Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.
Yrkesbeskrivelse

Toller

favoritt ikon

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Som toller sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en toller er:

  • kontrollere passasjerer, varetransport og reisegods
  • kontrollere kjøretøy og båter
  • gi veiledning til næringslivet og privatpersoner om toll
  • gi opplæring og undervisning
  • etterretning og saksbehandling

Tollere kan også være med på aksjoner sammen Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller i grensekontrollen må du regne med å jobbe turnus.

Hvor jobber tollere?

Tolletaten er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber i tollregionene, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser rundt omkring i Norge.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

Utdanning

For å bli toller må du søke på en tollaspirantstilling, som vanligvis utlyses to ganger i året. Utdanningen tar 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis i regionen du har søkt stilling i. Kommer du langveisfra sørger Tolletaten for bosted under opplæringen i Oslo. 

Utdanningen er lønnet. Etter at du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe i 22 måneder som tollinspektør.

Les mer om tollerutdanningen på Tollvesenet sin nettside.

Opptakskrav
Les om opptakskravene på Tollvesenet sin nettside under "Hva må til for å bli tollaspirant?".

Hva jobber tollerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tollere
Heltid
Alle sektorer
1 239 personer
564 personer
675 personer
Ca 238 kr
Ca 230 kr
Ca 244 kr
38 530 kr
37 240 kr
39 540 kr
462 360 kr
446 880 kr
474 480 kr
Ca 238 kr
Ca 230 kr
Ca 244 kr
38 700 kr
37 270 kr
39 910 kr
464 400 kr
447 240 kr
478 920 kr
Ca 239 kr
Ca 231 kr
Ca 245 kr
38 640 kr
37 350 kr
39 720 kr
463 680 kr
448 200 kr
476 640 kr
Ca 239 kr
Ca 231 kr
Ca 245 kr
39 350 kr
37 910 kr
40 560 kr
472 200 kr
454 920 kr
486 720 kr
Tollere
Heltid
Statlig
1 221 personer
552 personer
669 personer
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 245 kr
38 620 kr
37 460 kr
39 610 kr
463 440 kr
449 520 kr
475 320 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 245 kr
38 790 kr
37 490 kr
39 970 kr
465 480 kr
449 880 kr
479 640 kr
Ca 239 kr
Ca 231 kr
Ca 245 kr
38 700 kr
37 400 kr
39 770 kr
464 400 kr
448 800 kr
477 240 kr
Ca 239 kr
Ca 231 kr
Ca 245 kr
39 370 kr
37 920 kr
40 570 kr
472 440 kr
455 040 kr
486 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold