Yrkesbeskrivelse

Logistikk­operatør

favoritt ikon

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varerDu skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid.

Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice.

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

  • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
  • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
  • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
  • Kundebehandling
  • Planlegge vareflyt og lagring
  • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Logistikkoperatøren kalles også lagerarbeider.

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Hvor jobber logistikkoperatører?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva er de vanligste utdanningene for logistikkoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber logistikkoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Lagermedarbeidere

Heltidsansatte

Agentur- og engroshandel (unntatt bilhandel)

Privat sektor

7 426 personer

Ca 220 kr

35 700 kr

406 800 kr

Lagermedarbeidere

Heltidsansatte

Transporttjenester og lagring

Privat sektor

2 016 personer

Ca 220 kr

35 300 kr

417 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker

Flygeleder i kontrolltårnet

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

AFIS-fullmektig Kari Langås Nilsen i et kontrolltårn. Da bildet ble tatt var hun student.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og andre luftfartøyer rundt flyplasser.

En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

Bussjåfør møter møtende bil i trafikken.

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Taxisjåfør sitter i en bil.

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer mot betaling.

En mannlig konduktør på jobb på Bergensbanen august 2007.

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Lokfører tar en stopp på Åsta togstasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske anlegget på toget fungerer som det skal.

Asfaltører lager veidekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget, og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

To piloter i cockpiten trykker på instrumenter.

Pilot

En pilot fører et fly eller et helikopter, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Flyvertinne i arbeid

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.