Gjennomgått i samarbeid med Hålogaland Teater 02. juni 2022

Rekvisitør

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppsetninger.

Arbeidsoppgaver

En rekvisitør finner fram og lager rekvisitter til teater, film, tv eller opera.

Det er rekvisitørens ansvar at rekvisittene, det vil si tilbehør og gjenstander, er passende for forestillingen eller filmscenen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en rekvisitør er:

  • produksjon, innkjøp og vedlikehold av rekvisitter
  • opprigging og nedrigging av rekvisitter, kulisser og sceneutstyr
  • male og dekorere 
  • føre regnskap
  • holde styr på rekvisittlageret og utlån

Rekvisitøren jobber i tett samarbeid med scenografen og rekvisittmaker. Scenografen har ansvar for forestillingens eller filmscenens visuelle uttrykk og lager en liste over alle rekvisittene det er behov for. Rekvisitter kan være alt fra små konvolutter til gamle gyngestoler. Det er rekvisitøren, i samarbeid med andre, som skal finne eller lage det som er bestilt. 

Ved store produksjoner vil flere yrkesgrupper, som for eksempel snekkeresmeder, malere og lignende, være involvert i rekvisittproduksjonen.

Mange oppsetninger og produksjoner reiser på turné, og som rekvisitør må du derfor regne med litt reising i jobben.

Hvor jobber rekvisitører?

Rekvisitøren kan jobbe i teater, i en film- eller fjernsynsproduksjon eller i konserthus og operahus.

Hvordan er det å jobbe som rekvisitør?

Intervjuer

Rekvisitør Luca Rossi smiler bredt. Han elsker jobben sin på Nasjonalteatret i samarbeid med mange yrkesgrupper og stadig nye oppsetninger.

Rekvisitør Luca Rossi

Luca Rossi

Luca Rossi liker ikke å kjede seg. Det er det ikke tid til i jobben som rekvisitør på teater med stadig nye oppsetninger, masse folk og lange huskelister.
Portrett rekvisitør Per Løsch Enebro.jpg

Rekvisitør

Per Løsch Enebro

– Når jeg får tildelt et stykke, følger jeg produksjonen fra første prøvedag til siste spilledag, sier Per Løsch Enebro.

Viktige egenskaper for en rekvisitør

Du bør være interessert i teater og film, og kunne jobbe kreativt i denne settingen. Du bør være fleksibel og åpen for å lære nye ting, samt ha sans for estetikk. Det er en fordel om du er praktisk anlagt og flink med hendene. 

Hva tjener rekvisitører?

Hvordan utdanner du deg til rekvisitør?

Det finnes ingen egen rekvisitørutdanning i Norge, men de fleste rekvisitørene har bakgrunn fra kunst og håndverk. Mange har også studert stilhistorie.

Hvilke utdanninger er vanligst for rekvisitører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber rekvisitører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rekvisitører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3474113 - REKVISITØRASSISTENT
  • 3474105 - SCENETEKNIKER
  • 3474104 - REKVISITAMAKER
  • 3474103 - REKVISITØR
  • 3471122 - FILMDEKORATØR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.