Lege kikker i øret på en pasient
Yrkesbeskrivelse

Allmennlege

favoritt ikon

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin.

Som allmennlege jobber du både med forebyggende og behandlende medisin og du må derfor ha bred og generell kunnskap om alle de vanligste sykdommene og helseplagene som rammer befolkningen.  

Allmennlegen er som oftest den første legen som møter pasienten. Møtet med pasienten kan finne sted på legekontoret, legevakt og sykebesøk, samt ved andre kommunale helsetjenester.

De fleste allmennleger jobber som fastleger og har da en forpliktende rolle når det gjelder sin pasientgruppe og for å ta vare på pasienten over tid. Slik kan pasienten føle seg trygg på at det er én lege som har oversikt over pasientens helseplager.

Allmennlegen samarbeider med andre deler av helsetjenesten og henviser videre til spesialisthelsetjenesten når det er nødvendig.

Vanlige arbeidsoppgaver for allmennlegen:

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • formidle tjenester innen helsevesenet
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • utføre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

Når du jobber som lege, må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. 

Hvor jobber allmennleger?

De fleste allmennleger er fastleger og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplasser er legevakt, sykehjem og helsestasjon. 

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og du må ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må dessuten være selvstendig, ha god vurderingsevne og kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Spesialister i allmennmedisin må fornye sertifiseringen som spesialist hvert femte år. Det er krav om ett års allmennmedisinsk tjeneste i løpet av fem års-perioden. I tillegg kommer obligatoriske kurs og praksisbesøk.

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Alle sektorer
4 297 personer
2 035 personer
2 262 personer
Ca 408 kr
Ca 394 kr
Ca 422 kr
66 160 kr
63 750 kr
68 310 kr
793 920 kr
765 000 kr
819 720 kr
Ca 408 kr
Ca 394 kr
Ca 422 kr
66 160 kr
63 750 kr
68 310 kr
793 920 kr
765 000 kr
819 720 kr
Ca 436 kr
Ca 414 kr
Ca 457 kr
70 560 kr
67 050 kr
73 970 kr
846 720 kr
804 600 kr
887 640 kr
Ca 436 kr
Ca 414 kr
Ca 457 kr
70 930 kr
67 400 kr
74 370 kr
851 160 kr
808 800 kr
892 440 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Alle sektorer
4 341 personer
2 326 personer
2 015 personer
Ca 371 kr
Ca 358 kr
Ca 406 kr
60 180 kr
57 930 kr
65 800 kr
722 160 kr
695 160 kr
789 600 kr
Ca 371 kr
Ca 358 kr
Ca 406 kr
60 180 kr
57 930 kr
65 800 kr
722 160 kr
695 160 kr
789 600 kr
Ca 416 kr
Ca 389 kr
Ca 446 kr
67 320 kr
63 040 kr
72 260 kr
807 840 kr
756 480 kr
867 120 kr
Ca 416 kr
Ca 389 kr
Ca 446 kr
68 650 kr
64 200 kr
73 800 kr
823 800 kr
770 400 kr
885 600 kr
Allmennpraktiserende lege
Kommunal
4 894 personer
2 466 personer
2 428 personer
Ca 391 kr
Ca 377 kr
Ca 413 kr
63 330 kr
61 140 kr
66 930 kr
759 960 kr
733 680 kr
803 160 kr
Ca 391 kr
Ca 377 kr
Ca 413 kr
63 330 kr
61 140 kr
66 930 kr
759 960 kr
733 680 kr
803 160 kr
Ca 411 kr
Ca 390 kr
Ca 438 kr
66 660 kr
63 150 kr
70 910 kr
799 920 kr
757 800 kr
850 920 kr
Ca 411 kr
Ca 390 kr
Ca 438 kr
66 960 kr
63 430 kr
71 230 kr
803 520 kr
761 160 kr
854 760 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Kommunal
3 458 personer
1 626 personer
1 832 personer
Ca 414 kr
Ca 399 kr
Ca 426 kr
67 030 kr
64 650 kr
68 980 kr
804 360 kr
775 800 kr
827 760 kr
Ca 414 kr
Ca 399 kr
Ca 426 kr
67 030 kr
64 650 kr
68 980 kr
804 360 kr
775 800 kr
827 760 kr
Ca 444 kr
Ca 422 kr
Ca 465 kr
71 890 kr
68 310 kr
75 350 kr
862 680 kr
819 720 kr
904 200 kr
Ca 444 kr
Ca 422 kr
Ca 465 kr
72 080 kr
68 470 kr
75 570 kr
864 960 kr
821 640 kr
906 840 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Kommunal
1 436 personer
840 personer
596 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 398 kr
60 080 kr
58 330 kr
64 430 kr
720 960 kr
699 960 kr
773 160 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 398 kr
60 080 kr
58 330 kr
64 430 kr
720 960 kr
699 960 kr
773 160 kr
Ca 390 kr
Ca 372 kr
Ca 415 kr
63 130 kr
60 210 kr
67 230 kr
757 560 kr
722 520 kr
806 760 kr
Ca 390 kr
Ca 372 kr
Ca 415 kr
63 510 kr
60 570 kr
67 630 kr
762 120 kr
726 840 kr
811 560 kr
Allmennpraktiserende lege
Privat
1 610 personer
718 personer
892 personer
Ca 407 kr
Ca 401 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
64 950 kr
66 670 kr
791 280 kr
779 400 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 401 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
64 950 kr
66 670 kr
791 280 kr
779 400 kr
800 040 kr
Ca 425 kr
Ca 413 kr
Ca 434 kr
68 810 kr
66 930 kr
70 310 kr
825 720 kr
803 160 kr
843 720 kr
Ca 425 kr
Ca 413 kr
Ca 434 kr
69 530 kr
67 780 kr
70 930 kr
834 360 kr
813 360 kr
851 160 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Privat
477 personer
226 personer
251 personer
Ca 416 kr
Ca 409 kr
Ca 426 kr
67 460 kr
66 310 kr
68 950 kr
809 520 kr
795 720 kr
827 400 kr
Ca 416 kr
Ca 409 kr
Ca 426 kr
67 460 kr
66 310 kr
68 950 kr
809 520 kr
795 720 kr
827 400 kr
Ca 437 kr
Ca 420 kr
Ca 453 kr
70 740 kr
67 970 kr
73 350 kr
848 880 kr
815 640 kr
880 200 kr
Ca 437 kr
Ca 420 kr
Ca 453 kr
71 040 kr
68 360 kr
73 560 kr
852 480 kr
820 320 kr
882 720 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Privat
1 133 personer
492 personer
641 personer
Ca 403 kr
Ca 396 kr
Ca 407 kr
65 290 kr
64 210 kr
65 870 kr
783 480 kr
770 520 kr
790 440 kr
Ca 403 kr
Ca 396 kr
Ca 407 kr
65 290 kr
64 210 kr
65 870 kr
783 480 kr
770 520 kr
790 440 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 431 kr
68 440 kr
66 700 kr
69 770 kr
821 280 kr
800 400 kr
837 240 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 431 kr
69 240 kr
67 640 kr
70 460 kr
830 880 kr
811 680 kr
845 520 kr
Allmennpraktiserende lege
Statlig
2 134 personer
1 177 personer
957 personer
Ca 355 kr
Ca 338 kr
Ca 407 kr
57 520 kr
54 800 kr
66 010 kr
690 240 kr
657 600 kr
792 120 kr
Ca 355 kr
Ca 338 kr
Ca 407 kr
57 980 kr
55 070 kr
66 690 kr
695 760 kr
660 840 kr
800 280 kr
Ca 428 kr
Ca 390 kr
Ca 476 kr
69 360 kr
63 230 kr
77 060 kr
832 320 kr
758 760 kr
924 720 kr
Ca 428 kr
Ca 390 kr
Ca 476 kr
71 730 kr
65 120 kr
80 040 kr
860 760 kr
781 440 kr
960 480 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Statlig
362 personer
183 personer
179 personer
Ca 331 kr
Ca 307 kr
Ca 371 kr
53 700 kr
49 710 kr
60 160 kr
644 400 kr
596 520 kr
721 920 kr
Ca 331 kr
Ca 307 kr
Ca 371 kr
53 740 kr
49 750 kr
60 160 kr
644 880 kr
597 000 kr
721 920 kr
Ca 385 kr
Ca 362 kr
Ca 409 kr
62 360 kr
58 680 kr
66 250 kr
748 320 kr
704 160 kr
795 000 kr
Ca 385 kr
Ca 362 kr
Ca 409 kr
63 940 kr
60 070 kr
68 030 kr
767 280 kr
720 840 kr
816 360 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Statlig
1 772 personer
994 personer
778 personer
Ca 356 kr
Ca 339 kr
Ca 410 kr
57 690 kr
54 980 kr
66 360 kr
692 280 kr
659 760 kr
796 320 kr
Ca 356 kr
Ca 339 kr
Ca 410 kr
58 240 kr
55 290 kr
67 170 kr
698 880 kr
663 480 kr
806 040 kr
Ca 432 kr
Ca 393 kr
Ca 482 kr
70 000 kr
63 610 kr
78 160 kr
840 000 kr
763 320 kr
937 920 kr
Ca 432 kr
Ca 393 kr
Ca 482 kr
72 450 kr
65 550 kr
81 260 kr
869 400 kr
786 600 kr
975 120 kr
Allmennpraktiserende lege
Alle sektorer
8 638 personer
4 361 personer
4 277 personer
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 412 kr
62 200 kr
59 420 kr
66 670 kr
746 400 kr
713 040 kr
800 040 kr
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 412 kr
62 200 kr
59 420 kr
66 670 kr
746 400 kr
713 040 kr
800 040 kr
Ca 420 kr
Ca 395 kr
Ca 449 kr
68 090 kr
63 930 kr
72 700 kr
817 080 kr
767 160 kr
872 400 kr
Ca 420 kr
Ca 395 kr
Ca 449 kr
69 190 kr
64 910 kr
73 950 kr
830 280 kr
778 920 kr
887 400 kr
Legespesialist
Deltid
Alle sektorer
2 551 personer
1 103 personer
1 448 personer
Ca 522 kr
Ca 483 kr
Ca 559 kr
84 570 kr
78 240 kr
90 520 kr
1 014 840 kr
938 880 kr
1 086 240 kr
Ca 522 kr
Ca 483 kr
Ca 559 kr
84 570 kr
78 240 kr
90 520 kr
1 014 840 kr
938 880 kr
1 086 240 kr
Ca 540 kr
Ca 496 kr
Ca 579 kr
87 450 kr
80 410 kr
93 760 kr
1 049 400 kr
964 920 kr
1 125 120 kr
Ca 540 kr
Ca 496 kr
Ca 579 kr
88 730 kr
81 470 kr
95 230 kr
1 064 760 kr
977 640 kr
1 142 760 kr
Legespesialist
Heltid
Alle sektorer
13 317 personer
7 083 personer
6 234 personer
Ca 500 kr
Ca 466 kr
Ca 543 kr
80 970 kr
75 510 kr
88 020 kr
971 640 kr
906 120 kr
1 056 240 kr
Ca 500 kr
Ca 466 kr
Ca 543 kr
81 870 kr
76 000 kr
89 570 kr
982 440 kr
912 000 kr
1 074 840 kr
Ca 511 kr
Ca 480 kr
Ca 546 kr
82 770 kr
77 720 kr
88 510 kr
993 240 kr
932 640 kr
1 062 120 kr
Ca 511 kr
Ca 480 kr
Ca 546 kr
86 110 kr
80 420 kr
92 570 kr
1 033 320 kr
965 040 kr
1 110 840 kr
Legespesialist
Kommunal
180 personer
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 170 kr
890 040 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 170 kr
890 040 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 320 kr
903 840 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
77 120 kr
925 440 kr
Legespesialist
Privat
1 381 personer
617 personer
764 personer
Ca 532 kr
Ca 521 kr
Ca 555 kr
86 210 kr
84 330 kr
89 950 kr
1 034 520 kr
1 011 960 kr
1 079 400 kr
Ca 532 kr
Ca 521 kr
Ca 555 kr
86 210 kr
84 330 kr
89 950 kr
1 034 520 kr
1 011 960 kr
1 079 400 kr
Ca 548 kr
Ca 535 kr
Ca 558 kr
88 730 kr
86 670 kr
90 410 kr
1 064 760 kr
1 040 040 kr
1 084 920 kr
Ca 548 kr
Ca 535 kr
Ca 558 kr
91 020 kr
88 790 kr
92 840 kr
1 092 240 kr
1 065 480 kr
1 114 080 kr
Legespesialist
Deltid
Privat
281 personer
133 personer
148 personer
Ca 555 kr
Ca 530 kr
Ca 578 kr
89 980 kr
85 870 kr
93 630 kr
1 079 760 kr
1 030 440 kr
1 123 560 kr
Ca 555 kr
Ca 530 kr
Ca 578 kr
89 980 kr
85 870 kr
93 630 kr
1 079 760 kr
1 030 440 kr
1 123 560 kr
Ca 585 kr
Ca 563 kr
Ca 609 kr
94 830 kr
91 280 kr
98 730 kr
1 137 960 kr
1 095 360 kr
1 184 760 kr
Ca 585 kr
Ca 563 kr
Ca 609 kr
95 100 kr
91 740 kr
98 790 kr
1 141 200 kr
1 100 880 kr
1 185 480 kr
Legespesialist
Heltid
Privat
1 100 personer
484 personer
616 personer
Ca 529 kr
Ca 514 kr
Ca 549 kr
85 670 kr
83 330 kr
88 910 kr
1 028 040 kr
999 960 kr
1 066 920 kr
Ca 529 kr
Ca 514 kr
Ca 549 kr
85 670 kr
83 330 kr
88 910 kr
1 028 040 kr
999 960 kr
1 066 920 kr
Ca 543 kr
Ca 531 kr
Ca 553 kr
87 980 kr
85 990 kr
89 530 kr
1 055 760 kr
1 031 880 kr
1 074 360 kr
Ca 543 kr
Ca 531 kr
Ca 553 kr
90 520 kr
88 360 kr
92 210 kr
1 086 240 kr
1 060 320 kr
1 106 520 kr
Legespesialist
Statlig
14 307 personer
7 490 personer
6 817 personer
Ca 500 kr
Ca 465 kr
Ca 546 kr
80 940 kr
75 400 kr
88 390 kr
971 280 kr
904 800 kr
1 060 680 kr
Ca 500 kr
Ca 465 kr
Ca 546 kr
81 890 kr
75 900 kr
90 080 kr
982 680 kr
910 800 kr
1 080 960 kr
Ca 510 kr
Ca 477 kr
Ca 549 kr
82 680 kr
77 270 kr
88 890 kr
992 160 kr
927 240 kr
1 066 680 kr
Ca 510 kr
Ca 477 kr
Ca 549 kr
85 950 kr
79 900 kr
92 900 kr
1 031 400 kr
958 800 kr
1 114 800 kr
Legespesialist
Deltid
Statlig
2 164 personer
929 personer
1 235 personer
Ca 522 kr
Ca 480 kr
Ca 564 kr
84 570 kr
77 810 kr
91 370 kr
1 014 840 kr
933 720 kr
1 096 440 kr
Ca 522 kr
Ca 480 kr
Ca 564 kr
84 570 kr
77 810 kr
91 370 kr
1 014 840 kr
933 720 kr
1 096 440 kr
Ca 536 kr
Ca 489 kr
Ca 578 kr
86 910 kr
79 160 kr
93 710 kr
1 042 920 kr
949 920 kr
1 124 520 kr
Ca 536 kr
Ca 489 kr
Ca 578 kr
88 350 kr
80 330 kr
95 390 kr
1 060 200 kr
963 960 kr
1 144 680 kr
Legespesialist
Heltid
Statlig
12 143 personer
6 561 personer
5 582 personer
Ca 499 kr
Ca 465 kr
Ca 544 kr
80 760 kr
75 250 kr
88 080 kr
969 120 kr
903 000 kr
1 056 960 kr
Ca 499 kr
Ca 465 kr
Ca 544 kr
81 940 kr
75 880 kr
90 050 kr
983 280 kr
910 560 kr
1 080 600 kr
Ca 508 kr
Ca 476 kr
Ca 546 kr
82 340 kr
77 140 kr
88 440 kr
988 080 kr
925 680 kr
1 061 280 kr
Ca 508 kr
Ca 476 kr
Ca 546 kr
85 760 kr
79 870 kr
92 660 kr
1 029 120 kr
958 440 kr
1 111 920 kr
Legespesialist
Alle sektorer
15 868 personer
8 186 personer
7 682 personer
Ca 501 kr
Ca 467 kr
Ca 545 kr
81 210 kr
75 670 kr
88 280 kr
974 520 kr
908 040 kr
1 059 360 kr
Ca 501 kr
Ca 467 kr
Ca 545 kr
81 900 kr
76 030 kr
89 510 kr
982 800 kr
912 360 kr
1 074 120 kr
Ca 513 kr
Ca 481 kr
Ca 549 kr
83 140 kr
77 910 kr
88 980 kr
997 680 kr
934 920 kr
1 067 760 kr
Ca 513 kr
Ca 481 kr
Ca 549 kr
86 320 kr
80 500 kr
92 810 kr
1 035 840 kr
966 000 kr
1 113 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold