Yrkesbeskrivelse

Strikkehåndverker

Strikkehåndverkeren strikker for hånd og med strikkemaskin.

En strikkehåndverker strikker først og fremst klær, men kan også lage produkter til interiører og utsmykninger. Strikkehåndverkere arbeider vanligvis med strikkemaskin, men kan også strikke noe for hånd. En del utøvere kombinerer strikkeproduksjon med salg av garn, oppskrifter, strikkebøker og strikkemaskiner og noen tilbyr kurs for hobbystrikkere.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • planlegge arbeidet og beregne materialforbruk
  • strikke klær som kåper, jakker, gensere, kjoler, luer, skjerf og votter
  • vedlikeholde utstyr og maskiner • etterbehandle, ferdiggjøre og kvalitetssikre produkter
  • markedsføre og selge

I likhet med andre tekstilteknikker, har strikking lange tradisjoner, ikke minst som husflid og hobby. Strikking som industri kalles trikotasje

 

Hvor jobber strikkehåndverkere ?

Strikkehåndverkeren kan være ansatt i små bedrifter eller være selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du bør ha håndlag, være kreativ og ha god form- og fargesans. Interesse for mote og kunnskap om tekstiltradisjoner er en fordel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i strikkefaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber strikkeutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 416610 - Strikkefaget, Vg3 (gammel ordning)
  • 416612 - Strikking/veving, VK II
  • 416619 - Strikkefaget, Vg3

Bedrifter

Strikkehåndverker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7431103 - HÅNDSTRIKKER

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling