Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Yrkesbeskrivelse

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd- og MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdommer og lidelser hos pasientene.

De fleste radiografer jobber med opptak og bearbeidelse av medisinske bilder. Dette kan gjøres ved hjelp av røntgenstråler eller med computer tomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller med nukleærmedisinske teknikker. 

Bildene brukes som redskap for å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi, og det er derfor viktig at bildene holder høy kvalitet.

Vanlige arbeidsoppgaver for radiografen:

 • utføre bildediagnostiske undersøkelser (røntgen, ultralyd, MR, mammografi, nukleærmedisin)
 • bearbeide bilder
 • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med videreutdanning i stråleterapi, kalles stråleterapeut)
 • assistere ved røntgenassistert kirurgi
 • pleie og omsorg for pasientene på radiologisk avdeling
 • kontrollere at det tekniske utstyret til enhver tid er i god stand
 • optimalisere undersøkelsesprosedyrer
 • passe på at sikkerhetsrutinene blir fulgt

Som radiograf og stråleterapeut jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. 

Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber radiografer ?

De aller fleste radiografer jobber på sykehus og andre helseinstitusjoner i radiologiske avdelinger, bildediagnostiske sentre eller stråleterapiavdelinger. Mange radiografer jobber også i utdanningsinstitusjoner og innen røntgenutstyrs- og legemiddelindustrien, både med salg, support og applikasjon.

Personlige egenskaper

Som radiograf må du kunne jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være i stand til å vise omsorg. Du må også kunne tåle høyt arbeidstempo, stress og fysisk tungt arbeid.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere ulike videreutdanninger for radiografer. Blant dem er tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (beskrivende radiograf), stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innen røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd).

Hva jobber radiografiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 769925 - Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig
 • 669938 - Bachelor, radiografi, treårig
 • 669910 - Radiografutdanning, treårig
 • 669942 - Videreutdanning for radiografer, angiografi
 • 669923 - Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling
 • 669931 - Videreutdanning for radiografer, mammografi
 • 669924 - Videreutdanning for radiografer, stråleterapi
 • 669969 - Videreutdanning for radiografer, tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder
 • 669959 - Videreutdanning for radiografer, ultralyd
 • 469906 - Radiografutdanning

Hva er de vanligste utdanningene for radiografer ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019.

Sist kvalitetsikret den 11. april 2019, av Norsk radiografforbund