Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter
Yrkesbeskrivelse

Barne- og ungdoms­psykolog

favoritt ikon

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi undersøker, behandler og forsker på barn og ungdoms psykiske helse, og arbeider med forebyggende tiltak.

En barne- og ungdomspsykolog er en psykolog med videreutdanning i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog har du spesialisert deg på barns utvikling og psykiske helse. Du møter barn og ungdom som er eller har vært i vanskelige situasjoner, og en del av jobben er også å ha kontakt med barnas foresatte.

Vanlige arbeidsoppgaver for psykologen:

  • kartlegge barnets følelser og personlighet
  • kartlegge barnets omgivelser og hvordan barnet fungerer i familien, barnehage eller skole
  • komme fram til tiltak og behandling for barnet
  • iverksette forebyggende tiltak
  • veilede barn og foresatte
  • veilede ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsevesen 
  • forskningsformidling

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi og spesialisering i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog samarbeider du ofte med yrkesgrupper som barneleger, logopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi må til enhver tid være oppdaterte på hva som er den nyeste forskningen innen barne- og ungdomspsykologi.

Hvor jobber barne- og ungdomspsykologer?

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi har varierte arbeidsmuligheter. De fleste arbeider innen psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg kan en jobbe i kommunale helsetjenester, kommunalt barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Du kan også jobbe ved statlige kompetansesentre, innen statlig barne- og familievern eller innen privat praksis.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomspsykolog vil du møte personer som har det vanskelig. En viktig del av arbeidet er samtaler med barn og ungdom, foreldre, andre pårørende, andre yrkesgrupper og offentlige myndigheter. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha evnen til å omgås andre mennesker tillitsfullt. Du må også være ansvarsbevisst og ha en strukturert tilnærming til arbeidet ditt.

Utdanning

For å bli psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, må du velge det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Som psykologistudent kan du spesialisere deg innen organisasjonspsykologi eller klinisk psykologi. Dersom du ønsker å bli barnepsykolog, velger du klinisk psykologi. Når du etter profesjonsstudiet skal ta spesialistutdanning, velger du klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg til psykologspesialist. Norsk psykologforening tilbyr blant annet spesialisering innenfor barne- og ungdomspsykologi. Spesialistutdanningen tar fem år. Se også liste over andre spesialiseringer hos Norsk psykologforening

Hva jobber psykologutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Psykolog
Heltid
Alle sektorer
6 807 personer
5 252 personer
1 555 personer
Ca 320 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
51 910 kr
50 830 kr
58 280 kr
622 920 kr
609 960 kr
699 360 kr
Ca 320 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
51 910 kr
50 830 kr
58 280 kr
622 920 kr
609 960 kr
699 360 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 359 kr
54 340 kr
53 200 kr
58 190 kr
652 080 kr
638 400 kr
698 280 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 359 kr
54 440 kr
53 280 kr
58 350 kr
653 280 kr
639 360 kr
700 200 kr
Psykolog
Deltid
Alle sektorer
1 031 personer
785 personer
246 personer
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
54 250 kr
52 080 kr
62 710 kr
651 000 kr
624 960 kr
752 520 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
54 250 kr
52 080 kr
62 710 kr
651 000 kr
624 960 kr
752 520 kr
Ca 349 kr
Ca 340 kr
Ca 383 kr
56 510 kr
55 120 kr
62 060 kr
678 120 kr
661 440 kr
744 720 kr
Ca 349 kr
Ca 340 kr
Ca 383 kr
56 560 kr
55 160 kr
62 120 kr
678 720 kr
661 920 kr
745 440 kr
Psykolog
Heltid
Kommunal
2 110 personer
1 829 personer
281 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 326 kr
50 180 kr
50 000 kr
52 830 kr
602 160 kr
600 000 kr
633 960 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 326 kr
50 180 kr
50 000 kr
52 830 kr
602 160 kr
600 000 kr
633 960 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 335 kr
50 640 kr
50 090 kr
54 220 kr
607 680 kr
601 080 kr
650 640 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 335 kr
50 710 kr
50 150 kr
54 350 kr
608 520 kr
601 800 kr
652 200 kr
Psykolog
Deltid
Kommunal
354 personer
322 personer
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca
50 320 kr
50 170 kr
603 840 kr
602 040 kr
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca
50 320 kr
50 170 kr
603 840 kr
602 040 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 140 kr
50 980 kr
613 680 kr
611 760 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 150 kr
50 990 kr
613 800 kr
611 880 kr
Psykolog
Heltid
Privat
1 072 personer
711 personer
361 personer
Ca 359 kr
Ca 340 kr
Ca 378 kr
58 160 kr
55 000 kr
61 170 kr
697 920 kr
660 000 kr
734 040 kr
Ca 359 kr
Ca 340 kr
Ca 378 kr
58 160 kr
55 000 kr
61 170 kr
697 920 kr
660 000 kr
734 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 378 kr
57 520 kr
55 670 kr
61 170 kr
690 240 kr
668 040 kr
734 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 378 kr
57 560 kr
55 700 kr
61 240 kr
690 720 kr
668 400 kr
734 880 kr
Psykolog
Deltid
Privat
222 personer
143 personer
Ca 372 kr
Ca 343 kr
Ca
60 220 kr
55 580 kr
722 640 kr
666 960 kr
Ca 372 kr
Ca 343 kr
Ca
60 220 kr
55 580 kr
722 640 kr
666 960 kr
Ca 365 kr
Ca 354 kr
Ca
59 140 kr
57 390 kr
709 680 kr
688 680 kr
Ca 365 kr
Ca 354 kr
Ca
59 220 kr
57 490 kr
710 640 kr
689 880 kr
Psykolog
Heltid
Statlig
3 625 personer
2 712 personer
913 personer
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 375 kr
53 350 kr
51 560 kr
60 730 kr
640 200 kr
618 720 kr
728 760 kr
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 375 kr
53 350 kr
51 560 kr
60 730 kr
640 200 kr
618 720 kr
728 760 kr
Ca 343 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
55 550 kr
54 650 kr
58 230 kr
666 600 kr
655 800 kr
698 760 kr
Ca 343 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
55 680 kr
54 760 kr
58 440 kr
668 160 kr
657 120 kr
701 280 kr
Psykolog
Deltid
Statlig
455 personer
320 personer
135 personer
Ca 382 kr
Ca 378 kr
Ca 401 kr
61 830 kr
61 280 kr
65 020 kr
741 960 kr
735 360 kr
780 240 kr
Ca 382 kr
Ca 378 kr
Ca 401 kr
61 830 kr
61 280 kr
65 020 kr
741 960 kr
735 360 kr
780 240 kr
Ca 371 kr
Ca 362 kr
Ca 398 kr
60 030 kr
58 640 kr
64 440 kr
720 360 kr
703 680 kr
773 280 kr
Ca 371 kr
Ca 362 kr
Ca 398 kr
60 090 kr
58 690 kr
64 530 kr
721 080 kr
704 280 kr
774 360 kr

Andre yrker

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helse­­sykepleier

Som helse­­sykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

En legemiddel­konsulent selger og markeds­fører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.