Image
Logistikkoperatører henter varer på et lager
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Logistikkoperatør

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Som logistikkoperatør jobbar du med transport av varer. Du skal sjå til at varer som bedrifta mottar, lagrar, sorterer og sender ikkje vert skada og at dei kjem fram til kunden til avtalt tid.

Det inneber mellom anna sikring av last og planlegging, lagring og klargjering for frakt av gods. Ein del av arbeidet vil også innebere behandling av dokument og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein logistikkoperatør:

 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegge vareflyt og lagring
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • Vedlikehald og bruk av teknisk utstyr
 • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging

Logistikkoperatøren kan også bli kalla lagerarbeidar.

Hvor jobber logistikkoperatører ?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. 

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber logistikkoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 454102 - Terminalarbeiderfaget, VK II
 • 455226 - Materialadministrasjonsfaget, VK II
 • 481905 - Logistikkfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for logistikkoperatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Logistikkoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4132114 - FAGARBEIDER (LOGISTIKK)
 • 4132101 - LOGISTIKER
 • 4132103 - LOGISTIKKANDIDAT
 • 4132113 - LOGISTIKKANSVARLIG
 • 4132107 - LOGISTIKKOORDINATOR
 • 4132109 - LOGISTIKKLEDER
 • 4132104 - LOGISTIKKMEDARBEIDER
 • 4132112 - LOGISTIKKONSULENT
 • 4132108 - LOGISTIKKPLANLEGGER
 • 4132115 - SIVILFORSVARSADJUTANT (LOGISTIKK, MATERIELL)
 • 4131111 - LAGERMEDARBEIDER
 • 4131122 - LAGERARBEIDER
 • 4131120 - LAGEREKSPEDITØR
 • 4131108 - TERMINALARBEIDER (LAGER)
 • 4131102 - LAGERLEDER
 • 4131109 - LAGERFUNKSJONÆR
 • 4131106 - LAGERFORMANN
 • 4131104 - LAGERBETJENT
 • 4131110 - FØRSTEEKSPEDITØR (LAGER)
 • 4131101 - DEPOTARBEIDER
 • 4131131 - REKLAMASJONSMEDARBEIDER
 • 4131105 - LAGERKONTROLLØR
 • 4131107 - LAGERFORVALTER
 • 4131121 - LAGERKONTORIST
 • 4131123 - LAGERFULLMEKTIG
 • 4131103 - INTENDANT
 • 1235105 - LAGERSJEF
 • 8333101 - TRUCKFØRER
 • 9330108 - HJELPEARBEIDER (LAGER)
 • 4132110 - ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT)
 • 9330104 - LASTE- OG LOSSEARBEIDER
 • 9330111 - STUER
 • 9330113 - LOSSER
 • 9330106 - ALTMULIGMANN (LAGER OG GODSHÅNDTERING)
 • 9330107 - KAIARBEIDER
 • 9330109 - LAGERASSISTENT
 • 9330110 - SJAUER
 • 9330105 - HJELPEMANN PÅ BIL

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 14. desember 2016, av Opplæringskontoret for service og samferdsel