Image
Illustrasjonsbilde mattekniker

Yrkesbeskrivelse

Mattekniker

Matteknikere kontrollerer matvarer for å sikre at de holder den kvaliteten som forventes.

En mattekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddelindustrien er bedrifter som produserer mineralvann, mat, jordbruksprodukter og andre næringsmidler. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en mattekniker:

  • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fisk- eller landbruksbransjen
  • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og arbeidsregler
  • ta bakterieprøver for å sjekke at retningslinjer for produksjonen følges
  • annet laboratoriearbeid

Yrket må ikke forveksles med matteknolog.

 

Hvor jobber matteknikere ?

Matteknikere jobber i matindustrien med produktutvikling, kvalitetssystemer, HMS eller med laboratoriearbeid. Som mattekniker kan du for eksempel jobbe i meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være ansatt i staten, for eksempel i Mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som mattekniker må du være systematisk og nøyaktig. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Utdanning

For å bli mattekniker kan du ta toårig teknisk fagskole innen matteknikk. Etter endt fagskolestudium får du tittelen fagskoleingeniør.

 

Bedrifter

Mattekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3222112 - NÆRINGSMIDDELINSPEKTØR
  • 2212109 - NÆRINGSMIDDELKANDIDAT
  • 3222113 - NÆRINGSMIDDELKONTROLLØR
  • 3152121 - NÆRINGSMIDDELTEKNIKER
  • 3222120 - SENIORINSPEKTØR (NÆRINGSMIDDELKONTROLL)

Sist kvalitetsikret den 14. august 2019, av Trondheim fagskole