Sivilingeniører på byggeplass.
Yrkesbeskrivelse

Sivil­ingeniør

favoritt ikon

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Med master i teknologi kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk eller datateknologi. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

 • bygg- og miljøteknikk
 • datateknikk
 • energi og miljø
 • flyteknikk/romfart
 • petroleumsteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • satellitteknologi
 • undervannsteknologi
 • klima og klimateknologi
 • fornybar energi
 • nanoteknologi
 • helseteknologi

Hvor jobber sivilingeniører?

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv. Du kan jobbe både i små og store bedrifter med forskning, utvikling av teknologiske løsninger, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Personlige egenskaper

En sivilingeniør bør like realfag. Du bør ha evne til å finne løsninger på praktiske oppgaver og ha interesse for teknologi.

Som sivilingeniør jobber du ofte tett på andre så du bør ha gode samarbeidsevner. Du bør kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt beherske engelsk.

Utdanning

For bli sivilingeniør må du ta mastergrad innenfor teknologiske fag. Dersom du har bachelor i ingeniørfag kan du søke opptak til toårige masterprogram i teknologi.

Det er mange ulike fagretninger å velge mellom på de ulike utdanningsinstitusjonene. Økonomi og ledelse inngår som fag i mastergraden.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter mastergraden kan du ta doktorgrad der du spesialiserer deg. En doktorgrad tas vanligvis over fire år. Du kan også bygge på utdanningen din med økonomi, ledelse eller andre fag.

Hva jobber sivilingeniører som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Heltid
Alle sektorer
933 personer
151 personer
782 personer
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 330 kr
53 290 kr
51 990 kr
53 440 kr
639 480 kr
623 880 kr
641 280 kr
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 330 kr
53 640 kr
51 990 kr
53 910 kr
643 680 kr
623 880 kr
646 920 kr
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca 366 kr
59 110 kr
58 370 kr
59 260 kr
709 320 kr
700 440 kr
711 120 kr
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca 366 kr
61 070 kr
59 390 kr
61 410 kr
732 840 kr
712 680 kr
736 920 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Heltid
Privat
328 personer
262 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 419 kr
66 690 kr
67 900 kr
800 280 kr
814 800 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 419 kr
66 690 kr
67 900 kr
800 280 kr
814 800 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca 450 kr
71 750 kr
72 860 kr
861 000 kr
874 320 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca 450 kr
73 380 kr
74 570 kr
880 560 kr
894 840 kr
Sivilingeniør (industri eller produksjon)
Heltid
Statlig
605 personer
520 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca 317 kr
51 290 kr
51 430 kr
615 480 kr
617 160 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 317 kr
52 150 kr
52 530 kr
625 800 kr
630 360 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 323 kr
52 260 kr
52 400 kr
627 120 kr
628 800 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 323 kr
54 400 kr
54 760 kr
652 800 kr
657 120 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Alle sektorer
21 657 personer
3 936 personer
17 721 personer
Ca 367 kr
Ca 338 kr
Ca 373 kr
59 420 kr
54 830 kr
60 500 kr
713 040 kr
657 960 kr
726 000 kr
Ca 367 kr
Ca 338 kr
Ca 373 kr
59 420 kr
54 830 kr
60 500 kr
713 040 kr
657 960 kr
726 000 kr
Ca 397 kr
Ca 365 kr
Ca 404 kr
64 360 kr
59 160 kr
65 520 kr
772 320 kr
709 920 kr
786 240 kr
Ca 397 kr
Ca 365 kr
Ca 404 kr
65 850 kr
60 050 kr
67 140 kr
790 200 kr
720 600 kr
805 680 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Alle sektorer
1 555 personer
389 personer
1 166 personer
Ca 360 kr
Ca 344 kr
Ca 367 kr
58 300 kr
55 670 kr
59 380 kr
699 600 kr
668 040 kr
712 560 kr
Ca 360 kr
Ca 344 kr
Ca 367 kr
58 300 kr
55 670 kr
59 380 kr
699 600 kr
668 040 kr
712 560 kr
Ca 395 kr
Ca 369 kr
Ca 405 kr
64 010 kr
59 850 kr
65 600 kr
768 120 kr
718 200 kr
787 200 kr
Ca 395 kr
Ca 369 kr
Ca 405 kr
64 620 kr
60 200 kr
66 300 kr
775 440 kr
722 400 kr
795 600 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Kommunal
772 personer
257 personer
515 personer
Ca 323 kr
Ca 313 kr
Ca 327 kr
52 290 kr
50 670 kr
53 030 kr
627 480 kr
608 040 kr
636 360 kr
Ca 323 kr
Ca 313 kr
Ca 327 kr
52 290 kr
50 670 kr
53 030 kr
627 480 kr
608 040 kr
636 360 kr
Ca 329 kr
Ca 320 kr
Ca 334 kr
53 310 kr
51 790 kr
54 070 kr
639 720 kr
621 480 kr
648 840 kr
Ca 329 kr
Ca 320 kr
Ca 334 kr
54 030 kr
52 230 kr
54 930 kr
648 360 kr
626 760 kr
659 160 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Privat
17 078 personer
2 697 personer
14 381 personer
Ca 386 kr
Ca 351 kr
Ca 391 kr
62 500 kr
56 810 kr
63 330 kr
750 000 kr
681 720 kr
759 960 kr
Ca 386 kr
Ca 351 kr
Ca 391 kr
62 500 kr
56 810 kr
63 330 kr
750 000 kr
681 720 kr
759 960 kr
Ca 412 kr
Ca 381 kr
Ca 418 kr
66 770 kr
61 790 kr
67 700 kr
801 240 kr
741 480 kr
812 400 kr
Ca 412 kr
Ca 381 kr
Ca 418 kr
68 030 kr
62 540 kr
69 060 kr
816 360 kr
750 480 kr
828 720 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Privat
1 272 personer
278 personer
994 personer
Ca 381 kr
Ca 371 kr
Ca 387 kr
61 750 kr
60 080 kr
62 680 kr
741 000 kr
720 960 kr
752 160 kr
Ca 381 kr
Ca 371 kr
Ca 387 kr
61 750 kr
60 080 kr
62 680 kr
741 000 kr
720 960 kr
752 160 kr
Ca 411 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
66 620 kr
62 480 kr
67 950 kr
799 440 kr
749 760 kr
815 400 kr
Ca 411 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
67 290 kr
62 850 kr
68 710 kr
807 480 kr
754 200 kr
824 520 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Heltid
Statlig
3 807 personer
982 personer
2 825 personer
Ca 333 kr
Ca 325 kr
Ca 336 kr
53 950 kr
52 680 kr
54 490 kr
647 400 kr
632 160 kr
653 880 kr
Ca 333 kr
Ca 325 kr
Ca 336 kr
54 360 kr
52 680 kr
55 170 kr
652 320 kr
632 160 kr
662 040 kr
Ca 345 kr
Ca 333 kr
Ca 349 kr
55 810 kr
53 890 kr
56 480 kr
669 720 kr
646 680 kr
677 760 kr
Ca 345 kr
Ca 333 kr
Ca 349 kr
58 450 kr
55 290 kr
59 550 kr
701 400 kr
663 480 kr
714 600 kr
Sivilingeniør (bygg eller anlegg)
Deltid
Statlig
184 personer
104 personer
Ca 314 kr
Ca
Ca 307 kr
50 800 kr
49 770 kr
609 600 kr
597 240 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 307 kr
50 800 kr
49 770 kr
609 600 kr
597 240 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 309 kr
51 480 kr
50 070 kr
617 760 kr
600 840 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 309 kr
51 810 kr
50 410 kr
621 720 kr
604 920 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 384 personer
430 personer
2 954 personer
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 418 kr
66 790 kr
61 180 kr
67 760 kr
801 480 kr
734 160 kr
813 120 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 418 kr
66 790 kr
61 180 kr
67 760 kr
801 480 kr
734 160 kr
813 120 kr
Ca 428 kr
Ca 394 kr
Ca 433 kr
69 390 kr
63 760 kr
70 210 kr
832 680 kr
765 120 kr
842 520 kr
Ca 428 kr
Ca 394 kr
Ca 433 kr
71 980 kr
65 110 kr
72 980 kr
863 760 kr
781 320 kr
875 760 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Alle sektorer
189 personer
153 personer
Ca 408 kr
Ca
Ca 401 kr
66 020 kr
64 950 kr
792 240 kr
779 400 kr
Ca 408 kr
Ca
Ca 401 kr
66 020 kr
64 950 kr
792 240 kr
779 400 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca 417 kr
67 650 kr
67 540 kr
811 800 kr
810 480 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca 417 kr
68 500 kr
68 420 kr
822 000 kr
821 040 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Privat
3 125 personer
398 personer
2 727 personer
Ca 420 kr
Ca 379 kr
Ca 429 kr
68 110 kr
61 330 kr
69 540 kr
817 320 kr
735 960 kr
834 480 kr
Ca 420 kr
Ca 379 kr
Ca 429 kr
68 110 kr
61 330 kr
69 540 kr
817 320 kr
735 960 kr
834 480 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 441 kr
70 510 kr
64 030 kr
71 450 kr
846 120 kr
768 360 kr
857 400 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 441 kr
72 990 kr
65 360 kr
74 100 kr
875 880 kr
784 320 kr
889 200 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Privat
168 personer
134 personer
Ca 414 kr
Ca
Ca 419 kr
67 140 kr
67 870 kr
805 680 kr
814 440 kr
Ca 414 kr
Ca
Ca 419 kr
67 140 kr
67 870 kr
805 680 kr
814 440 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 435 kr
70 090 kr
70 430 kr
841 080 kr
845 160 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 435 kr
71 020 kr
71 410 kr
852 240 kr
856 920 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Statlig
255 personer
224 personer
Ca 332 kr
Ca
Ca 331 kr
53 860 kr
53 660 kr
646 320 kr
643 920 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca 331 kr
54 900 kr
54 890 kr
658 800 kr
658 680 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 342 kr
55 960 kr
55 330 kr
671 520 kr
663 960 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 342 kr
59 980 kr
59 680 kr
719 760 kr
716 160 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Alle sektorer
570 personer
264 personer
306 personer
Ca 360 kr
Ca 332 kr
Ca 397 kr
58 400 kr
53 750 kr
64 280 kr
700 800 kr
645 000 kr
771 360 kr
Ca 360 kr
Ca 332 kr
Ca 397 kr
58 400 kr
53 750 kr
64 280 kr
700 800 kr
645 000 kr
771 360 kr
Ca 398 kr
Ca 369 kr
Ca 423 kr
64 510 kr
59 780 kr
68 580 kr
774 120 kr
717 360 kr
822 960 kr
Ca 398 kr
Ca 369 kr
Ca 423 kr
65 290 kr
60 240 kr
69 640 kr
783 480 kr
722 880 kr
835 680 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Privat
437 personer
181 personer
256 personer
Ca 406 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
65 750 kr
61 080 kr
68 800 kr
789 000 kr
732 960 kr
825 600 kr
Ca 406 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
65 750 kr
61 080 kr
68 800 kr
789 000 kr
732 960 kr
825 600 kr
Ca 428 kr
Ca 403 kr
Ca 445 kr
69 310 kr
65 300 kr
72 140 kr
831 720 kr
783 600 kr
865 680 kr
Ca 428 kr
Ca 403 kr
Ca 445 kr
70 240 kr
65 870 kr
73 320 kr
842 880 kr
790 440 kr
879 840 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Statlig
126 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 050 kr
576 600 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 050 kr
576 600 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 110 kr
577 320 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 400 kr
580 800 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Alle sektorer
11 939 personer
3 102 personer
8 837 personer
Ca 492 kr
Ca 457 kr
Ca 503 kr
79 710 kr
74 070 kr
81 430 kr
956 520 kr
888 840 kr
977 160 kr
Ca 492 kr
Ca 457 kr
Ca 503 kr
79 710 kr
74 070 kr
81 430 kr
956 520 kr
888 840 kr
977 160 kr
Ca 505 kr
Ca 465 kr
Ca 518 kr
81 730 kr
75 330 kr
83 980 kr
980 760 kr
903 960 kr
1 007 760 kr
Ca 505 kr
Ca 465 kr
Ca 518 kr
84 740 kr
77 110 kr
87 430 kr
1 016 880 kr
925 320 kr
1 049 160 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Alle sektorer
522 personer
264 personer
258 personer
Ca 452 kr
Ca 432 kr
Ca 475 kr
73 150 kr
69 950 kr
76 880 kr
877 800 kr
839 400 kr
922 560 kr
Ca 452 kr
Ca 432 kr
Ca 475 kr
73 150 kr
69 950 kr
76 880 kr
877 800 kr
839 400 kr
922 560 kr
Ca 470 kr
Ca 451 kr
Ca 493 kr
76 190 kr
73 110 kr
79 810 kr
914 280 kr
877 320 kr
957 720 kr
Ca 470 kr
Ca 451 kr
Ca 493 kr
76 820 kr
73 520 kr
80 710 kr
921 840 kr
882 240 kr
968 520 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Privat
11 131 personer
2 866 personer
8 265 personer
Ca 501 kr
Ca 468 kr
Ca 513 kr
81 140 kr
75 780 kr
83 030 kr
973 680 kr
909 360 kr
996 360 kr
Ca 501 kr
Ca 468 kr
Ca 513 kr
81 140 kr
75 780 kr
83 030 kr
973 680 kr
909 360 kr
996 360 kr
Ca 514 kr
Ca 474 kr
Ca 528 kr
83 260 kr
76 750 kr
85 510 kr
999 120 kr
921 000 kr
1 026 120 kr
Ca 514 kr
Ca 474 kr
Ca 528 kr
86 350 kr
78 550 kr
89 050 kr
1 036 200 kr
942 600 kr
1 068 600 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Privat
489 personer
246 personer
243 personer
Ca 465 kr
Ca 439 kr
Ca 484 kr
75 390 kr
71 120 kr
78 360 kr
904 680 kr
853 440 kr
940 320 kr
Ca 465 kr
Ca 439 kr
Ca 484 kr
75 390 kr
71 120 kr
78 360 kr
904 680 kr
853 440 kr
940 320 kr
Ca 480 kr
Ca 459 kr
Ca 503 kr
77 680 kr
74 370 kr
81 540 kr
932 160 kr
892 440 kr
978 480 kr
Ca 480 kr
Ca 459 kr
Ca 503 kr
78 350 kr
74 790 kr
82 490 kr
940 200 kr
897 480 kr
989 880 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Statlig
770 personer
220 personer
550 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 366 kr
58 320 kr
54 050 kr
59 230 kr
699 840 kr
648 600 kr
710 760 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 366 kr
58 470 kr
54 050 kr
59 530 kr
701 640 kr
648 600 kr
714 360 kr
Ca 379 kr
Ca 364 kr
Ca 385 kr
61 370 kr
58 970 kr
62 330 kr
736 440 kr
707 640 kr
747 960 kr
Ca 379 kr
Ca 364 kr
Ca 385 kr
63 420 kr
60 500 kr
64 580 kr
761 040 kr
726 000 kr
774 960 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Alle sektorer
5 566 personer
1 969 personer
3 597 personer
Ca 400 kr
Ca 371 kr
Ca 421 kr
64 780 kr
60 090 kr
68 230 kr
777 360 kr
721 080 kr
818 760 kr
Ca 400 kr
Ca 371 kr
Ca 421 kr
64 780 kr
60 090 kr
68 230 kr
777 360 kr
721 080 kr
818 760 kr
Ca 430 kr
Ca 394 kr
Ca 449 kr
69 590 kr
63 830 kr
72 740 kr
835 080 kr
765 960 kr
872 880 kr
Ca 430 kr
Ca 394 kr
Ca 449 kr
70 480 kr
64 360 kr
73 830 kr
845 760 kr
772 320 kr
885 960 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Alle sektorer
820 personer
342 personer
478 personer
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 408 kr
61 660 kr
58 460 kr
66 130 kr
739 920 kr
701 520 kr
793 560 kr
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 408 kr
61 660 kr
58 460 kr
66 130 kr
739 920 kr
701 520 kr
793 560 kr
Ca 398 kr
Ca 371 kr
Ca 419 kr
64 420 kr
60 140 kr
67 900 kr
773 040 kr
721 680 kr
814 800 kr
Ca 398 kr
Ca 371 kr
Ca 419 kr
64 690 kr
60 400 kr
68 180 kr
776 280 kr
724 800 kr
818 160 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Privat
4 288 personer
1 436 personer
2 852 personer
Ca 427 kr
Ca 386 kr
Ca 447 kr
69 170 kr
62 500 kr
72 380 kr
830 040 kr
750 000 kr
868 560 kr
Ca 427 kr
Ca 386 kr
Ca 447 kr
69 170 kr
62 500 kr
72 380 kr
830 040 kr
750 000 kr
868 560 kr
Ca 449 kr
Ca 410 kr
Ca 469 kr
72 770 kr
66 460 kr
75 950 kr
873 240 kr
797 520 kr
911 400 kr
Ca 449 kr
Ca 410 kr
Ca 469 kr
73 700 kr
66 990 kr
77 090 kr
884 400 kr
803 880 kr
925 080 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Privat
594 personer
238 personer
356 personer
Ca 401 kr
Ca 373 kr
Ca 429 kr
65 000 kr
60 500 kr
69 430 kr
780 000 kr
726 000 kr
833 160 kr
Ca 401 kr
Ca 373 kr
Ca 429 kr
65 000 kr
60 500 kr
69 430 kr
780 000 kr
726 000 kr
833 160 kr
Ca 412 kr
Ca 383 kr
Ca 434 kr
66 730 kr
62 100 kr
70 260 kr
800 760 kr
745 200 kr
843 120 kr
Ca 412 kr
Ca 383 kr
Ca 434 kr
67 050 kr
62 430 kr
70 570 kr
804 600 kr
749 160 kr
846 840 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Statlig
1 211 personer
503 personer
708 personer
Ca 361 kr
Ca 352 kr
Ca 367 kr
58 540 kr
57 050 kr
59 380 kr
702 480 kr
684 600 kr
712 560 kr
Ca 361 kr
Ca 352 kr
Ca 367 kr
58 540 kr
57 050 kr
59 380 kr
702 480 kr
684 600 kr
712 560 kr
Ca 367 kr
Ca 354 kr
Ca 377 kr
59 460 kr
57 280 kr
61 000 kr
713 520 kr
687 360 kr
732 000 kr
Ca 367 kr
Ca 354 kr
Ca 377 kr
60 240 kr
57 850 kr
61 940 kr
722 880 kr
694 200 kr
743 280 kr
Sivilingeniør (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Statlig
213 personer
119 personer
Ca 328 kr
Ca
Ca 344 kr
53 200 kr
55 710 kr
638 400 kr
668 520 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 344 kr
53 200 kr
55 710 kr
638 400 kr
668 520 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 360 kr
56 640 kr
58 320 kr
679 680 kr
699 840 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 360 kr
56 730 kr
58 500 kr
680 760 kr
702 000 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Heltid
Alle sektorer
2 836 personer
484 personer
2 352 personer
Ca 425 kr
Ca 402 kr
Ca 430 kr
68 790 kr
65 090 kr
69 720 kr
825 480 kr
781 080 kr
836 640 kr
Ca 425 kr
Ca 402 kr
Ca 430 kr
68 790 kr
65 090 kr
69 720 kr
825 480 kr
781 080 kr
836 640 kr
Ca 444 kr
Ca 409 kr
Ca 451 kr
71 850 kr
66 230 kr
73 000 kr
862 200 kr
794 760 kr
876 000 kr
Ca 444 kr
Ca 409 kr
Ca 451 kr
73 730 kr
66 870 kr
75 140 kr
884 760 kr
802 440 kr
901 680 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Deltid
Alle sektorer
128 personer
108 personer
Ca 411 kr
Ca
Ca 424 kr
66 550 kr
68 610 kr
798 600 kr
823 320 kr
Ca 411 kr
Ca
Ca 424 kr
66 550 kr
68 610 kr
798 600 kr
823 320 kr
Ca 420 kr
Ca
Ca 426 kr
68 110 kr
68 970 kr
817 320 kr
827 640 kr
Ca 420 kr
Ca
Ca 426 kr
68 570 kr
69 500 kr
822 840 kr
834 000 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Heltid
Privat
2 782 personer
477 personer
2 305 personer
Ca 427 kr
Ca 404 kr
Ca 432 kr
69 170 kr
65 420 kr
69 970 kr
830 040 kr
785 040 kr
839 640 kr
Ca 427 kr
Ca 404 kr
Ca 432 kr
69 170 kr
65 420 kr
69 970 kr
830 040 kr
785 040 kr
839 640 kr
Ca 445 kr
Ca 410 kr
Ca 453 kr
72 140 kr
66 470 kr
73 310 kr
865 680 kr
797 640 kr
879 720 kr
Ca 445 kr
Ca 410 kr
Ca 453 kr
74 040 kr
67 110 kr
75 480 kr
888 480 kr
805 320 kr
905 760 kr
Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Deltid
Privat
126 personer
108 personer
Ca 411 kr
Ca
Ca 424 kr
66 570 kr
68 610 kr
798 840 kr
823 320 kr
Ca 411 kr
Ca
Ca 424 kr
66 570 kr
68 610 kr
798 840 kr
823 320 kr
Ca 423 kr
Ca
Ca 426 kr
68 580 kr
68 970 kr
822 960 kr
827 640 kr
Ca 423 kr
Ca
Ca 426 kr
69 050 kr
69 500 kr
828 600 kr
834 000 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 064 personer
441 personer
3 623 personer
Ca 407 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
65 870 kr
58 390 kr
66 670 kr
790 440 kr
700 680 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
65 870 kr
58 390 kr
66 670 kr
790 440 kr
700 680 kr
800 040 kr
Ca 428 kr
Ca 387 kr
Ca 433 kr
69 300 kr
62 630 kr
70 110 kr
831 600 kr
751 560 kr
841 320 kr
Ca 428 kr
Ca 387 kr
Ca 433 kr
71 440 kr
63 620 kr
72 390 kr
857 280 kr
763 440 kr
868 680 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
223 personer
169 personer
Ca 397 kr
Ca
Ca 407 kr
64 300 kr
65 930 kr
771 600 kr
791 160 kr
Ca 397 kr
Ca
Ca 407 kr
64 300 kr
65 930 kr
771 600 kr
791 160 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 415 kr
65 400 kr
67 250 kr
784 800 kr
807 000 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 415 kr
65 740 kr
67 620 kr
788 880 kr
811 440 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Privat
3 696 personer
375 personer
3 321 personer
Ca 419 kr
Ca 373 kr
Ca 424 kr
67 940 kr
60 450 kr
68 720 kr
815 280 kr
725 400 kr
824 640 kr
Ca 419 kr
Ca 373 kr
Ca 424 kr
67 940 kr
60 450 kr
68 720 kr
815 280 kr
725 400 kr
824 640 kr
Ca 438 kr
Ca 396 kr
Ca 442 kr
70 880 kr
64 110 kr
71 650 kr
850 560 kr
769 320 kr
859 800 kr
Ca 438 kr
Ca 396 kr
Ca 442 kr
73 100 kr
65 180 kr
74 010 kr
877 200 kr
782 160 kr
888 120 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Privat
211 personer
160 personer
Ca 407 kr
Ca
Ca 423 kr
65 930 kr
68 470 kr
791 160 kr
821 640 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 423 kr
65 930 kr
68 470 kr
791 160 kr
821 640 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 425 kr
66 770 kr
68 910 kr
801 240 kr
826 920 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 425 kr
67 110 kr
69 270 kr
805 320 kr
831 240 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Statlig
366 personer
300 personer
Ca 323 kr
Ca
Ca 321 kr
52 330 kr
52 010 kr
627 960 kr
624 120 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 321 kr
52 330 kr
52 140 kr
627 960 kr
625 680 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 329 kr
53 400 kr
53 230 kr
640 800 kr
638 760 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 329 kr
54 670 kr
54 660 kr
656 040 kr
655 920 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Heltid
Alle sektorer
324 personer
278 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca 360 kr
57 950 kr
58 330 kr
695 400 kr
699 960 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 360 kr
57 950 kr
58 330 kr
695 400 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca 370 kr
59 630 kr
59 940 kr
715 560 kr
719 280 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca 370 kr
61 340 kr
61 830 kr
736 080 kr
741 960 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Heltid
Privat
156 personer
139 personer
Ca 364 kr
Ca
Ca 367 kr
58 960 kr
59 400 kr
707 520 kr
712 800 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 367 kr
58 960 kr
59 400 kr
707 520 kr
712 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 376 kr
61 260 kr
60 970 kr
735 120 kr
731 640 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 376 kr
62 230 kr
61 920 kr
746 760 kr
743 040 kr
Sivilingeniør (telekommunikasjon)
Heltid
Statlig
168 personer
139 personer
Ca 352 kr
Ca
Ca 355 kr
57 000 kr
57 570 kr
684 000 kr
690 840 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca 355 kr
57 540 kr
58 490 kr
690 480 kr
701 880 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca 364 kr
58 090 kr
