Radiograf og CT-maskin.
Yrkesbeskrivelse

Radiograf

favoritt ikon

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd- og MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdommer og lidelser hos pasientene.

De fleste radiografer jobber med opptak og bearbeidelse av medisinske bilder. Dette kan gjøres ved hjelp av røntgenstråler eller med computer tomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller med nukleærmedisinske teknikker. 

Bildene brukes som redskap for å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi, og det er derfor viktig at bildene holder høy kvalitet.

Vanlige arbeidsoppgaver for radiografen:

  • utføre bildediagnostiske undersøkelser (røntgen, ultralyd, MR, mammografi, nukleærmedisin)
  • bearbeide bilder
  • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med videreutdanning i stråleterapi, kalles stråleterapeut)
  • assistere ved røntgenassistert kirurgi
  • pleie og omsorg for pasientene på radiologisk avdeling
  • kontrollere at det tekniske utstyret til enhver tid er i god stand
  • optimalisere undersøkelsesprosedyrer
  • passe på at sikkerhetsrutinene blir fulgt

Som radiograf og stråleterapeut jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. 

Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber radiografer?

De aller fleste radiografer jobber på sykehus og andre helseinstitusjoner i radiologiske avdelinger, bildediagnostiske sentre eller stråleterapiavdelinger. Mange radiografer jobber også i utdanningsinstitusjoner og innen røntgenutstyrs- og legemiddelindustrien, både med salg, support og applikasjon.

Personlige egenskaper

Som radiograf må du kunne jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være i stand til å vise omsorg. Du må også kunne tåle høyt arbeidstempo, stress og fysisk tungt arbeid.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere ulike videreutdanninger for radiografer. Blant dem er tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (beskrivende radiograf), stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innen røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd).

Hva jobber radiografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Radiograf
Heltid
Alle sektorer
2 444 personer
1 746 personer
698 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 280 kr
44 720 kr
46 530 kr
543 360 kr
536 640 kr
558 360 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 800 kr
45 140 kr
47 420 kr
549 600 kr
541 680 kr
569 040 kr
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 289 kr
45 020 kr
44 330 kr
46 740 kr
540 240 kr
531 960 kr
560 880 kr
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 289 kr
46 530 kr
45 600 kr
48 840 kr
558 360 kr
547 200 kr
586 080 kr
Radiograf
Deltid
Alle sektorer
495 personer
406 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 980 kr
43 150 kr
515 760 kr
517 800 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
43 070 kr
43 230 kr
516 840 kr
518 760 kr
Ca 268 kr
Ca 269 kr
Ca
43 460 kr
43 540 kr
521 520 kr
522 480 kr
Ca 268 kr
Ca 269 kr
Ca
44 210 kr
44 200 kr
530 520 kr
530 400 kr
Radiograf
Heltid
Privat
301 personer
183 personer
118 personer
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 303 kr
46 140 kr
44 540 kr
49 040 kr
553 680 kr
534 480 kr
588 480 kr
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 303 kr
46 760 kr
45 090 kr
49 780 kr
561 120 kr
541 080 kr
597 360 kr
Ca 290 kr
Ca 279 kr
Ca 306 kr
46 930 kr
45 190 kr
49 630 kr
563 160 kr
542 280 kr
595 560 kr
Ca 290 kr
Ca 279 kr
Ca 306 kr
48 720 kr
46 590 kr
52 040 kr
584 640 kr
559 080 kr
624 480 kr
Radiograf
Heltid
Statlig
2 139 personer
1 560 personer
579 personer
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 286 kr
45 110 kr
44 760 kr
46 280 kr
541 320 kr
537 120 kr
555 360 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 286 kr
45 620 kr
45 160 kr
47 220 kr
547 440 kr
541 920 kr
566 640 kr
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
44 750 kr
44 230 kr
46 150 kr
537 000 kr
530 760 kr
553 800 kr
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
46 220 kr
45 490 kr
48 190 kr
554 640 kr
545 880 kr
578 280 kr
Radiograf
Deltid
Statlig
410 personer
338 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 910 kr
43 150 kr
514 920 kr
517 800 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 970 kr
43 210 kr
515 640 kr
518 520 kr
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 320 kr
43 430 kr
519 840 kr
521 160 kr
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
44 070 kr
44 110 kr
528 840 kr
529 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.