Kvalitetssikret av Norsk forening for allmennmedisin 21. november 2023

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Arbeidsoppgaver

En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin.

Som allmennlege jobber du både med forebyggende og behandlende medisin og du må derfor ha bred og generell kunnskap om alle de vanligste sykdommene og helseplagene som rammer befolkningen.  

Vanlige arbeidsoppgaver for allmennlegen:

 • undersøke symptomer
 • stille diagnose
 • behandle sykdommer
 • formidle tjenester innen helsevesenet
 • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • utføre administrativt arbeid
 • oppdatere seg på ny forskning

Allmennlegen er som oftest den første legen som møter pasienten. Møtet med pasienten kan finne sted på legekontoret, legevakt og sykebesøk, samt ved andre kommunale helsetjenester.

De fleste allmennleger jobber som fastleger og har da en forpliktende rolle når det gjelder sin pasientgruppe og for å ta vare på pasienten over tid. Slik kan pasienten føle seg trygg på at det er én lege som har oversikt over pasientens helseplager.

Allmennlegen samarbeider med andre deler av helsetjenesten og henviser videre til spesialisthelsetjenesten når det er nødvendig.

  Når du jobber som lege, må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. 

  Hvor jobber allmennleger?

  De fleste allmennleger er fastleger og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplasser er legevakt, sykehjem og helsestasjon. 

  Intervjuer

   Øystein Seth Fiskå på legekontoret sitt i Oslo.

  Allmennlege

  Øystein Seth Fiskå

  – Jeg liker prosessen, eller selve detektivjobben ved å finne ut hva som feiler folk, sier Øystein Seth Fiskå

  Viktige egenskaper

  Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og du må ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må dessuten være selvstendig, ha god vurderingsevne og kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

  Lønn

  Utdanning

  Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

  De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

  Etter- og videreutdanning
  De fleste spesialister i allmennmedisin deltar i etterutdanning og fornyer sin spesialistgodkjenning hvert femte år. Det er krav om ett års allmennmedisinsk tjeneste i løpet av fem års-perioden, forskjellige kurs og andre etterutdanningsaktiviteter. 

  De vanligste jobbene blant medisinutdannede

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 763201 - Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

  Bedrifter som ansetter allmennleger

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med allmennleger

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2221139 - FASTLEGE
  • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE

  Andre yrker

  Aktivitør går tur med bruker.

  Aktivitør

  Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
  Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

  Ambulansearbeider

  Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
  Anestesilege setter en sprøyte på en person

  Anestesilege

  Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
  Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

  Anestesisykepleier

  Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
  To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

  Apoteker

  Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
  En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

  Apotektekniker

  Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
  Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

  Arbeidsmedisiner

  Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
  Pasient tar hørselstest

  Audiograf

  Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
  Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

  Audiopedagog

  En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
  En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

  Barne- og ungdomspsykiater

  En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
  En voksen og et barn ser på en tegning sammen

  Barne- og ungdomspsykolog

  En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
  En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

  Barnekirurg

  En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.