En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Som filmregissør er jobben din å fortelle en historie ved hjelp av film. Regissøren har en idé eller leser en historie, tolker den og forteller den til publikum via film.

Vanlige arbeidsoppgaver for regissøren:

 • gjøre forarbeid der du finner ut hvordan historien skal fortelles
 • planlegge det visuelle uttrykket
 • gjøre opptak og samarbeide med fotografer og lydteknikere 
 • instruere skuespillere eller finne medvirkende til dokumentarfilm 
 • bestemme hvilken lyssetting som skal brukes
 • vurdere om det skal brukes spesialeffekter
 • velge hva slags musikk som skal brukes
 • klipp og etterarbeid av filmen
 • promotering av filmen

Regissøren jobber ofte i tett samarbeid med filmprodusenter, filmarbeidere, manusforfattere og skuespillere.

En annen type regissør, er de som jobber på teateret. Disse blir kalt sceneinstruktør eller teaterregissør. Teaterregissøren har i oppgave å finne ut hvordan historien skal fortelles på scenen. 

Hvor jobber regissører ?

De fleste regissører jobber frilans. Det er opp til regissøren selv å skaffe seg prosjekter og kontakter innen produksjonsselskapene. Drømmen for mange er å jobbe med spillefilm eller tv-serier. En del regissører jobber med reklamefilm eller musikkvideoer.

Teaterregissørene jobber stort sett på teater eller i operaene, men de kan også få seg jobb som filmregissører. Det er litt mindre vanlig at filmregissører får seg jobb som teaterregissør. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som regissør må du være kreativ. Du må kunne ta en historie fra papiret og videreformidle den på film. Du må ha evne til å skjønne hva forfatteren av historien ønsker å fortelle med den.

Som regissør må du takle uregelmessige arbeidstider og forskjellige arbeidssteder. Du må kunne planlegge prosjekter og ha evne til å samarbeide med andre for å komme fram til resultatet.

Utdanning

Regissører har ulik bakgrunn. Noen har lang utdanning innen film, regi, drama, medieteknikk eller lignende, mens andre er selvlærte og har mindre formell utdanning.

Det finnes utdanningstilbud innen filmregi, flerkameraproduksjon, fjernsynsproduksjon og lignende i Norge. Du kan også velge å studere i utlandet.

Se utdanninger innen regi

Etter- og videreutdanning
Det finnes etterutdanningskurs for regissører i regi av ulike organisasjoner og forbund.

Hva jobber drama- eller regissørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 723103 - Master, regi (sceneinstruktørutdanning), toårig
 • 6152 - Teater- og filmutdanninger
 • 412399 - Forfatterutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for regissører ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Regissør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2555106 - SCENEINSTRUKTØR
 • 2555104 - INSTRUKTØR (TEATER/OPERA)
 • 2555103 - REGISSØR
 • 2555101 - DRAMATURG
 • 2551120 - MANUSFORFATTER

Sist kvalitetssikret den 12. januar 2022, av Norske Filmregissør