Image
Kurvmaker flytter kurv
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kurvmaker

Kurvmakere lager og reparerer kurver, møbler og andre flettegjenstander.

En kurvmaker fletter og reparerer ulike kurvprodukter som kurver, møbler, leketøy og andre flettede gjenstander. Utøvere kan også flette stolseter i rotting, sjøgress eller snøre til nye møbler eller i forbindelse med restaurering av eldre møbler.

Vanlige arbeidsoppgaver for kurvmakeren:

  • • klargjøre flettemateriale
  • • flette nye produkter, gjerne kurver i ulike materialer og fasonger
  • • reparere eller restaurere kurver og kurvmøbler

Kurvmakere bruker ulike materialer som pil, manilla og rotting. Også lokale treslag som selje, hassel og einer kan brukes til fletting.

Kurvmakeren kan kombinere verkstedarbeid med å holde kurs i fletting for privatpersoner som er interessert i kurvfletting i forbindelse med hage eller hobby. Blant kurvmakerens arbeidsoppgaver inngår også produktutvikling, kundebehandling, markedsføring og salg.

Hvor jobber kurvmakere ?

Kurvmakere har som oftest eget kurvmakerverksted og er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du bør like å arbeide selvstendig. Det er en fordel hvis du er kreativ og nyskapende, men du bør også ha interesse og respekt for eldre håndverksteknikker. Som kurvmaker må du ha godt håndlag og god estetisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i kurvmakerfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber kurvmakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 458305 - Kurvmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Kurvmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7423106 - FAGARBEIDER (KURVMAKER)
  • 7423108 - FORMANN (KURVMAKER)
  • 7423102 - KURVMAKER
  • 7423105 - KURVMAKERMESTER

Sist kvalitetssikret den 28. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt