Image
Kjemiker
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

En kjemiker har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å lage nye stoffer og materialer som kan brukes i utvikling av nye legemidler eller materialer med spesielle egenskaper.

Sentrale oppgaver for en kjemiker kan være å gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser. Det er også blitt vanlig at kjemikere jobber med svært avansert datateknologi. Å jobbe som kjemiker kan innebære mye arbeid på laboratorier.

Andre eksempler på arbeidsoppgaver vil være kartlegging, risikovurdering, konsekvensutredning, utarbeidelse av kvalitetsstandarder og miljøovervåking.

Kjemikere blir i økende grad engasjert i HMS-arbeid.

Ofte er kjemikeren en del av et team og jobber derfor i tett samarbeid med andre kjemikere. Kjemikere jobber også i tverrfaglige team sammen med biologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag.

Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder.

Eksempler på spesialiseringsfelt:

Hvor jobber kjemikere ?

Kjemikere kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemiker kan du også jobbe på sykehus, i rådgivningsfirmaer, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlige forvaltningen. Kjemikere kan også jobbe med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Som kjemiker bør du ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger, og evne til analytisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Utdanning

Hva jobber kjemiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8522 - Kjemiske fag
 • 7522 - Kjemiske fag
 • 752202 - Cand.scient.-utdanning, kjemi
 • 752214 - Master, kjemi, toårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi

Bedrifter

Kjemiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113102 - KJEMIKER
 • 2113107 - KJERNEKJEMIKER
 • 2113110 - SENIOR KONSULENT (KJEMI)
 • 2113104 - SENIORANALYTIKER (KJEMI)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2113101 - GEOKJEMIKER
 • 8229103 - OPERATØR (ANDRE KJEMISKE PRODUKTER)

Sist kvalitetssikret den 03. april 2019, av Norsk Kjemisk Selskap, Nord-Norge-avdeling, Norsk kjemisk selskap