Radiograf og CT-maskin.
Yrkesbeskrivelse

Radiograf

favoritt ikon

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd- og MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdommer og lidelser hos pasientene.

De fleste radiografer jobber med opptak og bearbeidelse av medisinske bilder. Dette kan gjøres ved hjelp av røntgenstråler eller med computer tomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller med nukleærmedisinske teknikker. 

Bildene brukes som redskap for å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi, og det er derfor viktig at bildene holder høy kvalitet.

Vanlige arbeidsoppgaver for radiografen:

  • utføre bildediagnostiske undersøkelser (røntgen, ultralyd, MR, mammografi, nukleærmedisin)
  • bearbeide bilder
  • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med videreutdanning i stråleterapi, kalles stråleterapeut)
  • assistere ved røntgenassistert kirurgi
  • pleie og omsorg for pasientene på radiologisk avdeling
  • kontrollere at det tekniske utstyret til enhver tid er i god stand
  • optimalisere undersøkelsesprosedyrer
  • passe på at sikkerhetsrutinene blir fulgt

Som radiograf og stråleterapeut jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. 

Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber radiografer?

De aller fleste radiografer jobber på sykehus og andre helseinstitusjoner i radiologiske avdelinger, bildediagnostiske sentre eller stråleterapiavdelinger. Mange radiografer jobber også i utdanningsinstitusjoner og innen røntgenutstyrs- og legemiddelindustrien, både med salg, support og applikasjon.

Personlige egenskaper

Som radiograf må du kunne jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være i stand til å vise omsorg. Du må også kunne tåle høyt arbeidstempo, stress og fysisk tungt arbeid.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere ulike videreutdanninger for radiografer. Blant dem er tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (beskrivende radiograf), stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innen røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd).

Hva jobber radiografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Radiograf
Deltid
Alle sektorer
495 personer
408 personer
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 180 kr
42 340 kr
506 160 kr
508 080 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 250 kr
42 410 kr
507 000 kr
508 920 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 790 kr
42 790 kr
513 480 kr
513 480 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
43 690 kr
43 590 kr
524 280 kr
523 080 kr
Radiograf
Heltid
Alle sektorer
2 420 personer
1 726 personer
694 personer
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
43 780 kr
43 150 kr
44 870 kr
525 360 kr
517 800 kr
538 440 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
44 270 kr
43 540 kr
45 610 kr
531 240 kr
522 480 kr
547 320 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 280 kr
43 560 kr
42 860 kr
45 280 kr
522 720 kr
514 320 kr
543 360 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 280 kr
44 940 kr
44 020 kr
47 200 kr
539 280 kr
528 240 kr
566 400 kr
Radiograf
Privat
384 personer
248 personer
136 personer
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 286 kr
44 090 kr
42 880 kr
46 330 kr
529 080 kr
514 560 kr
555 960 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 286 kr
44 750 kr
43 420 kr
47 040 kr
537 000 kr
521 040 kr
564 480 kr
Ca 276 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
44 790 kr
43 200 kr
47 590 kr
537 480 kr
518 400 kr
571 080 kr
Ca 276 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
46 410 kr
44 530 kr
49 740 kr
556 920 kr
534 360 kr
596 880 kr
Radiograf
Heltid
Privat
311 personer
191 personer
120 personer
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 288 kr
44 200 kr
42 810 kr
46 630 kr
530 400 kr
513 720 kr
559 560 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 288 kr
44 910 kr
43 500 kr
47 370 kr
538 920 kr
522 000 kr
568 440 kr
Ca 279 kr
Ca 268 kr
Ca 297 kr
45 190 kr
43 350 kr
48 120 kr
542 280 kr
520 200 kr
577 440 kr
Ca 279 kr
Ca 268 kr
Ca 297 kr
46 960 kr
44 810 kr
50 370 kr
563 520 kr
537 720 kr
604 440 kr
Radiograf
Statlig
2 523 personer
1 879 personer
644 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 275 kr
43 600 kr
43 090 kr
44 570 kr
523 200 kr
517 080 kr
534 840 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 275 kr
43 990 kr
43 380 kr
45 300 kr
527 880 kr
520 560 kr
543 600 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 275 kr
43 280 kr
42 820 kr
44 600 kr
519 360 kr
513 840 kr
535 200 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 275 kr
44 560 kr
43 910 kr
46 440 kr
534 720 kr
526 920 kr
557 280 kr
Radiograf
Deltid
Statlig
419 personer
348 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 170 kr
42 190 kr
506 040 kr
506 280 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 240 kr
42 250 kr
506 880 kr
507 000 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca
42 930 kr
42 850 kr
515 160 kr
514 200 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca
43 880 kr
43 680 kr
526 560 kr
524 160 kr
Radiograf
Heltid
Statlig
2 104 personer
1 531 personer
573 personer
Ca 270 kr
Ca 267 kr
Ca 276 kr
43 750 kr
43 200 kr
44 730 kr
525 000 kr
518 400 kr
536 760 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
Ca 276 kr
44 200 kr
43 550 kr
45 480 kr
530 400 kr
522 600 kr
545 760 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 276 kr
43 320 kr
42 820 kr
44 680 kr
519 840 kr
513 840 kr
536 160 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 276 kr
44 650 kr
43 950 kr
46 530 kr
535 800 kr
527 400 kr
558 360 kr
Radiograf
Alle sektorer
2 915 personer
2 134 personer
781 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
43 650 kr
43 080 kr
44 770 kr
523 800 kr
516 960 kr
537 240 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
44 060 kr
43 400 kr
45 500 kr
528 720 kr
520 800 kr
546 000 kr
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 279 kr
43 470 kr
42 850 kr
45 120 kr
521 640 kr
514 200 kr
541 440 kr
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 279 kr
44 800 kr
43 970 kr
47 010 kr
537 600 kr
527 640 kr
564 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helse­­sykepleier

Som helse­­sykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.