Lege kikker i øret på en pasient
Yrkesbeskrivelse

Allmennlege

favoritt ikon

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin.

Som allmennlege jobber du både med forebyggende og behandlende medisin og du må derfor ha bred og generell kunnskap om alle de vanligste sykdommene og helseplagene som rammer befolkningen.  

Vanlige arbeidsoppgaver for allmennlegen:

 • undersøke symptomer
 • stille diagnose
 • behandle sykdommer
 • formidle tjenester innen helsevesenet
 • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • utføre administrativt arbeid
 • oppdatere seg på ny forskning

Allmennlegen er som oftest den første legen som møter pasienten. Møtet med pasienten kan finne sted på legekontoret, legevakt og sykebesøk, samt ved andre kommunale helsetjenester.

De fleste allmennleger jobber som fastleger og har da en forpliktende rolle når det gjelder sin pasientgruppe og for å ta vare på pasienten over tid. Slik kan pasienten føle seg trygg på at det er én lege som har oversikt over pasientens helseplager.

Allmennlegen samarbeider med andre deler av helsetjenesten og henviser videre til spesialisthelsetjenesten når det er nødvendig.

  Når du jobber som lege, må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. 

  Hvor jobber allmennleger?

  De fleste allmennleger er fastleger og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplasser er legevakt, sykehjem og helsestasjon. 

  Personlige egenskaper

  Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og du må ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må dessuten være selvstendig, ha god vurderingsevne og kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

  Utdanning

  Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

  De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

  Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  Etter- og videreutdanning
  Spesialister i allmennmedisin må fornye sertifiseringen som spesialist hvert femte år. Det er krav om ett års allmennmedisinsk tjeneste i løpet av fem års-perioden. I tillegg kommer obligatoriske kurs og praksisbesøk.

  Hva jobber medisinutdannede som?

  Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Allmennpraktiserende lege
  Heltid
  Alle sektorer
  4 529 personer
  2 445 personer
  2 084 personer
  Ca 390 kr
  Ca 370 kr
  Ca 424 kr
  63 170 kr
  60 000 kr
  68 750 kr
  758 040 kr
  720 000 kr
  825 000 kr
  Ca 390 kr
  Ca 370 kr
  Ca 424 kr
  63 170 kr
  60 000 kr
  68 750 kr
  758 040 kr
  720 000 kr
  825 000 kr
  Ca 431 kr
  Ca 404 kr
  Ca 463 kr
  69 790 kr
  65 390 kr
  74 940 kr
  837 480 kr
  784 680 kr
  899 280 kr
  Ca 431 kr
  Ca 404 kr
  Ca 463 kr
  71 200 kr
  66 500 kr
  76 700 kr
  854 400 kr
  798 000 kr
  920 400 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Deltid
  Alle sektorer
  4 329 personer
  2 101 personer
  2 228 personer
  Ca 420 kr
  Ca 405 kr
  Ca 437 kr
  68 000 kr
  65 680 kr
  70 800 kr
  816 000 kr
  788 160 kr
  849 600 kr
  Ca 420 kr
  Ca 405 kr
  Ca 437 kr
  68 000 kr
  65 680 kr
  70 800 kr
  816 000 kr
  788 160 kr
  849 600 kr
  Ca 447 kr
  Ca 424 kr
  Ca 472 kr
  72 490 kr
  68 640 kr
  76 510 kr
  869 880 kr
  823 680 kr
  918 120 kr
  Ca 447 kr
  Ca 424 kr
  Ca 472 kr
  72 920 kr
  69 090 kr
  76 920 kr
  875 040 kr
  829 080 kr
  923 040 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Heltid
  Kommunal
  1 581 personer
  951 personer
  630 personer
  Ca 384 kr
  Ca 367 kr
  Ca 420 kr
  62 230 kr
  59 520 kr
  68 000 kr
  746 760 kr
  714 240 kr
  816 000 kr
  Ca 384 kr
  Ca 367 kr
  Ca 420 kr
  62 230 kr
  59 520 kr
  68 000 kr
  746 760 kr
  714 240 kr
  816 000 kr
  Ca 407 kr
  Ca 388 kr
  Ca 435 kr
  65 920 kr
  62 910 kr
  70 450 kr
  791 040 kr
  754 920 kr
  845 400 kr
  Ca 407 kr
  Ca 388 kr
  Ca 435 kr
  66 320 kr
  63 250 kr
  70 930 kr
  795 840 kr
  759 000 kr
  851 160 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Deltid
  Kommunal
  3 472 personer
  1 661 personer
  1 811 personer
  Ca 430 kr
  Ca 413 kr
  Ca 446 kr
  69 620 kr
  66 870 kr
  72 290 kr
  835 440 kr
  802 440 kr
  867 480 kr
  Ca 430 kr
  Ca 413 kr
  Ca 446 kr
  69 620 kr
  66 870 kr
  72 290 kr
  835 440 kr
  802 440 kr
  867 480 kr
  Ca 462 kr
  Ca 438 kr
  Ca 487 kr
  74 900 kr
  70 910 kr
  78 930 kr
  898 800 kr
  850 920 kr
  947 160 kr
  Ca 462 kr
  Ca 438 kr
  Ca 487 kr
  75 090 kr
  71 110 kr
  79 110 kr
  901 080 kr
  853 320 kr
  949 320 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Heltid
  Privat
  1 152 personer
  483 personer
  669 personer
  Ca 429 kr
  Ca 426 kr
  Ca 432 kr
  69 470 kr
  69 020 kr
  70 000 kr
  833 640 kr
  828 240 kr
  840 000 kr
  Ca 429 kr
  Ca 426 kr
  Ca 432 kr
  69 470 kr
  69 020 kr
  70 000 kr
  833 640 kr
  828 240 kr
  840 000 kr
  Ca 442 kr
  Ca 428 kr
  Ca 453 kr
  71 660 kr
  69 370 kr
  73 320 kr
  859 920 kr
  832 440 kr
  879 840 kr
  Ca 442 kr
  Ca 428 kr
  Ca 453 kr
  72 640 kr
  70 120 kr
  74 460 kr
  871 680 kr
  841 440 kr
  893 520 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Deltid
  Privat
  495 personer
  240 personer
  255 personer
  Ca 411 kr
  Ca 414 kr
  Ca 397 kr
  66 620 kr
  67 000 kr
  64 270 kr
  799 440 kr
  804 000 kr
  771 240 kr
  Ca 411 kr
  Ca 414 kr
  Ca 397 kr
  66 620 kr
  67 000 kr
  64 270 kr
  799 440 kr
  804 000 kr
  771 240 kr
  Ca 427 kr
  Ca 422 kr
  Ca 432 kr
  69 130 kr
  68 320 kr
  69 940 kr
  829 560 kr
  819 840 kr
  839 280 kr
  Ca 427 kr
  Ca 422 kr
  Ca 432 kr
  69 650 kr
  68 720 kr
  70 590 kr
  835 800 kr
  824 640 kr
  847 080 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Heltid
  Statlig
  1 796 personer
  1 011 personer
  785 personer
  Ca 375 kr
  Ca 356 kr
  Ca 421 kr
  60 770 kr
  57 730 kr
  68 230 kr
  729 240 kr
  692 760 kr
  818 760 kr
  Ca 375 kr
  Ca 356 kr
  Ca 421 kr
  61 250 kr
  58 020 kr
  68 930 kr
  735 000 kr
  696 240 kr
  827 160 kr
  Ca 444 kr
  Ca 406 kr
  Ca 494 kr
  72 000 kr
  65 830 kr
  79 950 kr
  864 000 kr
  789 960 kr
  959 400 kr
  Ca 444 kr
  Ca 406 kr
  Ca 494 kr
  74 570 kr
  67 830 kr
  83 260 kr
  894 840 kr
  813 960 kr
  999 120 kr
  Allmennpraktiserende lege
  Deltid
  Statlig
  362 personer
  200 personer
  162 personer
  Ca 320 kr
  Ca 303 kr
  Ca 397 kr
  51 770 kr
  49 090 kr
  64 280 kr
  621 240 kr
  589 080 kr
  771 360 kr
  Ca 320 kr
  Ca 303 kr
  Ca 397 kr
  51 990 kr
  49 470 kr
  64 280 kr
  623 880 kr
  593 640 kr
  771 360 kr
  Ca 387 kr
  Ca 354 kr
  Ca 431 kr
  62 640 kr
  57 420 kr
  69 880 kr
  751 680 kr
  689 040 kr
  838 560 kr
  Ca 387 kr
  Ca 354 kr
  Ca 431 kr
  64 370 kr
  59 220 kr
  71 520 kr
  772 440 kr
  710 640 kr
  858 240 kr
  Legespesialist
  Heltid
  Alle sektorer
  13 638 personer
  7 322 personer
  6 316 personer
  Ca 512 kr
  Ca 479 kr
  Ca 553 kr
  83 000 kr
  77 530 kr
  89 650 kr
  996 000 kr
  930 360 kr
  1 075 800 kr
  Ca 512 kr
  Ca 479 kr
  Ca 553 kr
  83 850 kr
  77 990 kr
  91 190 kr
  1 006 200 kr
  935 880 kr
  1 094 280 kr
  Ca 523 kr
  Ca 491 kr
  Ca 560 kr
  84 750 kr
  79 620 kr
  90 690 kr
  1 017 000 kr
  955 440 kr
  1 088 280 kr
  Ca 523 kr
  Ca 491 kr
  Ca 560 kr
  88 100 kr
  82 290 kr
  94 820 kr
  1 057 200 kr
  987 480 kr
  1 137 840 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Alle sektorer
  2 558 personer
  1 130 personer
  1 428 personer
  Ca 536 kr
  Ca 506 kr
  Ca 576 kr
  86 830 kr
  82 000 kr
  93 380 kr
  1 041 960 kr
  984 000 kr
  1 120 560 kr
  Ca 536 kr
  Ca 506 kr
  Ca 576 kr
  86 830 kr
  82 000 kr
  93 380 kr
  1 041 960 kr
  984 000 kr
  1 120 560 kr
  Ca 558 kr
  Ca 519 kr
  Ca 594 kr
  90 370 kr
  84 130 kr
  96 180 kr
  1 084 440 kr
  1 009 560 kr
  1 154 160 kr
  Ca 558 kr
  Ca 519 kr
  Ca 594 kr
  91 620 kr
  85 120 kr
  97 680 kr
  1 099 440 kr
  1 021 440 kr
  1 172 160 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Kommunal
  116 personer
  Ca 463 kr
  Ca
  Ca
  75 000 kr
  900 000 kr
  Ca 463 kr
  Ca
  Ca
  75 000 kr
  900 000 kr
  Ca 467 kr
  Ca
  Ca
  75 680 kr
  908 160 kr
  Ca 467 kr
  Ca
  Ca
  76 020 kr
  912 240 kr
  Legespesialist
  Heltid
  Privat
  1 150 personer
  507 personer
  643 personer
  Ca 553 kr
  Ca 542 kr
  Ca 558 kr
  89 540 kr
  87 840 kr
  90 440 kr
  1 074 480 kr
  1 054 080 kr
  1 085 280 kr
  Ca 553 kr
  Ca 542 kr
  Ca 558 kr
  89 540 kr
  87 840 kr
  90 440 kr
  1 074 480 kr
  1 054 080 kr
  1 085 280 kr
  Ca 560 kr
  Ca 544 kr
  Ca 572 kr
  90 680 kr
  88 150 kr
  92 680 kr
  1 088 160 kr
  1 057 800 kr
  1 112 160 kr
  Ca 560 kr
  Ca 544 kr
  Ca 572 kr
  93 100 kr
  90 640 kr
  95 040 kr
  1 117 200 kr
  1 087 680 kr
  1 140 480 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Privat
  295 personer
  141 personer
  154 personer
  Ca 574 kr
  Ca 599 kr
  Ca 553 kr
  92 960 kr
  96 990 kr
  89 580 kr
  1 115 520 kr
  1 163 880 kr
  1 074 960 kr
  Ca 574 kr
  Ca 599 kr
  Ca 553 kr
  92 960 kr
  96 990 kr
  89 580 kr
  1 115 520 kr
  1 163 880 kr
  1 074 960 kr
  Ca 599 kr
  Ca 590 kr
  Ca 609 kr
  97 100 kr
  95 660 kr
  98 640 kr
  1 165 200 kr
  1 147 920 kr
  1 183 680 kr
  Ca 599 kr
  Ca 590 kr
  Ca 609 kr
  97 350 kr
  96 120 kr
  98 670 kr
  1 168 200 kr
  1 153 440 kr
  1 184 040 kr
  Legespesialist
  Heltid
  Statlig
  12 408 personer
  6 767 personer
  5 641 personer
  Ca 510 kr
  Ca 476 kr
  Ca 553 kr
  82 640 kr
  77 180 kr
  89 650 kr
  991 680 kr
  926 160 kr
  1 075 800 kr
  Ca 510 kr
  Ca 476 kr
  Ca 553 kr
  83 760 kr
  77 760 kr
  91 590 kr
  1 005 120 kr
  933 120 kr
  1 099 080 kr
  Ca 520 kr
  Ca 488 kr
  Ca 559 kr
  84 260 kr
  79 040 kr
  90 510 kr
  1 011 120 kr
  948 480 kr
  1 086 120 kr
  Ca 520 kr
  Ca 488 kr
  Ca 559 kr
  87 710 kr
  81 740 kr
  94 860 kr
  1 052 520 kr
  980 880 kr
  1 138 320 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Statlig
  2 147 personer
  943 personer
  1 204 personer
  Ca 536 kr
  Ca 497 kr
  Ca 588 kr
  86 780 kr
  80 530 kr
  95 320 kr
  1 041 360 kr
  966 360 kr
  1 143 840 kr
  Ca 536 kr
  Ca 497 kr
  Ca 588 kr
  86 780 kr
  80 530 kr
  95 320 kr
  1 041 360 kr
  966 360 kr
  1 143 840 kr
  Ca 555 kr
  Ca 510 kr
  Ca 596 kr
  89 850 kr
  82 580 kr
  96 560 kr
  1 078 200 kr
  990 960 kr
  1 158 720 kr
  Ca 555 kr
  Ca 510 kr
  Ca 596 kr
  91 290 kr
  83 670 kr
  98 310 kr
  1 095 480 kr
  1 004 040 kr
  1 179 720 kr

  Bedrifter

  Velg fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Agder
  Velg kommuner i Innlandet
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Svalbard
  Velg kommuner i Troms og Finnmark
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vestfold og Telemark
  Velg kommuner i Vestland
  Velg kommuner i Viken

  Andre yrker

  Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

  Helse­fag­arbeider

  En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

  Psykoterapeut hører på klient

  Psyko­terapeut

  Psyko­terapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

  Fotterapeut behandler kunde

  Fot­terapeut

  Fot­terapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

  Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

  Tannpleier

  Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

  Pasient tar hørselstest

  Audiograf

  Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

  Pasient og psykiatrisk sykepleier.

  Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

  Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

  Aktivitør går tur med bruker.

  Aktivitør

  Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

  Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

  Kreft­­sykepleier

  Kreft­­sykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

  Kvinnelig lege smiler til pasient.

  Lege

  Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

  Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

  Onkolog

  Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

  Kjeveortoped

  Kjeveortoped

  En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

  Gynekolog

  Gynekolog

  En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.