Illustrasjonsbilde mattekniker
Yrkesbeskrivelse

Mat­tekniker

favoritt ikon

Matteknikere kontrollerer matvarer for å sikre at de holder den kvaliteten som forventes.

En mattekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddelindustrien er bedrifter som produserer mineralvann, mat, jordbruksprodukter og andre næringsmidler. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en mattekniker:

  • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fisk- eller landbruksbransjen
  • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og arbeidsregler
  • ta bakterieprøver for å sjekke at retningslinjer for produksjonen følges
  • annet laboratoriearbeid

Yrket må ikke forveksles med matteknolog.

 

Hvor jobber matteknikere?

Matteknikere jobber i matindustrien med produktutvikling, kvalitetssystemer, HMS eller med laboratoriearbeid. Som mattekniker kan du for eksempel jobbe i meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være ansatt i staten, for eksempel i Mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som mattekniker må du være systematisk og nøyaktig. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Utdanning

For å bli mattekniker kan du ta toårig teknisk fagskole innen matteknikk. Etter endt fagskolestudium får du tittelen fagskoleingeniør.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronom
Deltid
Alle sektorer
104 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 880 kr
562 560 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 980 kr
563 760 kr
Sivilagronom
Heltid
Alle sektorer
407 personer
180 personer
227 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
51 190 kr
50 150 kr
52 440 kr
614 280 kr
601 800 kr
629 280 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
51 190 kr
50 150 kr
52 440 kr
614 280 kr
601 800 kr
629 280 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 240 kr
50 800 kr
55 180 kr
638 880 kr
609 600 kr
662 160 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 500 kr
50 980 kr
55 500 kr
642 000 kr
611 760 kr
666 000 kr
Sivilagronom
Privat
305 personer
136 personer
169 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 334 kr
52 440 kr
50 910 kr
54 070 kr
629 280 kr
610 920 kr
648 840 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 334 kr
52 440 kr
50 910 kr
54 070 kr
629 280 kr
610 920 kr
648 840 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
51 720 kr
57 150 kr
657 120 kr
620 640 kr
685 800 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 353 kr
55 090 kr
51 940 kr
57 570 kr
661 080 kr
623 280 kr
690 840 kr
Sivilagronom
Heltid
Privat
249 personer
106 personer
143 personer
Ca 328 kr
Ca 318 kr
Ca 336 kr
53 130 kr
51 490 kr
54 470 kr
637 560 kr
617 880 kr
653 640 kr
Ca 328 kr
Ca 318 kr
Ca 336 kr
53 130 kr
51 490 kr
54 470 kr
637 560 kr
617 880 kr
653 640 kr
Ca 344 kr
Ca 326 kr
Ca 358 kr
55 800 kr
52 870 kr
57 970 kr
669 600 kr
634 440 kr
695 640 kr
Ca 344 kr
Ca 326 kr
Ca 358 kr
56 160 kr
53 090 kr
58 430 kr
673 920 kr
637 080 kr
701 160 kr
Sivilagronom
Statlig
197 personer
109 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 920 kr
50 130 kr
599 040 kr
601 560 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 920 kr
50 130 kr
599 040 kr
601 560 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 310 kr
49 250 kr
50 150 kr
591 000 kr
601 800 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 310 kr
49 330 kr
50 250 kr
591 960 kr
603 000 kr
Sivilagronom
Heltid
Statlig
151 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 130 kr
601 560 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 130 kr
601 560 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 670 kr
596 040 kr
Sivilagronom
Alle sektorer
511 personer
230 personer
281 personer
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 320 kr
50 780 kr
50 010 kr
51 900 kr
609 360 kr
600 120 kr
622 800 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 320 kr
50 780 kr
50 010 kr
51 900 kr
609 360 kr
600 120 kr
622 800 kr
Ca 324 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 430 kr
50 080 kr
54 360 kr
629 160 kr
600 960 kr
652 320 kr
Ca 324 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 670 kr
50 250 kr
54 660 kr
632 040 kr
603 000 kr
655 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Alle sektorer
503 personer
322 personer
181 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 360 kr
44 700 kr
46 420 kr
544 320 kr
536 400 kr
557 040 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 360 kr
44 700 kr
46 420 kr
544 320 kr
536 400 kr
557 040 kr
Ca 302 kr
Ca 297 kr
Ca 314 kr
49 000 kr
48 060 kr
50 820 kr
588 000 kr
576 720 kr
609 840 kr
Ca 302 kr
Ca 297 kr
Ca 314 kr
49 240 kr
48 250 kr
51 160 kr
590 880 kr
579 000 kr
613 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Alle sektorer
3 440 personer
1 673 personer
1 767 personer
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca 341 kr
50 000 kr
46 940 kr
55 190 kr
600 000 kr
563 280 kr
662 280 kr
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca 341 kr
50 000 kr
46 940 kr
55 190 kr
600 000 kr
563 280 kr
662 280 kr
Ca 354 kr
Ca 322 kr
Ca 384 kr
57 360 kr
52 160 kr
62 280 kr
688 320 kr
625 920 kr
747 360 kr
Ca 354 kr
Ca 322 kr
Ca 384 kr
57 940 kr
52 610 kr
62 990 kr
695 280 kr
631 320 kr
755 880 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Privat
2 734 personer
1 209 personer
1 525 personer
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 830 kr
51 230 kr
60 000 kr
669 960 kr
614 760 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 830 kr
51 230 kr
60 000 kr
669 960 kr
614 760 kr
720 000 kr
Ca 384 kr
Ca 352 kr
Ca 409 kr
62 260 kr
57 010 kr
66 250 kr
747 120 kr
684 120 kr
795 000 kr
Ca 384 kr
Ca 352 kr
Ca 409 kr
62 790 kr
57 370 kr
66 910 kr
753 480 kr
688 440 kr
802 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Privat
389 personer
239 personer
150 personer
Ca 280 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 320 kr
44 440 kr
45 830 kr
543 840 kr
533 280 kr
549 960 kr
Ca 280 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 320 kr
44 440 kr
45 830 kr
543 840 kr
533 280 kr
549 960 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 090 kr
49 090 kr
51 830 kr
601 080 kr
589 080 kr
621 960 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 350 kr
49 300 kr
52 180 kr
604 200 kr
591 600 kr
626 160 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Privat
2 345 personer
970 personer
1 375 personer
Ca 350 kr
Ca 321 kr
Ca 373 kr
56 750 kr
52 000 kr
60 350 kr
681 000 kr
624 000 kr
724 200 kr
Ca 350 kr
Ca 321 kr
Ca 373 kr
56 750 kr
52 000 kr
60 350 kr
681 000 kr
624 000 kr
724 200 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 414 kr
63 370 kr
58 120 kr
67 070 kr
760 440 kr
697 440 kr
804 840 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 414 kr
63 920 kr
58 500 kr
67 740 kr
767 040 kr
702 000 kr
812 880 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Statlig
1 166 personer
761 personer
405 personer
Ca 275 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 480 kr
44 110 kr
44 870 kr
533 760 kr
529 320 kr
538 440 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 540 kr
44 110 kr
45 010 kr
534 480 kr
529 320 kr
540 120 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 280 kr
44 360 kr
43 860 kr
45 310 kr
532 320 kr
526 320 kr
543 720 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 280 kr
45 000 kr
44 380 kr
46 160 kr
540 000 kr
532 560 kr
553 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Statlig
108 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 630 kr
547 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 630 kr
547 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 630 kr
547 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 790 kr
549 480 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Statlig
1 058 personer
683 personer
375 personer
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 460 kr
44 100 kr
44 800 kr
533 520 kr
529 200 kr
537 600 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 530 kr
44 120 kr
44 950 kr
534 360 kr
529 440 kr
539 400 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 280 kr
43 760 kr
45 240 kr
531 360 kr
525 120 kr
542 880 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 950 kr
44 310 kr
46 120 kr
539 400 kr
531 720 kr
553 440 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Alle sektorer
3 943 personer
1 995 personer
1 948 personer
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 337 kr
49 530 kr
46 670 kr
54 660 kr
594 360 kr
560 040 kr
655 920 kr
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 337 kr
49 530 kr
46 670 kr
54 660 kr
594 360 kr
560 040 kr
655 920 kr
Ca 350 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
56 720 kr
51 750 kr
61 690 kr
680 640 kr
621 000 kr
740 280 kr
Ca 350 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 280 kr
52 170 kr
62 380 kr
687 360 kr
626 040 kr
748 560 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Kjemiker

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Forsker ser på celer

Cellebiolog

Cellebiologen har spesialisert seg på molekyler og celler.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.