Image
Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Yrkesbeskrivelse

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Som toller sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en toller er:

 • kontrollere passasjerer, varetransport og reisegods
 • kontrollere kjøretøy og båter
 • gi veiledning til næringslivet og privatpersoner om toll
 • gi opplæring og undervisning
 • etterretning og saksbehandling

Tollere kan også være med på aksjoner sammen Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller i grensekontrollen må du regne med å jobbe turnus.

Hvor jobber tollere ?

Tolletaten er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber i tollregionene, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser rundt omkring i Norge.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

Utdanning

Utdanningen for å bli toller har endret seg, og det er ikke lenger et betalt studium. Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er det eneste i Norge og utviklet i samarbeid med Tolletaten. 

Hva jobber tollerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 582401 - Tollbetjentkurs, tollvesenets grunnutdanning, nivå 1
 • 582499 - Tollfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 582403 - Tollinspektørkurs
 • 582402 - Tollinspektørkurs, nivå 2
 • 582405 - Tollkontrollørkurs
 • 582404 - Tollrevisorutdanning

Bedrifter

Toller i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3441112 - FORTOLLER (TOLLVESNET)
 • 3441109 - FØRSTETOLLINSPEKTØR
 • 3441113 - GRENSEKONTROLLØR
 • 3441104 - TOLLASPIRANT
 • 3441105 - TOLLBETJENT
 • 3441103 - TOLLER
 • 3441106 - TOLLINSPEKTØR
 • 3441102 - TOLLKONTROLLØR
 • 3441111 - TOLLOVERINSPEKTØR
 • 3441101 - TOLLKASSERER
 • 3441107 - FØRSTESEKRETÆR (TOLLVESNET)
 • 3441108 - KONSULENT (TOLLVESNET)

Sist kvalitetssikret den 27. februar 2017, av Tollvesenet, Tolletaten