Personlig trener instruerer klient
Yrkesbeskrivelse

Personlig trener

favoritt ikon

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.

En personlig trener (PT) veileder og tilrettelegger trening og tilbyr tett og individuell oppfølging. Personlige trenere hjelper mennesker på alle nivå med å lage og gjennomføre et treningsprogram.

Som personlig trener skal du motivere og inspirere andre til å nå sine aktivitets- og helsemål. Det kan for eksempel være å bli mer aktiv, bedre helsen eller komme i bedre form.

Vanlige arbeidsoppgaver for personlig trener:

  • klargjøre mål og forventninger
  • planlegge og skreddersy trening, både kortsiktig og langsiktig
  • instruere og veilede
  • gi råd om kosthold og ernæring
  • justere og evaluere treningsopplegg
  • markedsføring og utvikling av egen kundeportefølje

Som PT kan du tilby individuelle timer med kunder, gruppetimer, treningsreiser eller andre treningsarrangementer. Noen kunder har spesifikke mål de vil nå, som for eksempel å øke utholdenheten eller øke muskelmasse. Som personlig trener må du ha inngående faglig kunnskap om trening.

Personlig trenere med riktig kompetanse kan også trene ulike pasientgrupper.

Hvor jobber personlige trenere?

Mange personlig trenere jobber ved treningssenter eller andre steder hvor det organiseres fysisk aktivitet. Mange personlige trenere er ikke direkte ansatte hos treningssenteret, men innleid på kontrakt.

Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende, for eksempel med bedrifter, idrettslag eller direkte til kunder med hjemmetrening eller nettbasert oppfølging.

Personlige egenskaper

Du bør være flink med mennesker og ha god evne til å inspirere og motivere andre. Du må være god til å bygge relasjoner og være flink til å sette deg inn i ulike menneskers ønsker, behov og utgangspunkt for livsstilsendring. Du bør være serviceinnstilt og ansvarsbevisst.

Utdanning

En del personlige trenere har studert faget personlig trener på folkehøgskole eller på universitets- og høyskolenivå. Andre har bakgrunn innen fysioterapi eller idrettsfag.

Se oversikt over utdanningssteder

Noen treningssentre tilbyr også kurs eller etter- og videreutdanning for sine ansatte, enten i egen regi eller i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Virke Trening har utarbeidet en rapport hvor de anbefaler at et utdanningsnivå tilsvarende minst ett årsstudium innføres som bransjestandard for å kunne bli ansatt som personlig trener. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Alle sektorer
534 personer
313 personer
221 personer
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 870 kr
43 990 kr
48 550 kr
550 440 kr
527 880 kr
582 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 950 kr
44 010 kr
48 720 kr
551 400 kr
528 120 kr
584 640 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Alle sektorer
2 064 personer
1 011 personer
1 053 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 860 kr
49 950 kr
53 690 kr
622 320 kr
599 400 kr
644 280 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 990 kr
50 040 kr
53 860 kr
623 880 kr
600 480 kr
646 320 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Kommunal
712 personer
478 personer
234 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 260 kr
46 430 kr
50 130 kr
567 120 kr
557 160 kr
601 560 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 260 kr
46 430 kr
50 130 kr
567 120 kr
557 160 kr
601 560 kr
Ca 305 kr
Ca 296 kr
Ca 321 kr
49 370 kr
47 960 kr
52 040 kr
592 440 kr
575 520 kr
624 480 kr
Ca 305 kr
Ca 296 kr
Ca 321 kr
49 530 kr
48 030 kr
52 360 kr
594 360 kr
576 360 kr
628 320 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Kommunal
148 personer
119 personer
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca
42 490 kr
42 630 kr
509 880 kr
511 560 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca
42 490 kr
42 630 kr
509 880 kr
511 560 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 690 kr
43 650 kr
524 280 kr
523 800 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 780 kr
43 650 kr
525 360 kr
523 800 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Kommunal
564 personer
359 personer
205 personer
Ca 298 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 010 kr
50 760 kr
579 120 kr
564 120 kr
609 120 kr
Ca 298 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 010 kr
50 760 kr
579 120 kr
564 120 kr
609 120 kr
Ca 310 kr
Ca 301 kr
Ca 325 kr
50 180 kr
48 720 kr
52 730 kr
602 160 kr
584 640 kr
632 760 kr
Ca 310 kr
Ca 301 kr
Ca 325 kr
50 350 kr
48 810 kr
53 040 kr
604 200 kr
585 720 kr
636 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Privat
1 734 personer
750 personer
984 personer
Ca 291 kr
Ca 282 kr
Ca 299 kr
47 080 kr
45 680 kr
48 370 kr
564 960 kr
548 160 kr
580 440 kr
Ca 291 kr
Ca 282 kr
Ca 299 kr
47 080 kr
45 680 kr
48 370 kr
564 960 kr
548 160 kr
580 440 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 440 kr
49 400 kr
52 950 kr
617 280 kr
592 800 kr
635 400 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 550 kr
49 470 kr
53 090 kr
618 600 kr
593 640 kr
637 080 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Privat
375 personer
184 personer
191 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
41 670 kr
40 000 kr
46 470 kr
500 040 kr
480 000 kr
557 640 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
41 670 kr
40 000 kr
46 470 kr
500 040 kr
480 000 kr
557 640 kr
Ca 288 kr
Ca 270 kr
Ca 305 kr
46 630 kr
43 720 kr
49 420 kr
559 560 kr
524 640 kr
593 040 kr
Ca 288 kr
Ca 270 kr
Ca 305 kr
46 710 kr
43 750 kr
49 550 kr
560 520 kr
525 000 kr
594 600 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Privat
1 359 personer
566 personer
793 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 920 kr
46 540 kr
48 680 kr
575 040 kr
558 480 kr
584 160 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 920 kr
46 540 kr
48 680 kr
575 040 kr
558 480 kr
584 160 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 090 kr
50 300 kr
53 360 kr
625 080 kr
603 600 kr
640 320 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 200 kr
50 380 kr
53 500 kr
626 400 kr
604 560 kr
642 000 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Statlig
152 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 120 kr
589 440 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 120 kr
589 440 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 170 kr
674 040 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 320 kr
675 840 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Statlig
141 personer
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 220 kr
590 640 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 220 kr
590 640 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 390 kr
676 680 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 540 kr
678 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Alle sektorer
2 598 personer
1 324 personer
1 274 personer
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 160 kr
49 140 kr
53 200 kr
613 920 kr
589 680 kr
638 400 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 290 kr
49 220 kr
53 370 kr
615 480 kr
590 640 kr
640 440 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Alle sektorer
5 885 personer
4 139 personer
1 746 personer
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 480 kr
30 100 kr
381 000 kr
389 760 kr
361 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 480 kr
30 100 kr
381 000 kr
389 760 kr
361 200 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
34 790 kr
33 460 kr
411 600 kr
417 480 kr
401 520 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 310 kr
34 800 kr
33 470 kr
411 720 kr
417 600 kr
401 640 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Alle sektorer
809 personer
428 personer
381 personer
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 640 kr
35 020 kr
36 000 kr
427 680 kr
420 240 kr
432 000 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 640 kr
35 020 kr
36 000 kr
427 680 kr
420 240 kr
432 000 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 233 kr
37 300 kr
36 950 kr
37 700 kr
447 600 kr
443 400 kr
452 400 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 233 kr
37 370 kr
37 020 kr
37 760 kr
448 440 kr
444 240 kr
453 120 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Privat
6 585 personer
4 503 personer
2 082 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 330 kr
33 330 kr
33 330 kr
399 960 kr
399 960 kr
399 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 330 kr
33 330 kr
33 330 kr
399 960 kr
399 960 kr
399 960 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
35 520 kr
35 620 kr
35 370 kr
426 240 kr
427 440 kr
424 440 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
35 540 kr
35 640 kr
35 390 kr
426 480 kr
427 680 kr
424 680 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Privat
5 804 personer
4 084 personer
1 720 personer
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 670 kr
32 480 kr
30 060 kr
380 040 kr
389 760 kr
360 720 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 670 kr
32 480 kr
30 060 kr
380 040 kr
389 760 kr
360 720 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 310 kr
34 800 kr
33 460 kr
411 720 kr
417 600 kr
401 520 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 320 kr
34 810 kr
33 470 kr
411 840 kr
417 720 kr
401 640 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Privat
781 personer
419 personer
362 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 160 kr
35 000 kr
35 540 kr
421 920 kr
420 000 kr
426 480 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 160 kr
35 000 kr
35 540 kr
421 920 kr
420 000 kr
426 480 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
Ca 231 kr
37 140 kr
36 920 kr
37 390 kr
445 680 kr
443 040 kr
448 680 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
Ca 231 kr
37 180 kr
36 960 kr
37 430 kr
446 160 kr
443 520 kr
449 160 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Alle sektorer
6 694 personer
4 567 personer
2 127 personer
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 540 kr
33 520 kr
33 780 kr
402 480 kr
402 240 kr
405 360 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 540 kr
33 520 kr
33 780 kr
402 480 kr
402 240 kr
405 360 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
35 590 kr
35 620 kr
35 540 kr
427 080 kr
427 440 kr
426 480 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
35 620 kr
35 650 kr
35 580 kr
427 440 kr
427 800 kr
426 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker