Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Arbeidsoppgaver

Hovslageren skor hester. Som hovslager må du være flink med hester og håndtere dem på en sikker måte. Du må ha kunnskaper om hestens anatomi og om sykdommer i bein og hov.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hovslager:

  • beskjæring av hover
  • kald- eller varmsmiing av hestesko
  • festing av sko på hoven med søm (spiker) 
  • gi faglige råd til hesteeiere om riktig hovpleie

Riktig beskjæring og skoing av hest er viktig, slik at hesten ikke får skader. Hovslageren bruker i dag mest fabrikkproduserte hestesko i ulike materialer, men må kunne smi for å gjøre gode tilpasninger og smi passende beslag. 

Hovslageren må ta hensyn til sin egen og hestens sikkerhet under arbeidet. Arbeidet kan være fysisk krevende og det er nødvendig med gode kunnskaper om både ergonomi og helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber hovslagere?

Hovslagere er ofte selvstendig næringsdrivende. Noen hovslagere arbeider på fast arbeidsplass, men de fleste reiser ut til kundene. 

Hvordan er det å jobbe som hovslager?

Intervjuer

Hovslager Aleksander Hoksrud foran hestehagen på stallen hvor han skor ridehester.

Hovslager

Aleksander Hoksrud

Å gå fra å være kameramann i TV produksjon til å bli hovslager er utvilsomt et kjempesprang. Jeg stortrives, og landet trenger flere hovslagere, smiler Aleksander Hoksrud.

Viktige egenskaper for en hovslager

Du må være en dyktig håndverker med godt håndlag og praktisk sans. Nøyaktighet og fokus på kvalitet og dyrevelferd er viktig.

Hva tjener hovslagere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til hovslager?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i hovslagerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber hovslagerfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455253 - Hovslagerfaget, Vg2 og Vg3, særløp
  • 455215 - Hovslagerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber hovslagere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med hovslagere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7221102 - HOVSLAGER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.