Image
To sivilingeniører inspiserer et teknisk rom
Lenke
Adobe stock / Halfpoint

Yrkesbeskrivelse

Sivilingeniør

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Som sivilingeniør kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gass, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk, energi og miljø eller datateknologi. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Sivilingeniørstudiene, eller master i teknologistudiene, består av en solid realfags plattform i form av fag som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, IT og teknologiledelse. Disse fagene gir en bred kompetanse som gjør det enklere å se sammenhengene mellom en spesialisering og andre fagfelt.

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

 • bygg- og miljøteknikk
 • datateknikk
 • energi og miljø
 • flyteknikk/romfart
 • petroleumsteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • satellitteknologi
 • undervannsteknologi
 • akustikk
 • klima og klimateknologi
 • fornybar energi
 • nanoteknologi
 • helseteknologi

Hvor jobber sivilingeniører ?

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv, både i små og store bedrifter. Mange sivilingeniører går over i ulike lederoppgaver, enten som prosjektledere, prosjekteringsledere eller ulike virksomhetshetsledere.  

Personlige egenskaper

En sivilingeniør bør like realfag. Du bør ha evne til å finne løsninger på praktiske oppgaver og ha interesse for teknologi. Som sivilingeniør jobber du ofte tett på andre så du bør ha gode samarbeidsevner. Du bør kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt beherske engelsk.

Utdanning

For bli sivilingeniør må du ta mastergrad innenfor teknologiske fag. Dersom du har bachelor i ingeniørfag kan du søke opptak til toårige masterprogram i teknologi. Det er mange ulike fagretninger å velge mellom på de ulike utdanningsinstitusjonene. Økonomi og ledelse inngår som fag i mastergraden.

Tittelen sivilingeniør er beskyttet og kan gis av utdanningsinstitusjonen dersom utdanningen oppfyller kravene

Etter- og videreutdanning
Etter mastergraden kan du ta doktorgrad der du spesialiserer deg. En doktorgrad tas vanligvis over fire år. Du kan også bygge på utdanningen din med økonomi, ledelse eller andre fag.

Hva jobber sivilingeniører som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 757105 - Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk
 • 757104 - Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi
 • 757103 - Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag
 • 758401 - Sivilingeniørutdanning, gruvelinje
 • 752109 - Sivilingeniørutdanning, fysikk
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 752211 - Sivilingeniørutdanning, metallurgi
 • 752212 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 754107 - Sivilingeniørutdanning, data og elektroteknikk
 • 754106 - Sivilingeniørutdanning, datateknikk
 • 754109 - Sivilingeniørutdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • 754108 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi
 • 754110 - Sivilingeniørutdanning, kommunikasjonsteknologi
 • 759908 - Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk
 • 759909 - Sivilingeniørutdanning, industriell økonomi og teknologiledelse
 • 759910 - Sivilingeniørutdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt faggruppe
 • 759911 - Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering
 • 759912 - Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk
 • 759913 - Sivilingeniørutdanning, tekniske fag
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 755103 - Sivilingeniørutdanning, elkraftteknikk
 • 755104 - Sivilingeniørutdanning, energi og miljø
 • 755101 - Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk
 • 755210 - Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi
 • 755207 - Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk
 • 755208 - Sivilingeniørutdanning, materialteknologi
 • 755209 - Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi
 • 755211 - Sivilingeniørutdanning, teknisk design
 • 741115 - Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag

Bedrifter

Sivilingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2142130 - KONTRAKTSLEDER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2149121 - KVALITETSLEDER (SIVILINGENIØR)
 • 2149125 - PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2142120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145126 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144146 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2149123 - SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2142118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147135 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145123 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144147 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2149124 - SENIORRÅDGIVER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2142119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145124 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144150 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2111109 - SIVILINGENIØR (AKUSTIKK)
 • 2212123 - SIVILINGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 2145129 - SIVILINGENIØR (AUTOMASJON)
 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)
 • 2142126 - SIVILINGENIØR (BRANNSIKRING)
 • 2142104 - SIVILINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2141123 - SIVILINGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 2149102 - SIVILINGENIØR (BYGNINGS- OG BYGDEPLANLEGGING)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144127 - SIVILINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2143109 - SIVILINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143124 - SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING)
 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2149105 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149106 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON)
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2146110 - SIVILINGENIØR (KJEMI)
 • 2145111 - SIVILINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2147114 - SIVILINGENIØR (METALLURGI)
 • 2149107 - SIVILINGENIØR (MILJØFYSIKK)
 • 2149108 - SIVILINGENIØR (NATUR- OG MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149109 - SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2114107 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSGEOLOGI)
 • 2149118 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSØKONOMI)
 • 2149110 - SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI)
 • 2149111 - SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK)
 • 2149112 - SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING)
 • 2149113 - SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK)
 • 2141124 - SIVILINGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 2149114 - SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK)
 • 2149115 - SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON)
 • 2149116 - SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN)
 • 2144153 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144152 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2149117 - SIVILINGENIØR (TRELASTFAG)
 • 2149128 - SIVILINGENIØR (VANNRESSURSFORVALTNING)
 • 2142124 - SIVILINGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 2141107 - SIVILINGENIØR (VEIPLANLEGGER)
 • 2142125 - SIVILINGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 2142123 - SIVILINGENIØR (VVS-TEKNIKK)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2142121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145107 - SENIORINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2142106 - INGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144114 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2145112 - INGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2143104 - SENIORINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143110 - SYSTEMINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147116 - SENIORINGENIØR (METALLURGI)
 • 2145103 - OVERINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2142102 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2142111 - BYGNINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2146106 - SENIORINGENIØR (KJEMI)
 • 2144101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2145101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2143111 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2144106 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2145105 - SKIPSINGENIØR, SIVIL
 • 2145120 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2146111 - OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2145113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2147126 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2143108 - INGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142103 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2143101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143113 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142112 - OVERINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2147125 - OVERINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2144142 - OVERINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2142105 - SENIORINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142109 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2145106 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2147151 - FAGSPESIALIST (OLJE OG GASS)
 • 2149130 - INSPEKTØR (SKIPSTEKNISK)
 • 2149129 - SKIPSINSPEKTØR
 • 2142127 - PROSJEKTINGENIØR (VVS- OG KLIMAANLEGG)
 • 2144126 - PRODUKTUTVIKLER (ELEKTRONIKK)
 • 2147138 - SENIORRÅDGIVER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2149120 - KVALITETSINGENIØR
 • 2147155 - PLANLEGGER (OLJE OG GASS)
 • 2142110 - BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142113 - PRODUKSJONSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2143103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143112 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143122 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144104 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144115 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144118 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144120 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144133 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144134 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144138 - INGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144139 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144140 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144141 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144143 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144145 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144148 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144151 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144157 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144158 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144160 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2145102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145104 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2146101 - BRYGGERIINGENIØR, SIVIL
 • 2146102 - MEIERIINGENIØR, SIVIL
 • 2146104 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146105 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146108 - INGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146109 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146112 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146113 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147106 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147109 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147110 - INGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147120 - INGENIØR, SIVIL (GRUVE)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147124 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147127 - BERGINGENIØR, SIVIL
 • 2147131 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147133 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2145108 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2145109 - BERGVERKSINGENIØR, SIVIL
 • 2145114 - MARINTEKNOLOGIINGENIØR, SIVIL
 • 2145115 - MARININGENIØR, SIVIL
 • 2145116 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145119 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145121 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. mars 2022, av Rådgivende ingeniørers forening