Gjennomgått i samarbeid med Norske dramaturger 12. desember 2023

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.

Arbeidsoppgaver

En dramaturg har kompetanse på oppbygging, spenningsutvikling og fortellerstruktur i en dramaproduksjon. Slike produksjoner kan være innenfor opera, ballett, teater, radio eller tv.

Dramaturgene har god kjennskap til produksjonens øvrige kunstneriske virkemidler, form og uttrykk. Det kan handle om lyd, lys, kostyme eller andre virkemidler, avhengig av hva slags produksjon det er. Dramaturgen skal kvalitetssikre produksjonens kunstneriske kvalitet.

Dramaturgen er den nærmeste kunstneriske sparringspartneren til teatersjefer og regissører. Som dramaturg kan du delta som rådgiver i enkeltproduksjoner, med utvikling og vurdering av manus, og planlegging av produksjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dramaturg:

 • utvikle et regikonsept i samarbeid med en regissør
 • hjelpe regissøren med å utvikle stykkets struktur og oppbygging
 • bearbeide manus for scene-, radio- eller tv-forestillinger
 • være rådgiver for regissøren, teatersjefen, skuespillere og andre kunstneriske funksjoner
 • delta i planleggingen av repertoaret
 • foreslå tekster eller annet materiale som en dramaproduksjon kan bygge på
 • legge til rette for den praktiske jobben på scenen for skuespilleren og regissøren
 • lese og vurdere tilsendte manus
 • bistå med informasjon om produksjonen ved å skrive tekster til nettsider og program, og delta i førsnakker og podcaster om det kunstneriske innholdet i produksjonene

Dramaturgen samarbeider ofte også med teatersjefen, inspisienten, scenografen, koreografen, lysteknikeren og lydteknikeren.

Hvor jobber dramaturger?

Dramaturger jobber på større teatre eller arbeider i radio, tv eller med film. Noen underviser i drama i videregående opplæring, på høyskoler eller universiteter. De fleste er ansatt på fulltid for institusjonsteatre og noen få jobber frilans.

Hvordan er det å jobbe som dramaturg?

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med brunt, langt hår. Det er en svart bakgrunn.

Dramaturg

Idun Vik

– Å jobbe med kunst er sårbart og det kan ofte være mange nerver i spenn i arbeidsrommet, forteller Idun.
Portrettbilde i svart-hvitt av dramaturg Åste Marie Bjerke

Dramaturg

Åste Marie Bjerke

– Jeg får være med på å gjøre forestillingen bedre for publikum, og det er svært givende! sier Åste Marie Bjerke.

Viktige egenskaper for en dramaturg

For å jobbe som dramaturg må du være kreativ. Du må ha evnen til å ta en historie fra papiret og videreformidle den på scene, film eller radio. Som dramaturg må du forstå hva forfatteren ønsker å fortelle.

Du må også kunne planlegge prosjekter og fullføre dem i samarbeid med andre.

Hva tjener dramaturger?

Hvordan utdanner du deg til dramaturg?

Dramaturgisk utdanning får du gjennom ulike drama- og teaterutdanninger i Norge og utlandet. Mange studerer teatervitenskap eller teater i kombinasjon med pedagogiske fag.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer. For utdanning på høyskolenivå kreves generell studiekompetanse og eventuelt opptaksprøver. Teaterhøgskolen har egne opptakskrav. 

Sjekk poenggrenser hos Samordna opptak

 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter for videreutdanninger på bachelor- og masternivå.

Hvilke utdanninger er vanligst for dramaturger?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber dramautdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 635908 - Bachelor, fjernsynsregi, treårig
 • 615210 - Bachelor, skuespillerutdanning, treårig
 • 615207 - Drama/ teatervitenskap, lavere nivå
 • 615205 - Skuespillerutdanning, treårig
 • 615201 - Figurteaterutdanning, treårig

Bedrifter: Hvor jobber dramaturger?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dramaturger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2555101 - DRAMATURG

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Barn får opplæring i eurytmi

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.