Image
En skadedyrbekjemer ser under en garasjeport med lommelyktq

Yrkesbeskrivelse

Skadedyrbekjemper

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å forhindre at skadedyr:

 • overfører smittsomme sykdommer til mennesker
 • blir årsak til sykdommer hos mennesker
 • blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker
 • gjør skade på eiendommer eller eiendeler

En skadedyrforkjemper inspiserer og gir en vurdering av hvilke tiltak som må til for å bekjempe skadedyr. Eksempler på vanlige skadedyr er rotter, mus, maur, kakerlakker, insekter, fluer, veps og fugl. Som skadedyrforkjemper kan du også gi råd om midler og metoder.

Kun godkjente skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og bekjempe skadedyr profesjonelt. For å jobbe som skadedyrbekjemper må du ha godkjenning fra Folkehelseinstituttet, og ha bestått kurs og praksis i skadedyrbekjempelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skadedyrbekjemper:

 • inspisere hos bedrifter og privatpersoner
 • vurdere forebyggende og behandlende tiltak
 • informere oppdragsgiver og naboer om tiltak
 • gjennomføre tiltak som for eksempel sanering
 • dokumentere og rapportere

Skadedyrbekjemperen bruker mekaniske, preventive, kjemiske eller biologiske produkter til å lokke, fange, avlive eller stoppe formering av skadedyr. Det er viktig å passe på at det ikke oppstår helse- eller miljøskade under skadedyrbekjempelsen.

Skadedyrbekjemperen inspiserer alt fra boliger og næringsbygg til transportmidler til havs og i luften, rigger, tunneler, kloakker, kaianlegg og friluftsområder.

Hvor jobber skadedyrbekjempere ?

Skadedyrbekjemperen jobber for skadedyrkontrollselskaper.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, omgjengelig, initiativrik, serviceinnstilt og like å ta ansvar. Det er viktig å kunne kommunisere og organisere.

Utdanning

Folkehelseinstituttet tilbyr kurs i skadedyrbekjempelse. I tillegg kreves dokumentert praksis. Enkelte bedrifter krever også førerkort klasse B.

Folkehelseinstituttets kurs i skadedyrbekjempelse

Opptakskrav
For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves det bestått på eksamen og praktisk erfaring med kontroll av skadedyr. Det vil være enklest å få den praktiske opplæringen om du er ansatt i en skadedyrbekjempelsesbedrift.

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta spesialkurset gassingsledere. Da får du lov til å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelsen "giftig" og "meget giftig".

Bedrifter

Skadedyrbekjemper i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3222108 - KONTROLLØR (SKADEDYRKONTROLL)
 • 3222107 - SERVICETEKNIKER (SKADEDYRKONTROLL)
 • 9160111 - SKADEDYRBEKJEMPER
 • 3222106 - SKADEDYRINSPEKTØR
 • 3222115 - SKADEDYRKONTROLLØR
 • 9160110 - SKADESANERINGSARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 12. januar 2017, av Skadedyrbedriftenenes bransjeorganisasjon