Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter
Yrkesbeskrivelse

Barne- og ungdoms­psykolog

favoritt ikon

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi undersøker, behandler og forsker på barn og ungdoms psykiske helse, og arbeider med forebyggende tiltak.

En barne- og ungdomspsykolog er en psykolog med videreutdanning i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog har du spesialisert deg på barns utvikling og psykiske helse. Du møter barn og ungdom som er eller har vært i vanskelige situasjoner, og en del av jobben er også å ha kontakt med barnas foresatte.

Vanlige arbeidsoppgaver for psykologen:

  • kartlegge barnets følelser og personlighet
  • kartlegge barnets omgivelser og hvordan barnet fungerer i familien, barnehage eller skole
  • komme fram til tiltak og behandling for barnet
  • iverksette forebyggende tiltak
  • veilede barn og foresatte
  • veilede ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsevesen 
  • forskningsformidling

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi og spesialisering i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog samarbeider du ofte med yrkesgrupper som barneleger, logopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi må til enhver tid være oppdaterte på hva som er den nyeste forskningen innen barne- og ungdomspsykologi.

Hvor jobber barne- og ungdomspsykologer?

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi har varierte arbeidsmuligheter. De fleste arbeider innen psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg kan en jobbe i kommunale helsetjenester, kommunalt barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Du kan også jobbe ved statlige kompetansesentre, innen statlig barne- og familievern eller innen privat praksis.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomspsykolog vil du møte personer som har det vanskelig. En viktig del av arbeidet er samtaler med barn og ungdom, foreldre, andre pårørende, andre yrkesgrupper og offentlige myndigheter. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha evnen til å omgås andre mennesker tillitsfullt. Du må også være ansvarsbevisst og ha en strukturert tilnærming til arbeidet ditt.

Utdanning

For å bli psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, må du velge det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Som psykologistudent kan du spesialisere deg innen organisasjonspsykologi eller klinisk psykologi. Dersom du ønsker å bli barnepsykolog, velger du klinisk psykologi. Når du etter profesjonsstudiet skal ta spesialistutdanning, velger du klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg til psykologspesialist. Norsk psykologforening tilbyr blant annet spesialisering innenfor barne- og ungdomspsykologi. Spesialistutdanningen tar fem år. Se også liste over andre spesialiseringer hos Norsk psykologforening

