Rekvisitør lager kulisser til tv-produksjon
Yrkesbeskrivelse

Rekvisitør

favoritt ikon

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppvisninger.

En rekvisitør finner fram og lager rekvisitter til teater, film, tv eller opera. Det er rekvisitørens ansvar at rekvisittene, det vil si tilbehør og gjenstander, er passende for forestillingen eller filmscenen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en rekvisitør er:

  • produksjon, vedlikehold og innkjøp av rekvisitter
  • opprigging og nedrigging av rekvisitter, kulisser og sceneutstyr
  • male og dekorere 
  • føre regnskap
  • holde styr på rekvisittlageret og utlån

Rekvisitøren jobber i tett samarbeid med scenografen og rekvisittmaker. Scenografen har ansvar for forestillingens eller filmscenens visuelle uttrykk og lager en liste over alle rekvisittene det er behov for. Rekvisitter kan være alt fra små konvolutter til gamle gyngestoler. Det er rekvisitøren, i samarbeid med kostymesyer, som skal finne eller lage det som er bestilt. Ved store produksjoner vil flere yrkesgrupper, som for eksempel snekkere, smeder, malere og lignende, være involvert i rekvisittproduksjonen.

Mange oppsetninger og produksjoner reiser på turné, og som rekvisitør må du derfor regne med litt reising i jobben.

Hvor jobber rekvisitører?

Rekvisitøren kan jobbe i teater, på settet til en film- eller fjernsynsproduksjon eller i konserthus og operaer.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i teater og film, og kunne jobbe kreativt i denne settingen. Det er en fordel om du er praktisk anlagt og flink med hendene. Som rekvisitør bør du ha gode samarbeidsevner, men også kunne arbeide selvstendig.

Utdanning

Det finnes ingen egen rekvisitørutdanning i Norge, men de fleste rekvisitørene har bakgrunn fra kunst og håndverk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanning

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Interiørdesignere og dekoratører
Deltid
Alle sektorer
608 personer
528 personer
80 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 340 kr
33 500 kr
400 080 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 340 kr
33 500 kr
400 080 kr
402 000 kr
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 201 kr
34 160 kr
34 410 kr
32 510 kr
409 920 kr
412 920 kr
390 120 kr
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 201 kr
34 460 kr
34 670 kr
32 510 kr
413 520 kr
416 040 kr
390 120 kr
Interiørdesignere og dekoratører
Heltid
Alle sektorer
1 252 personer
941 personer
311 personer
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 233 kr
36 550 kr
36 160 kr
37 820 kr
438 600 kr
433 920 kr
453 840 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 233 kr
36 550 kr
36 160 kr
37 820 kr
438 600 kr
433 920 kr
453 840 kr
Ca 249 kr
Ca 242 kr
Ca 269 kr
40 320 kr
39 230 kr
43 600 kr
483 840 kr
470 760 kr
523 200 kr
Ca 249 kr
Ca 242 kr
Ca 269 kr
40 860 kr
39 580 kr
44 710 kr
490 320 kr
474 960 kr
536 520 kr
Interiørdesignere og dekoratører
Deltid
Privat
607 personer
527 personer
80 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 340 kr
33 500 kr
400 080 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 340 kr
33 500 kr
400 080 kr
402 000 kr
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 201 kr
34 140 kr
34 380 kr
32 560 kr
409 680 kr
412 560 kr
390 720 kr
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 201 kr
34 440 kr
34 640 kr
32 560 kr
413 280 kr
415 680 kr
390 720 kr
Interiørdesignere og dekoratører
Heltid
Privat
1 240 personer
933 personer
307 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 233 kr
36 530 kr
36 140 kr
37 810 kr
438 360 kr
433 680 kr
453 720 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 233 kr
36 530 kr
36 140 kr
37 810 kr
438 360 kr
433 680 kr
453 720 kr
Ca 249 kr
Ca 242 kr
Ca 270 kr
40 340 kr
39 250 kr
43 660 kr
484 080 kr
471 000 kr
523 920 kr
Ca 249 kr
Ca 242 kr
Ca 270 kr
40 870 kr
39 590 kr
44 770 kr
490 440 kr
475 080 kr
537 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold