Yrkesbeskrivelse

Flysystemmekaniker

En flysystemmekaniker utfører vedlikehold av luftfartøy og komponenter.

En flysystemmekaniker vedlikeholder, reparerer og modifiserer systemer og komponenter i fly, helikoptre og andre luftfartøy. Eksempler på systemer er styringssystemer, motorer, drivlinjer, understell, hydraulikksystemer og mer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for flysystemmekanikeren:

 • utføre service på luftfartøyets systemer og ulike komponenter
 • utføre periodisk inspeksjon og vedlikehold av luftfartøy, systemer og komponenter
 • teste ulike systemer og komponenter 
 • utføre reparasjoner på luftfartøy og komponenter 
 • utføre modifikasjoner på luftfartøy, systemer og komponenter 
 • montere og demontere komponenter i fly, helikoptre og andre luftfartøy

Hvor jobber flysystemmekanikere ?

Som flysystemmekaniker arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos sivile fly- og /helikopterselskap, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Personlige egenskaper

Som flysystemmekaniker må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Vider må du kunne samarbeide, kommunisere og yte service. Bransjen har strenge sikkerhetskrav. Gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer er også viktig. Engelsk er fagspråket i luftfart, så du bør beherske muntlig og skriftlig engelsk.

Forsvaret krever sikkerhetsklarering og plettfri vandel for å tegne lærekontrakt i flyfagene. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan videreutdanne deg til en europeisk godkjent sertifisert Flytekniker B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. Utdanningen er anerkjent i store deler av verden og gir gode muligheter til arbeid også utenfor Norge. En flytekniker er en videreutdannet flymekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyvning. En kan også bli flytekniker uten fagbrev

Med fagbrev i flysystemmekanikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber flysystemmekanikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 559901 - Flytypekurs (sertifikatkurs)
 • 455116 - Flysystemmekanikerfaget, Vg4

Bedrifter

Flysystemmekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232110 - FLYSYSTEMMEKANIKER
 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232114 - VERKSTEDARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232107 - FLYMEKANIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi