Image
En flymekaniker sitter på motoren på en flyvinge
Lenke
Adobe stock / aapsky

Yrkesbeskrivelse

Flymekaniker

En flymekaniker er en samlebetegnelse på flysystemmekaniker, flystrukturmekaniker, flymotormekaniker og avioniker.

Flymekanikerne jobber alle med forskjellige deler av flyet.

 • Flysystemmekanikeren reparerer og vedlikeholder de fleste av luftfartøyets systemer. Det kan være propell, motor, hydrauliske systemer, luftsystemer, enkle elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater.
 • Flystrukturmekanikeren reparerer og vedlikeholder flyets strukturelle kropp og komponenter, som f.eks. skrog, vinger, ror og haleflater. En strukturmekaniker kan også få godkjenning til å kunne lage strukturelle komponenter som brukes på flyet. 
 • Flymotormekanikeren reparerer, vedlikeholder og tester luftfartøyets motorer. Hoveddelen av arbeidet skjer på motorer som er avmontert fra et fly på grunn av rutinemessig vedlikehold eller oppstått feil på en motor. 
 • Avionikeren feilsøker, reparerer og vedlikeholder luftfartøyets elektriske anlegg og elektroniske og digitale systemer. En avioniker kan også ved ekstra opplæring få godkjenning til å reparere komponenter som er avmontert fra fly på grunn av feil.

En flymekaniker er ikke det samme som flytekniker. Flyteknikere er flymekanikere som har videreutdannet seg etter europeiske lover og regler, og har ansvaret for å godkjenne flyene som flygedyktige. Flyteknikere skal veilede og verifisere alt arbeid som utføres av flymekanikere. 

Hvor jobber Flymekanikere ?

Som flymekaniker kan du få jobb i bedrifter som vedlikeholder fly og helikoptre og i Luftforsvaret.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev som flymekaniker kan du videreutdanne deg til flytekniker. Det gjøres ofte i bedriften der du jobber. Les mer om det på Norsk flytekniker organisasjon

Hva jobber Flymekanikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455108 - Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 455113 - Flymotormekanikerfaget, Vg4
 • 455114 - Flystrukturmekanikerfaget, Vg4
 • 455115 - Flysystemavionikerfaget, VK III
 • 455116 - Flysystemmekanikerfaget, Vg4
 • 455101 - Avionikerfaget, Vg3
 • 455141 - Avionikerfaget, Vg4

Hva er de vanligste utdanningene for Flymekanikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Flymekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241116 - FLYSYSTEMAVIONIKER
 • 7232110 - FLYSYSTEMMEKANIKER
 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232103 - FLYSTRUKTURMEKANIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 18. juni 2021, av Norsk flytekniker organisasjon