Dramaturg
Yrkesbeskrivelse

Dramaturg

favoritt ikon

En dramaturg hjelper regissøren i film- og teaterproduksjon, og sørger for at oppbygningen i stykket beholdes selv om originalteksten bearbeides.

En dramaturg har kompetanse på kunstnerisk produksjon. Slike produksjoner kan være opera, ballett, teater, radio eller fjernsyn.

Når en regissør utvikler et regikonsept er det ofte i tett samarbeid med dramaturgen. Dramaturgen er en litterær rådgiver som hjelper regissøren med å beholde stykkets struktur og oppbygning selv om det kuttes og forandres i originalteksten. Dramaturgen analyserer og bearbeider stykket, og legger til rette for den praktiske jobben på scenen for skuespilleren og regissøren.

Dramaturgen samarbeider ofte også med inspisienten, scenografen, koreografen, lysteknikeren og lydteknikeren.

Hvor jobber dramaturger?

Dramaturger er som regel ansatt i større teatre eller arbeider i radio, tv eller med filminnspillinger. Noen underviser i drama i videregående opplæring, på høyskoler eller universiteter. Bare noen få dramaturger er ansatt på fulltid. De fleste arbeider frilans og er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

For å jobbe som dramaturg må du være kreativ. Du må ha evne til å ta en historie fra papiret og videreformidle den på scene, film eller radio. Som dramaturg må du forstå hva forfatteren ønsker å fortelle.

Du må takle uregelmessige arbeidstider og forskjellige arbeidssteder. Du må også kunne planlegge prosjekter og fullføre dem i samarbeid med andre.

Utdanning

Dramaturgisk utdanning får du gjennom ulike drama- og teaterutdanninger i Norge og utlandet. Mange studerer teatervitenskap eller teater i kombinasjon med pedagogiske fag.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer. For utdanning på høyskolenivå kreves generell studiekompetanse og eventuelt opptaksprøver. Teaterhøgskolen har egne opptakskrav. 

Sjekk poenggrenser hos Samordna opptak

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det er viktig å holde seg kontinuerlig oppdatert for følge dramafagets utvikling. Det finnes flere muligheter for videreutdanninger på bachelor- og masternivå.

Hva jobber dramautdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for dramaturger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Regissører
Deltid
Alle sektorer
112 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 000 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 000 kr
540 000 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 770 kr
597 240 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca
50 080 kr
600 960 kr
Regissører
Heltid
Alle sektorer
792 personer
288 personer
504 personer
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 304 kr
48 230 kr
47 910 kr
49 180 kr
578 760 kr
574 920 kr
590 160 kr
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 304 kr
48 230 kr
47 910 kr
49 180 kr
578 760 kr
574 920 kr
590 160 kr
Ca 317 kr
Ca 307 kr
Ca 324 kr
51 420 kr
49 700 kr
52 410 kr
617 040 kr
596 400 kr
628 920 kr
Ca 317 kr
Ca 307 kr
Ca 324 kr
51 700 kr
49 960 kr
52 700 kr
620 400 kr
599 520 kr
632 400 kr
Regissører
Heltid
Privat
715 personer
250 personer
465 personer
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 309 kr
48 810 kr
47 300 kr
50 000 kr
585 720 kr
567 600 kr
600 000 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 309 kr
48 810 kr
47 300 kr
50 000 kr
585 720 kr
567 600 kr
600 000 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 325 kr
51 610 kr
49 560 kr
52 720 kr
619 320 kr
594 720 kr
632 640 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 325 kr
51 840 kr
49 770 kr
52 950 kr
622 080 kr
597 240 kr
635 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold