Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.
Yrkesbeskrivelse

Toller

favoritt ikon

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Som toller sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en toller er:

  • kontrollere passasjerer, varetransport og reisegods
  • kontrollere kjøretøy og båter
  • gi veiledning til næringslivet og privatpersoner om toll
  • gi opplæring og undervisning
  • etterretning og saksbehandling

Tollere kan også være med på aksjoner sammen Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller i grensekontrollen må du regne med å jobbe turnus.

Hvor jobber tollere?

Tolletaten er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber i tollregionene, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser rundt omkring i Norge.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

Utdanning

For å bli toller må du søke på en tollaspirantstilling, som vanligvis utlyses to ganger i året. Utdanningen tar 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis i regionen du har søkt stilling i. Kommer du langveisfra sørger Tolletaten for bosted under opplæringen i Oslo. 

Utdanningen er lønnet. Etter at du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe i 22 måneder som tollinspektør.

Les mer om tollerutdanningen på Tollvesenet sin nettside.

Opptakskrav
Les om opptakskravene på Tollvesenet sin nettside under "Hva må til for å bli tollaspirant?".

Hva jobber tollerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toller
Heltid
Alle sektorer
1 210 personer
554 personer
656 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 330 kr
38 040 kr
40 480 kr
471 960 kr
456 480 kr
485 760 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 470 kr
38 060 kr
40 750 kr
473 640 kr
456 720 kr
489 000 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 710 kr
38 580 kr
40 660 kr
476 520 kr
462 960 kr
487 920 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 420 kr
39 120 kr
41 510 kr
485 040 kr
469 440 kr
498 120 kr
Toller
Statlig
1 250 personer
590 personer
660 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 330 kr
38 040 kr
40 510 kr
471 960 kr
456 480 kr
486 120 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 460 kr
38 040 kr
40 770 kr
473 520 kr
456 480 kr
489 240 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 720 kr
38 570 kr
40 720 kr
476 640 kr
462 840 kr
488 640 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 380 kr
39 060 kr
41 530 kr
484 560 kr
468 720 kr
498 360 kr
Toller
Heltid
Statlig
1 186 personer
538 personer
648 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 330 kr
38 060 kr
40 520 kr
471 960 kr
456 720 kr
486 240 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 470 kr
38 080 kr
40 780 kr
473 640 kr
456 960 kr
489 360 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 740 kr
38 580 kr
40 710 kr
476 880 kr
462 960 kr
488 520 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 420 kr
39 090 kr
41 530 kr
485 040 kr
469 080 kr
498 360 kr
Toller
Alle sektorer
1 278 personer
608 personer
670 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 300 kr
38 040 kr
40 470 kr
471 600 kr
456 480 kr
485 640 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 430 kr
38 040 kr
40 730 kr
473 160 kr
456 480 kr
488 760 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 690 kr
38 570 kr
40 690 kr
476 280 kr
462 840 kr
488 280 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 380 kr
39 080 kr
41 530 kr
484 560 kr
468 960 kr
498 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken