Logistikkoperatører henter varer på et lager
Yrkesbeskrivelse

Logistikk­operatør

favoritt ikon

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer. Du skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid.

Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

  • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
  • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
  • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
  • Kundebehandling
  • Planlegge vareflyt og lagring
  • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
  • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging 

Logistikkoperatøren kalles også lagerarbeider.

Hvor jobber logistikkoperatører?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. 

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber logistikkoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for logistikkoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
477 personer
382 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 510 kr
56 980 kr
678 120 kr
683 760 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 900 kr
57 430 kr
682 800 kr
689 160 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 957 personer
1 206 personer
6 751 personer
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 370 kr
62 980 kr
64 610 kr
772 440 kr
755 760 kr
775 320 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 110 kr
63 390 kr
65 410 kr
781 320 kr
760 680 kr
784 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Privat
8 264 personer
1 262 personer
7 002 personer
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 230 kr
62 720 kr
64 500 kr
770 760 kr
752 640 kr
774 000 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 930 kr
63 110 kr
65 260 kr
779 160 kr
757 320 kr
783 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
472 personer
379 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
56 630 kr
57 110 kr
679 560 kr
685 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
57 010 kr
57 560 kr
684 120 kr
690 720 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 792 personer
1 169 personer
6 623 personer
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 460 kr
63 060 kr
64 710 kr
773 520 kr
756 720 kr
776 520 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 170 kr
63 460 kr
65 480 kr
782 040 kr
761 520 kr
785 760 kr
Leder av logistikk eller transport
Statlig
106 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 070 kr
696 840 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 600 kr
703 200 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
58 800 kr
705 600 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
61 130 kr
733 560 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 070 kr
696 840 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 600 kr
703 200 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
58 770 kr
705 240 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
61 100 kr
733 200 kr
Leder av logistikk eller transport
Alle sektorer
8 434 personer
1 301 personer
7 133 personer
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 130 kr
62 640 kr
64 400 kr
769 560 kr
751 680 kr
772 800 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 860 kr
63 040 kr
65 190 kr
778 320 kr
756 480 kr
782 280 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Deltid
Alle sektorer
10 903 personer
2 581 personer
8 322 personer
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
34 820 kr
34 870 kr
34 800 kr
417 840 kr
418 440 kr
417 600 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
35 020 kr
34 980 kr
35 030 kr
420 240 kr
419 760 kr
420 360 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
35 100 kr
34 830 kr
35 190 kr
421 200 kr
417 960 kr
422 280 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
36 080 kr
35 550 kr
36 250 kr
432 960 kr
426 600 kr
435 000 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Alle sektorer
25 281 personer
3 313 personer
21 968 personer
Ca 230 kr
Ca 224 kr
Ca 231 kr
37 290 kr
36 280 kr
37 500 kr
447 480 kr
435 360 kr
450 000 kr
Ca 230 kr
Ca 224 kr
Ca 231 kr
37 970 kr
36 640 kr
38 260 kr
455 640 kr
439 680 kr
459 120 kr
Ca 238 kr
Ca 230 kr
Ca 240 kr
38 610 kr
37 250 kr
38 810 kr
463 320 kr
447 000 kr
465 720 kr
Ca 238 kr
Ca 230 kr
Ca 240 kr
40 600 kr
38 530 kr
40 910 kr
487 200 kr
462 360 kr
490 920 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Privat
35 793 personer
5 791 personer
30 002 personer
Ca 228 kr
Ca 222 kr
Ca 229 kr
36 860 kr
35 890 kr
37 050 kr
442 320 kr
430 680 kr
444 600 kr
Ca 228 kr
Ca 222 kr
Ca 229 kr
37 410 kr
36 170 kr
37 670 kr
448 920 kr
434 040 kr
452 040 kr
Ca 234 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
37 950 kr
36 560 kr
38 190 kr
455 400 kr
438 720 kr
458 280 kr
Ca 234 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
39 750 kr
37 680 kr
40 110 kr
477 000 kr
452 160 kr
481 320 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Deltid
Privat
10 851 personer
2 555 personer
8 296 personer
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
34 820 kr
34 910 kr
34 800 kr
417 840 kr
418 920 kr
417 600 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
35 020 kr
35 030 kr
35 030 kr
420 240 kr
420 360 kr
420 360 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
35 110 kr
34 860 kr
35 180 kr
421 320 kr
418 320 kr
422 160 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
36 090 kr
35 590 kr
36 240 kr
433 080 kr
427 080 kr
434 880 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Privat
24 942 personer
3 236 personer
21 706 personer
Ca 230 kr
Ca 224 kr
Ca 232 kr
37 320 kr
36 320 kr
37 510 kr
447 840 kr
435 840 kr
450 120 kr
Ca 230 kr
Ca 224 kr
Ca 232 kr
38 000 kr
36 690 kr
38 270 kr
456 000 kr
440 280 kr
459 240 kr
Ca 239 kr
Ca 230 kr
Ca 240 kr
38 640 kr
37 300 kr
38 840 kr
463 680 kr
447 600 kr
466 080 kr
Ca 239 kr
Ca 230 kr
Ca 240 kr
40 640 kr
38 590 kr
40 940 kr
487 680 kr
463 080 kr
491 280 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Statlig
328 personer
235 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 680 kr
35 720 kr
428 160 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 100 kr
36 380 kr
433 200 kr
436 560 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 224 kr
35 790 kr
36 210 kr
429 480 kr
434 520 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 224 kr
36 930 kr
37 560 kr
443 160 kr
450 720 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Statlig
295 personer
221 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 770 kr
428 640 kr
429 240 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 220 kr
36 470 kr
434 640 kr
437 640 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 224 kr
35 960 kr
36 290 kr
431 520 kr
435 480 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 224 kr
37 170 kr
37 680 kr
446 040 kr
452 160 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Alle sektorer
36 184 personer
5 894 personer
30 290 personer
Ca 227 kr
Ca 222 kr
Ca 229 kr
36 830 kr
35 890 kr
37 020 kr
441 960 kr
430 680 kr
444 240 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
Ca 229 kr
37 380 kr
36 160 kr
37 640 kr
448 560 kr
433 920 kr
451 680 kr
Ca 234 kr
Ca 225 kr
Ca 236 kr
37 930 kr
36 520 kr
38 180 kr
455 160 kr
438 240 kr
458 160 kr
Ca 234 kr
Ca 225 kr
Ca 236 kr
39 720 kr
37 630 kr
40 090 kr
476 640 kr
451 560 kr
481 080 kr
Logistikkmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
666 personer
247 personer
419 personer
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
36 120 kr
36 260 kr
36 050 kr
433 440 kr
435 120 kr
432 600 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
36 120 kr
36 260 kr
36 100 kr
433 440 kr
435 120 kr
433 200 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
38 190 kr
38 430 kr
38 050 kr
458 280 kr
461 160 kr
456 600 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
39 160 kr
38 790 kr
39 390 kr
469 920 kr
465 480 kr
472 680 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
6 086 personer
1 605 personer
4 481 personer
Ca 268 kr
Ca 258 kr
Ca 271 kr
43 340 kr
41 800 kr
43 970 kr
520 080 kr
501 600 kr
527 640 kr
Ca 268 kr
Ca 258 kr
Ca 271 kr
43 540 kr
41 800 kr
44 350 kr
522 480 kr
501 600 kr
532 200 kr
Ca 279 kr
Ca 268 kr
Ca 283 kr
45 220 kr
43 450 kr
45 860 kr
542 640 kr
521 400 kr
550 320 kr
Ca 279 kr
Ca 268 kr
Ca 283 kr
47 170 kr
44 470 kr
48 140 kr
566 040 kr
533 640 kr
577 680 kr
Logistikkmedarbeider
Privat
6 436 personer
1 759 personer
4 677 personer
Ca 268 kr
Ca 258 kr
Ca 272 kr
43 350 kr
41 800 kr
44 020 kr
520 200 kr
501 600 kr
528 240 kr
Ca 268 kr
Ca 258 kr
Ca 272 kr
43 520 kr
41 800 kr
44 390 kr
522 240 kr
501 600 kr
532 680 kr
Ca 279 kr
Ca 268 kr
Ca 283 kr
45 160 kr
43 410 kr
45 810 kr
541 920 kr
520 920 kr
549 720 kr
Ca 279 kr
Ca 268 kr
Ca 283 kr
47 090 kr
44 400 kr
48 090 kr
565 080 kr
532 800 kr
577 080 kr
Logistikkmedarbeider
Deltid
Privat
605 personer
216 personer
389 personer
Ca 224 kr
Ca 230 kr
Ca 223 kr
36 260 kr
37 240 kr
36 120 kr
435 120 kr
446 880 kr
433 440 kr
Ca 224 kr
Ca 230 kr
Ca 223 kr
36 260 kr
37 240 kr
36 170 kr
435 120 kr
446 880 kr
434 040 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
38 540 kr
38 950 kr
38 300 kr
462 480 kr
467 400 kr
459 600 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
39 550 kr
39 330 kr
39 670 kr
474 600 kr
471 960 kr
476 040 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Privat
5 831 personer
1 543 personer
4 288 personer
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 274 kr
43 730 kr
42 220 kr
44 420 kr
524 760 kr
506 640 kr
533 040 kr
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 274 kr
43 930 kr
42 220 kr
44 830 kr
527 160 kr
506 640 kr
537 960 kr
Ca 281 kr
Ca 270 kr
Ca 285 kr
45 580 kr
43 800 kr
46 220 kr
546 960 kr
525 600 kr
554 640 kr
Ca 281 kr
Ca 270 kr
Ca 285 kr
47 570 kr
44 850 kr
48 550 kr
570 840 kr
538 200 kr
582 600 kr
Logistikkmedarbeider
Statlig
285 personer
194 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 190 kr
35 390 kr
422 280 kr
424 680 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 260 kr
35 480 kr
423 120 kr
425 760 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 228 kr
36 210 kr
36 910 kr
434 520 kr
442 920 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 228 kr
37 010 kr
37 880 kr
444 120 kr
454 560 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Statlig
234 personer
174 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 219 kr
35 380 kr
35 540 kr
424 560 kr
426 480 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 219 kr
35 460 kr
35 660 kr
425 520 kr
427 920 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 231 kr
36 630 kr
37 350 kr
439 560 kr
448 200 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 231 kr
37 500 kr
38 360 kr
450 000 kr
460 320 kr
Logistikkmedarbeider
Alle sektorer
6 752 personer
1 852 personer
4 900 personer
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
42 870 kr
41 380 kr
43 560 kr
514 440 kr
496 560 kr
522 720 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
43 040 kr
41 380 kr
43 910 kr
516 480 kr
496 560 kr
526 920 kr
Ca 276 kr
Ca 265 kr
Ca 280 kr
44 780 kr
43 010 kr
45 440 kr
537 360 kr
516 120 kr
545 280 kr
Ca 276 kr
Ca 265 kr
Ca 280 kr
46 670 kr
43 980 kr
47 670 kr
560 040 kr
527 760 kr
572 040 kr
Truckfører
Deltid
Alle sektorer
186 personer
179 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 100 kr
34 150 kr
409 200 kr
409 800 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 620 kr
34 670 kr
415 440 kr
416 040 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 216 kr
34 860 kr
34 930 kr
418 320 kr
419 160 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 216 kr
37 910 kr
38 030 kr
454 920 kr
456 360 kr
Truckfører
Heltid
Alle sektorer
616 personer
597 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 700 kr
35 700 kr
428 400 kr
428 400 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
37 980 kr
38 000 kr
455 760 kr
456 000 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 480 kr
36 500 kr
437 760 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
40 640 kr
40 730 kr
487 680 kr
488 760 kr
Truckfører
Privat
802 personer
776 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 640 kr
35 640 kr
427 680 kr
427 680 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
37 410 kr
37 420 kr
448 920 kr
449 040 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 224 kr
36 190 kr
36 220 kr
434 280 kr
434 640 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 224 kr
40 150 kr
40 250 kr
481 800 kr
483 000 kr
Truckfører
Deltid
Privat
186 personer
179 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 100 kr
34 150 kr
409 200 kr
409 800 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 620 kr
34 670 kr
415 440 kr
416 040 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 216 kr
34 860 kr
34 930 kr
418 320 kr
419 160 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 216 kr
37 910 kr
38 030 kr
454 920 kr
456 360 kr
Truckfører
Heltid
Privat
616 personer
597 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 700 kr
35 700 kr
428 400 kr
428 400 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
37 980 kr
38 000 kr
455 760 kr
456 000 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 480 kr
36 500 kr
437 760 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
40 640 kr
40 730 kr
487 680 kr
488 760 kr
Truckfører
Alle sektorer
802 personer
776 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 640 kr
35 640 kr
427 680 kr
427 680 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
37 410 kr
37 420 kr
448 920 kr
449 040 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 224 kr
36 190 kr
36 220 kr
434 280 kr
434 640 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 224 kr
40 150 kr
40 250 kr
481 800 kr
483 000 kr
Laste- eller lossearbeider
Deltid
Alle sektorer
2 868 personer
475 personer
2 393 personer
Ca 196 kr
Ca 163 kr
Ca 199 kr
31 750 kr
26 470 kr
32 310 kr
381 000 kr
317 640 kr
387 720 kr
Ca 196 kr
Ca 163 kr
Ca 199 kr
31 860 kr
26 470 kr
32 510 kr
382 320 kr
317 640 kr
390 120 kr
Ca 196 kr
Ca 170 kr
Ca 200 kr
31 780 kr
27 540 kr
32 430 kr
381 360 kr
330 480 kr
389 160 kr
Ca 196 kr
Ca 170 kr
Ca 200 kr
33 290 kr
28 020 kr
34 100 kr
399 480 kr
336 240 kr
409 200 kr
Laste- eller lossearbeider
Heltid
Alle sektorer
2 186 personer
2 057 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 224 kr
36 020 kr
36 280 kr
432 240 kr
435 360 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 224 kr
36 440 kr
36 790 kr
437 280 kr
441 480 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 520 kr
36 620 kr
438 240 kr
439 440 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
38 690 kr
38 890 kr
464 280 kr
466 680 kr
Laste- eller lossearbeider
Privat
5 027 personer
599 personer
4 428 personer
Ca 209 kr
Ca 178 kr
Ca 211 kr
33 930 kr
28 840 kr
34 220 kr
407 160 kr
346 080 kr
410 640 kr
Ca 209 kr
Ca 178 kr
Ca 211 kr
34 210 kr
28 840 kr
34 580 kr
410 520 kr
346 080 kr
414 960 kr
Ca 214 kr
Ca 189 kr
Ca 217 kr
34 720 kr
30 580 kr
35 110 kr
416 640 kr
366 960 kr
421 320 kr
Ca 214 kr
Ca 189 kr
Ca 217 kr
36 640 kr
31 040 kr
37 170 kr
439 680 kr
372 480 kr
446 040 kr
Laste- eller lossearbeider
Deltid
Privat
2 852 personer
471 personer
2 381 personer
Ca 196 kr
Ca 163 kr
Ca 200 kr
31 770 kr
26 470 kr
32 320 kr
381 240 kr
317 640 kr
387 840 kr
Ca 196 kr
Ca 163 kr
Ca 200 kr
31 880 kr
26 470 kr
32 520 kr
382 560 kr
317 640 kr
390 240 kr
Ca 196 kr
Ca 170 kr
Ca 200 kr
31 800 kr
27 540 kr
32 450 kr
381 600 kr
330 480 kr
389 400 kr
Ca 196 kr
Ca 170 kr
Ca 200 kr
33 310 kr
28 020 kr
34 120 kr
399 720 kr
336 240 kr
409 440 kr
Laste- eller lossearbeider
Heltid
Privat
2 175 personer
2 047 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 224 kr
36 030 kr
36 320 kr
432 360 kr
435 840 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 224 kr
36 450 kr
36 830 kr
437 400 kr
441 960 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 520 kr
36 620 kr
438 240 kr
439 440 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
38 690 kr
38 900 kr
464 280 kr
466 800 kr
Laste- eller lossearbeider
Alle sektorer
5 054 personer
604 personer
4 450 personer
Ca 209 kr
Ca 178 kr
Ca 211 kr
33 910 kr
28 860 kr
34 190 kr
406 920 kr
346 320 kr
410 280 kr
Ca 209 kr
Ca 178 kr
Ca 211 kr
34 200 kr
28 860 kr
34 550 kr
410 400 kr
346 320 kr
414 600 kr
Ca 214 kr
Ca 189 kr
Ca 217 kr
34 710 kr
30 590 kr
35 110 kr
416 520 kr
367 080 kr
421 320 kr
Ca 214 kr
Ca 189 kr
Ca 217 kr
36 630 kr
31 050 kr
37 170 kr
439 560 kr
372 600 kr
446 040 kr
Varepåfyller
Deltid
Alle sektorer
982 personer
274 personer
708 personer
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 168 kr
26 770 kr
25 980 kr
27 160 kr
321 240 kr
311 760 kr
325 920 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 168 kr
26 770 kr
25 980 kr
27 160 kr
321 240 kr
311 760 kr
325 920 kr
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 171 kr
27 540 kr
26 750 kr
27 780 kr
330 480 kr
321 000 kr
333 360 kr
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 171 kr
27 840 kr
27 000 kr
28 100 kr
334 080 kr
324 000 kr
337 200 kr
Varepåfyller
Heltid
Alle sektorer
489 personer
404 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 450 kr
32 480 kr
389 400 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 530 kr
32 650 kr
390 360 kr
391 800 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 201 kr
32 350 kr
32 550 kr
388 200 kr
390 600 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 201 kr
33 450 kr
33 750 kr
401 400 kr
405 000 kr
Varepåfyller
Privat
1 461 personer
356 personer
1 105 personer
Ca 183 kr
Ca 172 kr
Ca 186 kr
29 720 kr
27 820 kr
30 150 kr
356 640 kr
333 840 kr
361 800 kr
Ca 183 kr
Ca 172 kr
Ca 186 kr
29 720 kr
27 820 kr
30 150 kr
356 640 kr
333 840 kr
361 800 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
30 230 kr
28 970 kr
30 540 kr
362 760 kr
347 640 kr
366 480 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
30 980 kr
29 400 kr
31 380 kr
371 760 kr
352 800 kr
376 560 kr
Varepåfyller
Deltid
Privat
978 personer
272 personer
706 personer
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 168 kr
26 790 kr
25 980 kr
27 160 kr
321 480 kr
311 760 kr
325 920 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 168 kr
26 790 kr
25 980 kr
27 160 kr
321 480 kr
311 760 kr
325 920 kr
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 172 kr
27 530 kr
26 670 kr
27 790 kr
330 360 kr
320 040 kr
333 480 kr
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 172 kr
27 830 kr
26 920 kr
28 110 kr
333 960 kr
323 040 kr
337 320 kr
Varepåfyller
Heltid
Privat
483 personer
399 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 450 kr
32 480 kr
389 400 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 540 kr
32 660 kr
390 480 kr
391 920 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 201 kr
32 350 kr
32 540 kr
388 200 kr
390 480 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 201 kr
33 460 kr
33 750 kr
401 520 kr
405 000 kr
Varepåfyller
Alle sektorer
1 471 personer
359 personer
1 112 personer
Ca 183 kr
Ca 172 kr
Ca 186 kr
29 720 kr
27 820 kr
30 150 kr
356 640 kr
333 840 kr
361 800 kr
Ca 183 kr
Ca 172 kr
Ca 186 kr
29 720 kr
27 820 kr
30 150 kr
356 640 kr
333 840 kr
361 800 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
30 240 kr
28 990 kr
30 550 kr
362 880 kr
347 880 kr
366 600 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
30 990 kr
29 420 kr
31 380 kr
371 880 kr
353 040 kr
376 560 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Konduktør

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Kvinnelig fly­kap­tein på Nor­we­gi­an-fly

Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.