Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Heis­montør

favoritt ikon

Heismontører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

En heismontør er en elektrofagarbeider som monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

En heismontør arbeider med elektriske installasjoner og motorer som driver heisen. I jobben som heismontør inngår det også mekanisk arbeid, slik som montering av selve heisen eller rulletrappen.

I nye bygg monteres heisene fra bunnen av, mens det i eldre bygg blir ført tilsyn og drevet vedlikehold.

Hvor jobber heismontører?

En heismontør jobber i hovedsak i private firmaer som driver med montering og vedlikehold av heiser og rulletrapper.

Personlige egenskaper

Heismontører monterer elektriske installasjoner og motorer som er strengt lovregulert når det kommer til sikkerhetstiltak. Det er derfor viktig at du er nøyaktig og kan følge monteringsanvisninger.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Som heismontør er det mulig å bli sikkerhetskontrollør for heis. Det er flere måter å nå kvalifikasjonene som kreves for å bli sikkerhetskontrollør. Hvis du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerhetskontrollører skal godkjennes av Direktoratet for byggkvalitet.

Det kan også være aktuelt å videreutdanne seg til ingeniør innenfor elektrofag

Hva jobber heismontørfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
278 kr
282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
278 kr
282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
286 kr
248 kr
289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
286 kr
248 kr
289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
278 kr
215 kr
281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
278 kr
215 kr
281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
282 kr
208 kr
285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
282 kr
208 kr
285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
278 kr
282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
278 kr
282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
286 kr
249 kr
289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
286 kr
249 kr
289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
278 kr
209 kr
281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
278 kr
209 kr
281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
282 kr
207 kr
285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
282 kr
207 kr
285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Elektriker i arbeid

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med forskning og utvikling av romrelatert teknologi.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske instrumenter på skip. Du kan arbeide både på skip, borefartøy eller i skipsrelatert industri.

Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Fu-operatører styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Maler i arbeid med å male en husvegg

Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Automatikar jobbar med tynne kabler med skjerm i fletta metall, om bord på ein oljeplattform i Nordsjøen.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.