Kvalitetssikret av Norsk kjemisk selskap 13. september 2023

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Arbeidsoppgaver

En kjemiker har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å utvikle og lage nye stoffer og materialer som kan brukes i utvikling av nye legemidler eller materialer med spesielle egenskaper. Jobben som kjemiker er variert, og mye av arbeidet foregår på et laboratorium. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kjemiker:

 • gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser
 • arbeid på laboratorier
 • kartlegging, risikovurdering, konsekvensutredning, utarbeidelse av kvalitetsstandarder
 • miljøovervåking

Ofte er kjemikeren en del av et team og jobber derfor i tett samarbeid med andre kjemikere. Kjemikere jobber også i tverrfaglige team sammen med biologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag.

Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder. Det kan blant annet være materialer, energi, nanoteknologi, teoretisk kjemi, biologisk kjemi, geologisk kjemi og radiokjemi. Du kan velge å fokusere på det fagområdet som interesserer deg mest, og utvikle ekspertise innen det feltet. 

Hvor jobber kjemikere?

Kjemikere kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemiker kan du også jobbe på sykehus, i rådgivningsfirmaer, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlige forvaltningen. Kjemikere kan også jobbe med forskning og undervisning.

Intervjuer

Portrett av kjemiker Frøydis Sved Skottvoll

Kjemiker

Frøydis Sved Skottvoll

Det føles veldig meningsfylt å vite at jeg både kan hjelpe andre mennesker, og også kloden, forteller kjemiker Frøydis Sved Skottvoll

Viktige egenskaper

Som kjemiker bør du ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger, og evne til analytisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Lønn

Utdanning

De som jobber som kjemikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant kjemiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 752214 - Master, kjemi, toårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 752202 - Cand.scient.-utdanning, kjemi
 • 7522 - Kjemiske fag
 • 652201 - Høgskolekandidat, analytisk kjemi, treårig
 • 652211 - Bachelor, ingeniørfag, kjemi, treårig
 • 652204 - Høgskoleingeniørutdanning, kjemi, treårig
 • 652205 - Ingeniørutdanning, kjemi, toårig
 • 855209 - Ph.d.-program, materialteknologi
 • 552201 - Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk

Arbeidsmarked

Bedrifter med kjemikere

 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113110 - SENIOR KONSULENT (KJEMI)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2113107 - KJERNEKJEMIKER
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113104 - SENIORANALYTIKER (KJEMI)
 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2113102 - KJEMIKER
 • 2113101 - GEOKJEMIKER
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 3115124 - FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI)
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Relaterte lenker