Image
Profileringsdesigner klargjør folie til bil

Yrkesbeskrivelse

Profileringsdesigner

En profileringsdesigner lager og monterer informasjonsskilt, profileringsløsninger for bedrifter og reklame på transportmidler.

Som profileringsdesigner lager og monterer du profileringsprodukter og skilt ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser. Ofte deltar du i hele prosessen fra idé og bearbeiding til ferdig produksjon og montering.

Vanlige oppgaver for en profileringsdesigner: 

 • ha kontakt med kundene om behov og ideer
 • lage skisser og arbeidstegninger
 • bruk av prinsipper for markedskommunikasjon
 • bruk av virkemidler som form, farge, skrift, bilde og belysning
 • utforming av løsningsforslag i tråd med etiske normer
 • produksjon og montering av profileringsprodukter
 • trykking, printing, fresing og skjæring med maskiner og bruk av tilhørende programvare

Du må kjenne til og forholde deg til regelverk for skilt og foliering i det offentlige rom. 

Hvor jobber profileringsdesignere ?

Profileringsdesignere jobber oftest i private firma som lager profileringsløsninger og skilt for bedrifter og offentlige virksomheter. 

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ og praktisk anlagt. Du bør ha estetisk sans og like å jobbe med digitale verktøy. Du må kunne kommunisere og samarbeide godt med andre, og ha gode språkkunnskaper for å skrive riktig og kunne lese korrektur.  

Utdanning

Hva jobber profileringsdesignutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 416409 - Profileringsdesignfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Profileringsdesigner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471104 - GRAFISK DESIGNER
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)
 • 7341122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (GRAFIKER, FØRTRYKK)
 • 3419121 - REKLAMEMEDARBEIDER
 • 3419125 - PRODUKTUTVIKLER (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 3419133 - SPESIALRÅDGIVER (PROFILERING)

Sist kvalitetssikret den 09. april 2020, av Fespa Norge