Energimontør i arbeid på strømliner
Yrkesbeskrivelse

Energi­montør

favoritt ikon

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene som den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for energimontøren:

  • vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
  • stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
  • utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
  • reise stolper og legge kabler
  • montere lys- og signalanlegg, samt jobbe med reparasjoner og vedlikehold på jernbanevogner og andre sporvogner

Som energimontør må du jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Energimontør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energimontører?

Energimontøren kan jobbe innen bedrifter som sikrer strømlevering eller reparasjoner til industrien, eller i annen privat eller offentlig sektor. Du kan også jobbe ved selve energiverkene, kraftstasjonene eller i Jernbaneverket.

Personlige egenskaper

Som energimontør må du kunne jobbe selvstendig og være en problemløser, ofte under vanskelige forhold. Ofte jobber flere sammen og du må derfor kunne kommunisere på en klar og tydelig måte.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.

Enkelte ingeniørstudier er mulige å ta via Y-veien.

Hva jobber energimontørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
633 personer
600 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
34 610 kr
34 540 kr
415 320 kr
414 480 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
35 280 kr
35 330 kr
423 360 kr
423 960 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
33 820 kr
33 840 kr
405 840 kr
406 080 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
36 620 kr
36 740 kr
439 440 kr
440 880 kr
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 351 personer
129 personer
4 222 personer
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
43 920 kr
38 370 kr
44 090 kr
527 040 kr
460 440 kr
529 080 kr
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
46 670 kr
39 480 kr
46 910 kr
560 040 kr
473 760 kr
562 920 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
42 270 kr
35 440 kr
42 480 kr
507 240 kr
425 280 kr
509 760 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
46 190 kr
37 470 kr
46 460 kr
554 280 kr
449 640 kr
557 520 kr
Energimontører
Privat
4 971 personer
162 personer
4 809 personer
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
43 440 kr
38 250 kr
43 630 kr
521 280 kr
459 000 kr
523 560 kr
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
46 050 kr
39 140 kr
46 310 kr
552 600 kr
469 680 kr
555 720 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
41 420 kr
35 160 kr
41 620 kr
497 040 kr
421 920 kr
499 440 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
45 220 kr
37 000 kr
45 490 kr
542 640 kr
444 000 kr
545 880 kr
Energimontører
Deltid
Privat
631 personer
598 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
34 590 kr
34 540 kr
415 080 kr
414 480 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
35 260 kr
35 330 kr
423 120 kr
423 960 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
33 780 kr
33 800 kr
405 360 kr
405 600 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
36 580 kr
36 700 kr
438 960 kr
440 400 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 340 personer
129 personer
4 211 personer
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
43 920 kr
38 370 kr
44 070 kr
527 040 kr
460 440 kr
528 840 kr
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
46 670 kr
39 480 kr
46 880 kr
560 040 kr
473 760 kr
562 560 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
42 260 kr
35 440 kr
42 470 kr
507 120 kr
425 280 kr
509 640 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
46 170 kr
37 470 kr
46 440 kr
554 040 kr
449 640 kr
557 280 kr
Energimontører
Alle sektorer
4 984 personer
162 personer
4 822 personer
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
43 460 kr
38 250 kr
43 640 kr
521 520 kr
459 000 kr
523 680 kr
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
46 070 kr
39 140 kr
46 320 kr
552 840 kr
469 680 kr
555 840 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
41 440 kr
35 160 kr
41 640 kr
497 280 kr
421 920 kr
499 680 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
45 250 kr
37 000 kr
45 510 kr
543 000 kr
444 000 kr
546 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Feier står på at tak og renser en pipe.

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.