Image
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Yrkesbeskrivelse

Dramaturg

En dramaturg arbeider med den innholdsmessige oppbyggingen av en film- eller teaterproduksjon.

En dramaturg har kompetanse på oppbygging, spenningsutvikling og fortellerstruktur i en dramaproduksjon. Slike produksjoner kan være innenfor opera, ballett, teater, radio eller tv.

Dramaturgene har god kjennskap til produksjonens øvrige kunstneriske virkemidler, form og uttrykk. Det kan handle om lyd, lys, kostyme eller andre virkemidler, avhengig av hva slags produksjon det er. Dramaturgen skal kvalitetssikre produksjonens kunstneriske kvalitet.

Dramaturgen er den nærmeste kunstneriske sparringspartneren til teatersjefer og regissører. Som dramaturg kan du delta som rådgiver i enkeltproduksjoner, med utvikling og vurdering av manus, og planlegging av produksjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dramaturg:

 • utvikle et regikonsept i samarbeid med en regissør
 • hjelpe regissøren med å utvikle stykkets struktur og oppbygging
 • bearbeide manus for scene-, radio- eller tv-forestillinger
 • være rådgiver for regissøren, teatersjefen, skuespillere og andre kunstneriske funksjoner
 • delta i planleggingen av repertoaret • foreslå tekster eller annet materiale som en dramaproduksjon kan bygge på
 • legge til rette for den praktiske jobben på scenen for skuespilleren og regissøren
 • lese og vurdere tilsendte manus
 • Kommunisere ut om produksjonen ved å skrive tekster til nettsider og program, og delta i førsnakker og podcaster om det kunstneriske innholdet i produksjonene

Dramaturgen samarbeider ofte også med teatersjefen, inspisienten, scenografen, koreografen, lysteknikeren og lydteknikeren.

Hvor jobber dramaturger ?

Dramaturger jobber på større teatre eller arbeider i radio, tv eller med film. Noen underviser i drama i videregående opplæring, på høyskoler eller universiteter. Bare noen få dramaturger er ansatt på fulltid. De fleste arbeider frilans og er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

For å jobbe som dramaturg må du være kreativ. Du må ha evnen til å ta en historie fra papiret og videreformidle den på scene, film eller radio. Som dramaturg må du forstå hva forfatteren ønsker å fortelle.

Du må også kunne planlegge prosjekter og fullføre dem i samarbeid med andre.

Utdanning

Dramaturgisk utdanning får du gjennom ulike drama- og teaterutdanninger i Norge og utlandet. Mange studerer teatervitenskap eller teater i kombinasjon med pedagogiske fag.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer. For utdanning på høyskolenivå kreves generell studiekompetanse og eventuelt opptaksprøver. Teaterhøgskolen har egne opptakskrav. 

Sjekk poenggrenser hos Samordna opptak

 

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter for videreutdanninger på bachelor- og masternivå.

Hva jobber dramautdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 615210 - Bachelor, skuespillerutdanning, treårig
 • 615207 - Drama/ teatervitenskap, lavere nivå
 • 615201 - Figurteaterutdanning, treårig
 • 615205 - Skuespillerutdanning, treårig
 • 635908 - Bachelor, fjernsynsregi, treårig

Hva er de vanligste utdanningene for dramaturger ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Dramaturg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2555101 - DRAMATURG

Sist kvalitetssikret den 22. januar 2013, av Film og teaterteknisk forening