Kjemiker
Yrkesbeskrivelse

Kjemiker

favoritt ikon

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

En kjemiker har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å lage nye stoffer og materialer som kan brukes i utvikling av nye legemidler eller materialer med spesielle egenskaper.

Sentrale oppgaver for en kjemiker kan være å gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser. Det er også blitt vanlig at kjemikere jobber med svært avansert datateknologi. Å jobbe som kjemiker kan innebære mye arbeid på laboratorier.

Andre eksempler på arbeidsoppgaver vil være kartlegging, risikovurdering, konsekvensutredning, utarbeidelse av kvalitetsstandarder og miljøovervåking.

Kjemikere blir i økende grad engasjert i HMS-arbeid.

Ofte er kjemikeren en del av et team og jobber derfor i tett samarbeid med andre kjemikere. Kjemikere jobber også i tverrfaglige team sammen med biologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag.

Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder.

Eksempler på spesialiseringsfelt:

Hvor jobber kjemikere?

Kjemikere kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemiker kan du også jobbe på sykehus, i rådgivningsfirmaer, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlige forvaltningen. Kjemikere kan også jobbe med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Som kjemiker bør du ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger, og evne til analytisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Hva jobber kjemiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjemiker
Deltid
Alle sektorer
103 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 250 kr
783 000 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 250 kr
783 000 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 180 kr
806 160 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 610 kr
811 320 kr
Kjemiker
Heltid
Alle sektorer
643 personer
350 personer
293 personer
Ca 376 kr
Ca 358 kr
Ca 396 kr
60 870 kr
58 070 kr
64 160 kr
730 440 kr
696 840 kr
769 920 kr
Ca 376 kr
Ca 358 kr
Ca 396 kr
60 870 kr
58 070 kr
64 160 kr
730 440 kr
696 840 kr
769 920 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
64 920 kr
62 460 kr
67 860 kr
779 040 kr
749 520 kr
814 320 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
65 320 kr
62 980 kr
68 120 kr
783 840 kr
755 760 kr
817 440 kr
Kjemiker
Privat
687 personer
373 personer
314 personer
Ca 387 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
62 690 kr
60 320 kr
66 100 kr
752 280 kr
723 840 kr
793 200 kr
Ca 387 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
62 690 kr
60 320 kr
66 100 kr
752 280 kr
723 840 kr
793 200 kr
Ca 411 kr
Ca 396 kr
Ca 428 kr
66 520 kr
64 160 kr
69 380 kr
798 240 kr
769 920 kr
832 560 kr
Ca 411 kr
Ca 396 kr
Ca 428 kr
66 920 kr
64 630 kr
69 690 kr
803 040 kr
775 560 kr
836 280 kr
Kjemiker
Deltid
Privat
100 personer
Ca 404 kr
Ca
Ca
65 460 kr
785 520 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca
65 460 kr
785 520 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca
67 680 kr
812 160 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca
68 120 kr
817 440 kr
Kjemiker
Heltid
Privat
587 personer
318 personer
269 personer
Ca 385 kr
Ca 369 kr
Ca 407 kr
62 290 kr
59 850 kr
65 970 kr
747 480 kr
718 200 kr
791 640 kr
Ca 385 kr
Ca 369 kr
Ca 407 kr
62 290 kr
59 850 kr
65 970 kr
747 480 kr
718 200 kr
791 640 kr
Ca 410 kr
Ca 395 kr
Ca 428 kr
66 400 kr
63 920 kr
69 340 kr
796 800 kr
767 040 kr
832 080 kr
Ca 410 kr
Ca 395 kr
Ca 428 kr
66 790 kr
64 410 kr
69 620 kr
801 480 kr
772 920 kr
835 440 kr
Kjemiker
Alle sektorer
746 personer
406 personer
340 personer
Ca 378 kr
Ca 364 kr
Ca 396 kr
61 280 kr
58 930 kr
64 210 kr
735 360 kr
707 160 kr
770 520 kr
Ca 378 kr
Ca 364 kr
Ca 396 kr
61 280 kr
58 930 kr
64 210 kr
735 360 kr
707 160 kr
770 520 kr
Ca 402 kr
Ca 388 kr
Ca 419 kr
65 120 kr
62 810 kr
67 940 kr
781 440 kr
753 720 kr
815 280 kr
Ca 402 kr
Ca 388 kr
Ca 419 kr
65 520 kr
63 310 kr
68 230 kr
786 240 kr
759 720 kr
818 760 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
280 personer
189 personer
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
48 140 kr
46 990 kr
577 680 kr
563 880 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
49 060 kr
47 660 kr
588 720 kr
571 920 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 199 personer
938 personer
1 261 personer
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
57 520 kr
50 150 kr
63 000 kr
690 240 kr
601 800 kr
756 000 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
58 900 kr
51 040 kr
64 740 kr
706 800 kr
612 480 kr
776 880 kr
Kjemiingeniør
Privat
2 276 personer
989 personer
1 287 personer
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
58 180 kr
50 870 kr
63 660 kr
698 160 kr
610 440 kr
763 920 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
59 630 kr
51 830 kr
65 470 kr
715 560 kr
621 960 kr
785 640 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
254 personer
169 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
49 040 kr
47 870 kr
588 480 kr
574 440 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
50 050 kr
48 610 kr
600 600 kr
583 320 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 022 personer
820 personer
1 202 personer
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
58 940 kr
51 290 kr
64 150 kr
707 280 kr
615 480 kr
769 800 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
60 420 kr
52 290 kr
65 960 kr
725 040 kr
627 480 kr
791 520 kr
Kjemiingeniør
Statlig
178 personer
120 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 230 kr
40 620 kr
482 760 kr
487 440 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 330 kr
40 710 kr
483 960 kr
488 520 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
153 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 380 kr
484 560 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 490 kr
485 880 kr
Kjemiingeniør
Alle sektorer
2 479 personer
1 127 personer
1 352 personer
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 800 kr
49 770 kr
62 510 kr
681 600 kr
597 240 kr
750 120 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
58 140 kr
50 640 kr
64 240 kr
697 680 kr
607 680 kr
770 880 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
1 105 personer
396 personer
709 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
35 980 kr
35 950 kr
36 020 kr
431 760 kr
431 400 kr
432 240 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 380 kr
36 380 kr
36 420 kr
436 560 kr
436 560 kr
437 040 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
36 630 kr
36 200 kr
36 890 kr
439 560 kr
434 400 kr
442 680 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
38 000 kr
37 190 kr
38 490 kr
456 000 kr
446 280 kr
461 880 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 511 personer
1 209 personer
7 302 personer
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 340 kr
42 300 kr
44 680 kr
532 080 kr
507 600 kr
536 160 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
45 730 kr
43 030 kr
46 210 kr
548 760 kr
516 360 kr
554 520 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
44 370 kr
42 140 kr
44 740 kr
532 440 kr
505 680 kr
536 880 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
47 370 kr
44 060 kr
47 920 kr
568 440 kr
528 720 kr
575 040 kr
Operatør i kjemisk industri
Privat
9 585 personer
1 598 personer
7 987 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 640 kr
40 460 kr
44 140 kr
523 680 kr
485 520 kr
529 680 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
44 920 kr
41 150 kr
45 580 kr
539 040 kr
493 800 kr
546 960 kr
Ca 270 kr
Ca 254 kr
Ca 273 kr
43 760 kr
41 080 kr
44 280 kr
525 120 kr
492 960 kr
531 360 kr
Ca 270 kr
Ca 254 kr
Ca 273 kr
46 630 kr
42 830 kr
47 370 kr
559 560 kr
513 960 kr
568 440 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Privat
1 102 personer
395 personer
707 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
35 950 kr
36 030 kr
432 120 kr
431 400 kr
432 360 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 410 kr
36 380 kr
36 430 kr
436 920 kr
436 560 kr
437 160 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
36 650 kr
36 200 kr
36 910 kr
439 800 kr
434 400 kr
442 920 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
38 020 kr
37 180 kr
38 510 kr
456 240 kr
446 160 kr
462 120 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Privat
8 483 personer
1 203 personer
7 280 personer
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 380 kr
42 340 kr
44 690 kr
532 560 kr
508 080 kr
536 280 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
45 770 kr
43 070 kr
46 220 kr
549 240 kr
516 840 kr
554 640 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
42 240 kr
44 780 kr
533 040 kr
506 880 kr
537 360 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
47 430 kr
44 170 kr
47 970 kr
569 160 kr
530 040 kr
575 640 kr
Operatør i kjemisk industri
Alle sektorer
9 616 personer
1 605 personer
8 011 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 620 kr
40 450 kr
44 130 kr
523 440 kr
485 400 kr
529 560 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
44 900 kr
41 120 kr
45 570 kr
538 800 kr
493 440 kr
546 840 kr
Ca 270 kr
Ca 253 kr
Ca 273 kr
43 720 kr
41 000 kr
44 250 kr
524 640 kr
492 000 kr
531 000 kr
Ca 270 kr
Ca 253 kr
Ca 273 kr
46 590 kr
42 740 kr
47 330 kr
559 080 kr
512 880 kr
567 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker