Energimontør i arbeid på strømliner
Yrkesbeskrivelse

Energi­montør

favoritt ikon

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene som den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for energimontøren:

  • vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
  • stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
  • utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
  • reise stolper og legge kabler
  • montere lys- og signalanlegg, samt jobbe med reparasjoner og vedlikehold på jernbanevogner og andre sporvogner

Som energimontør må du jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Energimontør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energimontører?

Energimontøren kan jobbe innen bedrifter som sikrer strømlevering eller reparasjoner til industrien, eller i annen privat eller offentlig sektor. Du kan også jobbe ved selve energiverkene, kraftstasjonene eller i Jernbaneverket.

Personlige egenskaper

Som energimontør må du kunne jobbe selvstendig og være en problemløser, ofte under vanskelige forhold. Ofte jobber flere sammen og du må derfor kunne kommunisere på en klar og tydelig måte.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.

Enkelte ingeniørstudier er mulige å ta via Y-veien.

Hva jobber energimontørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
541 personer
29 personer
512 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
35 480 kr
35 340 kr
425 760 kr
424 080 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
36 020 kr
35 950 kr
432 240 kr
431 400 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
34 340 kr
35 220 kr
34 290 kr
412 080 kr
422 640 kr
411 480 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
36 370 kr
35 220 kr
36 370 kr
436 440 kr
422 640 kr
436 440 kr
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 262 personer
131 personer
4 131 personer
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
42 530 kr
36 240 kr
42 750 kr
510 360 kr
434 880 kr
513 000 kr
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
44 580 kr
36 650 kr
44 860 kr
534 960 kr
439 800 kr
538 320 kr
Ca 253 kr
Ca 201 kr
Ca 255 kr
41 000 kr
32 630 kr
41 270 kr
492 000 kr
391 560 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 201 kr
Ca 255 kr
44 120 kr
33 950 kr
44 440 kr
529 440 kr
407 400 kr
533 280 kr
Energimontører
Deltid
Privat
541 personer
29 personer
512 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
35 480 kr
35 340 kr
425 760 kr
424 080 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
36 020 kr
35 950 kr
432 240 kr
431 400 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
34 340 kr
35 220 kr
34 290 kr
412 080 kr
422 640 kr
411 480 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
36 370 kr
35 220 kr
36 370 kr
436 440 kr
422 640 kr
436 440 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 245 personer
129 personer
4 116 personer
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
42 540 kr
36 320 kr
42 750 kr
510 480 kr
435 840 kr
513 000 kr
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
44 600 kr
36 720 kr
44 860 kr
535 200 kr
440 640 kr
538 320 kr
Ca 253 kr
Ca 202 kr
Ca 255 kr
41 010 kr
32 710 kr
41 270 kr
492 120 kr
392 520 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 202 kr
Ca 255 kr
44 130 kr
34 030 kr
44 440 kr
529 560 kr
408 360 kr
533 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Murar i arbeid.

Murer

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

Ein anleggsmaskinførar står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Feier står på at tak og renser en pipe.

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.