Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Logistikkoperatør

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Du skal se til at varer som bedriften mottar, lagrer, sorterer og sender ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid. Det innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for frakt av gods.

Jobber du med transport av passasjerer må du også sørge for at passasjerene kommer fram og at de har egnede transportmidler. 

En del av arbeidet vil også innebære behandling av dokument og kundeservice. Du må følge internasjonalt regelverk og krav til dokumentasjon for å håndtere og forflytte gods eller passasjerer. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

 • mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
 • bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • kundebehandling
 • planlegge vareflyt og lagring
 • elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
 • spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging
 • bruk av manuelt og automatisk utstyr til produksjon og interntransport

Logistikkoperatøren kan også bli kalla lagerarbeider.

Hvor jobber logistikkoperatører ?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. 

Intervjuer

Portrettbilde av logistikkoperatør Janne Klevstad

Logistikkoperatør

Janne Klevstad

– Det motiverer meg at det er mye å gjøre og at det kan være 300 helpaller som skal kjøres i løpet av arbeidsdagen, forteller Janne Klevstad.

Viktige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De som jobber som logistikkoperatører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant logistikkoperatørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 481906 - Logistikkfaget, Vg3
 • 481905 - Logistikkfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 455226 - Materialadministrasjonsfaget, VK II
 • 454102 - Terminalarbeiderfaget, VK II

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med logistikkoperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9330113 - LOSSER
 • 9330111 - STUER
 • 9330110 - SJAUER
 • 9330109 - LAGERASSISTENT
 • 9330108 - HJELPEARBEIDER (LAGER)
 • 9330107 - KAIARBEIDER
 • 9330106 - ALTMULIGMANN (LAGER OG GODSHÅNDTERING)
 • 9330105 - HJELPEMANN PÅ BIL
 • 9330104 - LASTE- OG LOSSEARBEIDER
 • 8333101 - TRUCKFØRER
 • 4132115 - SIVILFORSVARSADJUTANT (LOGISTIKK, MATERIELL)
 • 4132114 - FAGARBEIDER (LOGISTIKK)
 • 4132113 - LOGISTIKKANSVARLIG
 • 4132112 - LOGISTIKKONSULENT
 • 4132110 - ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT)
 • 4132109 - LOGISTIKKLEDER
 • 4132108 - LOGISTIKKPLANLEGGER
 • 4132107 - LOGISTIKKOORDINATOR
 • 4132104 - LOGISTIKKMEDARBEIDER
 • 4132103 - LOGISTIKKANDIDAT
 • 4132101 - LOGISTIKER
 • 4131131 - REKLAMASJONSMEDARBEIDER
 • 4131123 - LAGERFULLMEKTIG
 • 4131122 - LAGERARBEIDER
 • 4131121 - LAGERKONTORIST
 • 4131120 - LAGEREKSPEDITØR
 • 4131111 - LAGERMEDARBEIDER
 • 4131110 - FØRSTEEKSPEDITØR (LAGER)
 • 4131109 - LAGERFUNKSJONÆR
 • 4131108 - TERMINALARBEIDER (LAGER)
 • 4131107 - LAGERFORVALTER
 • 4131106 - LAGERFORMANN
 • 4131105 - LAGERKONTROLLØR
 • 4131104 - LAGERBETJENT
 • 4131103 - INTENDANT
 • 4131102 - LAGERLEDER
 • 4131101 - DEPOTARBEIDER
 • 1235105 - LAGERSJEF

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.