Image
Personlig trener instruerer klient
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Personlig trener

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.

En personlig trener (PT) veileder og tilrettelegger trening og tilbyr tett og individuell oppfølging. Personlige trenere hjelper mennesker på alle nivå med å planlegge og gjennomføre aktivitet og trening.

Som personlig trener skal du motivere og inspirere andre til å nå sine aktivitets- og helsemål. Det kan for eksempel være å bli mer aktiv, bedre helsen og komme i bedre form, eller å nå prestasjonsrettede mål.

Vanlige arbeidsoppgaver for en personlig trener:

  • klargjøre mål og forventninger
  • planlegge og skreddersy trening, både kortsiktig og langsiktig
  • veilede og gi tilbakemelding
  • gi råd om kosthold og ernæring
  • justere og evaluere treningsopplegg
  • markedsføring og utvikling av egen kundeportefølje

Som PT kan du tilby individuelle timer med gruppetimer, treningsreiser eller andre treningsarrangementer. Noen kunder har spesifikke mål de vil nå, som for eksempel å øke utholdenhet eller muskelmasse, og andre har mer helserettede målsettinger. Som personlig trener må du ha inngående faglig kunnskap om trening og gode ferdigheter innenfor både trening og relasjonsbygging.

Personlige trenere med riktig kompetanse kan også trene ulike pasientgrupper.

Hvor jobber personlige trenere ?

Mange personlige trenere jobber ved treningssenter eller andre steder hvor det organiseres fysisk aktivitet. 

Du kan også tilby dine tjenester til bedrifter, idrettslag eller direkte til kunder med hjemmetrening eller nettbasert oppfølging.

Personlige egenskaper

Du må være flink med mennesker og ha god evne til å inspirere og motivere andre. Du må være god til å bygge relasjoner og være flink til å sette deg inn i ulike menneskers ønsker, behov og utgangspunkt for livsstilsendring. Du bør være serviceinnstilt og ansvarsbevisst.

Utdanning

En del personlige trenere har studert faget personlig trener på folkehøgskole eller på universitets- og høyskolenivå. Andre har bakgrunn innen fysioterapi eller idrettsfag.

Se oversikt over personlig trener utdanninger 

Noen treningssentre tilbyr også kurs eller etter- og videreutdanning for sine ansatte, enten i egen regi eller i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Virke Trening har utarbeidet en rapport hvor de anbefaler at et utdanningsnivå tilsvarende minst ett årsstudium innføres som bransjestandard for å kunne bli ansatt som personlig trener. 

Bedrifter

Personlig trener i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475142 - PERSONLIG TRENER
  • 3475130 - TRENINGSSTUDIOVEILEDER
  • 1319127 - TRENINGSSENTERLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Sist kvalitetssikret den 18. mars 2021, av Norges Idrettshøgskole, Norges Idrettshøgskole