Radiograf og CT-maskin.
Yrkesbeskrivelse

Radiograf

favoritt ikon

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd- og MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdommer og lidelser hos pasientene.

De fleste radiografer jobber med opptak og bearbeidelse av medisinske bilder. Dette kan gjøres ved hjelp av røntgenstråler eller med computer tomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller med nukleærmedisinske teknikker. 

Bildene brukes som redskap for å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi, og det er derfor viktig at bildene holder høy kvalitet.

Vanlige arbeidsoppgaver for radiografen:

  • utføre bildediagnostiske undersøkelser (røntgen, ultralyd, MR, nukleærmedisin)
  • bearbeide bilder
  • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med videreutdanning i stråleterapi, kalles stråleterapeut)
  • assistere ved røntgenassistert kirurgi
  • pleie og omsorg for pasientene på radiologisk avdeling
  • kontrollere at det tekniske utstyret til enhver tid er i god stand
  • optimalisere undersøkelsesprosedyrer
  • passe på at sikkerhetsrutinene blir fulgt

Som radiograf og stråleterapeut jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber radiografer?

De aller fleste radiografer jobber på sykehus og andre helseinstitusjoner i radiologiske avdelinger, bildediagnostiske sentre eller stråleterapiavdelinger. Mange radiografer jobber også i utdanningsinstitusjoner og innen røntgenutstyrs- og legemiddelindustrien, både med salg, support og applikasjon.

Personlige egenskaper

Radiografen jobber selvstendig, men også i nært samarbeid med annet helsepersonell. Du må være i stand til å vise omsorg å kunne kommunisere med andre. Arbeidstempoet kan ofte være høyt, og du må kunne tåle stress og fysisk tungt arbeid.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere ulike videreutdanninger for radiografer. Blant dem er tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder, stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innen røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd).

Hva jobber radiografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Radiografer
Deltid
Alle sektorer
485 personer
408 personer
77 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 520 kr
40 520 kr
486 240 kr
486 240 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 600 kr
40 600 kr
487 200 kr
487 200 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 258 kr
41 050 kr
40 910 kr
41 790 kr
492 600 kr
490 920 kr
501 480 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 258 kr
41 830 kr
41 690 kr
41 790 kr
501 960 kr
500 280 kr
501 480 kr
Radiografer
Heltid
Alle sektorer
2 377 personer
1 699 personer
678 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 268 kr
42 080 kr
41 610 kr
43 400 kr
504 960 kr
499 320 kr
520 800 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 268 kr
42 670 kr
42 060 kr
44 360 kr
512 040 kr
504 720 kr
532 320 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
41 980 kr
41 260 kr
43 770 kr
503 760 kr
495 120 kr
525 240 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
43 440 kr
42 480 kr
45 830 kr
521 280 kr
509 760 kr
549 960 kr
Radiografer
Heltid
Privat
295 personer
183 personer
112 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 286 kr
43 080 kr
41 670 kr
46 350 kr
516 960 kr
500 040 kr
556 200 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 286 kr
43 600 kr
42 070 kr
47 160 kr
523 200 kr
504 840 kr
565 920 kr
Ca 271 kr
Ca 260 kr
Ca 290 kr
43 960 kr
42 090 kr
47 010 kr
527 520 kr
505 080 kr
564 120 kr
Ca 271 kr
Ca 260 kr
Ca 290 kr
45 530 kr
43 340 kr
49 110 kr
546 360 kr
520 080 kr
589 320 kr
Radiografer
Deltid
Statlig
390 personer
333 personer
57 personer
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca
40 450 kr
40 620 kr
485 400 kr
487 440 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca
40 530 kr
40 690 kr
486 360 kr
488 280 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
40 880 kr
40 930 kr
40 590 kr
490 560 kr
491 160 kr
487 080 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
41 710 kr
41 740 kr
40 590 kr
500 520 kr
500 880 kr
487 080 kr
Radiografer
Heltid
Statlig
2 070 personer
1 506 personer
564 personer
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 266 kr
41 880 kr
41 510 kr
43 130 kr
502 560 kr
498 120 kr
517 560 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 266 kr
42 470 kr
41 960 kr
44 110 kr
509 640 kr
503 520 kr
529 320 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca 266 kr
41 690 kr
41 140 kr
43 140 kr
500 280 kr
493 680 kr
517 680 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca 266 kr
43 130 kr
42 360 kr
45 190 kr
517 560 kr
508 320 kr
542 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Hjerterytme

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Portør

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

En legemiddel­konsulent selger og markeds­fører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Forsker ser på celer

Cellebiolog

Cellebiologen har spesialisert seg på molekyler og celler.

Dame sitter i terapi hos psykoterapeut

Psyko­terapeut

Psyko­terapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

Helsesekretær ajourfører pasientjournal på PC under pause på nattevakt på Ullevål sykehus.

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Tanntekniker jobbar med tannerstatning.

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.