Gjennomgått i samarbeid med Foreningen norske filmfotografer, Norsk filmforbund 14. desember 2022

TV-fotograf

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

Arbeidsoppgaver

TV-fotografer håndterer kameraer under TV-innspillinger. De bruker forskjellig utstyr til ulike typer jobber.

Det er vanlig å spesialisere seg enten innen flerkamera eller enkamera produksjon. Flerkamera er gjerne studioproduksjoner eller OB-produksjoner (Outside Broadcast) fra for eksempel større idrett-/kulturarrangement. Enkameraproduksjon deles gjerne inn som ENG (Electronic News Gathering) og EFP (Electronic Field Production) hvor førstnevnte er nyheter og sistnevnte er alt annet, typisk underholdningsinnslag, naturprogrammer eller dokumentarer.

En del TV-fotografer jobber også med reklame og informasjonsfilm og det kan derfor være en glidende overgang mellom yrkene TV-fotograf og filmfotograf.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • passer på at eksponering og innstillinger på kamera er korrekt, og at alt fungerer som det skal
 • formidle historier via levende bilder
 • velge de beste vinklene og teknikkene til programmet som lages 
 • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
 • jobbe tett sammen med journalister, regissører, lydteknikere og andre, men også kunne jobbe alene

Arbeidet som TV-fotograf innebærer ofte en del reising og ikke nødvendigvis vanlige arbeidstider. Yrket kalles også kameramann eller bare fotograf. 

For å linke disse yrkene sammen har jeg henvist til yrket n

Hvor jobber tv-fotografer?

NRK og TV2 har til dels egne TV-fotografer ansatt, men det vanligste er å jobbe frilans som selvstendig næringsdrivende. Det finnes mange produksjonsselskaper som lager innhold for TV-kanalene. Disse leier inn TV-fotografer på kontraktsbasis.

Intervjuer

Portrettbilde av Norun Knotte. Hun har grønn jakke på, og langt, hvitt hår.

TV-fotograf

Norun Knotte

– Jeg liker variasjonen i prosjektene jeg er med på og hvor kreativ jobben som TV-fotograf er, forteller Norun Knotte, som har jobbet 40 år i NRK.
tv-fotograf Sigrid Winther. Portrett

TV-fotograf

Sigrid Winther

Sigrid er TV-fotograf i NRK og har vært med på å dra inn flere høythengende priser.

Viktige egenskaper

Du bør være kreativ, løsningsorientert, tenke visuelt og ha teknisk forståelse og interesse. TV-fotografer må ha godt syn og gode samarbeidsevner. Jobben som TV-fotograf kan være fysisk krevende med statiske arbeidsstillinger og bæring av tungt utstyr.

Lønn

Utdanning

Det finnes en rekke utdanningstilbud innen filmproduksjon både ved folkehøgskoler, høgskoler, universitet og fagskoler.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter til å spesialisere seg for TV-fotografer. Dette kan være både lengre studier eller kortere kurs.

De som jobber som tv-fotografer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant TV-programutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 635912 - Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig
 • 635910 - Bachelor, medieproduksjon, treårig
 • 635908 - Bachelor, fjernsynsregi, treårig
 • 635907 - Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig
 • 635905 - Programproduksjon for fjernsyn og video, lavere nivå
 • 635904 - Høgskolekandidat, programproduksjon for fjernsyn og video, toårig
 • 635901 - Høgskolekandidat, film- og fjernsynsutdanning, treårig

Bedrifter som ansetter tv-fotografer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tv-fotografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3131105 - FILMFOTOGRAF
 • 3131132 - TV-FOTOGRAF
 • 7342108 - KLIPPER (FOTOGRAFI)
 • 3131106 - FJERNSYNSFOTOGRAF
 • 3131119 - REDIGERER (FILM)
 • 3131116 - TEGNEFILMFOTOGRAF
 • 3131103 - DOKUMENTARFILMFOTOGRAF
 • 3131101 - ASSISTENTFOTOGRAF (FILM OG FJERNSYN)
 • 3131102 - BILLEDMIKSER
 • 3131104 - DUKKEFILMFOTOGRAF
 • 3131136 - DIGITAL IMAGING TECHNICIAN (DIT)

Andre yrker

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
Filmfotograf filmer ute

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.
Influencer spiller inn videoblogg om sminke.

Influencer

Influencere jobber med markedsføring i sosiale medier på vegne av ulike annonsører.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.