Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.
Yrkesbeskrivelse

Toller

favoritt ikon

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Som toller sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en toller er:

  • kontrollere passasjerer, varetransport og reisegods
  • kontrollere kjøretøy og båter
  • gi veiledning til næringslivet og privatpersoner om toll
  • gi opplæring og undervisning
  • etterretning og saksbehandling

Tollere kan også være med på aksjoner sammen Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller i grensekontrollen må du regne med å jobbe turnus.

Hvor jobber tollere?

Tolletaten er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber i tollregionene, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser rundt omkring i Norge.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

Utdanning

For å bli toller må du søke på en tollaspirantstilling, som vanligvis utlyses to ganger i året. Utdanningen tar 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis i regionen du har søkt stilling i. Kommer du langveisfra sørger Tolletaten for bosted under opplæringen i Oslo. 

Utdanningen er lønnet. Etter at du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe i 22 måneder som tollinspektør.

Les mer om tollerutdanningen på Tollvesenet sin nettside.

Opptakskrav
Les om opptakskravene på Tollvesenet sin nettside under "Hva må til for å bli tollaspirant?".

Hva jobber tollerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toller
Heltid
Alle sektorer
1 176 personer
535 personer
641 personer
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
41 370 kr
39 950 kr
42 530 kr
496 440 kr
479 400 kr
510 360 kr
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
41 680 kr
40 040 kr
43 010 kr
500 160 kr
480 480 kr
516 120 kr
Ca 258 kr
Ca 250 kr
Ca 265 kr
41 850 kr
40 540 kr
42 940 kr
502 200 kr
486 480 kr
515 280 kr
Ca 258 kr
Ca 250 kr
Ca 265 kr
42 920 kr
41 400 kr
44 180 kr
515 040 kr
496 800 kr
530 160 kr
Toller
Heltid
Statlig
1 152 personer
520 personer
632 personer
Ca 256 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
41 430 kr
39 980 kr
42 680 kr
497 160 kr
479 760 kr
512 160 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
41 720 kr
40 060 kr
43 150 kr
500 640 kr
480 720 kr
517 800 kr
Ca 259 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
41 940 kr
40 610 kr
43 040 kr
503 280 kr
487 320 kr
516 480 kr
Ca 259 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 980 kr
41 440 kr
44 240 kr
515 760 kr
497 280 kr
530 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.