Gjennomgått i samarbeid med Norsk flytekniker organisasjon 18. juni 2021

Flymekaniker

En flymekaniker er en samlebetegnelse på flysystemmekaniker, flystrukturmekaniker, flymotormekaniker og avioniker.

Arbeidsoppgaver

Flymekanikerne jobber alle med forskjellige deler av flyet.

 • Flysystemmekanikeren vedlikeholder luftfartøy og komponenter. 
 • Flystrukturmekanikeren vedlikeholder, reparerer og modifiserer luftfartøyets struktur og strukturkomponenter. 
 • Flymotormekanikeren overhaler, reparerer, tester og utfører service på luftfartøyets motorer. 
 • Avionikeren feilsøker, reparerer og vedlikeholder luftfartøyets elektriske anlegg, og elektroniske og digitale systemer og komponenter. 

En flymekaniker er ikke det samme som flytekniker. Flyteknikere er flymekanikere som har videreutdannet seg etter europeiske lover og regler, og har ansvaret for å godkjenne flyene som flygedyktige. Flyteknikere skal veilede og verifisere alt arbeid som utføres av flymekanikere. 

Hvordan er det å jobbe som flymekaniker?

Intervjuer

Portrett av flysystemmekaniker Arne Grø Rein

Flysystemmekaniker

Arne Grø Rein

En flysystemmekaniker må kombinere både teori og praksis, og ambisjoner og stolthet er viktig i jobben.
Portrett av Geir Eikrem

Flymotormekaniker

Geir Eikrem

Som flymotormekaniker utfører Geir vedlikehold og sjekk av helikoptre som flyr i Nordsjøen.

Hva tjener Flymekanikere?

Hvordan utdanner du deg til flymekaniker?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev som flymekaniker kan du videreutdanne deg til flytekniker. Det gjøres ofte i bedriften der du jobber. Les mer om det på Norsk flytekniker organisasjon

Hvilke utdanninger er vanligst for Flymekanikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber Flymekanikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455141 - Avionikerfaget, Vg4
 • 455116 - Flysystemmekanikerfaget, Vg4
 • 455115 - Flysystemavionikerfaget, VK III
 • 455114 - Flystrukturmekanikerfaget, Vg4
 • 455113 - Flymotormekanikerfaget, Vg4
 • 455108 - Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 455101 - Avionikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber Flymekanikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Flymekanikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7241116 - FLYSYSTEMAVIONIKER
 • 7232110 - FLYSYSTEMMEKANIKER
 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232103 - FLYSTRUKTURMEKANIKER
 • 7241106 - FLYELEKTRIKER
 • 7241107 - FLYKOMPONENTAVIONIKER
 • 7241129 - INSTRUMENTAVIONIKER
 • 7241130 - KOMPONENTAVIONIKER
 • 7241131 - SYSTEMAVIONIKER
 • 7241162 - AVIONIKER
 • 7241129 - INSTRUMENTAVIONIKER
 • 7241130 - KOMPONENTAVIONIKER
 • 7241131 - SYSTEMAVIONIKER
 • 7232105 - FLYINTERIØRMEKANIKER
 • 7232106 - FLYUTSTYRSMEKANIKER
 • 7232101 - FLYELEKTROTEKNIKER
 • 7232102 - FLY-RADIOTEKNIKER
 • 7232108 - FLYKOMPONENTMEKANIKER
 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232117 - FLYTEKNIKER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.