Gjennomgått i samarbeid med Norske Filmregissør 12. januar 2022

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Arbeidsoppgaver

Som filmregissør er jobben din å fortelle en historie ved hjelp av film. Regissøren har en idé eller leser en historie, tolker den og forteller den til publikum via film.

Vanlige arbeidsoppgaver for regissøren:

 • gjøre forarbeid der du finner ut hvordan historien skal fortelles
 • planlegge det visuelle uttrykket
 • gjøre opptak og samarbeide med fotografer og lydteknikere 
 • instruere skuespillere eller finne medvirkende til dokumentarfilm 
 • bestemme hvilken lyssetting som skal brukes
 • vurdere om det skal brukes spesialeffekter
 • velge hva slags musikk som skal brukes
 • klipp og etterarbeid av filmen
 • promotering av filmen

Regissøren jobber ofte i tett samarbeid med filmprodusenter, filmarbeidere, manusforfattere og skuespillere.

En annen type regissør, er de som jobber på teateret. Disse blir kalt sceneinstruktør eller teaterregissør. Teaterregissøren har i oppgave å finne ut hvordan historien skal fortelles på scenen. 

Hvor jobber regissører?

De fleste regissører jobber frilans. Det er opp til regissøren selv å skaffe seg prosjekter og kontakter innen produksjonsselskapene. Drømmen for mange er å jobbe med spillefilm eller tv-serier. En del regissører jobber med reklamefilm eller musikkvideoer.

Teaterregissørene jobber stort sett på teater eller i operaene, men de kan også få seg jobb som filmregissører. Det er litt mindre vanlig at filmregissører får seg jobb som teaterregissør. 

Intervjuer

Regissør Audny Chris Holsen har på seg et par kjempestore gullfargete briller, som aller mest ser ut som en rekvisitt. Hun har et brunt skjerf rundt halsen og en oransje genser. Hun har brunt hår som er dratt bakover i det som ser ut som en hestehale.

Regissør

Audny Chris Holsen

- Jeg elsker å skape noe som ikke finnes fra før, sammen med andre, forteller Audny.
portrettfoto av regissør Carl Christian Lein Størmer, Mann med skjegg, gule briller og rød strikkalue.

Regissør

Carl Christian Lein Størmer

– Film er bilder, musikk, det å fortelle historier – alle de kule tingene på en gang, sier Carl Christan.

Viktige egenskaper

For å jobbe som regissør må du være kreativ. Du må kunne ta en historie fra papiret og videreformidle den på film. Du må ha evne til å skjønne hva forfatteren av historien ønsker å fortelle med den.

Som regissør må du takle uregelmessige arbeidstider og forskjellige arbeidssteder. Du må kunne planlegge prosjekter og ha evne til å samarbeide med andre for å komme fram til resultatet.

Lønn

Utdanning

Regissører har ulik bakgrunn. Noen har lang utdanning innen film, regi, drama, medieteknikk eller lignende, mens andre er selvlærte og har mindre formell utdanning.

Det finnes utdanningstilbud innen filmregi, flerkameraproduksjon, fjernsynsproduksjon og lignende i Norge. Du kan også velge å studere i utlandet.

Se utdanninger innen regi

Etter- og videreutdanning
Det finnes etterutdanningskurs for regissører i regi av ulike organisasjoner og forbund.

De som jobber som regissører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant drama- eller regissørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 635901 - Høgskolekandidat, film- og fjernsynsutdanning, treårig
 • 635904 - Høgskolekandidat, programproduksjon for fjernsyn og video, toårig
 • 635908 - Bachelor, fjernsynsregi, treårig
 • 635912 - Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig
 • 735905 - Master, fjernsynsproduksjon, toårig
 • 615213 - Bachelor, Den norske filmskolen, treårig
 • 716399 - Fotofag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 635913 - Bachelor, prosjektledelse for fjernsyn, treårig
 • 635905 - Programproduksjon for fjernsyn og video, lavere nivå
 • 735902 - Master, medieproduksjon, toårig
 • 635911 - Bachelor, film- og TV-produksjon, treårig
 • 635907 - Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig
 • 535901 - Fagskoleutdanning, film
 • 615214 - Bachelor, personinstruksjon og regi, treårig
 • 623132 - Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig
 • 723103 - Master, regi (sceneinstruktørutdanning), toårig

Bedrifter som ansetter regissører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med regissører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2555106 - SCENEINSTRUKTØR
 • 2555104 - INSTRUKTØR (TEATER/OPERA)
 • 2555103 - REGISSØR
 • 2555101 - DRAMATURG
 • 2551120 - MANUSFORFATTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.