Hovslager skor hest.
Yrkesbeskrivelse

Hovslager

favoritt ikon

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Hovslageren skor hester. Beskjæring av hover, kald- eller varmsmiing av hestesko og festing av sko på hoven med søm (spiker) inngår i arbeidet. Riktig beskjæring og skoing av hest er viktig, slik at hesten ikke får skader.

Hovslageren bruker i dag mest fabrikkproduserte hestesko i ulike materialer, men må kunne smi for å gjøre gode tilpasninger og smi passende beslag.

Økning i antall hester og økt hesteinteresse gjør at det er behov for flere faglærte hovslagere. Noen hovslagere arbeider på fast arbeidsplass, men de fleste reiser ut til kundene. Dette innebærer endel bilkjøring.

Hvor jobber hovslagere?

Hovslagere etablerer seg oftest som selvstendig næringsdrivende. De aller fleste virksomhetene er enkeltmannsfirma.

Personlige egenskaper

Som hovslager må du være flink med dyr og håndtere dyr på en sikker måte. Du må være en dyktig håndverker med godt håndlag og praktisk sans. Nøyaktighet og fokus på kvalitet og dyrevelferd er viktig. Du må ha kunnskaper om hestens anatomi og om sykdommer i bein og hov, samt kunne gi råd til hesteeiere. Hovslageren arbeider mye med bøyd rygg, så det er viktig å ta hensyn til riktig ergonomi.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i hovslagerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber hovslagerfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Salmaker i arbeid med seletøy.

Sal­maker

En sal­maker lager, reparerer og vedlikeholder seletøy og bilinteriør.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Person med armprotese

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Murer i arbeid.

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Kjole- og draktsyer i jobb.

Kjole- og draktsyer

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.