Gjennomgått i samarbeid med Trondheim fagskole 14. august 2019

Mattekniker

Matteknikere kontrollerer matvarer for å sikre at de holder den kvaliteten som forventes.

Arbeidsoppgaver

En mattekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddelindustrien er bedrifter som produserer mineralvann, mat, jordbruksprodukter og andre næringsmidler. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en mattekniker:

 • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fisk- eller landbruksbransjen
 • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og arbeidsregler
 • ta bakterieprøver for å sjekke at retningslinjer for produksjonen følges
 • annet laboratoriearbeid

Yrket må ikke forveksles med matteknolog.

 

Hvor jobber matteknikere?

Matteknikere jobber i matindustrien med produktutvikling, kvalitetssystemer, HMS eller med laboratoriearbeid. Som mattekniker kan du for eksempel jobbe i meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være ansatt i staten, for eksempel i Mattilsynet.

Hvordan er det å jobbe som mattekniker?

Intervjuer

Portrettbilde av leder kvalitetssystemer Cecilie Thoresen

Mattekniker

Cecilie Thoresen

– Jeg liker at jobben min er så variert, forteller Cecilie Thoresen.

Viktige egenskaper for en mattekniker

Som mattekniker må du være systematisk og nøyaktig. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Hva tjener matteknikere?

Hvordan utdanner du deg til mattekniker?

For å bli mattekniker kan du ta toårig teknisk fagskole innen matteknikk. Etter endt fagskolestudium får du tittelen fagskoleingeniør.

 

Hva jobber matteknikerutdannet med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 558106 - Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig
 • 558104 - Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk
 • 558101 - Næringsmiddelteknikerskole
 • 558103 - Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig
 • 558102 - Teknisk fagskole, næringsmiddellinje

Bedrifter: Hvor jobber matteknikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med matteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3222120 - SENIORINSPEKTØR (NÆRINGSMIDDELKONTROLL)
 • 3222113 - NÆRINGSMIDDELKONTROLLØR
 • 3222112 - NÆRINGSMIDDELINSPEKTØR
 • 3152121 - NÆRINGSMIDDELTEKNIKER
 • 2212109 - NÆRINGSMIDDELKANDIDAT

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Relaterte lenker