Gjennomgått i samarbeid med Skadedyrbedriftenenes bransjeorganisasjon 23. november 2022

Skadedyrbekjemper

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

Arbeidsoppgaver

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å forhindre at skadedyr:

 • overfører smittsomme sykdommer til mennesker
 • blir årsak til sykdommer hos mennesker
 • blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker
 • gjør skade på eiendommer eller eiendeler

En godkjent skadedyrbekjemper inspiserer og gir en vurdering av hvilke tiltak som må til for å bekjempe skadedyr. Eksempler på vanlige skadedyr er rotter, mus, maur, kakerlakker, insekter, fluer, veps og fugl. Som skadedyrforkjemper kan du også gi råd om midler og metoder.

Kun godkjente skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og bekjempe skadedyr profesjonelt. For å jobbe som  skadedyrbekjemper må du ha godkjenning fra Folkehelseinstituttet, og ha bestått kurs og praksis i skadedyrbekjempelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skadedyrbekjemper:

 • inspisere hos bedrifter og privatpersoner
 • vurdere forebyggende og behandlende tiltak
 • informere oppdragsgiver og naboer om tiltak
 • gjennomføre tiltak som for eksempel sanering
 • dokumentere og rapportere

Skadedyrbekjemperen bruker mekaniske, preventive, kjemiske eller biologiske produkter til å lokke, fange, avlive eller stoppe formering av skadedyr. Det er viktig å passe på at det ikke oppstår helse- eller miljøskade under skadedyrbekjempelsen.

Skadedyrbekjemperen inspiserer alt fra boliger og næringsbygg til transportmidler til havs og i luften, rigger, tunneler, kloakker, kaianlegg og friluftsområder.

Hvor jobber skadedyrbekjempere?

Godkjente skadedyrbekjempere jobber for skadedyrkontrollselskaper.

Hvordan er det å jobbe som skadedyrbekjemper?

Intervjuer

Schelbred leter etter en mulig inngang for skadedyr i en kjeller.

Skadedyrbekjemper

Hans Petter Schelbred

Hans Petter leter etter, og fjerner skadedyr. Du må ha øye for og kunnskap om alle typer småkryp, og hvordan de ønsker å leve, sier han.

Passer jeg til å bli skadedyrbekjemper?

Du bør være selvstendig, omgjengelig, initiativrik, serviceinnstilt og like å ta ansvar. Det er viktig å kunne kommunisere og organisere.

Hva tjener skadedyrbekjempere?

Hvordan utdanner du deg til skadedyrbekjemper?

Folkehelseinstituttet tilbyr kurs i skadedyrbekjempelse. I tillegg kreves dokumentert praksis. Enkelte bedrifter krever også førerkort klasse B.

Folkehelseinstituttets kurs i skadedyrbekjempelse

Opptakskrav
For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves det bestått på eksamen og praktisk erfaring med kontroll av skadedyr. Det vil være enklest å få den praktiske opplæringen om du er ansatt i en skadedyrbekjempelsesbedrift.

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta spesialkurset gassingsledere. Da får du lov til å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelsen "giftig" og "meget giftig".

Bedrifter: Hvor jobber skadedyrbekjempere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skadedyrbekjempere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9160111 - SKADEDYRBEKJEMPER
 • 9160110 - SKADESANERINGSARBEIDER
 • 3222115 - SKADEDYRKONTROLLØR
 • 3222108 - KONTROLLØR (SKADEDYRKONTROLL)
 • 3222107 - SERVICETEKNIKER (SKADEDYRKONTROLL)
 • 3222106 - SKADEDYRINSPEKTØR

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.