A doctor looks in a patient´s ear.
Yrkesbeskrivelse

Allmennlege

favoritt ikon

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

En spesialist i allmennmedisin har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin. Allmennlegen er spesialist på å snakke med pasienter og sette generelle diagnoser. 

Allmennlegen har bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen. Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og dersom det er nødvendig, har han eller hun ansvar for å henvise pasienten videre innen helsevesenet. Allmennlegen kan møte pasienter i alle aldre, med alt fra akutte til mer hverdagslige tilstander.

Vanlige arbeidsoppgaver for allmennlegen:

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • formidle tjenester innen helsevesenet
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • utføre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

Som allmennlege har du også ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer. Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

De fleste allmennleger jobber som fastleger. En fastlege er en allmennlege som har laget en avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen. 

Hvor jobber allmennleger?

De fleste allmennleger er fastleger og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplasser er legevakt, sykehjem og helsestasjon. 

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Allmennlegen må kjenne sine begrensninger og henvise pasienten videre ved behov. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Spesialister i allmennmedisin må fornye sertifiseringen som spesialist hvert femte år. Det er krav om ett års allmennmedisinsk tjeneste i løpet av fem års perioden. I tillegg kommer obligatoriske kurs og praksisbesøk.

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Alle sektorer
4 232 personer
1 940 personer
2 292 personer
395 kr
379 kr
414 kr
63 920 kr
61 470 kr
67 100 kr
767 040 kr
737 640 kr
805 200 kr
395 kr
379 kr
414 kr
63 920 kr
61 470 kr
67 100 kr
767 040 kr
737 640 kr
805 200 kr
425 kr
402 kr
446 kr
68 810 kr
65 200 kr
72 190 kr
825 720 kr
782 400 kr
866 280 kr
425 kr
402 kr
446 kr
69 140 kr
65 590 kr
72 450 kr
829 680 kr
787 080 kr
869 400 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Alle sektorer
4 132 personer
2 140 personer
1 992 personer
370 kr
352 kr
401 kr
59 950 kr
56 960 kr
65 000 kr
719 400 kr
683 520 kr
780 000 kr
370 kr
352 kr
401 kr
59 950 kr
56 960 kr
65 000 kr
719 400 kr
683 520 kr
780 000 kr
410 kr
384 kr
437 kr
66 360 kr
62 250 kr
70 760 kr
796 320 kr
747 000 kr
849 120 kr
410 kr
384 kr
437 kr
67 800 kr
63 490 kr
72 410 kr
813 600 kr
761 880 kr
868 920 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Kommunal
3 425 personer
1 557 personer
1 868 personer
395 kr
384 kr
412 kr
63 920 kr
62 250 kr
66 670 kr
767 040 kr
747 000 kr
800 040 kr
395 kr
384 kr
412 kr
63 920 kr
62 250 kr
66 670 kr
767 040 kr
747 000 kr
800 040 kr
428 kr
408 kr
448 kr
69 410 kr
66 030 kr
72 550 kr
832 920 kr
792 360 kr
870 600 kr
428 kr
408 kr
448 kr
69 600 kr
66 250 kr
72 710 kr
835 200 kr
795 000 kr
872 520 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Kommunal
1 332 personer
778 personer
554 personer
367 kr
348 kr
401 kr
59 470 kr
56 350 kr
65 000 kr
713 640 kr
676 200 kr
780 000 kr
367 kr
348 kr
401 kr
59 470 kr
56 350 kr
65 000 kr
713 640 kr
676 200 kr
780 000 kr
387 kr
368 kr
414 kr
62 770 kr
59 670 kr
67 120 kr
753 240 kr
716 040 kr
805 440 kr
387 kr
368 kr
414 kr
63 190 kr
60 050 kr
67 600 kr
758 280 kr
720 600 kr
811 200 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Privat
471 personer
215 personer
256 personer
406 kr
379 kr
433 kr
65 830 kr
61 390 kr
70 190 kr
789 960 kr
736 680 kr
842 280 kr
406 kr
379 kr
433 kr
65 830 kr
61 390 kr
70 190 kr
789 960 kr
736 680 kr
842 280 kr
432 kr
410 kr
453 kr
70 020 kr
66 350 kr
73 420 kr
840 240 kr
796 200 kr
881 040 kr
432 kr
410 kr
453 kr
70 270 kr
66 680 kr
73 590 kr
843 240 kr
800 160 kr
883 080 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Privat
1 079 personer
439 personer
640 personer
399 kr
403 kr
395 kr
64 580 kr
65 210 kr
63 980 kr
774 960 kr
782 520 kr
767 760 kr
399 kr
403 kr
395 kr
64 580 kr
65 210 kr
63 980 kr
774 960 kr
782 520 kr
767 760 kr
415 kr
413 kr
417 kr
67 240 kr
66 880 kr
67 480 kr
806 880 kr
802 560 kr
809 760 kr
415 kr
413 kr
417 kr
68 200 kr
67 740 kr
68 510 kr
818 400 kr
812 880 kr
822 120 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Statlig
336 personer
168 personer
168 personer
351 kr
294 kr
409 kr
56 810 kr
47 570 kr
66 280 kr
681 720 kr
570 840 kr
795 360 kr
351 kr
294 kr
409 kr
56 810 kr
47 730 kr
66 280 kr
681 720 kr
572 760 kr
795 360 kr
390 kr
362 kr
419 kr
63 190 kr
58 690 kr
67 880 kr
758 280 kr
704 280 kr
814 560 kr
390 kr
362 kr
419 kr
64 450 kr
60 150 kr
68 950 kr
773 400 kr
721 800 kr
827 400 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Statlig
1 721 personer
923 personer
798 personer
354 kr
331 kr
405 kr
57 410 kr
53 680 kr
65 670 kr
688 920 kr
644 160 kr
788 040 kr
354 kr
331 kr
405 kr
57 890 kr
53 960 kr
66 390 kr
694 680 kr
647 520 kr
796 680 kr
423 kr
384 kr
469 kr
68 590 kr
62 240 kr
75 930 kr
823 080 kr
746 880 kr
911 160 kr
423 kr
384 kr
469 kr
71 110 kr
64 390 kr
78 890 kr
853 320 kr
772 680 kr
946 680 kr
Legespesialister
Deltid
Alle sektorer
2 470 personer
1 096 personer
1 374 personer
501 kr
466 kr
548 kr
81 240 kr
75 430 kr
88 740 kr
974 880 kr
905 160 kr
1 064 880 kr
501 kr
466 kr
548 kr
81 240 kr
75 430 kr
88 740 kr
974 880 kr
905 160 kr
1 064 880 kr
526 kr
485 kr
565 kr
85 220 kr
78 550 kr
91 550 kr
1 022 640 kr
942 600 kr
1 098 600 kr
526 kr
485 kr
565 kr
86 500 kr
79 610 kr
93 040 kr
1 038 000 kr
955 320 kr
1 116 480 kr
Legespesialister
Heltid
Alle sektorer
12 816 personer
6 673 personer
6 143 personer
485 kr
454 kr
525 kr
78 570 kr
73 510 kr
85 070 kr
942 840 kr
882 120 kr
1 020 840 kr
485 kr
454 kr
525 kr
79 440 kr
73 940 kr
86 640 kr
953 280 kr
887 280 kr
1 039 680 kr
497 kr
466 kr
530 kr
80 440 kr
75 430 kr
85 890 kr
965 280 kr
905 160 kr
1 030 680 kr
497 kr
466 kr
530 kr
83 720 kr
78 030 kr
89 900 kr
1 004 640 kr
936 360 kr
1 078 800 kr
Legespesialister
Deltid
Privat
259 personer
122 personer
137 personer
535 kr
521 kr
540 kr
86 600 kr
84 360 kr
87 440 kr
1 039 200 kr
1 012 320 kr
1 049 280 kr
535 kr
521 kr
540 kr
86 600 kr
84 360 kr
87 440 kr
1 039 200 kr
1 012 320 kr
1 049 280 kr
563 kr
556 kr
571 kr
91 230 kr
90 060 kr
92 480 kr
1 094 760 kr
1 080 720 kr
1 109 760 kr
563 kr
556 kr
571 kr
91 780 kr
90 800 kr
92 820 kr
1 101 360 kr
1 089 600 kr
1 113 840 kr
Legespesialister
Heltid
Privat
1 092 personer
466 personer
626 personer
505 kr
498 kr
516 kr
81 820 kr
80 750 kr
83 640 kr
981 840 kr
969 000 kr
1 003 680 kr
505 kr
498 kr
516 kr
81 820 kr
80 750 kr
83 640 kr
981 840 kr
969 000 kr
1 003 680 kr
527 kr
514 kr
537 kr
85 380 kr
83 250 kr
86 960 kr
1 024 560 kr
999 000 kr
1 043 520 kr
527 kr
514 kr
537 kr
87 640 kr
85 460 kr
89 260 kr
1 051 680 kr
1 025 520 kr
1 071 120 kr
Legespesialister
Deltid
Statlig
2 111 personer
935 personer
1 176 personer
501 kr
463 kr
550 kr
81 170 kr
74 960 kr
89 120 kr
974 040 kr
899 520 kr
1 069 440 kr
501 kr
463 kr
550 kr
81 170 kr
74 960 kr
89 120 kr
974 040 kr
899 520 kr
1 069 440 kr
523 kr
477 kr
567 kr
84 800 kr
77 270 kr
91 840 kr
1 017 600 kr
927 240 kr
1 102 080 kr
523 kr
477 kr
567 kr
86 220 kr
78 400 kr
93 520 kr
1 034 640 kr
940 800 kr
1 122 240 kr
Legespesialister
Heltid
Statlig
11 655 personer
6 171 personer
5 484 personer
484 kr
452 kr
526 kr
78 400 kr
73 150 kr
85 290 kr
940 800 kr
877 800 kr
1 023 480 kr
484 kr
452 kr
526 kr
79 570 kr
73 740 kr
87 270 kr
954 840 kr
884 880 kr
1 047 240 kr
494 kr
462 kr
530 kr
80 020 kr
74 880 kr
85 800 kr
960 240 kr
898 560 kr
1 029 600 kr
494 kr
462 kr
530 kr
83 400 kr
77 510 kr
90 020 kr
1 000 800 kr
930 120 kr
1 080 240 kr