Sivilingeniører på byggeplass.
Yrkesbeskrivelse

Sivil­ingeniør

favoritt ikon

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Med master i teknologi kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk eller datateknologi. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

 • bygg- og miljøteknikk
 • datateknikk
 • energi og miljø
 • flyteknikk/romfart
 • petroleumsteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • satellitteknologi
 • undervannsteknologi
 • klima og klimateknologi
 • fornybar energi
 • nanoteknologi
 • helseteknologi

Hvor jobber sivilingeniører?

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv. Du kan jobbe både i små og store bedrifter med forskning, utvikling av teknologiske løsninger, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Personlige egenskaper

En sivilingeniør bør like realfag. Du bør ha evne til å finne løsninger på praktiske oppgaver og ha interesse for teknologi.

Som sivilingeniør jobber du ofte tett på andre så du bør ha gode samarbeidsevner. Du bør kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt beherske engelsk.

Utdanning

For bli sivilingeniør må du ta mastergrad innenfor teknologiske fag. Dersom du har bachelor i ingeniørfag kan du søke opptak til toårige masterprogram i teknologi.

Det er mange ulike fagretninger å velge mellom på de ulike utdanningsinstitusjonene. Økonomi og ledelse inngår som fag i mastergraden.

Oversikt over ulike sivilingeniørstudier 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter mastergraden kan du ta doktorgrad der du spesialiserer deg. En doktorgrad tas vanligvis over fire år. Du kan også bygge på utdanningen din med økonomi, ledelse eller andre fag.

Hva jobber sivilingeniører som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Heltid
Alle sektorer
922 personer
148 personer
774 personer
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 317 kr
51 240 kr
50 020 kr
51 360 kr
614 880 kr
600 240 kr
616 320 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 317 kr
51 580 kr
50 080 kr
51 740 kr
618 960 kr
600 960 kr
620 880 kr
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca 353 kr
56 860 kr
55 050 kr
57 210 kr
682 320 kr
660 600 kr
686 520 kr
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca 353 kr
58 590 kr
56 070 kr
59 070 kr
703 080 kr
672 840 kr
708 840 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Privat
366 personer
285 personer
Ca 396 kr
Ca
Ca 407 kr
64 170 kr
65 900 kr
770 040 kr
790 800 kr
Ca 396 kr
Ca
Ca 407 kr
64 170 kr
65 900 kr
770 040 kr
790 800 kr
Ca 425 kr
Ca
Ca 438 kr
68 900 kr
70 890 kr
826 800 kr
850 680 kr
Ca 425 kr
Ca
Ca 438 kr
70 390 kr
72 510 kr
844 680 kr
870 120 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Heltid
Privat
337 personer
267 personer
Ca 397 kr
Ca
Ca 406 kr
64 300 kr
65 830 kr
771 600 kr
789 960 kr
Ca 397 kr
Ca
Ca 406 kr
64 300 kr
65 830 kr
771 600 kr
789 960 kr
Ca 428 kr
Ca
Ca 438 kr
69 280 kr
70 890 kr
831 360 kr
850 680 kr
Ca 428 kr
Ca
Ca 438 kr
70 840 kr
72 570 kr
850 080 kr
870 840 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Statlig
597 personer
516 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca 307 kr
49 570 kr
49 770 kr
594 840 kr
597 240 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca 307 kr
50 200 kr
50 500 kr
602 400 kr
606 000 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 309 kr
49 800 kr
50 060 kr
597 600 kr
600 720 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 309 kr
51 600 kr
52 000 kr
619 200 kr
624 000 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Heltid
Statlig
585 personer
507 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca 307 kr
49 560 kr
49 770 kr
594 720 kr
597 240 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca 307 kr
50 200 kr
50 530 kr
602 400 kr
606 360 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 309 kr
49 700 kr
50 000 kr
596 400 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 309 kr
51 520 kr
51 960 kr
618 240 kr
623 520 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Alle sektorer
963 personer
162 personer
801 personer
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 317 kr
51 240 kr
50 020 kr
51 420 kr
614 880 kr
600 240 kr
617 040 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 317 kr
51 550 kr
50 060 kr
51 780 kr
618 600 kr
600 720 kr
621 360 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 354 kr
56 930 kr
54 920 kr
57 340 kr
683 160 kr
659 040 kr
688 080 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 354 kr
58 620 kr
55 890 kr
59 170 kr
703 440 kr
670 680 kr
710 040 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Alle sektorer
1 548 personer
381 personer
1 167 personer
Ca 339 kr
Ca 338 kr
Ca 340 kr
54 970 kr
54 830 kr
55 040 kr
659 640 kr
657 960 kr
660 480 kr
Ca 339 kr
Ca 338 kr
Ca 340 kr
54 970 kr
54 830 kr
55 040 kr
659 640 kr
657 960 kr
660 480 kr
Ca 379 kr
Ca 361 kr
Ca 385 kr
61 340 kr
58 510 kr
62 410 kr
736 080 kr
702 120 kr
748 920 kr
Ca 379 kr
Ca 361 kr
Ca 385 kr
61 910 kr
58 770 kr
63 100 kr
742 920 kr
705 240 kr
757 200 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Alle sektorer
20 431 personer
3 577 personer
16 854 personer
Ca 357 kr
Ca 328 kr
Ca 363 kr
57 860 kr
53 130 kr
58 790 kr
694 320 kr
637 560 kr
705 480 kr
Ca 357 kr
Ca 328 kr
Ca 363 kr
57 860 kr
53 130 kr
58 790 kr
694 320 kr
637 560 kr
705 480 kr
Ca 387 kr
Ca 356 kr
Ca 393 kr
62 660 kr
57 700 kr
63 710 kr
751 920 kr
692 400 kr
764 520 kr
Ca 387 kr
Ca 356 kr
Ca 393 kr
64 030 kr
58 540 kr
65 200 kr
768 360 kr
702 480 kr
782 400 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Kommunal
846 personer
279 personer
567 personer
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 312 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 580 kr
600 000 kr
590 040 kr
606 960 kr
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 312 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 580 kr
600 000 kr
590 040 kr
606 960 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 320 kr
51 330 kr
50 240 kr
51 880 kr
615 960 kr
602 880 kr
622 560 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 320 kr
51 990 kr
50 650 kr
52 670 kr
623 880 kr
607 800 kr
632 040 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Kommunal
105 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 080 kr
600 960 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 080 kr
600 960 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca
49 920 kr
599 040 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca
50 220 kr
602 640 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Kommunal
741 personer
249 personer
492 personer
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 312 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 580 kr
600 000 kr
590 040 kr
606 960 kr
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 312 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 580 kr
600 000 kr
590 040 kr
606 960 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 440 kr
50 330 kr
52 000 kr
617 280 kr
603 960 kr
624 000 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
52 130 kr
50 770 kr
52 820 kr
625 560 kr
609 240 kr
633 840 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Privat
17 175 personer
2 641 personer
14 534 personer
Ca 376 kr
Ca 347 kr
Ca 382 kr
60 860 kr
56 270 kr
61 880 kr
730 320 kr
675 240 kr
742 560 kr
Ca 376 kr
Ca 347 kr
Ca 382 kr
60 860 kr
56 270 kr
61 880 kr
730 320 kr
675 240 kr
742 560 kr
Ca 403 kr
Ca 376 kr
Ca 408 kr
65 240 kr
60 910 kr
66 030 kr
782 880 kr
730 920 kr
792 360 kr
Ca 403 kr
Ca 376 kr
Ca 408 kr
66 370 kr
61 600 kr
67 240 kr
796 440 kr
739 200 kr
806 880 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Privat
1 233 personer
253 personer
980 personer
Ca 369 kr
Ca 380 kr
Ca 365 kr
59 830 kr
61 500 kr
59 080 kr
717 960 kr
738 000 kr
708 960 kr
Ca 369 kr
Ca 380 kr
Ca 365 kr
59 830 kr
61 500 kr
59 080 kr
717 960 kr
738 000 kr
708 960 kr
Ca 396 kr
Ca 386 kr
Ca 399 kr
64 190 kr
62 590 kr
64 680 kr
770 280 kr
751 080 kr
776 160 kr
Ca 396 kr
Ca 386 kr
Ca 399 kr
64 820 kr
62 850 kr
65 420 kr
777 840 kr
754 200 kr
785 040 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Privat
15 942 personer
2 388 personer
13 554 personer
Ca 376 kr
Ca 345 kr
Ca 383 kr
60 900 kr
55 830 kr
62 000 kr
730 800 kr
669 960 kr
744 000 kr
Ca 376 kr
Ca 345 kr
Ca 383 kr
60 900 kr
55 830 kr
62 000 kr
730 800 kr
669 960 kr
744 000 kr
Ca 403 kr
Ca 375 kr
Ca 408 kr
65 290 kr
60 780 kr
66 090 kr
783 480 kr
729 360 kr
793 080 kr
Ca 403 kr
Ca 375 kr
Ca 408 kr
66 440 kr
61 500 kr
67 320 kr
797 280 kr
738 000 kr
807 840 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Statlig
3 958 personer
1 038 personer
2 920 personer
Ca 321 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 970 kr
50 760 kr
52 360 kr
623 640 kr
609 120 kr
628 320 kr
Ca 321 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
52 320 kr
50 760 kr
52 960 kr
627 840 kr
609 120 kr
635 520 kr
Ca 330 kr
Ca 319 kr
Ca 334 kr
53 520 kr
51 690 kr
54 160 kr
642 240 kr
620 280 kr
649 920 kr
Ca 330 kr
Ca 319 kr
Ca 334 kr
55 900 kr
52 900 kr
56 950 kr
670 800 kr
634 800 kr
683 400 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Statlig
210 personer
112 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 308 kr
49 920 kr
49 920 kr
599 040 kr
599 040 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 308 kr
49 920 kr
49 920 kr
599 040 kr
599 040 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca 305 kr
49 640 kr
49 460 kr
595 680 kr
593 520 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca 305 kr
49 990 kr
49 850 kr
599 880 kr
598 200 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Statlig
3 748 personer
940 personer
2 808 personer
Ca 321 kr
Ca 313 kr
Ca 324 kr
51 990 kr
50 780 kr
52 410 kr
623 880 kr
609 360 kr
628 920 kr
Ca 321 kr
Ca 313 kr
Ca 324 kr
52 380 kr
50 780 kr
53 060 kr
628 560 kr
609 360 kr
636 720 kr
Ca 331 kr
Ca 320 kr
Ca 335 kr
53 660 kr
51 820 kr
54 270 kr
643 920 kr
621 840 kr
651 240 kr
Ca 331 kr
Ca 320 kr
Ca 335 kr
56 110 kr
53 090 kr
57 110 kr
673 320 kr
637 080 kr
685 320 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Alle sektorer
21 979 personer
3 958 personer
18 021 personer
Ca 356 kr
Ca 329 kr
Ca 362 kr
57 730 kr
53 240 kr
58 710 kr
692 760 kr
638 880 kr
704 520 kr
Ca 356 kr
Ca 329 kr
Ca 362 kr
57 730 kr
53 240 kr
58 710 kr
692 760 kr
638 880 kr
704 520 kr
Ca 386 kr
Ca 356 kr
Ca 393 kr
62 600 kr
57 750 kr
63 660 kr
751 200 kr
693 000 kr
763 920 kr
Ca 386 kr
Ca 356 kr
Ca 393 kr
63 940 kr
58 550 kr
65 110 kr
767 280 kr
702 600 kr
781 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Alle sektorer
198 personer
164 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca 384 kr
62 500 kr
62 140 kr
750 000 kr
745 680 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 384 kr
62 500 kr
62 140 kr
750 000 kr
745 680 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 760 kr
64 670 kr
777 120 kr
776 040 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
65 380 kr
65 350 kr
784 560 kr
784 200 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 334 personer
414 personer
2 920 personer
Ca 393 kr
Ca 362 kr
Ca 400 kr
63 650 kr
58 620 kr
64 840 kr
763 800 kr
703 440 kr
778 080 kr
Ca 393 kr
Ca 362 kr
Ca 400 kr
63 650 kr
58 620 kr
64 840 kr
763 800 kr
703 440 kr
778 080 kr
Ca 412 kr
Ca 373 kr
Ca 417 kr
66 690 kr
60 470 kr
67 580 kr
800 280 kr
725 640 kr
810 960 kr
Ca 412 kr
Ca 373 kr
Ca 417 kr
68 920 kr
61 530 kr
69 970 kr
827 040 kr
738 360 kr
839 640 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Privat
3 242 personer
412 personer
2 830 personer
Ca 402 kr
Ca 364 kr
Ca 410 kr
65 070 kr
59 020 kr
66 390 kr
780 840 kr
708 240 kr
796 680 kr
Ca 402 kr
Ca 364 kr
Ca 410 kr
65 070 kr
59 020 kr
66 390 kr
780 840 kr
708 240 kr
796 680 kr
Ca 419 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
67 830 kr
61 060 kr
68 810 kr
813 960 kr
732 720 kr
825 720 kr
Ca 419 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
69 870 kr
62 080 kr
71 000 kr
838 440 kr
744 960 kr
852 000 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Privat
177 personer
147 personer
Ca 401 kr
Ca
Ca 401 kr
65 040 kr
64 950 kr
780 480 kr
779 400 kr
Ca 401 kr
Ca
Ca 401 kr
65 040 kr
64 950 kr
780 480 kr
779 400 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 415 kr
67 150 kr
67 150 kr
805 800 kr
805 800 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 415 kr
67 800 kr
67 860 kr
813 600 kr
814 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Privat
3 065 personer
382 personer
2 683 personer
Ca 402 kr
Ca 362 kr
Ca 410 kr
65 080 kr
58 710 kr
66 500 kr
780 960 kr
704 520 kr
798 000 kr
Ca 402 kr
Ca 362 kr
Ca 410 kr
65 080 kr
58 710 kr
66 500 kr
780 960 kr
704 520 kr
798 000 kr
Ca 419 kr
Ca 375 kr
Ca 425 kr
67 850 kr
60 700 kr
68 870 kr
814 200 kr
728 400 kr
826 440 kr
Ca 419 kr
Ca 375 kr
Ca 425 kr
69 940 kr
61 760 kr
71 110 kr
839 280 kr
741 120 kr
853 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Statlig
280 personer
249 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 309 kr
51 150 kr
50 100 kr
613 800 kr
601 200 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 309 kr
52 030 kr
51 260 kr
624 360 kr
615 120 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 324 kr
53 080 kr
52 500 kr
636 960 kr
630 000 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 324 kr
56 770 kr
56 510 kr
681 240 kr
678 120 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Statlig
264 personer
234 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca 311 kr
51 360 kr
50 370 kr
616 320 kr
604 440 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 311 kr
52 330 kr
51 570 kr
627 960 kr
618 840 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 327 kr
53 500 kr
52 910 kr
642 000 kr
634 920 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 327 kr
57 320 kr
57 060 kr
687 840 kr
684 720 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Alle sektorer
3 532 personer
448 personer
3 084 personer
Ca 393 kr
Ca 364 kr
Ca 400 kr
63 610 kr
58 970 kr
64 730 kr
763 320 kr
707 640 kr
776 760 kr
Ca 393 kr
Ca 364 kr
Ca 400 kr
63 610 kr
58 970 kr
64 730 kr
763 320 kr
707 640 kr
776 760 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 417 kr
66 620 kr
60 730 kr
67 480 kr
799 440 kr
728 760 kr
809 760 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 417 kr
68 790 kr
61 760 kr
69 820 kr
825 480 kr
741 120 kr
837 840 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Alle sektorer
541 personer
247 personer
294 personer
Ca 362 kr
Ca 329 kr
Ca 394 kr
58 700 kr
53 340 kr
63 870 kr
704 400 kr
640 080 kr
766 440 kr
Ca 362 kr
Ca 329 kr
Ca 394 kr
58 700 kr
53 340 kr
63 870 kr
704 400 kr
640 080 kr
766 440 kr
Ca 390 kr
Ca 361 kr
Ca 414 kr
63 130 kr
58 470 kr
67 050 kr
757 560 kr
701 640 kr
804 600 kr
Ca 390 kr
Ca 361 kr
Ca 414 kr
63 950 kr
59 020 kr
68 100 kr
767 400 kr
708 240 kr
817 200 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Privat
503 personer
212 personer
291 personer
Ca 391 kr
Ca 360 kr
Ca 414 kr
63 310 kr
58 400 kr
67 080 kr
759 720 kr
700 800 kr
804 960 kr
Ca 391 kr
Ca 360 kr
Ca 414 kr
63 310 kr
58 400 kr
67 080 kr
759 720 kr
700 800 kr
804 960 kr
Ca 414 kr
Ca 385 kr
Ca 435 kr
67 050 kr
62 450 kr
70 410 kr
804 600 kr
749 400 kr
844 920 kr
Ca 414 kr
Ca 385 kr
Ca 435 kr
67 930 kr
63 060 kr
71 480 kr
815 160 kr
756 720 kr
857 760 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Privat
428 personer
178 personer
250 personer
Ca 392 kr
Ca 363 kr
Ca 417 kr
63 470 kr
58 840 kr
67 520 kr
761 640 kr
706 080 kr
810 240 kr
Ca 392 kr
Ca 363 kr
Ca 417 kr
63 470 kr
58 840 kr
67 520 kr
761 640 kr
706 080 kr
810 240 kr
Ca 415 kr
Ca 387 kr
Ca 435 kr
67 210 kr
62 730 kr
70 390 kr
806 520 kr
752 760 kr
844 680 kr
Ca 415 kr
Ca 387 kr
Ca 435 kr
68 140 kr
63 370 kr
71 530 kr
817 680 kr
760 440 kr
858 360 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Statlig
119 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 610 kr
559 320 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 990 kr
563 880 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 870 kr
550 440 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 870 kr
550 440 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 880 kr
562 560 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
47 270 kr
567 240 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Alle sektorer
631 personer
293 personer
338 personer
Ca 363 kr
Ca 327 kr
Ca 394 kr
58 780 kr
52 960 kr
63 870 kr
705 360 kr
635 520 kr
766 440 kr
Ca 363 kr
Ca 327 kr
Ca 394 kr
58 780 kr
52 960 kr
63 870 kr
705 360 kr
635 520 kr
766 440 kr
Ca 389 kr
Ca 359 kr
Ca 415 kr
63 030 kr
58 140 kr
67 280 kr
756 360 kr
697 680 kr
807 360 kr
Ca 389 kr
Ca 359 kr
Ca 415 kr
63 810 kr
58 670 kr
68 270 kr
765 720 kr
704 040 kr
819 240 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Alle sektorer
538 personer
265 personer
273 personer
Ca 458 kr
Ca 453 kr
Ca 463 kr
74 260 kr
73 390 kr
74 990 kr
891 120 kr
880 680 kr
899 880 kr
Ca 458 kr
Ca 453 kr
Ca 463 kr
74 260 kr
73 390 kr
74 990 kr
891 120 kr
880 680 kr
899 880 kr
Ca 466 kr
Ca 453 kr
Ca 481 kr
75 510 kr
73 390 kr
77 940 kr
906 120 kr
880 680 kr
935 280 kr
Ca 466 kr
Ca 453 kr
Ca 481 kr
76 320 kr
73 650 kr
79 390 kr
915 840 kr
883 800 kr
952 680 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Alle sektorer
11 807 personer
3 008 personer
8 799 personer
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 790 kr
73 650 kr
80 430 kr
945 480 kr
883 800 kr
965 160 kr
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 790 kr
73 650 kr
80 430 kr
945 480 kr
883 800 kr
965 160 kr
Ca 496 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
80 340 kr
74 110 kr
82 470 kr
964 080 kr
889 320 kr
989 640 kr
Ca 496 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
83 030 kr
75 690 kr
85 540 kr
996 360 kr
908 280 kr
1 026 480 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Privat
11 692 personer
3 094 personer
8 598 personer
Ca 492 kr
Ca 461 kr
Ca 503 kr
79 660 kr
74 750 kr
81 490 kr
955 920 kr
897 000 kr
977 880 kr
Ca 492 kr
Ca 461 kr
Ca 503 kr
79 660 kr
74 750 kr
81 490 kr
955 920 kr
897 000 kr
977 880 kr
Ca 501 kr
Ca 462 kr
Ca 515 kr
81 220 kr
74 880 kr
83 480 kr
974 640 kr
898 560 kr
1 001 760 kr
Ca 501 kr
Ca 462 kr
Ca 515 kr
83 890 kr
76 390 kr
86 560 kr
1 006 680 kr
916 680 kr
1 038 720 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Privat
510 personer
251 personer
259 personer
Ca 465 kr
Ca 458 kr
Ca 474 kr
75 260 kr
74 260 kr
76 770 kr
903 120 kr
891 120 kr
921 240 kr
Ca 465 kr
Ca 458 kr
Ca 474 kr
75 260 kr
74 260 kr
76 770 kr
903 120 kr
891 120 kr
921 240 kr
Ca 472 kr
Ca 456 kr
Ca 489 kr
76 410 kr
73 930 kr
79 290 kr
916 920 kr
887 160 kr
951 480 kr
Ca 472 kr
Ca 456 kr
Ca 489 kr
77 250 kr
74 200 kr
80 790 kr
927 000 kr
890 400 kr
969 480 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Privat
11 182 personer
2 843 personer
8 339 personer
Ca 493 kr
Ca 461 kr
Ca 504 kr
79 810 kr
74 750 kr
81 630 kr
957 720 kr
897 000 kr
979 560 kr
Ca 493 kr
Ca 461 kr
Ca 504 kr
79 810 kr
74 750 kr
81 630 kr
957 720 kr
897 000 kr
979 560 kr
Ca 502 kr
Ca 463 kr
Ca 516 kr
81 370 kr
74 940 kr
83 550 kr
976 440 kr
899 280 kr
1 002 600 kr
Ca 502 kr
Ca 463 kr
Ca 516 kr
84 090 kr
76 530 kr
86 660 kr
1 009 080 kr
918 360 kr
1 039 920 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Statlig
614 personer
161 personer
453 personer
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 370 kr
59 860 kr
59 740 kr
59 910 kr
718 320 kr
716 880 kr
718 920 kr
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 370 kr
60 450 kr
59 920 kr
60 630 kr
725 400 kr
719 040 kr
727 560 kr
Ca 388 kr
Ca 379 kr
Ca 391 kr
62 880 kr
61 440 kr
63 380 kr
754 560 kr
737 280 kr
760 560 kr
Ca 388 kr
Ca 379 kr
Ca 391 kr
65 100 kr
62 910 kr
65 860 kr
781 200 kr
754 920 kr
790 320 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Statlig
593 personer
150 personer
443 personer
Ca 370 kr
Ca 368 kr
Ca 370 kr
59 910 kr
59 630 kr
59 910 kr
718 920 kr
715 560 kr
718 920 kr
Ca 370 kr
Ca 368 kr
Ca 370 kr
60 530 kr
59 840 kr
60 680 kr
726 360 kr
718 080 kr
728 160 kr
Ca 388 kr
Ca 378 kr
Ca 391 kr
62 860 kr
61 210 kr
63 410 kr
754 320 kr
734 520 kr
760 920 kr
Ca 388 kr
Ca 378 kr
Ca 391 kr
65 120 kr
62 750 kr
65 920 kr
781 440 kr
753 000 kr
791 040 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Alle sektorer
12 345 personer
3 273 personer
9 072 personer
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 680 kr
73 650 kr
80 330 kr
944 160 kr
883 800 kr
963 960 kr
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 680 kr
73 650 kr
80 330 kr
944 160 kr
883 800 kr
963 960 kr
Ca 495 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
80 200 kr
74 070 kr
82 390 kr
962 400 kr
888 840 kr
988 680 kr
Ca 495 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
82 840 kr
75 570 kr
85 430 kr
994 080 kr
906 840 kr
1 025 160 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Alle sektorer
825 personer
344 personer
481 personer
Ca 386 kr
Ca 350 kr
Ca 408 kr
62 580 kr
56 680 kr
66 060 kr
750 960 kr
680 160 kr
792 720 kr
Ca 386 kr
Ca 350 kr
Ca 408 kr
62 580 kr
56 680 kr
66 060 kr
750 960 kr
680 160 kr
792 720 kr
Ca 397 kr
Ca 368 kr
Ca 421 kr
64 340 kr
59 650 kr
68 190 kr
772 080 kr
715 800 kr
818 280 kr
Ca 397 kr
Ca 368 kr
Ca 421 kr
64 580 kr
59 830 kr
68 470 kr
774 960 kr
717 960 kr
821 640 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Alle sektorer
5 544 personer
1 943 personer
3 601 personer
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 880 kr
57 740 kr
66 400 kr
754 560 kr
692 880 kr
796 800 kr
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 880 kr
57 740 kr
66 400 kr
754 560 kr
692 880 kr
796 800 kr
Ca 417 kr
Ca 380 kr
Ca 437 kr
67 550 kr
61 590 kr
70 760 kr
810 600 kr
739 080 kr
849 120 kr
Ca 417 kr
Ca 380 kr
Ca 437 kr
68 320 kr
62 070 kr
71 680 kr
819 840 kr
744 840 kr
860 160 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Privat
4 892 personer
1 666 personer
3 226 personer
Ca 413 kr
Ca 375 kr
Ca 434 kr
66 930 kr
60 810 kr
70 250 kr
803 160 kr
729 720 kr
843 000 kr
Ca 413 kr
Ca 375 kr
Ca 434 kr
66 930 kr
60 810 kr
70 250 kr
803 160 kr
729 720 kr
843 000 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 455 kr
70 400 kr
63 930 kr
73 720 kr
844 800 kr
767 160 kr
884 640 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 455 kr
71 160 kr
64 390 kr
74 630 kr
853 920 kr
772 680 kr
895 560 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Privat
629 personer
254 personer
375 personer
Ca 401 kr
Ca 367 kr
Ca 423 kr
64 990 kr
59 380 kr
68 570 kr
779 880 kr
712 560 kr
822 840 kr
Ca 401 kr
Ca 367 kr
Ca 423 kr
64 990 kr
59 380 kr
68 570 kr
779 880 kr
712 560 kr
822 840 kr
Ca 410 kr
Ca 380 kr
Ca 433 kr
66 390 kr
61 490 kr
70 120 kr
796 680 kr
737 880 kr
841 440 kr
Ca 410 kr
Ca 380 kr
Ca 433 kr
66 680 kr
61 720 kr
70 450 kr
800 160 kr
740 640 kr
845 400 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Privat
4 263 personer
1 412 personer
2 851 personer
Ca 415 kr
Ca 375 kr
Ca 435 kr
67 180 kr
60 830 kr
70 420 kr
806 160 kr
729 960 kr
845 040 kr
Ca 415 kr
Ca 375 kr
Ca 435 kr
67 180 kr
60 830 kr
70 420 kr
806 160 kr
729 960 kr
845 040 kr
Ca 436 kr
Ca 396 kr
Ca 456 kr
70 710 kr
64 170 kr
73 950 kr
848 520 kr
770 040 kr
887 400 kr
Ca 436 kr
Ca 396 kr
Ca 456 kr
71 510 kr
64 660 kr
74 900 kr
858 120 kr
775 920 kr
898 800 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Statlig
1 396 personer
581 personer
815 personer
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 354 kr
56 100 kr
54 740 kr
57 290 kr
673 200 kr
656 880 kr
687 480 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 354 kr
56 100 kr
54 740 kr
57 290 kr
673 200 kr
656 880 kr
687 480 kr
Ca 355 kr
Ca 341 kr
Ca 365 kr
57 430 kr
55 170 kr
59 060 kr
689 160 kr
662 040 kr
708 720 kr
Ca 355 kr
Ca 341 kr
Ca 365 kr
58 090 kr
55 630 kr
59 860 kr
697 080 kr
667 560 kr
718 320 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Statlig
184 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca
51 300 kr
615 600 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca
51 300 kr
615 600 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 280 kr
675 360 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 290 kr
675 480 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Statlig
1 212 personer
500 personer
712 personer
Ca 347 kr
Ca 340 kr
Ca 354 kr
56 180 kr
55 010 kr
57 290 kr
674 160 kr
660 120 kr
687 480 kr
Ca 347 kr
Ca 340 kr
Ca 354 kr
56 180 kr
55 010 kr
57 290 kr
674 160 kr
660 120 kr
687 480 kr
Ca 355 kr
Ca 341 kr
Ca 365 kr
57 500 kr
55 240 kr
59 080 kr
690 000 kr
662 880 kr
708 960 kr
Ca 355 kr
Ca 341 kr
Ca 365 kr
58 190 kr
55 730 kr
59 910 kr
698 280 kr
668 760 kr
718 920 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Alle sektorer
6 369 personer
2 287 personer
4 082 personer
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 880 kr
57 610 kr
66 370 kr
754 560 kr
691 320 kr
796 440 kr
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 880 kr
57 610 kr
66 370 kr
754 560 kr
691 320 kr
796 440 kr
Ca 416 kr
Ca 379 kr
Ca 436 kr
67 330 kr
61 430 kr
70 610 kr
807 960 kr
737 160 kr
847 320 kr
Ca 416 kr
Ca 379 kr
Ca 436 kr
68 060 kr
61 890 kr
71 500 kr
816 720 kr
742 680 kr
858 000 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Deltid
Alle sektorer
121 personer
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 330 kr
795 960 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 330 kr
795 960 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 200 kr
806 400 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 900 kr
814 800 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Heltid
Alle sektorer
2 691 personer
431 personer
2 260 personer
Ca 411 kr
Ca 387 kr
Ca 416 kr
66 620 kr
62 640 kr
67 470 kr
799 440 kr
751 680 kr
809 640 kr
Ca 411 kr
Ca 387 kr
Ca 416 kr
66 620 kr
62 640 kr
67 470 kr
799 440 kr
751 680 kr
809 640 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 434 kr
69 410 kr
64 490 kr
70 350 kr
832 920 kr
773 880 kr
844 200 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 434 kr
71 230 kr
65 060 kr
72 410 kr
854 760 kr
780 720 kr
868 920 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Privat
2 758 personer
450 personer
2 308 personer
Ca 413 kr
Ca 388 kr
Ca 418 kr
66 830 kr
62 810 kr
67 740 kr
801 960 kr
753 720 kr
812 880 kr
Ca 413 kr
Ca 388 kr
Ca 418 kr
66 830 kr
62 810 kr
67 740 kr
801 960 kr
753 720 kr
812 880 kr
Ca 430 kr
Ca 399 kr
Ca 436 kr
69 670 kr
64 660 kr
70 640 kr
836 040 kr
775 920 kr
847 680 kr
Ca 430 kr
Ca 399 kr
Ca 436 kr
71 490 kr
65 210 kr
72 700 kr
857 880 kr
782 520 kr
872 400 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Deltid
Privat
117 personer
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 310 kr
807 720 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 310 kr
807 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
67 860 kr
814 320 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
68 580 kr
822 960 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Heltid
Privat
2 641 personer
429 personer
2 212 personer
Ca 413 kr
Ca 387 kr
Ca 418 kr
66 830 kr
62 680 kr
67 780 kr
801 960 kr
752 160 kr
813 360 kr
Ca 413 kr
Ca 387 kr
Ca 418 kr
66 830 kr
62 680 kr
67 780 kr
801 960 kr
752 160 kr
813 360 kr
Ca 430 kr
Ca 399 kr
Ca 436 kr
69 720 kr
64 570 kr
70 710 kr
836 640 kr
774 840 kr
848 520 kr
Ca 430 kr
Ca 399 kr
Ca 436 kr
71 570 kr
65 130 kr
72 800 kr
858 840 kr
781 560 kr
873 600 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Alle sektorer
2 812 personer
454 personer
2 358 personer
Ca 411 kr
Ca 387 kr
Ca 416 kr
66 600 kr
62 640 kr
67 430 kr
799 200 kr
751 680 kr
809 160 kr
Ca 411 kr
Ca 387 kr
Ca 416 kr
66 600 kr
62 640 kr
67 430 kr
799 200 kr
751 680 kr
809 160 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 434 kr
69 350 kr
64 510 kr
70 280 kr
832 200 kr
774 120 kr
843 360 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 434 kr
71 140 kr
65 060 kr
72 310 kr
853 680 kr
780 720 kr
867 720 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
211 personer
166 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 920 kr
797 280 kr
815 040 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 920 kr
797 280 kr
815 040 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 424 kr
66 680 kr
68 720 kr
800 160 kr
824 640 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 424 kr
66 930 kr
69 000 kr
803 160 kr
828 000 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 102 personer
471 personer
3 631 personer
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 402 kr
64 170 kr
57 740 kr
65 120 kr
770 040 kr
692 880 kr
781 440 kr
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 402 kr
64 170 kr
57 740 kr
65 120 kr
770 040 kr
692 880 kr
781 440 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
66 810 kr
61 260 kr
67 530 kr
801 720 kr
735 120 kr
810 360 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
68 590 kr
62 130 kr
69 420 kr
823 080 kr
745 560 kr
833 040 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Privat
3 958 personer
450 personer
3 508 personer
Ca 407 kr
Ca 365 kr
Ca 412 kr
66 000 kr
59 090 kr
66 670 kr
792 000 kr
709 080 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 365 kr
Ca 412 kr
66 000 kr
59 090 kr
66 670 kr
792 000 kr
709 080 kr
800 040 kr
Ca 421 kr
Ca 385 kr
Ca 425 kr
68 150 kr
62 390 kr
68 880 kr
817 800 kr
748 680 kr
826 560 kr
Ca 421 kr
Ca 385 kr
Ca 425 kr
69 940 kr
63 270 kr
70 780 kr
839 280 kr
759 240 kr
849 360 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Privat
201 personer
160 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 422 kr
66 950 kr
68 310 kr
803 400 kr
819 720 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 422 kr
66 950 kr
68 310 kr
803 400 kr
819 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca 431 kr
67 920 kr
69 810 kr
815 040 kr
837 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca 431 kr
68 190 kr
70 100 kr
818 280 kr
841 200 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Privat
3 757 personer
409 personer
3 348 personer
Ca 407 kr
Ca 363 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
58 870 kr
66 670 kr
791 280 kr
706 440 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 363 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
58 870 kr
66 670 kr
791 280 kr
706 440 kr
800 040 kr
Ca 421 kr
Ca 386 kr
Ca 425 kr
68 160 kr
62 480 kr
68 860 kr
817 920 kr
749 760 kr
826 320 kr
Ca 421 kr
Ca 386 kr
Ca 425 kr
69 990 kr
63 410 kr
70 800 kr
839 880 kr
760 920 kr
849 600 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Statlig
354 personer
288 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 307 kr
50 130 kr
49 750 kr
601 560 kr
597 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 307 kr
50 170 kr
49 870 kr
602 040 kr
598 440 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 319 kr
51 950 kr
51 750 kr
623 400 kr
621 000 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 319 kr
53 090 kr
53 040 kr
637 080 kr
636 480 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Statlig
344 personer
282 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca 308 kr
50 550 kr
49 840 kr
606 600 kr
598 080 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca 308 kr
50 620 kr
49 980 kr
607 440 kr
599 760 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 320 kr
52 110 kr
51 880 kr
625 320 kr
622 560 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 320 kr
53 270 kr
53 190 kr
639 240 kr
638 280 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Alle sektorer
4 313 personer
516 personer
3 797 personer
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 403 kr
64 220 kr
57 740 kr
65 250 kr
770 640 kr
692 880 kr
783 000 kr
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 403 kr
64 220 kr
57 740 kr
65 250 kr
770 640 kr
692 880 kr
783 000 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
66 810 kr
61 160 kr
67 560 kr
801 720 kr
733 920 kr
810 720 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
68 540 kr
61 990 kr
69 410 kr
822 480 kr
743 880 kr
832 920 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Heltid
Alle sektorer
258 personer
222 personer
Ca 354 kr
Ca
Ca 356 kr
57 330 kr
57 750 kr
687 960 kr
693 000 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca 356 kr
57 330 kr
57 770 kr
687 960 kr
693 240 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 366 kr
58 940 kr
59 280 kr
707 280 kr
711 360 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 366 kr
60 800 kr
61 330 kr
729 600 kr
735 960 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Privat
128 personer
114 personer
Ca 375 kr
Ca
Ca 375 kr
60 820 kr
60 830 kr
729 840 kr
729 960 kr
Ca 375 kr
Ca
Ca 375 kr
60 820 kr
60 830 kr
729 840 kr
729 960 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 383 kr
61 930 kr
62 110 kr
743 160 kr
745 320 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 383 kr
63 050 kr
63 200 kr
756 600 kr
758 400 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Heltid
Privat
116 personer
103 personer
Ca 375 kr
Ca
Ca 375 kr
60 720 kr
60 820 kr
728 640 kr
729 840 kr
Ca 375 kr
Ca
Ca 375 kr
60 720 kr
60 820 kr
728 640 kr
729 840 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 379 kr
61 340 kr
61 330 kr
736 080 kr
735 960 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 379 kr
62 520 kr
62 490 kr
750 240 kr
749 880 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Statlig
143 personer
120 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca 344 kr
55 660 kr
55 660 kr
667 920 kr
667 920 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca 344 kr
56 090 kr
56 320 kr
673 080 kr
675 840 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca 356 kr
57 150 kr
57 710 kr
685 800 kr
692 520 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca 356 kr
59 570 kr
60 520 kr
714 840 kr
726 240 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Heltid
Statlig
142 personer
119 personer
Ca 342 kr
Ca
Ca 344 kr
55 360 kr
55 660 kr
664 320 kr
667 920 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 344 kr
55 800 kr
56 320 kr
669 600 kr
675 840 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca 355 kr
56 980 kr
57 500 kr
683 760 kr
690 000 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca 355 kr
59 410 kr
60 320 kr
712 920 kr
723 840 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Alle sektorer
271 personer
234 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 357 kr
57 610 kr
57 820 kr
691 320 kr
693 840 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 357 kr
57 610 kr
57 830 kr
691 320 kr
693 960 kr
Ca 366 kr
Ca
Ca 369 kr
59 360 kr
59 810 kr
712 320 kr
717 720 kr
Ca 366 kr
Ca
Ca 369 kr
61 180 kr
61 800 kr
734 160 kr
741 600 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Alle sektorer
1 133 personer
384 personer
749 personer
Ca 331 kr
Ca 312 kr
Ca 351 kr
53 580 kr
50 500 kr
56 830 kr
642 960 kr
606 000 kr
681 960 kr
Ca 331 kr
Ca 312 kr
Ca 351 kr
53 580 kr
50 500 kr
56 830 kr
642 960 kr
606 000 kr
681 960 kr
Ca 351 kr
Ca 332 kr
Ca 362 kr
56 930 kr
53 780 kr
58 700 kr
683 160 kr
645 360 kr
704 400 kr
Ca 351 kr
Ca 332 kr
Ca 362 kr
57 340 kr
54 250 kr
59 070 kr
688 080 kr
651 000 kr
708 840 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Alle sektorer
21 464 personer
4 706 personer
16 758 personer
Ca 361 kr
Ca 340 kr
Ca 368 kr
58 490 kr
55 130 kr
59 580 kr
701 880 kr
661 560 kr
714 960 kr
Ca 361 kr
Ca 340 kr
Ca 368 kr
58 490 kr
55 130 kr
59 580 kr
701 880 kr
661 560 kr
714 960 kr
Ca 378 kr
Ca 357 kr
Ca 384 kr
61 270 kr
57 870 kr
62 220 kr
735 240 kr
694 440 kr
746 640 kr
Ca 378 kr
Ca 357 kr
Ca 384 kr
62 410 kr
58 640 kr
63 460 kr
748 920 kr
703 680 kr
761 520 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Kommunal
519 personer
156 personer
363 personer
Ca 301 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
48 750 kr
45 610 kr
49 500 kr
585 000 kr
547 320 kr
594 000 kr
Ca 301 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
48 750 kr
45 610 kr
49 500 kr
585 000 kr
547 320 kr
594 000 kr
Ca 300 kr
Ca 289 kr
Ca 305 kr
48 650 kr
46 820 kr
49 370 kr
583 800 kr
561 840 kr
592 440 kr
Ca 300 kr
Ca 289 kr
Ca 305 kr
49 670 kr
47 140 kr
50 660 kr
596 040 kr
565 680 kr
607 920 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Kommunal
468 personer
123 personer
345 personer
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
45 830 kr
49 830 kr
586 800 kr
549 960 kr
597 960 kr
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
45 830 kr
49 830 kr
586 800 kr
549 960 kr
597 960 kr
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 306 kr
48 890 kr
47 070 kr
49 540 kr
586 680 kr
564 840 kr
594 480 kr
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 306 kr
49 960 kr
47 430 kr
50 870 kr
599 520 kr
569 160 kr
610 440 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Privat
19 203 personer
3 944 personer
15 259 personer
Ca 371 kr
Ca 352 kr
Ca 376 kr
60 090 kr
57 080 kr
60 940 kr
721 080 kr
684 960 kr
731 280 kr
Ca 371 kr
Ca 352 kr
Ca 376 kr
60 090 kr
57 080 kr
60 940 kr
721 080 kr
684 960 kr
731 280 kr
Ca 387 kr
Ca 369 kr
Ca 392 kr
62 730 kr
59 750 kr
63 490 kr
752 760 kr
717 000 kr
761 880 kr
Ca 387 kr
Ca 369 kr
Ca 392 kr
63 830 kr
60 500 kr
64 680 kr
765 960 kr
726 000 kr
776 160 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Privat
957 personer
286 personer
671 personer
Ca 340 kr
Ca 323 kr
Ca 355 kr
55 000 kr
52 310 kr
57 490 kr
660 000 kr
627 720 kr
689 880 kr
Ca 340 kr
Ca 323 kr
Ca 355 kr
55 000 kr
52 310 kr
57 490 kr
660 000 kr
627 720 kr
689 880 kr
Ca 357 kr
Ca 339 kr
Ca 365 kr
57 800 kr
54 930 kr
59 170 kr
693 600 kr
659 160 kr
710 040 kr
Ca 357 kr
Ca 339 kr
Ca 365 kr
58 240 kr
55 510 kr
59 550 kr
698 880 kr
666 120 kr
714 600 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Privat
18 246 personer
3 658 personer
14 588 personer
Ca 372 kr
Ca 355 kr
Ca 377 kr
60 290 kr
57 500 kr
61 050 kr
723 480 kr
690 000 kr
732 600 kr
Ca 372 kr
Ca 355 kr
Ca 377 kr
60 290 kr
57 500 kr
61 050 kr
723 480 kr
690 000 kr
732 600 kr
Ca 388 kr
Ca 370 kr
Ca 393 kr
62 880 kr
59 990 kr
63 610 kr
754 560 kr
719 880 kr
763 320 kr
Ca 388 kr
Ca 370 kr
Ca 393 kr
64 000 kr
60 750 kr
64 820 kr
768 000 kr
729 000 kr
777 840 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Statlig
2 875 personer
990 personer
1 885 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 040 kr
50 000 kr
53 090 kr
624 480 kr
600 000 kr
637 080 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 040 kr
50 000 kr
53 130 kr
624 480 kr
600 000 kr
637 560 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 331 kr
52 700 kr
50 950 kr
53 610 kr
632 400 kr
611 400 kr
643 320 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 331 kr
53 950 kr
51 770 kr
55 080 kr
647 400 kr
621 240 kr
660 960 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Statlig
125 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 450 kr
605 400 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 450 kr
605 400 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca
54 490 kr
653 880 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca
54 760 kr
657 120 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Statlig
2 750 personer
925 personer
1 825 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 080 kr
50 110 kr
53 090 kr
624 960 kr
601 320 kr
637 080 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 080 kr
50 110 kr
53 140 kr
624 960 kr
601 320 kr
637 680 kr
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 330 kr
52 650 kr
50 910 kr
53 540 kr
631 800 kr
610 920 kr
642 480 kr
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 330 kr
53 920 kr
51 760 kr
55 020 kr
647 040 kr
621 120 kr
660 240 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Alle sektorer
22 597 personer
5 090 personer
17 507 personer
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 367 kr
58 360 kr
54 830 kr
59 500 kr
700 320 kr
657 960 kr
714 000 kr
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 367 kr
58 360 kr
54 830 kr
59 500 kr
700 320 kr
657 960 kr
714 000 kr
Ca 377 kr
Ca 356 kr
Ca 384 kr
61 140 kr
57 670 kr
62 130 kr
733 680 kr
692 040 kr
745 560 kr
Ca 377 kr
Ca 356 kr
Ca 384 kr
62 260 kr
58 420 kr
63 350 kr
747 120 kr
701 040 kr
760 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken