Dramaturg
Yrkesbeskrivelse

Dramaturg

favoritt ikon

En dramaturg arbeider med den innholdsmessige oppbyggingen av en film- eller teaterproduksjon.

En dramaturg har kompetanse på oppbygging, spenningsutvikling og fortellerstruktur i en dramaproduksjon.

Slike produksjoner kan være innenfor opera, ballett, teater, radio eller tv.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dramaturg:

  • utvikle et regikonsept i samarbeid med en regissør
  • hjelpe regissøren med å utvikle stykkets struktur og oppbygging 
  • bearbeide manus for scene-, radio- eller tv-forestillinger
  • være rådgiver for skuespillerne 
  • delta i planleggingen av repertoaret
  • foreslå tekster eller annet materiale som en dramaproduksjon kan bygge på
  • legge til rette for den praktiske jobben på scenen for skuespilleren og regissøren
  • lese og vurdere tilsendte manus 

Som dramaturg følger du vanligvis produksjonen hele veien fra den tidlige planleggingsfasen til premieren.

En dramaturg må være forberedt på uregelmessige arbeidstider og forskjellige arbeidssteder.

Dramaturgen samarbeider ofte også med teatersjefen, inspisienten, scenografen, koreografen, lysteknikeren og lydteknikeren.

Hvor jobber dramaturger?

Dramaturger jobber på større teatre eller arbeider i radio, tv eller med film. Noen underviser i drama i videregående opplæring, på høyskoler eller universiteter. Bare noen få dramaturger er ansatt på fulltid. De fleste arbeider frilans og er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

For å jobbe som dramaturg må du være kreativ. Du må ha evnen til å ta en historie fra papiret og videreformidle den på scene, film eller radio. Som dramaturg må du forstå hva forfatteren ønsker å fortelle.

Du må også kunne planlegge prosjekter og fullføre dem i samarbeid med andre.

Utdanning

Dramaturgisk utdanning får du gjennom ulike drama- og teaterutdanninger i Norge og utlandet. Mange studerer teatervitenskap eller teater i kombinasjon med pedagogiske fag.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer. For utdanning på høyskolenivå kreves generell studiekompetanse og eventuelt opptaksprøver. Teaterhøgskolen har egne opptakskrav. 

Sjekk poenggrenser hos Samordna opptak

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter for videreutdanninger på bachelor- og masternivå.

Hva jobber dramautdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for dramaturger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Regissør eller produsent (film/tv/teater)
Heltid
Alle sektorer
858 personer
311 personer
547 personer
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 333 kr
53 270 kr
51 960 kr
54 010 kr
639 240 kr
623 520 kr
648 120 kr
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 333 kr
53 530 kr
52 200 kr
54 290 kr
642 360 kr
626 400 kr
651 480 kr
Regissør eller produsent (film/tv/teater)
Deltid
Alle sektorer
199 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca
44 140 kr
529 680 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca
44 140 kr
529 680 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 090 kr
565 080 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 450 kr
569 400 kr
Regissør eller produsent (film/tv/teater)
Heltid
Privat
769 personer
263 personer
506 personer
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 330 kr
Ca 322 kr
Ca 334 kr
53 470 kr
52 240 kr
54 100 kr
641 640 kr
626 880 kr
649 200 kr
Ca 330 kr
Ca 322 kr
Ca 334 kr
53 660 kr
52 380 kr
54 310 kr
643 920 kr
628 560 kr
651 720 kr
Regissør eller produsent (film/tv/teater)
Deltid
Privat
189 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca
44 070 kr
528 840 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca
44 070 kr
528 840 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 150 kr
565 800 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 530 kr
570 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken