Logistikkoperatør jobber på et lager og kjører rundt med varer
Yrkesbeskrivelse

Logistikk­operatør

favoritt ikon

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer. Du skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid.

Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

  • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
  • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
  • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
  • Kundebehandling
  • Planlegge vareflyt og lagring
  • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
  • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging 

Logistikkoperatøren kalles også lagerarbeider.

Hvor jobber logistikkoperatører?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. 

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber logistikkoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for logistikkoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere av logistikk og transport
Deltid
Alle sektorer
424 personer
98 personer
326 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca 287 kr
45 500 kr
46 550 kr
546 000 kr
558 600 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca 287 kr
45 500 kr
46 550 kr
546 000 kr
558 600 kr
Ca 334 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
54 180 kr
48 190 kr
55 980 kr
650 160 kr
578 280 kr
671 760 kr
Ca 334 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
54 320 kr
48 190 kr
56 130 kr
651 840 kr
578 280 kr
673 560 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Alle sektorer
7 804 personer
1 147 personer
6 657 personer
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 500 kr
57 640 kr
56 250 kr
678 000 kr
691 680 kr
675 000 kr
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 500 kr
57 640 kr
56 250 kr
678 000 kr
691 680 kr
675 000 kr
Ca 385 kr
Ca 381 kr
Ca 386 kr
62 440 kr
61 740 kr
62 560 kr
749 280 kr
740 880 kr
750 720 kr
Ca 385 kr
Ca 381 kr
Ca 386 kr
63 080 kr
62 030 kr
63 260 kr
756 960 kr
744 360 kr
759 120 kr
Ledere av logistikk og transport
Deltid
Privat
420 personer
96 personer
324 personer
Ca 279 kr
Ca
Ca 287 kr
45 170 kr
46 550 kr
542 040 kr
558 600 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 287 kr
45 170 kr
46 550 kr
542 040 kr
558 600 kr
Ca 334 kr
Ca 298 kr
Ca 345 kr
54 140 kr
48 200 kr
55 900 kr
649 680 kr
578 400 kr
670 800 kr
Ca 334 kr
Ca 298 kr
Ca 345 kr
54 280 kr
48 200 kr
56 040 kr
651 360 kr
578 400 kr
672 480 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Privat
7 647 personer
1 106 personer
6 541 personer
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 520 kr
57 640 kr
56 290 kr
678 240 kr
691 680 kr
675 480 kr
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 520 kr
57 640 kr
56 290 kr
678 240 kr
691 680 kr
675 480 kr
Ca 386 kr
Ca 382 kr
Ca 387 kr
62 550 kr
61 820 kr
62 670 kr
750 600 kr
741 840 kr
752 040 kr
Ca 386 kr
Ca 382 kr
Ca 387 kr
63 160 kr
62 110 kr
63 340 kr
757 920 kr
745 320 kr
760 080 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca
55 650 kr
667 800 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca
55 850 kr
670 200 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 160 kr
685 920 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
59 530 kr
714 360 kr
Lagermedarbeidere og material-forvaltere
Deltid
Alle sektorer
11 233 personer
2 730 personer
8 503 personer
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
33 940 kr
34 070 kr
33 880 kr
407 280 kr
408 840 kr
406 560 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
34 130 kr
34 180 kr
34 110 kr
409 560 kr
410 160 kr
409 320 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 420 kr
34 310 kr
34 450 kr
413 040 kr
411 720 kr
413 400 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
35 410 kr
35 010 kr
35 530 kr
424 920 kr
420 120 kr
426 360 kr
Lagermedarbeidere og material-forvaltere
Heltid
Alle sektorer
24 825 personer
3 232 personer
21 593 personer
Ca 224 kr
Ca 218 kr
Ca 225 kr
36 300 kr
35 390 kr
36 460 kr
435 600 kr
424 680 kr
437 520 kr
Ca 224 kr
Ca 218 kr
Ca 225 kr
36 900 kr
35 690 kr
37 130 kr
442 800 kr
428 280 kr
445 560 kr
Ca 231 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
37 440 kr
36 070 kr
37 650 kr
449 280 kr
432 840 kr
451 800 kr
Ca 231 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
39 260 kr
37 250 kr
39 560 kr
471 120 kr
447 000 kr
474 720 kr
Lagermedarbeidere og material-forvaltere
Deltid
Privat
11 186 personer
2 710 personer
8 476 personer
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
33 950 kr
34 090 kr
33 880 kr
407 400 kr
409 080 kr
406 560 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
34 150 kr
34 200 kr
34 110 kr
409 800 kr
410 400 kr
409 320 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 420 kr
34 320 kr
34 450 kr
413 040 kr
411 840 kr
413 400 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
35 420 kr
35 020 kr
35 540 kr
425 040 kr
420 240 kr
426 480 kr
Lagermedarbeidere og material-forvaltere
Heltid
Privat
24 494 personer
3 156 personer
21 338 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
36 320 kr
35 440 kr
36 500 kr
435 840 kr
425 280 kr
438 000 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
36 920 kr
35 740 kr
37 170 kr
443 040 kr
428 880 kr
446 040 kr
Ca 231 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
37 460 kr
36 110 kr
37 660 kr
449 520 kr
433 320 kr
451 920 kr
Ca 231 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
39 280 kr
37 310 kr
39 580 kr
471 360 kr
447 720 kr
474 960 kr
Lagermedarbeidere og material-forvaltere
Heltid
Statlig
282 personer
72 personer
210 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 217 kr
34 780 kr
35 230 kr
417 360 kr
422 760 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 217 kr
35 210 kr
35 940 kr
422 520 kr
431 280 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
35 240 kr
34 130 kr
35 620 kr
422 880 kr
409 560 kr
427 440 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
36 380 kr
34 130 kr
36 980 kr
436 560 kr
409 560 kr
443 760 kr
Logistikkmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
693 personer
278 personer
415 personer
Ca 218 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
35 240 kr
35 720 kr
34 610 kr
422 880 kr
428 640 kr
415 320 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
35 240 kr
35 720 kr
34 710 kr
422 880 kr
428 640 kr
416 520 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca 228 kr
37 190 kr
37 540 kr
36 930 kr
446 280 kr
450 480 kr
443 160 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca 228 kr
38 010 kr
37 920 kr
38 090 kr
456 120 kr
455 040 kr
457 080 kr
Logistikkmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
5 998 personer
1 569 personer
4 429 personer
Ca 261 kr
Ca 250 kr
Ca 265 kr
42 240 kr
40 570 kr
42 900 kr
506 880 kr
486 840 kr
514 800 kr
Ca 261 kr
Ca 250 kr
Ca 265 kr
42 410 kr
40 570 kr
43 220 kr
508 920 kr
486 840 kr
518 640 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
44 160 kr
42 460 kr
44 760 kr
529 920 kr
509 520 kr
537 120 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
45 880 kr
43 450 kr
46 740 kr
550 560 kr
521 400 kr
560 880 kr
Logistikkmedarbeidere
Deltid
Privat
645 personer
258 personer
387 personer
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
35 550 kr
35 760 kr
34 820 kr
426 600 kr
429 120 kr
417 840 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
35 550 kr
35 760 kr
34 950 kr
426 600 kr
429 120 kr
419 400 kr
Ca 231 kr
Ca 234 kr
Ca 229 kr
37 460 kr
37 870 kr
37 160 kr
449 520 kr
454 440 kr
445 920 kr
Ca 231 kr
Ca 234 kr
Ca 229 kr
38 310 kr
38 260 kr
38 360 kr
459 720 kr
459 120 kr
460 320 kr
Logistikkmedarbeidere
Heltid
Privat
5 768 personer
1 514 personer
4 254 personer
Ca 263 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
42 630 kr
41 180 kr
43 330 kr
511 560 kr
494 160 kr
519 960 kr
Ca 263 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
42 790 kr
41 180 kr
43 650 kr
513 480 kr
494 160 kr
523 800 kr
Ca 275 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
44 510 kr
42 800 kr
45 110 kr
534 120 kr
513 600 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
46 250 kr
43 790 kr
47 120 kr
555 000 kr
525 480 kr
565 440 kr
Logistikkmedarbeidere
Heltid
Statlig
209 personer
54 personer
155 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 213 kr
34 080 kr
34 440 kr
408 960 kr
413 280 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 213 kr
34 320 kr
34 660 kr
411 840 kr
415 920 kr
Ca 215 kr
Ca 204 kr
Ca 219 kr
34 880 kr
33 100 kr
35 500 kr
418 560 kr
397 200 kr
426 000 kr
Ca 215 kr
Ca 204 kr
Ca 219 kr
35 870 kr
33 100 kr
36 450 kr
430 440 kr
397 200 kr
437 400 kr
Truckførere
Deltid
Alle sektorer
221 personer
5 personer
216 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 340 kr
32 320 kr
388 080 kr
387 840 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 970 kr
32 950 kr
395 640 kr
395 400 kr
Ca 210 kr
Ca 197 kr
Ca 211 kr
34 080 kr
31 920 kr
34 130 kr
408 960 kr
383 040 kr
409 560 kr
Ca 210 kr
Ca 197 kr
Ca 211 kr
36 740 kr
31 920 kr
36 810 kr
440 880 kr
383 040 kr
441 720 kr
Truckførere
Heltid
Alle sektorer
635 personer
16 personer
619 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 590 kr
34 590 kr
415 080 kr
415 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
36 480 kr
36 480 kr
437 760 kr
437 760 kr
Ca 219 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
35 430 kr
36 200 kr
35 410 kr
425 160 kr
434 400 kr
424 920 kr
Ca 219 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
39 220 kr
36 200 kr
39 230 kr
470 640 kr
434 400 kr
470 760 kr
Truckførere
Deltid
Privat
221 personer
5 personer
216 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 340 kr
32 320 kr
388 080 kr
387 840 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 970 kr
32 950 kr
395 640 kr
395 400 kr
Ca 210 kr
Ca 197 kr
Ca 211 kr
34 080 kr
31 920 kr
34 130 kr
408 960 kr
383 040 kr
409 560 kr
Ca 210 kr
Ca 197 kr
Ca 211 kr
36 740 kr
31 920 kr
36 810 kr
440 880 kr
383 040 kr
441 720 kr
Truckførere
Heltid
Privat
635 personer
16 personer
619 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 590 kr
34 590 kr
415 080 kr
415 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
36 480 kr
36 480 kr
437 760 kr
437 760 kr
Ca 219 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
35 430 kr
36 200 kr
35 410 kr
425 160 kr
434 400 kr
424 920 kr
Ca 219 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
39 220 kr
36 200 kr
39 230 kr
470 640 kr
434 400 kr
470 760 kr
Laste- og lossearbeidere
Deltid
Alle sektorer
2 744 personer
438 personer
2 306 personer
Ca 190 kr
Ca 167 kr
Ca 192 kr
30 850 kr
26 990 kr
31 150 kr
370 200 kr
323 880 kr
373 800 kr
Ca 190 kr
Ca 167 kr
Ca 192 kr
30 940 kr
26 990 kr
31 320 kr
371 280 kr
323 880 kr
375 840 kr
Ca 194 kr
Ca 172 kr
Ca 196 kr
31 370 kr
27 940 kr
31 820 kr
376 440 kr
335 280 kr
381 840 kr
Ca 194 kr
Ca 172 kr
Ca 196 kr
32 840 kr
28 360 kr
33 430 kr
394 080 kr
340 320 kr
401 160 kr
Laste- og lossearbeidere
Heltid
Alle sektorer
1 967 personer
134 personer
1 833 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 500 kr
35 720 kr
426 000 kr
428 640 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 810 kr
36 120 kr
429 720 kr
433 440 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
35 870 kr
33 950 kr
36 010 kr
430 440 kr
407 400 kr
432 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
37 980 kr
33 950 kr
38 240 kr
455 760 kr
407 400 kr
458 880 kr
Laste- og lossearbeidere
Deltid
Privat
2 722 personer
431 personer
2 291 personer
Ca 190 kr
Ca 165 kr
Ca 192 kr
30 850 kr
26 790 kr
31 150 kr
370 200 kr
321 480 kr
373 800 kr
Ca 190 kr
Ca 165 kr
Ca 192 kr
30 950 kr
26 790 kr
31 320 kr
371 400 kr
321 480 kr
375 840 kr
Ca 194 kr
Ca 172 kr
Ca 196 kr
31 380 kr
27 850 kr
31 830 kr
376 560 kr
334 200 kr
381 960 kr
Ca 194 kr
Ca 172 kr
Ca 196 kr
32 860 kr
28 270 kr
33 450 kr
394 320 kr
339 240 kr
401 400 kr
Laste- og lossearbeidere
Heltid
Privat
1 958 personer
134 personer
1 824 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 500 kr
35 720 kr
426 000 kr
428 640 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 810 kr
36 130 kr
429 720 kr
433 560 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
35 870 kr
33 960 kr
36 010 kr
430 440 kr
407 520 kr
432 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
37 980 kr
33 960 kr
38 250 kr
455 760 kr
407 520 kr
459 000 kr
Varepåfyllere
Deltid
Alle sektorer
1 054 personer
250 personer
804 personer
Ca 157 kr
Ca 155 kr
Ca 157 kr
25 390 kr
25 040 kr
25 450 kr
304 680 kr
300 480 kr
305 400 kr
Ca 157 kr
Ca 155 kr
Ca 157 kr
25 390 kr
25 040 kr
25 450 kr
304 680 kr
300 480 kr
305 400 kr
Ca 162 kr
Ca 161 kr
Ca 162 kr
26 180 kr
26 040 kr
26 220 kr
314 160 kr
312 480 kr
314 640 kr
Ca 162 kr
Ca 161 kr
Ca 162 kr
26 410 kr
26 150 kr
26 480 kr
316 920 kr
313 800 kr
317 760 kr
Varepåfyllere
Heltid
Alle sektorer
471 personer
63 personer
408 personer
Ca 190 kr
Ca
Ca 190 kr
30 750 kr
30 850 kr
369 000 kr
370 200 kr
Ca 190 kr
Ca
Ca 190 kr
30 750 kr
30 900 kr
369 000 kr
370 800 kr
Ca 189 kr
Ca 194 kr
Ca 189 kr
30 690 kr
31 400 kr
30 580 kr
368 280 kr
376 800 kr
366 960 kr
Ca 189 kr
Ca 194 kr
Ca 189 kr
31 650 kr
31 400 kr
31 640 kr
379 800 kr
376 800 kr
379 680 kr
Varepåfyllere
Deltid
Privat
1 043 personer
243 personer
800 personer
Ca 157 kr
Ca 157 kr
Ca 157 kr
25 460 kr
25 460 kr
25 460 kr
305 520 kr
305 520 kr
305 520 kr
Ca 157 kr
Ca 157 kr
Ca 157 kr
25 460 kr
25 460 kr
25 460 kr
305 520 kr
305 520 kr
305 520 kr
Ca 162 kr
Ca 160 kr
Ca 162 kr
26 180 kr
25 970 kr
26 230 kr
314 160 kr
311 640 kr
314 760 kr
Ca 162 kr
Ca 160 kr
Ca 162 kr
26 410 kr
26 080 kr
26 490 kr
316 920 kr
312 960 kr
317 880 kr
Varepåfyllere
Heltid
Privat
466 personer
63 personer
403 personer
Ca 190 kr
Ca
Ca 190 kr
30 750 kr
30 850 kr
369 000 kr
370 200 kr
Ca 190 kr
Ca
Ca 190 kr
30 750 kr
30 910 kr
369 000 kr
370 920 kr
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 189 kr
30 700 kr
31 340 kr
30 600 kr
368 400 kr
376 080 kr
367 200 kr
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 189 kr
31 660 kr
31 340 kr
31 670 kr
379 920 kr
376 080 kr
380 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

En mann i et flytårn ser ut mot flystripa gjennom en kikkert.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Kranfører i action

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Ein anleggsmaskinførar står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

Bussjåfør står i døra til bussen.

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Taxisjåfør sitter i en bil.

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Illustrasjonsbilde av en konduktør som betjener reisende på et tog.

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Lokfører tar en stopp på Åsta togstasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.