Ingeniør i energi og miljø i bygg
Yrkesbeskrivelse

­Ingeniør i energi og miljø i bygg

favoritt ikon

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Energibruk og miljø er sentralt i planlegging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse. Når en bygning skal bygges eller renoveres er det derfor viktig å sikre at bygningen får godt inneklima og en miljøvennlig energiløsning, som også er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører i energi og miljø i bygg:

  • planlegge, kartlegge og dokumentere inneklima og energiløsning i bygg
  • beregne kostnader for driften av bygg
  • sikre godt inneklima
  • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
  • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
  • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører.

Hvor jobber ingeniører i energi og miljø i bygg?

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere, i olje- og gasselskaper og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget. 

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i fagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Du bør like å bruke dataverktøy. Du må kunne ta ansvar for små og store prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper.

Utdanning

OsloMet – storbyuniversitetet tilbyr både bachelor- og mastergrad med fokus på energi og miljø i bygg.

Les mer om studiet på universitetets nettsider.

Generelle ingeniørstudier innen bygg tilbys som treårig bachelorgrad ved flere universiteter og høgskoler. Ved noen av disse vil du også lære om energi og miljø i bygg. Også generelle ingeniørstudier innen maskin eller elektro kan ha utdanning relatert til energi og miljø i bygg.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (miljøteknikk)
Heltid
Alle sektorer
217 personer
111 personer
106 personer
Ca 349 kr
Ca 320 kr
Ca 386 kr
56 520 kr
51 780 kr
62 500 kr
678 240 kr
621 360 kr
750 000 kr
Ca 349 kr
Ca 320 kr
Ca 386 kr
56 520 kr
51 780 kr
62 500 kr
678 240 kr
621 360 kr
750 000 kr
Ca 371 kr
Ca 342 kr
Ca 401 kr
60 070 kr
55 410 kr
64 950 kr
720 840 kr
664 920 kr
779 400 kr
Ca 371 kr
Ca 342 kr
Ca 401 kr
61 390 kr
56 040 kr
66 980 kr
736 680 kr
672 480 kr
803 760 kr
Sivilingeniør (miljøteknikk)
Heltid
Privat
205 personer
102 personer
103 personer
Ca 350 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
56 640 kr
51 960 kr
62 750 kr
679 680 kr
623 520 kr
753 000 kr
Ca 350 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
56 640 kr
51 960 kr
62 750 kr
679 680 kr
623 520 kr
753 000 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 403 kr
60 630 kr
55 890 kr
65 310 kr
727 560 kr
670 680 kr
783 720 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 403 kr
62 000 kr
56 530 kr
67 400 kr
744 000 kr
678 360 kr
808 800 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Alle sektorer
16 583 personer
2 874 personer
13 709 personer
Ca 318 kr
Ca 299 kr
Ca 323 kr
51 500 kr
48 420 kr
52 330 kr
618 000 kr
581 040 kr
627 960 kr
Ca 318 kr
Ca 299 kr
Ca 323 kr
51 500 kr
48 420 kr
52 330 kr
618 000 kr
581 040 kr
627 960 kr
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 343 kr
54 860 kr
51 220 kr
55 620 kr
658 320 kr
614 640 kr
667 440 kr
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 343 kr
56 390 kr
51 890 kr
57 330 kr
676 680 kr
622 680 kr
687 960 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 727 personer
408 personer
1 319 personer
Ca 289 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 870 kr
46 330 kr
47 270 kr
562 440 kr
555 960 kr
567 240 kr
Ca 289 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 870 kr
46 330 kr
47 270 kr
562 440 kr
555 960 kr
567 240 kr
Ca 310 kr
Ca 293 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
47 400 kr
51 200 kr
603 000 kr
568 800 kr
614 400 kr
Ca 310 kr
Ca 293 kr
Ca 316 kr
50 930 kr
47 610 kr
52 030 kr
611 160 kr
571 320 kr
624 360 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Kommunal
2 889 personer
916 personer
1 973 personer
Ca 304 kr
Ca 298 kr
Ca 305 kr
49 170 kr
48 350 kr
49 480 kr
590 040 kr
580 200 kr
593 760 kr
Ca 304 kr
Ca 298 kr
Ca 305 kr
49 170 kr
48 350 kr
49 480 kr
590 040 kr
580 200 kr
593 760 kr
Ca 311 kr
Ca 308 kr
Ca 313 kr
50 450 kr
49 970 kr
50 680 kr
605 400 kr
599 640 kr
608 160 kr
Ca 311 kr
Ca 308 kr
Ca 313 kr
51 190 kr
50 370 kr
51 580 kr
614 280 kr
604 440 kr
618 960 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Kommunal
472 personer
129 personer
343 personer
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 296 kr
48 000 kr
47 700 kr
48 000 kr
576 000 kr
572 400 kr
576 000 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 296 kr
48 000 kr
47 700 kr
48 000 kr
576 000 kr
572 400 kr
576 000 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 299 kr
48 020 kr
47 080 kr
48 400 kr
576 240 kr
564 960 kr
580 800 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 299 kr
48 220 kr
47 160 kr
48 640 kr
578 640 kr
565 920 kr
583 680 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Privat
11 391 personer
1 412 personer
9 979 personer
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 341 kr
54 830 kr
51 670 kr
55 220 kr
657 960 kr
620 040 kr
662 640 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 341 kr
54 830 kr
51 670 kr
55 220 kr
657 960 kr
620 040 kr
662 640 kr
Ca 356 kr
Ca 338 kr
Ca 358 kr
57 620 kr
54 720 kr
58 020 kr
691 440 kr
656 640 kr
696 240 kr
Ca 356 kr
Ca 338 kr
Ca 358 kr
59 110 kr
55 450 kr
59 620 kr
709 320 kr
665 400 kr
715 440 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Privat
1 080 personer
195 personer
885 personer
Ca 301 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
48 710 kr
50 580 kr
47 900 kr
584 520 kr
606 960 kr
574 800 kr
Ca 301 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
48 710 kr
50 580 kr
47 900 kr
584 520 kr
606 960 kr
574 800 kr
Ca 326 kr
Ca 319 kr
Ca 327 kr
52 770 kr
51 750 kr
53 010 kr
633 240 kr
621 000 kr
636 120 kr
Ca 326 kr
Ca 319 kr
Ca 327 kr
53 600 kr
51 860 kr
54 010 kr
643 200 kr
622 320 kr
648 120 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Statlig
2 303 personer
546 personer
1 757 personer
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 380 kr
43 280 kr
45 000 kr
532 560 kr
519 360 kr
540 000 kr
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 820 kr
43 280 kr
45 860 kr
537 840 kr
519 360 kr
550 320 kr
Ca 289 kr
Ca 273 kr
Ca 293 kr
46 750 kr
44 260 kr
47 520 kr
561 000 kr
531 120 kr
570 240 kr
Ca 289 kr
Ca 273 kr
Ca 293 kr
49 470 kr
45 250 kr
50 780 kr
593 640 kr
543 000 kr
609 360 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Statlig
175 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 600 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 600 kr
463 200 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
40 090 kr
481 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Kjemiker

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.