Yrkesbeskrivelse

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd- og MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdommer og lidelser hos pasientene.

De fleste radiografer jobber med opptak og bearbeidelse av medisinske bilder. Dette kan gjøres ved hjelp av røntgenstråler eller med computer tomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller med nukleærmedisinske teknikker. 

Bildene brukes som redskap for å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi, og det er derfor viktig at bildene holder høy kvalitet.

Vanlige arbeidsoppgaver for radiografen:

 • utføre bildediagnostiske undersøkelser (røntgen, ultralyd, MR, mammografi, nukleærmedisin)
 • bearbeide bilder
 • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med videreutdanning i stråleterapi, kalles stråleterapeut)
 • assistere ved røntgenassistert kirurgi
 • pleie og omsorg for pasientene på radiologisk avdeling
 • kontrollere at det tekniske utstyret til enhver tid er i god stand
 • optimalisere undersøkelsesprosedyrer
 • passe på at sikkerhetsrutinene blir fulgt

Som radiograf og stråleterapeut jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. 

Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber radiografer ?

De aller fleste radiografer jobber på sykehus og andre helseinstitusjoner i radiologiske avdelinger, bildediagnostiske sentre eller stråleterapiavdelinger. Mange radiografer jobber også i utdanningsinstitusjoner og innen røntgenutstyrs- og legemiddelindustrien, både med salg, support og applikasjon.

Personlige egenskaper

Som radiograf må du kunne jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være i stand til å vise omsorg. Du må også kunne tåle høyt arbeidstempo, stress og fysisk tungt arbeid.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere ulike videreutdanninger for radiografer. Blant dem er tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (beskrivende radiograf), stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innen røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd).

Hva jobber radiografiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 769925 - Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig
 • 669938 - Bachelor, radiografi, treårig
 • 669910 - Radiografutdanning, treårig
 • 669942 - Videreutdanning for radiografer, angiografi
 • 669923 - Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling
 • 669931 - Videreutdanning for radiografer, mammografi
 • 669924 - Videreutdanning for radiografer, stråleterapi
 • 669969 - Videreutdanning for radiografer, tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder
 • 669959 - Videreutdanning for radiografer, ultralyd
 • 469906 - Radiografutdanning

Bedrifter

Radiograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3221112 - AVDELINGSRADIOGRAF
 • 3221111 - FØRSTERADIOGRAF
 • 3221105 - OVERRADIOGRAF
 • 3221110 - SJEFSRADIOGRAF
 • 3221103 - RADIOGRAF
 • 3221109 - STRÅLETERAPEUT
 • 3221116 - ASSISTERENDE SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 3221106 - SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 3221115 - FØRSTESTRÅLETERAPEUT
 • 3221108 - AVDELINGSSTRÅLETERAPEUT

Sist kvalitetssikret den 11. april 2019, av Norsk radiografforbund