Hva jobber psykologutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Psykolog
Deltid
Alle sektorer
1 076 personer
799 personer
277 personer
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca 377 kr
53 230 kr
51 630 kr
61 030 kr
638 760 kr
619 560 kr
732 360 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca 377 kr
53 230 kr
51 630 kr
61 030 kr
638 760 kr
619 560 kr
732 360 kr
Ca 340 kr
Ca 331 kr
Ca 373 kr
55 140 kr
53 660 kr
60 400 kr
661 680 kr
643 920 kr
724 800 kr
Ca 340 kr
Ca 331 kr
Ca 373 kr
55 180 kr
53 690 kr
60 460 kr
662 160 kr
644 280 kr
725 520 kr
Psykolog
Heltid
Alle sektorer
6 509 personer
4 995 personer
1 514 personer
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 349 kr
50 210 kr
49 170 kr
56 500 kr
602 520 kr
590 040 kr
678 000 kr
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 349 kr
50 210 kr
49 170 kr
56 500 kr
602 520 kr
590 040 kr
678 000 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 349 kr
52 740 kr
51 580 kr
56 570 kr
632 880 kr
618 960 kr
678 840 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 349 kr
52 840 kr
51 660 kr
56 720 kr
634 080 kr
619 920 kr
680 640 kr
Psykolog
Kommunal
2 354 personer
2 039 personer
315 personer
Ca 300 kr
Ca 299 kr
Ca 317 kr
48 580 kr
48 500 kr
51 420 kr
582 960 kr
582 000 kr
617 040 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
Ca 317 kr
48 580 kr
48 500 kr
51 420 kr
582 960 kr
582 000 kr
617 040 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
49 120 kr
48 630 kr
52 250 kr
589 440 kr
583 560 kr
627 000 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
49 190 kr
48 700 kr
52 370 kr
590 280 kr
584 400 kr
628 440 kr
Psykolog
Deltid
Kommunal
365 personer
323 personer
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 750 kr
48 750 kr
585 000 kr
585 000 kr
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 750 kr
48 750 kr
585 000 kr
585 000 kr
Ca 308 kr
Ca 306 kr
Ca
49 850 kr
49 550 kr
598 200 kr
594 600 kr
Ca 308 kr
Ca 306 kr
Ca
49 890 kr
49 580 kr
598 680 kr
594 960 kr
Psykolog
Heltid
Kommunal
1 989 personer
1 716 personer
273 personer
Ca 300 kr
Ca 299 kr
Ca 318 kr
48 580 kr
48 420 kr
51 490 kr
582 960 kr
581 040 kr
617 880 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
Ca 318 kr
48 580 kr
48 420 kr
51 490 kr
582 960 kr
581 040 kr
617 880 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
49 040 kr
48 530 kr
52 230 kr
588 480 kr
582 360 kr
626 760 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
49 120 kr
48 600 kr
52 350 kr
589 440 kr
583 200 kr
628 200 kr
Psykolog
Privat
1 246 personer
819 personer
427 personer
Ca 346 kr
Ca 326 kr
Ca 369 kr
56 000 kr
52 870 kr
59 800 kr
672 000 kr
634 440 kr
717 600 kr
Ca 346 kr
Ca 326 kr
Ca 369 kr
56 000 kr
52 870 kr
59 800 kr
672 000 kr
634 440 kr
717 600 kr
Ca 344 kr
Ca 333 kr
Ca 365 kr
55 750 kr
54 010 kr
59 180 kr
669 000 kr
648 120 kr
710 160 kr
Ca 344 kr
Ca 333 kr
Ca 365 kr
55 800 kr
54 050 kr
59 250 kr
669 600 kr
648 600 kr
711 000 kr
Psykolog
Deltid
Privat
231 personer
140 personer
Ca 363 kr
Ca 348 kr
Ca
58 730 kr
56 440 kr
704 760 kr
677 280 kr
Ca 363 kr
Ca 348 kr
Ca
58 730 kr
56 440 kr
704 760 kr
677 280 kr
Ca 358 kr
Ca 348 kr
Ca
57 990 kr
56 420 kr
695 880 kr
677 040 kr
Ca 358 kr
Ca 348 kr
Ca
58 010 kr
56 450 kr
696 120 kr
677 400 kr
Psykolog
Heltid
Privat
1 015 personer
679 personer
336 personer
Ca 342 kr
Ca 321 kr
Ca 363 kr
55 400 kr
52 080 kr
58 850 kr
664 800 kr
624 960 kr
706 200 kr
Ca 342 kr
Ca 321 kr
Ca 363 kr
55 400 kr
52 080 kr
58 850 kr
664 800 kr
624 960 kr
706 200 kr
Ca 342 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
55 470 kr
53 730 kr
58 980 kr
665 640 kr
644 760 kr
707 760 kr
Ca 342 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
55 530 kr
53 780 kr
59 060 kr
666 360 kr
645 360 kr
708 720 kr
Psykolog
Statlig
3 985 personer
2 936 personer
1 049 personer
Ca 326 kr
Ca 311 kr
Ca 367 kr
52 820 kr
50 380 kr
59 430 kr
633 840 kr
604 560 kr
713 160 kr
Ca 326 kr
Ca 311 kr
Ca 367 kr
52 820 kr
50 380 kr
59 430 kr
633 840 kr
604 560 kr
713 160 kr
Ca 335 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
54 350 kr
53 290 kr
57 380 kr
652 200 kr
639 480 kr
688 560 kr
Ca 335 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
54 470 kr
53 390 kr
57 550 kr
653 640 kr
640 680 kr
690 600 kr
Psykolog
Deltid
Statlig
480 personer
336 personer
144 personer
Ca 367 kr
Ca 361 kr
Ca 390 kr
59 460 kr
58 560 kr
63 240 kr
713 520 kr
702 720 kr
758 880 kr
Ca 367 kr
Ca 361 kr
Ca 390 kr
59 460 kr
58 560 kr
63 240 kr
713 520 kr
702 720 kr
758 880 kr
Ca 360 kr
Ca 350 kr
Ca 389 kr
58 240 kr
56 670 kr
63 050 kr
698 880 kr
680 040 kr
756 600 kr
Ca 360 kr
Ca 350 kr
Ca 389 kr
58 290 kr
56 700 kr
63 130 kr
699 480 kr
680 400 kr
757 560 kr
Psykolog
Heltid
Statlig
3 505 personer
2 600 personer
905 personer
Ca 321 kr
Ca 308 kr
Ca 365 kr
52 000 kr
49 930 kr
59 170 kr
624 000 kr
599 160 kr
710 040 kr
Ca 321 kr
Ca 308 kr
Ca 365 kr
52 000 kr
49 930 kr
59 170 kr
624 000 kr
599 160 kr
710 040 kr
Ca 334 kr
Ca 327 kr
Ca 352 kr
54 060 kr
53 040 kr
56 990 kr
648 720 kr
636 480 kr
683 880 kr
Ca 334 kr
Ca 327 kr
Ca 352 kr
54 180 kr
53 140 kr
57 170 kr
650 160 kr
637 680 kr
686 040 kr
Psykolog
Alle sektorer
7 585 personer
5 794 personer
1 791 personer
Ca 311 kr
Ca 305 kr
Ca 353 kr
50 420 kr
49 330 kr
57 150 kr
605 040 kr
591 960 kr
685 800 kr
Ca 311 kr
Ca 305 kr
Ca 353 kr
50 420 kr
49 330 kr
57 150 kr
605 040 kr
591 960 kr
685 800 kr
Ca 327 kr
Ca 320 kr
Ca 351 kr
52 950 kr
51 760 kr
56 880 kr
635 400 kr
621 120 kr
682 560 kr
Ca 327 kr
Ca 320 kr
Ca 351 kr
53 040 kr
51 840 kr
57 020 kr
636 480 kr
622 080 kr
684 240 kr