Image
En kvinne og en mann studerer plantegninger på en pc-skjerm
Lenke
Adobe stock / Snowing12

Yrkesbeskrivelse

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Energibruk og miljø er sentralt i planleggingen av nybygg og renovering av eksisterende bygninger.

Bygg, og byggenæringen forbruker mye energi og produserer mye utslipp av CO₂. I tillegg produserer næringen en god del avfall. Det må man ta hensyn til når en ny bygning planlegges, eller en gammel bygning renoveres.

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, er det ditt ansvar å sikre at bygningen får et godt inneklima som forbruker lite energi, bruker miljøvennlig energiløsninger og materialer, og i tillegg er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører i energi og miljø i bygg:

 • prosjektere (planlegging og beregning av et byggeprosjekt) inneklima og energiløsning i bygg
 • beregne kostnader for driften av bygg
 • sikre godt inneklima
 • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
 • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
 • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører og elektroingeniører.

Hvor jobber ingeniører i energi og miljø i bygg ?

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i naturfag og data, i tillegg til å være kyndig i matematikk og fysikk. Byggenæringen digitaliseres mer og mer og interesse for gaming og programmering kommer godt med. Når du kommer ut i jobb skal du kunne ta ansvar i små og store prosjekter, arbeide selvstendig og i team, og bør ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.

Utdanning

For å bli en ingeniør i energi og miljø i bygg kan du ta en ingeniørutdanning innen energi, miljø og bygg

Det finnes også generelle ingeniørstudier innen bygg tilbys som treårig bachelorgrad ved flere universiteter og høgskoler. Ved noen av disse vil du også lære om energi og miljø i bygg. Også generelle ingeniørstudier innen maskin eller elektro kan ha utdanning relatert til energi og miljø i bygg.

 

Bedrifter

Ingeniør i energi og miljø i bygg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2143124 - SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142102 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223108 - BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142103 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 04. april 2022, av OsloMET