Image
Profileringsdesigner klargjør folie til bil

Yrkesbeskrivelse

Profileringsdesigner

En profileringsdesigner lager og monterer informasjonsskilt, profileringsløsninger for bedrifter og reklame på transportmidler.

Som profileringsdesigner lager du og har kjennskap til montering av profileringsprodukter og skilt ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser. Ofte deltar du i hele prosessen fra idé og bearbeiding til ferdig produksjon og montering.

Som profileringsdesigner bruker og følger du markedskommunikasjon og virkemidler som form, farge, skrift, bilde og belysning.

Vanlige oppgaver for en profileringsdesigner:

 • lage skisser og arbeidstegninger basert på kundens behov og ideer
 • utforme løsningsforslag i tråd med etiske normer og lokalt regelverk for skilt og reklame (se eksempel på lovverk)
 • lage oppsett av filer til trykk og utskjæring
 • produsere profileringsprodukter
 • montere profileringsartikler som skilt, bil- og vindusfoliering
 • lage trykk i storformat og folie, fresing og skjæring med maskiner og bruk av tilhørende programvare

Hvor jobber profileringsdesignere ?

Profileringsdesignere jobber oftest i private firma som lager profileringsløsninger og skilt for bedrifter og offentlige virksomheter.

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ og praktisk anlagt. Du bør ha estetisk sans og like å jobbe med digitale verktøy. Du må være nøyaktig og ha godt fargesyn, og forstå farger i ulike miljøer ute og inne. Du må også kunne kommunisere og samarbeide godt med andre, og ha gode språkkunnskaper for å skrive riktig og kunne lese korrektur.

Hva jobber profileringsdesignutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 416409 - Profileringsdesignfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Profileringsdesigner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471104 - GRAFISK DESIGNER
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)
 • 7341122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (GRAFIKER, FØRTRYKK)
 • 3419121 - REKLAMEMEDARBEIDER
 • 3419125 - PRODUKTUTVIKLER (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 3419133 - SPESIALRÅDGIVER (PROFILERING)

Sist kvalitetssikret den 23. februar 2022, av Faglig råd for frisør, blomster, interør og eksponeringsdesign