Image
TV-fotograf filmer sportssending

Yrkesbeskrivelse

TV-fotograf

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

TV-fotografer håndterer kameraer under TV-innspillinger. De bruker forskjellig utstyr til ulike typer jobber.

Det er vanlig å spesialisere seg enten innen flerkamera eller enkamera produksjon. Flerkamera er gjerne studioproduksjoner eller OB-produksjoner (Outside Broadcast) fra for eksempel større idrett-/kulturarrangement. Enkameraproduksjon deles gjerne inn som ENG (Electronic News Gathering) og EFP (Electronic Field Production) hvor førstnevnte er nyheter og sistnevnte er alt annet, typisk underholdningsinnslag, naturprogrammer eller dokumentarer.

En del TV-fotografer jobber også med reklame og informasjonsfilm og det kan derfor være en glidende overgang mellom yrkene TV-fotograf og filmfotograf.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • passer på at eksponering og innstillinger på kamera er korrekt, og at alt fungerer som det skal
 • formidle historier via levende bilder
 • velge de beste vinklene og teknikkene til programmet som lages 
 • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
 • jobbe tett sammen med journalister, regissører, lydteknikere og andre, men også kunne jobbe alene

Arbeidet som TV-fotograf innebærer ofte en del reising og ikke nødvendigvis vanlige arbeidstider. Yrket kalles også kameramann eller bare fotograf.

Hvor jobber tv-fotografer ?

NRK og TV2 har til dels egne TV-fotografer ansatt, men det vanligste er å jobbe frilans som selvstendig næringsdrivende. Det finnes mange produksjonsselskaper som lager innhold for TV-kanalene. Disse leier inn TV-fotografer på kontraktsbasis.

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, løsningsorientert, tenke visuelt og ha teknisk forståelse og interesse. TV-fotografer må ha godt syn og god hørsel. Jobben som TV-fotograf kan være fysisk krevende med statiske arbeidsstillinger og bæring av tungt utstyr.

Utdanning

Det finnes en rekke utdanningstilbud innen filmproduksjon både ved folkehøgskoler, høgskoler, universitet og fagskoler.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter til å spesialisere seg for TV-fotografer. Dette kan være både lengre studier eller kortere kurs.

Hva jobber TV-programutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 635912 - Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig
 • 635908 - Bachelor, fjernsynsregi, treårig
 • 635907 - Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig
 • 635910 - Bachelor, medieproduksjon, treårig
 • 635901 - Høgskolekandidat, film- og fjernsynsutdanning, treårig
 • 635904 - Høgskolekandidat, programproduksjon for fjernsyn og video, toårig
 • 635905 - Programproduksjon for fjernsyn og video, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for tv-fotografer ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

TV-fotograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3131106 - FJERNSYNSFOTOGRAF
 • 3131132 - TV-FOTOGRAF
 • 3131105 - FILMFOTOGRAF
 • 3131103 - DOKUMENTARFILMFOTOGRAF
 • 3131116 - TEGNEFILMFOTOGRAF
 • 3131118 - FILMASSISTENT
 • 3131119 - REDIGERER (FILM)
 • 7342108 - KLIPPER (FOTOGRAFI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 17. september 2020, av Foreningen norske filmfotografer, Norsk filmforbund