Gjennomgått i samarbeid med OsloMET 04. april 2022

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Arbeidsoppgaver

Energibruk og miljø er sentralt i planleggingen av nybygg og renovering av eksisterende bygninger.

Bygg, og byggenæringen forbruker mye energi og produserer mye utslipp av CO₂. I tillegg produserer næringen en god del avfall. Det må man ta hensyn til når en ny bygning planlegges, eller en gammel bygning renoveres.

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, er det ditt ansvar å sikre at bygningen får et godt inneklima som forbruker lite energi, bruker miljøvennlig energiløsninger og materialer, og i tillegg er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører i energi og miljø i bygg:

 • prosjektere (planlegging og beregning av et byggeprosjekt) inneklima og energiløsning i bygg
 • beregne kostnader for driften av bygg
 • sikre godt inneklima
 • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
 • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
 • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører og elektroingeniører.

Hvor jobber ingeniører i energi og miljø i bygg?

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget.

Bli med en ingeniør i energi og miljø i bygg på jobb

Hvordan er det å jobbe som ingeniør i energi og miljø i bygg?

Intervjuer

Portrettbilde av energiingeniør

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ragna Gjerstad

Jeg bestemte meg for at jeg ville ha et yrke hvor jeg kunne jobbe med grønn teknologi og skape fornybare energiløsninger, forteller Ragna Gjerstad.
Kvinne med blå skjorte står inntil et palmetre på en strandpromenade

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Farhat Fazli

– Dette yrket passer for de som liker å kombinere det praktiske med det teoretiske, forteller Farhat Fazli.

Viktige egenskaper for en ingeniør i energi og miljø i bygg

Du bør være interessert i naturfag og data, i tillegg til å være kyndig i matematikk og fysikk. Byggenæringen digitaliseres mer og mer og interesse for gaming og programmering kommer godt med. Når du kommer ut i jobb skal du kunne ta ansvar i små og store prosjekter, arbeide selvstendig og i team, og bør ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.

Hva tjener ingeniører i energi og miljø i bygg?

Hvordan utdanner du deg til ingeniør i energi og miljø i bygg?

For å bli en ingeniør i energi og miljø i bygg kan du ta en ingeniørutdanning innen energi, miljø og bygg

Det finnes også generelle ingeniørstudier innen bygg tilbys som treårig bachelorgrad ved flere universiteter og høgskoler. Ved noen av disse vil du også lære om energi og miljø i bygg. Også generelle ingeniørstudier innen maskin eller elektro kan ha utdanning relatert til energi og miljø i bygg.

 

Hvilke utdanninger er vanligst for ingeniører i energi og miljø i bygg?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber ingeniører i energi og miljø i bygg?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ingeniører i energi og miljø i bygg

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 2143124 - SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142103 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142102 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223108 - BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.