 870 kr
1 152 840 kr
746 880 kr
1 330 440 kr
Ca 593 kr
Ca 384 kr
Ca 684 kr
96 720 kr
63 180 kr
111 390 kr
1 160 640 kr
758 160 kr
1 336 680 kr
Finansmegler
Alle sektorer
4 033 personer
1 299 personer
2 734 personer
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 740 kr
78 360 kr
800 040 kr
620 880 kr
940 320 kr
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 740 kr
78 360 kr
800 040 kr
620 880 kr
940 320 kr
Ca 585 kr
Ca 378 kr
Ca 679 kr
94 700 kr
61 270 kr
109 930 kr
1 136 400 kr
735 240 kr
1 319 160 kr
Ca 585 kr
Ca 378 kr
Ca 679 kr
95 320 kr
62 150 kr
110 440 kr
1 143 840 kr
745 800 kr
1 325 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold