Ingeniør i energi og miljø i bygg
Yrkesbeskrivelse

­Ingeniør i energi og miljø i bygg

favoritt ikon

Energi- og miljøingeniører jobber med å lage gode løsninger for energi og miljø i nye og gamle bygg.

Energibruk og miljø er sentralt i planlegging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse. Når en bygning skal bygges eller renoveres er det derfor viktig å sikre at bygningen får godt inneklima og en miljøvennlig energiløsning, som også er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører i energi og miljø i bygg:

  • planlegge, kartlegge og dokumentere inneklima og energiløsning i bygg
  • beregne kostnader for driften av bygg
  • sikre godt inneklima
  • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
  • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
  • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører.

Hvor jobber ingeniører i energi og miljø i bygg?

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere, i olje- og gasselskaper og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget. 

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i fagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Du bør like å bruke dataverktøy. Du må kunne ta ansvar for små og store prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper.

Utdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr både bachelor- og mastergrad med fokus på energi og miljø i bygg.

Les mer om studiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Generelle ingeniørstudier innen bygg tilbys som treårig bachelorgrad ved flere universiteter og høgskoler. Ved mange av disse vil du også lære om energi og miljø i bygg.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Deltid
Alle sektorer
127 personer
Ca 393 kr
Ca
Ca
63 680 kr
764 160 kr
Ca 393 kr
Ca
Ca
63 680 kr
764 160 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
67 950 kr
815 400 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
68 720 kr
824 640 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Heltid
Alle sektorer
2 587 personer
388 personer
2 199 personer
Ca 404 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
65 520 kr
60 250 kr
66 120 kr
786 240 kr
723 000 kr
793 440 kr
Ca 404 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
65 520 kr
60 250 kr
66 120 kr
786 240 kr
723 000 kr
793 440 kr
Ca 421 kr
Ca 395 kr
Ca 426 kr
68 270 kr
64 070 kr
69 020 kr
819 240 kr
768 840 kr
828 240 kr
Ca 421 kr
Ca 395 kr
Ca 426 kr
70 060 kr
64 490 kr
71 050 kr
840 720 kr
773 880 kr
852 600 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Deltid
Privat
123 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 350 kr
784 200 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 350 kr
784 200 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 630 kr
823 560 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
69 420 kr
833 040 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Heltid
Privat
2 535 personer
382 personer
2 153 personer
Ca 407 kr
Ca 374 kr
Ca 411 kr
65 870 kr
60 580 kr
66 630 kr
790 440 kr
726 960 kr
799 560 kr
Ca 407 kr
Ca 374 kr
Ca 411 kr
65 870 kr
60 580 kr
66 630 kr
790 440 kr
726 960 kr
799 560 kr
Ca 424 kr
Ca 398 kr
Ca 428 kr
68 630 kr
64 410 kr
69 380 kr
823 560 kr
772 920 kr
832 560 kr
Ca 424 kr
Ca 398 kr
Ca 428 kr
70 450 kr
64 830 kr
71 440 kr
845 400 kr
777 960 kr
857 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold