Image
Rekvisitør forebereder teaterscene

Yrkesbeskrivelse

Rekvisitør

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppsetninger.

En rekvisitør finner fram og lager rekvisitter til teater, film, tv eller opera.

Det er rekvisitørens ansvar at rekvisittene, det vil si tilbehør og gjenstander, er passende for forestillingen eller filmscenen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en rekvisitør er:

  • produksjon, innkjøp og vedlikehold av rekvisitter
  • opprigging og nedrigging av rekvisitter, kulisser og sceneutstyr
  • male og dekorere 
  • føre regnskap
  • holde styr på rekvisittlageret og utlån

Rekvisitøren jobber i tett samarbeid med scenografen og rekvisittmaker. Scenografen har ansvar for forestillingens eller filmscenens visuelle uttrykk og lager en liste over alle rekvisittene det er behov for. Rekvisitter kan være alt fra små konvolutter til gamle gyngestoler. Det er rekvisitøren, i samarbeid med andre, som skal finne eller lage det som er bestilt. 

Ved store produksjoner vil flere yrkesgrupper, som for eksempel snekkeresmeder, malere og lignende, være involvert i rekvisittproduksjonen.

Mange oppsetninger og produksjoner reiser på turné, og som rekvisitør må du derfor regne med litt reising i jobben.

Hvor jobber rekvisitører ?

Rekvisitøren kan jobbe i teater, i en film- eller fjernsynsproduksjon eller i konserthus og operahus.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i teater og film, og kunne jobbe kreativt i denne settingen. Du bør være fleksibel og åpen for å lære nye ting, samt ha sans for estetikk. Det er en fordel om du er praktisk anlagt og flink med hendene. 

Utdanning

Det finnes ingen egen rekvisitørutdanning i Norge, men de fleste rekvisitørene har bakgrunn fra kunst og håndverk. Mange har også studert stilhistorie.

Hva er de vanligste utdanningene for rekvisitører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Rekvisitør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3474103 - REKVISITØR
  • 3474113 - REKVISITØRASSISTENT
  • 3474104 - REKVISITAMAKER
  • 3474105 - SCENETEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 02. juni 2022, av Hålogaland Teater