Rekvisitør lager kulisser til tv-produksjon
Yrkesbeskrivelse

Rekvisitør

favoritt ikon

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppsetninger.

En rekvisitør finner fram og lager rekvisitter til teater, film, tv eller opera.

Det er rekvisitørens ansvar at rekvisittene, det vil si tilbehør og gjenstander, er passende for forestillingen eller filmscenen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en rekvisitør er:

  • produksjon, innkjøp og vedlikehold av rekvisitter
  • opprigging og nedrigging av rekvisitter, kulisser og sceneutstyr
  • male og dekorere 
  • føre regnskap
  • holde styr på rekvisittlageret og utlån

Rekvisitøren jobber i tett samarbeid med scenografen og rekvisittmaker. Scenografen har ansvar for forestillingens eller filmscenens visuelle uttrykk og lager en liste over alle rekvisittene det er behov for. Rekvisitter kan være alt fra små konvolutter til gamle gyngestoler. Det er rekvisitøren, i samarbeid med kostymesyer, som skal finne eller lage det som er bestilt. 

Ved store produksjoner vil flere yrkesgrupper, som for eksempel snekkere, smeder, malere og lignende, være involvert i rekvisittproduksjonen.

Mange oppsetninger og produksjoner reiser på turné, og som rekvisitør må du derfor regne med litt reising i jobben.

Hvor jobber rekvisitører?

Rekvisitøren kan jobbe i teater, i en film- eller fjernsynsproduksjon eller i konserthus og operahus.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i teater og film, og kunne jobbe kreativt i denne settingen. Det er en fordel om du er praktisk anlagt og flink med hendene. Som rekvisitør bør du ha gode samarbeidsevner, men også kunne arbeide selvstendig.

Utdanning

Det finnes ingen egen rekvisitørutdanning i Norge, men de fleste rekvisitørene har bakgrunn fra kunst og håndverk.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Interiørdesigner eller dekoratør
Deltid
Alle sektorer
575 personer
509 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 610 kr
34 750 kr
415 320 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 630 kr
34 770 kr
415 560 kr
417 240 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 090 kr
35 530 kr
421 080 kr
426 360 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 300 kr
35 750 kr
423 600 kr
429 000 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Heltid
Alle sektorer
1 225 personer
926 personer
299 personer
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 248 kr
37 370 kr
36 640 kr
40 160 kr
448 440 kr
439 680 kr
481 920 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 248 kr
37 370 kr
36 640 kr
40 160 kr
448 440 kr
439 680 kr
481 920 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
41 580 kr
40 210 kr
45 820 kr
498 960 kr
482 520 kr
549 840 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
42 130 kr
40 560 kr
47 000 kr
505 560 kr
486 720 kr
564 000 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Privat
1 790 personer
1 430 personer
360 personer
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 240 kr
36 260 kr
35 890 kr
38 960 kr
435 120 kr
430 680 kr
467 520 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 240 kr
36 260 kr
35 890 kr
38 960 kr
435 120 kr
430 680 kr
467 520 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 110 kr
38 990 kr
44 420 kr
481 320 kr
467 880 kr
533 040 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 590 kr
39 310 kr
45 510 kr
487 080 kr
471 720 kr
546 120 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Deltid
Privat
575 personer
509 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 610 kr
34 750 kr
415 320 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 630 kr
34 770 kr
415 560 kr
417 240 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 090 kr
35 530 kr
421 080 kr
426 360 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 300 kr
35 750 kr
423 600 kr
429 000 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Heltid
Privat
1 215 personer
921 personer
294 personer
Ca 230 kr
Ca 226 kr
Ca 250 kr
37 330 kr
36 620 kr
40 430 kr
447 960 kr
439 440 kr
485 160 kr
Ca 230 kr
Ca 226 kr
Ca 250 kr
37 330 kr
36 620 kr
40 430 kr
447 960 kr
439 440 kr
485 160 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
41 590 kr
40 210 kr
45 920 kr
499 080 kr
482 520 kr
551 040 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
42 150 kr
40 560 kr
47 120 kr
505 800 kr
486 720 kr
565 440 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Alle sektorer
1 800 personer
1 435 personer
365 personer
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 241 kr
36 290 kr
35 910 kr
39 000 kr
435 480 kr
430 920 kr
468 000 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 241 kr
36 290 kr
35 910 kr
39 000 kr
435 480 kr
430 920 kr
468 000 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 110 kr
38 990 kr
44 350 kr
481 320 kr
467 880 kr
532 200 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 590 kr
39 310 kr
45 430 kr
487 080 kr
471 720 kr
545 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold