TV-fotograf filmer sportssending
Yrkesbeskrivelse

TV-fotograf

favoritt ikon

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

TV-fotografer håndterer kameraer under film- eller TV-innspillinger. De bruker forskjellige typer utstyr til forskjellige typer jobber. Studioproduksjoner og produksjoner fra for eksempel større kulturarrangement utenfor studio, krever flere kamera.

Vanlige arbeidsoppgaver for en TV-fotograf:

  • passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt, og at alt fungerer som det skal
  • formidle historier via levende bilder
  • velge de beste vinklingene og teknikkene til filmen/programmet som skal lages
  • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
  • jobbe tett sammen med journalister, tilretteleggere og redigeringsteknikere, men også kunne jobbe alene

Noen TV-fotografer har også spesialisert seg på én type kamera. Arbeidet som TV-fotograf innebærer ofte en del reising og ikke nødvendigvis vanlige arbeidstider.

Yrket kalles også filmfotograf.

Hvor jobber tv-fotografer?

Alle TV-kanaler med egen produksjon har TV-fotografer. Det finnes mange produksjonsbyråer som lager reklamefilmer, dokumentarer, TV-serier og lignende som ansetter TV-fotografer. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, tenke visuelt og ha teknisk forståelse og interesse. TV-fotografer må ha godt syn og god hørsel. Jobben som TV-fotograf kan være fysisk krevende med statiske arbeidsstillinger og bæring av tungt utstyr.

Utdanning

Det finnes en rekke utdanningstilbud innen filmproduksjon både ved folkehøgskoler, høgskoler, universitet og fagskoler.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter til å spesialisere seg for TV-fotografer. Dette kan være både lengre studier eller kortere kurs.

Hva jobber TV-programutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for tv-fotografer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Alle sektorer
217 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 860 kr
454 320 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 860 kr
454 320 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
41 980 kr
503 760 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 260 kr
507 120 kr
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Alle sektorer
858 personer
230 personer
628 personer
Ca 253 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
35 000 kr
42 600 kr
491 760 kr
420 000 kr
511 200 kr
Ca 253 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
35 000 kr
42 600 kr
491 760 kr
420 000 kr
511 200 kr
Ca 257 kr
Ca 226 kr
Ca 268 kr
41 640 kr
36 580 kr
43 490 kr
499 680 kr
438 960 kr
521 880 kr
Ca 257 kr
Ca 226 kr
Ca 268 kr
42 140 kr
36 790 kr
44 100 kr
505 680 kr
441 480 kr
529 200 kr
Fotograf eller filmfotograf
Privat
1 023 personer
321 personer
702 personer
Ca 253 kr
Ca 214 kr
Ca 265 kr
40 960 kr
34 640 kr
43 000 kr
491 520 kr
415 680 kr
516 000 kr
Ca 253 kr
Ca 214 kr
Ca 265 kr
40 960 kr
34 640 kr
43 000 kr
491 520 kr
415 680 kr
516 000 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 270 kr
41 850 kr
37 300 kr
43 760 kr
502 200 kr
447 600 kr
525 120 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 270 kr
42 340 kr
37 490 kr
44 380 kr
508 080 kr
449 880 kr
532 560 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Privat
201 personer
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 620 kr
475 440 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 620 kr
475 440 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 610 kr
511 320 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 920 kr
515 040 kr
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Privat
822 personer
223 personer
599 personer
Ca 254 kr
Ca 213 kr
Ca 265 kr
41 150 kr
34 500 kr
43 000 kr
493 800 kr
414 000 kr
516 000 kr
Ca 254 kr
Ca 213 kr
Ca 265 kr
41 150 kr
34 500 kr
43 000 kr
493 800 kr
414 000 kr
516 000 kr
Ca 258 kr
Ca 226 kr
Ca 270 kr
41 760 kr
36 570 kr
43 690 kr
501 120 kr
438 840 kr
524 280 kr
Ca 258 kr
Ca 226 kr
Ca 270 kr
42 270 kr
36 790 kr
44 310 kr
507 240 kr
441 480 kr
531 720 kr
Fotograf eller filmfotograf
Alle sektorer
1 075 personer
336 personer
739 personer
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 580 kr
35 000 kr
42 610 kr
486 960 kr
420 000 kr
511 320 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 580 kr
35 000 kr
42 610 kr
486 960 kr
420 000 kr
511 320 kr
Ca 257 kr
Ca 230 kr
Ca 269 kr
41 680 kr
37 250 kr
43 530 kr
500 160 kr
447 000 kr
522 360 kr
Ca 257 kr
Ca 230 kr
Ca 269 kr
42 160 kr
37 430 kr
44 140 kr
505 920 kr
449 160 kr
529 680 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Alle sektorer
503 personer
110 personer
393 personer
Ca 248 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 200 kr
40 830 kr
39 880 kr
482 400 kr
489 960 kr
478 560 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 200 kr
40 830 kr
39 880 kr
482 400 kr
489 960 kr
478 560 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
41 520 kr
41 650 kr
41 480 kr
498 240 kr
499 800 kr
497 760 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
42 490 kr
43 010 kr
42 330 kr
509 880 kr
516 120 kr
507 960 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Alle sektorer
1 067 personer
214 personer
853 personer
Ca 267 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 250 kr
40 430 kr
44 000 kr
519 000 kr
485 160 kr
528 000 kr
Ca 267 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 250 kr
40 430 kr
44 000 kr
519 000 kr
485 160 kr
528 000 kr
Ca 270 kr
Ca 246 kr
Ca 276 kr
43 750 kr
39 920 kr
44 710 kr
525 000 kr
479 040 kr
536 520 kr
Ca 270 kr
Ca 246 kr
Ca 276 kr
45 330 kr
41 150 kr
46 380 kr
543 960 kr
493 800 kr
556 560 kr
Tekniker, radio eller tv
Kommunal
221 personer
183 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca 247 kr
39 480 kr
40 000 kr
473 760 kr
480 000 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 247 kr
39 480 kr
40 050 kr
473 760 kr
480 600 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 247 kr
39 390 kr
39 970 kr
472 680 kr
479 640 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 247 kr
40 420 kr
41 140 kr
485 040 kr
493 680 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Kommunal
163 personer
135 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 233 kr
37 870 kr
37 740 kr
454 440 kr
452 880 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 233 kr
37 870 kr
37 740 kr
454 440 kr
452 880 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 239 kr
38 840 kr
38 750 kr
466 080 kr
465 000 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 239 kr
39 200 kr
39 100 kr
470 400 kr
469 200 kr
Tekniker, radio eller tv
Privat
1 281 personer
281 personer
1 000 personer
Ca 269 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 540 kr
41 620 kr
44 400 kr
522 480 kr
499 440 kr
532 800 kr
Ca 269 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 540 kr
41 620 kr
44 400 kr
522 480 kr
499 440 kr
532 800 kr
Ca 270 kr
Ca 249 kr
Ca 276 kr
43 810 kr
40 400 kr
44 740 kr
525 720 kr
484 800 kr
536 880 kr
Ca 270 kr
Ca 249 kr
Ca 276 kr
45 330 kr
41 700 kr
46 330 kr
543 960 kr
500 400 kr
555 960 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Privat
327 personer
246 personer
Ca 254 kr
Ca
Ca 252 kr
41 200 kr
40 880 kr
494 400 kr
490 560 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 252 kr
41 200 kr
40 880 kr
494 400 kr
490 560 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
42 400 kr
42 430 kr
508 800 kr
509 160 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
43 610 kr
43 490 kr
523 320 kr
521 880 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Privat
954 personer
200 personer
754 personer
Ca 272 kr
Ca 255 kr
Ca 278 kr
44 050 kr
41 270 kr
44 990 kr
528 600 kr
495 240 kr
539 880 kr
Ca 272 kr
Ca 255 kr
Ca 278 kr
44 050 kr
41 270 kr
44 990 kr
528 600 kr
495 240 kr
539 880 kr
Ca 272 kr
Ca 247 kr
Ca 278 kr
44 030 kr
40 030 kr
45 090 kr
528 360 kr
480 360 kr
541 080 kr
Ca 272 kr
Ca 247 kr
Ca 278 kr
45 600 kr
41 270 kr
46 750 kr
547 200 kr
495 240 kr
561 000 kr
Tekniker, radio eller tv
Alle sektorer
1 570 personer
324 personer
1 246 personer
Ca 264 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 750 kr
40 640 kr
43 140 kr
513 000 kr
487 680 kr
517 680 kr
Ca 264 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 750 kr
40 640 kr
43 140 kr
513 000 kr
487 680 kr
517 680 kr
Ca 268 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
43 390 kr
40 240 kr
44 200 kr
520 680 kr
482 880 kr
530 400 kr
Ca 268 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
44 870 kr
41 500 kr
45 740 kr
538 440 kr
498 000 kr
548 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken