Kjemiker i full konsentrasjon med å få noen dråper i et lite glass, ved siden av de andre små glassrørene med gul og grønn flytende væske.
Yrkesbeskrivelse

Kjemiker

favoritt ikon

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

En kjemiker har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å lage nye stoffer og materialer som kan brukes i utvikling av nye legemidler eller materialer med spesielle egenskaper. Andre sentrale oppgaver for en kjemiker kan være å gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser. Det er også blitt vanlig at kjemikere jobber med svært avansert datateknologi. Å jobbe som kjemiker kan innebære mye arbeid på laboratorier.

Innen industri vil en kjemiker ofte jobbe innen områdene produktkontroll, prosessovervåking og med bedriftens forskning- og utviklingsavdeling. Kjemikere jobber også i kommunesektoren, private rådgivningsfirma, forskningsinstitutter og i offentlig forvaltning. Eksempler på vanlige arbeidsoppgaver vil være kartlegging, risikovurdering, konsekvensutredning og miljøovervåking.

Ofte er kjemikeren en del av et team og jobber derfor i tett samarbeid med andre kjemikere. Kjemikere jobber også i tverrfaglige team sammen med biologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag.

Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder.

Eksempler på spesialiseringsfelt:

Hvor jobber kjemikere?

Kjemikere er ettertraktet i en rekke bransjer slik som produksjon, forskning og undervisning. Kjemikere jobber både i offentlig og privat sektor.

Personlige egenskaper

Som kjemiker bør du naturligvis ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger, og ha evne til analytisk og strategisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Har du fullført mastergrad kan du gå videre og ta en doktorgrad i kjemi. Du kan også velge å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å få undervisningskompetanse. Med bachelor som grunnlag vil du da bli adjunkt, og med master vil du få tittelen lektor. Flere utdanningsinstitusjoner tilbyr dessuten etter- og videreutdanningskurs innenfor spesielle fagfelt.

Hva jobber kjemiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjemikere
Deltid
Alle sektorer
105 personer
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 090 kr
721 080 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 090 kr
721 080 kr
Ca 390 kr
Ca
Ca
63 110 kr
757 320 kr
Ca 390 kr
Ca
Ca
63 290 kr
759 480 kr
Kjemikere
Heltid
Alle sektorer
618 personer
337 personer
281 personer
Ca 364 kr
Ca 349 kr
Ca 380 kr
59 020 kr
56 550 kr
61 520 kr
708 240 kr
678 600 kr
738 240 kr
Ca 364 kr
Ca 349 kr
Ca 380 kr
59 020 kr
56 550 kr
61 520 kr
708 240 kr
678 600 kr
738 240 kr
Ca 391 kr
Ca 379 kr
Ca 405 kr
63 310 kr
61 440 kr
65 560 kr
759 720 kr
737 280 kr
786 720 kr
Ca 391 kr
Ca 379 kr
Ca 405 kr
63 750 kr
61 970 kr
65 890 kr
765 000 kr
743 640 kr
790 680 kr
Kjemikere
Deltid
Privat
101 personer
Ca 380 kr
Ca
Ca
61 570 kr
738 840 kr
Ca 380 kr
Ca
Ca
61 570 kr
738 840 kr
Ca 392 kr
Ca
Ca
63 500 kr
762 000 kr
Ca 392 kr
Ca
Ca
63 690 kr
764 280 kr
Kjemikere
Heltid
Privat
570 personer
311 personer
259 personer
Ca 375 kr
Ca 360 kr
Ca 388 kr
60 770 kr
58 330 kr
62 890 kr
729 240 kr
699 960 kr
754 680 kr
Ca 375 kr
Ca 360 kr
Ca 388 kr
60 770 kr
58 330 kr
62 890 kr
729 240 kr
699 960 kr
754 680 kr
Ca 398 kr
Ca 386 kr
Ca 413 kr
64 520 kr
62 560 kr
66 870 kr
774 240 kr
750 720 kr
802 440 kr
Ca 398 kr
Ca 386 kr
Ca 413 kr
64 970 kr
63 100 kr
67 200 kr
779 640 kr
757 200 kr
806 400 kr
Kjemiingeniører
Deltid
Alle sektorer
309 personer
204 personer
105 personer
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 940 kr
41 380 kr
503 280 kr
496 560 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 940 kr
41 380 kr
503 280 kr
496 560 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
45 920 kr
44 380 kr
48 910 kr
551 040 kr
532 560 kr
586 920 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 650 kr
45 040 kr
48 910 kr
559 800 kr
540 480 kr
586 920 kr
Kjemiingeniører
Heltid
Alle sektorer
2 157 personer
924 personer
1 233 personer
Ca 321 kr
Ca 282 kr
Ca 360 kr
51 960 kr
45 620 kr
58 330 kr
623 520 kr
547 440 kr
699 960 kr
Ca 321 kr
Ca 282 kr
Ca 360 kr
51 960 kr
45 620 kr
58 330 kr
623 520 kr
547 440 kr
699 960 kr
Ca 346 kr
Ca 300 kr
Ca 381 kr
56 130 kr
48 670 kr
61 720 kr
673 560 kr
584 040 kr
740 640 kr
Ca 346 kr
Ca 300 kr
Ca 381 kr
57 500 kr
49 640 kr
63 390 kr
690 000 kr
595 680 kr
760 680 kr
Kjemiingeniører
Deltid
Privat
265 personer
177 personer
88 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 210 kr
42 500 kr
518 520 kr
510 000 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 210 kr
42 500 kr
518 520 kr
510 000 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 318 kr
47 480 kr
45 490 kr
51 480 kr
569 760 kr
545 880 kr
617 760 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 318 kr
48 300 kr
46 230 kr
51 480 kr
579 600 kr
554 760 kr
617 760 kr
Kjemiingeniører
Heltid
Privat
1 966 personer
797 personer
1 169 personer
Ca 331 kr
Ca 291 kr
Ca 366 kr
53 550 kr
47 120 kr
59 310 kr
642 600 kr
565 440 kr
711 720 kr
Ca 331 kr
Ca 291 kr
Ca 366 kr
53 550 kr
47 120 kr
59 310 kr
642 600 kr
565 440 kr
711 720 kr
Ca 356 kr
Ca 308 kr
Ca 389 kr
57 660 kr
49 900 kr
62 940 kr
691 920 kr
598 800 kr
755 280 kr
Ca 356 kr
Ca 308 kr
Ca 389 kr
59 130 kr
50 980 kr
64 680 kr
709 560 kr
611 760 kr
776 160 kr
Kjemiingeniører
Heltid
Statlig
168 personer
109 personer
59 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 530 kr
39 390 kr
474 360 kr
472 680 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 530 kr
39 390 kr
474 360 kr
472 680 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 249 kr
39 730 kr
39 370 kr
40 400 kr
476 760 kr
472 440 kr
484 800 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 249 kr
39 940 kr
39 530 kr
40 400 kr
479 280 kr
474 360 kr
484 800 kr
Operatører innen kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
926 personer
298 personer
628 personer
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 550 kr
34 420 kr
34 640 kr
414 600 kr
413 040 kr
415 680 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
34 420 kr
34 870 kr
416 520 kr
413 040 kr
418 440 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 700 kr
35 160 kr
35 950 kr
428 400 kr
421 920 kr
431 400 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 910 kr
35 890 kr
37 390 kr
442 920 kr
430 680 kr
448 680 kr
Operatører innen kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 341 personer
1 259 personer
7 082 personer
Ca 262 kr
Ca 241 kr
Ca 266 kr
42 500 kr
39 060 kr
43 040 kr
510 000 kr
468 720 kr
516 480 kr
Ca 262 kr
Ca 241 kr
Ca 266 kr
43 670 kr
39 570 kr
44 390 kr
524 040 kr
474 840 kr
532 680 kr
Ca 262 kr
Ca 243 kr
Ca 265 kr
42 400 kr
39 430 kr
42 940 kr
508 800 kr
473 160 kr
515 280 kr
Ca 262 kr
Ca 243 kr
Ca 265 kr
45 060 kr
41 060 kr
45 780 kr
540 720 kr
492 720 kr
549 360 kr
Operatører innen kjemisk industri
Deltid
Privat
923 personer
298 personer
625 personer
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 550 kr
34 420 kr
34 640 kr
414 600 kr
413 040 kr
415 680 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
34 420 kr
34 870 kr
416 520 kr
413 040 kr
418 440 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 710 kr
35 160 kr
35 970 kr
428 520 kr
421 920 kr
431 640 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 930 kr
35 890 kr
37 410 kr
443 160 kr
430 680 kr
448 920 kr
Operatører innen kjemisk industri
Heltid
Privat
8 311 personer
1 252 personer
7 059 personer
Ca 262 kr
Ca 242 kr
Ca 266 kr
42 520 kr
39 170 kr
43 050 kr
510 240 kr
470 040 kr
516 600 kr
Ca 262 kr
Ca 242 kr
Ca 266 kr
43 700 kr
39 690 kr
44 410 kr
524 400 kr
476 280 kr
532 920 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
Ca 265 kr
42 450 kr
39 530 kr
42 970 kr
509 400 kr
474 360 kr
515 640 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
Ca 265 kr
45 110 kr
41 170 kr
45 810 kr
541 320 kr
494 040 kr
549 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker