Energimontør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Energi­montør

favoritt ikon

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi, fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene som den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for energimontøren:

  • vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
  • stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
  • utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
  • reise stolper og legge kabler
  • montere lys- og signalanlegg, samt jobbe med reparasjoner og vedlikehold på jernbanevogner og andre sporvogner

Som energimontør må du jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Energimontør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energimontører?

Energimontøren kan jobbe innen bedrifter som sikrer strømlevering eller reparasjoner til industrien, eller i annen privat eller offentlig sektor. Du kan også jobbe ved selve energiverkene, kraftstasjonene eller i Jernbaneverket.

Personlige egenskaper

Som energimontør må du kunne jobbe selvstendig og være en problemløser, ofte under vanskelige forhold. Ofte jobber flere sammen og du må derfor kunne kommunisere på en klar og tydelig måte.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.

Enkelte ingeniørstudier er mulige å ta via Y-veien.

Hva jobber energimontørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 434 personer
149 personer
4 285 personer
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
40 290 kr
45 400 kr
542 520 kr
483 480 kr
544 800 kr
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
47 630 kr
41 530 kr
47 870 kr
571 560 kr
498 360 kr
574 440 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
43 030 kr
35 040 kr
43 310 kr
516 360 kr
420 480 kr
519 720 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
46 660 kr
37 200 kr
46 990 kr
559 920 kr
446 400 kr
563 880 kr
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
615 personer
584 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 980 kr
37 090 kr
443 760 kr
445 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 700 kr
34 740 kr
416 400 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 930 kr
38 060 kr
455 160 kr
456 720 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 431 personer
149 personer
4 282 personer
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
40 290 kr
45 390 kr
542 520 kr
483 480 kr
544 680 kr
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
47 630 kr
41 530 kr
47 860 kr
571 560 kr
498 360 kr
574 320 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 040 kr
43 300 kr
516 240 kr
420 480 kr
519 600 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
46 650 kr
37 200 kr
46 980 kr
559 800 kr
446 400 kr
563 760 kr
Energimontører
Deltid
Privat
614 personer
583 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 990 kr
37 090 kr
443 880 kr
445 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 700 kr
34 740 kr
416 400 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 940 kr
38 060 kr
455 280 kr
456 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper.