Gjennomgått i samarbeid med Norsk Psykologforening 20. mars 2023

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Arbeidsoppgaver

En psykologspesialist med fordypning innen området barn og unge, er en psykolog med minimum 5 års praksis og videreutdanning i barne- og ungdomspsykologi etter fullført profesjonsutdannelse i psykologi.

Som psykolog med spesialisering innen barne- og ungdomspsykologi, har du mye kunnskap om barns utvikling og psykiske helse. Du møter barn og ungdom som er eller har vært i vanskelige situasjoner, og en del av jobben er også å ha kontakt med barnas foresatte.

Vanlige arbeidsoppgaver for psykologen:

 • kartlegge forhold som tenkning, følelser, atferd eller personlighet hos barn og unge
 • kartlegge barnets omgivelser og hvordan barnet fungerer i familien, barnehage eller skole
 • komme fram til tiltak og behandling for barnet
 • iverksette forebyggende tiltak
 • veilede barn og foresatte
 • veilede ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsevesen 
 • forskningsformidling

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi og spesialisering i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog samarbeider du ofte med yrkesgrupper som barneleger, logopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialpedagoger, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere.

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi må til enhver tid være oppdaterte på hva som er den nyeste forskningen innen barne- og ungdomspsykologi.

Hvor jobber barne- og ungdomspsykologer?

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi har varierte arbeidsmuligheter. De fleste arbeider innen psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg kan en jobbe i kommunale helsetjenester, kommunalt barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Du kan også jobbe ved statlige kompetansesentre, innen statlig barne- og familievern, som sakkyndig psykolog for retten eller innen privat praksis.

Intervjuer

Dame med stripete skjorte og et nøkkelkort rundt halsen ser inn i kamera. Det står en grønn plante i bakgrunnen på en grå hylle. Dama har lyst hår og blå øyne.

Barne- og ungdomspsykolog

Henriette Myrer

– Jeg vil si at dette er et yrke for mennesker som har et genuint ønske om å hjelpe andre. En som tåler å ta imot andres følelser, smerter og frustrasjoner, forteller Henriette.
Portrettbilde av barne- og ungdomspsykolog Per Martin Løken foran et inngangsparti. Han har hvit genser og svart jakke. Smiler mot kamera. Høstblader i bakgrunnen.

Barne- og ungdomspsykolog

Per Martin Løken

– Det jeg liker best med å være barne- og ungdomspsykolog er at jeg får møte mange spennende mennesker, og at det vi gjør faktisk hjelper dem med å få det bedre i livene sine, sier Per Martin Løken.

Viktige egenskaper

Som barne- og ungdomspsykolog vil du møte personer som har det vanskelig. En viktig del av arbeidet er samtaler med barn og ungdom, foreldre, andre pårørende, andre yrkesgrupper og offentlige myndigheter. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha evnen til å omgås andre mennesker tillitsfullt. Du må også være ansvarsbevisst og ha en strukturert tilnærming til arbeidet ditt.

Lønn

Utdanning

For å bli psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, må du velge det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Når du etter profesjonsstudiet skal ta spesialistutdanning, velger du spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg til psykologspesialist. Norsk psykologforening tilbyr blant annet spesialisering innenfor barne- og ungdomspsykologi. Spesialistutdanningen tar fem år. 

De vanligste jobbene blant psykologutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 736105 - Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, seksårig
 • 736102 - Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, femårig

Bedrifter som ansetter barne- og ungdomspsykologer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barne- og ungdomspsykologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2545115 - PSYKOLOG
 • 2545113 - PSYKOLOG MED GODKJENT SPESIALITET
 • 2545112 - PSYKOLOGSPESIALIST
 • 2545111 - SPESIALPSYKOLOG

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.