Image
Energimontør i arbeid
Lenke
Shinyfamily

Yrkesbeskrivelse

Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi, fra den blir produsert til den når fram til forbrukerne.

Energien som produseres transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene som den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for energimontøren:

 • vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
 • stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
 • utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
 • reise stolper og legge kabler
 • montere lys- og signalanlegg, samt jobbe med reparasjoner og vedlikehold på jernbanevogner og andre sporvogner

Som energimontør må du jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Energimontør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energimontører ?

Energimontøren kan jobbe innen bedrifter som sikrer strømlevering eller reparasjoner til industrien, eller i annen privat eller offentlig sektor. Du kan også jobbe ved selve energiverkene, kraftstasjoner eller i Jernbaneverket.

Personlige egenskaper

Som energimontør må du kunne jobbe selvstendig og være en problemløser, ofte under vanskelige forhold. Ofte jobber flere sammen og du må derfor kunne kommunisere på en klar og tydelig måte.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.

Enkelte ingeniørstudier er mulige å ta via Y-veien.

Hva jobber energimontørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455106 - Energimontørfaget, Vg3
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3

Bedrifter

Energimontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7244101 - ENERGIMONTØR
 • 7244106 - FAGARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7244108 - FORMANN (ENERGIMONTØR)
 • 7244103 - MONTØR (ENERGIMONTØR)
 • 7244109 - SPESIALARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7244105 - LINJEMONTØR
 • 7244104 - OVERMONTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi