Image
Kulturskolelærer med elevgruppe som synger
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kulturskolelærer

En kulturskolelærer underviser barn og unge i kunst- og kulturfag.

Som kulturskolelærer jobber du ved en kulturskole og underviser i det du har spisskompetanse i innenfor kunst- og kulturfag – for eksempel dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater eller visuell kunst. Noen kulturskoler har også undervisning i samiske kulturfag. Det fins også andre fagområder det undervises i ved enkelte kulturskoler – som matkultur og teknologiske fagområder knyttet til kunst- og kulturfag.

Du lærer bort ferdigheter i ditt fag til barn og unge i skolealder, og tilpasser nivået fra nybegynner til videregående. I noen tilfeller kan du også undervise voksne over 18 år.

Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper med flere barn og unge, eller som én til én-undervisning, og foregår som oftest etter skoletid. Fordi mange kulturskoler har et nært samarbeid med barnehager, SFO/AKS og grunnskole, jobber mange kulturskolelærere også i samarbeid med disse institusjonene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulturskolelærer:

  • gi individuell undervisning eller gruppeundervisning i ditt fag
  • gi både praktisk og teoretisk opplæring
  • planlegge og vurdere undervisningen, ofte ut fra kulturskolens rammeplan
  • gjennomføre arrangement og konserter med elever
  • samarbeide med grunnskole, SFO, barnehage, skolekorps og andre institusjoner
  • lage aktivitetsplan for året

En kulturskolelærer som underviser i et instrument, kan også jobbe som instrumentalpedagog eller musikkpedagog.

Mange kulturskolelærere jobber også som faglærer og underviser i praktisk-estetiske fag i skolen, som formgivning eller musikk.

Hvor jobber kulturskolelærere ?

Kulturskolelærere jobber på kulturskoler som eies og drives av kommunen. Du vil derfor være ansatt i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvilke fag og programmer som tilbys ved kulturskolene.

Personlige egenskaper

Du må ha evnen til å inspirere og kommunisere godt med barn og unge, både enkeltindivider og grupper. Kunstfaget du skal undervise i må du godt beherske, og du må kunne formidle til andre mennesker.

Utdanning

For å bli kulturskolelærer sier rammeplanen for kulturskolen at en må ha "høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen". Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle. Alternativt kan du ta faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag for å bli kulturskolelærer.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Kulturskolelærer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3349135 - KULTURSKOLELÆRER

Sist kvalitetssikret den 30. mai 2022, av Norsk kulturskoleråd