58 900 kr
697 080 kr
706 800 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca 364 kr
60 510 kr
61 740 kr
726 120 kr
740 880 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Alle sektorer
22 501 personer
5 129 personer
17 372 personer
Ca 375 kr
Ca 352 kr
Ca 383 kr
60 760 kr
56 980 kr
62 000 kr
729 120 kr
683 760 kr
744 000 kr
Ca 375 kr
Ca 352 kr
Ca 383 kr
60 760 kr
56 980 kr
62 000 kr
729 120 kr
683 760 kr
744 000 kr
Ca 392 kr
Ca 369 kr
Ca 399 kr
63 520 kr
59 730 kr
64 640 kr
762 240 kr
716 760 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 369 kr
Ca 399 kr
64 690 kr
60 530 kr
65 920 kr
776 280 kr
726 360 kr
791 040 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Alle sektorer
1 211 personer
395 personer
816 personer
Ca 346 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
56 080 kr
53 270 kr
58 820 kr
672 960 kr
639 240 kr
705 840 kr
Ca 346 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
56 080 kr
53 270 kr
58 820 kr
672 960 kr
639 240 kr
705 840 kr
Ca 368 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 580 kr
56 610 kr
61 130 kr
714 960 kr
679 320 kr
733 560 kr
Ca 368 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 800 kr
56 820 kr
61 360 kr
717 600 kr
681 840 kr
736 320 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Kommunal
489 personer
135 personer
354 personer
Ca 311 kr
Ca 285 kr
Ca 319 kr
50 330 kr
46 170 kr
51 670 kr
603 960 kr
554 040 kr
620 040 kr
Ca 311 kr
Ca 285 kr
Ca 319 kr
50 330 kr
46 170 kr
51 670 kr
603 960 kr
554 040 kr
620 040 kr
Ca 311 kr
Ca 294 kr
Ca 317 kr
50 360 kr
47 640 kr
51 390 kr
604 320 kr
571 680 kr
616 680 kr
Ca 311 kr
Ca 294 kr
Ca 317 kr
51 590 kr
48 060 kr
52 930 kr
619 080 kr
576 720 kr
635 160 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Privat
19 018 personer
3 978 personer
15 040 personer
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 393 kr
62 600 kr
59 170 kr
63 640 kr
751 200 kr
710 040 kr
763 680 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 393 kr
62 600 kr
59 170 kr
63 640 kr
751 200 kr
710 040 kr
763 680 kr
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 408 kr
65 220 kr
61 780 kr
66 140 kr
782 640 kr
741 360 kr
793 680 kr
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 408 kr
66 350 kr
62 530 kr
67 380 kr
796 200 kr
750 360 kr
808 560 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Privat
1 043 personer
305 personer
738 personer
Ca 355 kr
Ca 336 kr
Ca 365 kr
57 440 kr
54 380 kr
59 100 kr
689 280 kr
652 560 kr
709 200 kr
Ca 355 kr
Ca 336 kr
Ca 365 kr
57 440 kr
54 380 kr
59 100 kr
689 280 kr
652 560 kr
709 200 kr
Ca 372 kr
Ca 357 kr
Ca 379 kr
60 330 kr
57 900 kr
61 430 kr
723 960 kr
694 800 kr
737 160 kr
Ca 372 kr
Ca 357 kr
Ca 379 kr
60 550 kr
58 130 kr
61 650 kr
726 600 kr
697 560 kr
739 800 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Statlig
2 994 personer
1 016 personer
1 978 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 339 kr
54 080 kr
52 520 kr
54 880 kr
648 960 kr
630 240 kr
658 560 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 339 kr
54 080 kr
52 520 kr
54 970 kr
648 960 kr
630 240 kr
659 640 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca 343 kr
54 850 kr
53 310 kr
55 640 kr
658 200 kr
639 720 kr
667 680 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca 343 kr
56 220 kr
54 340 kr
57 180 kr
674 640 kr
652 080 kr
686 160 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Statlig
125 personer
Ca 329 kr
Ca
Ca
53 320 kr
639 840 kr
Ca 329 kr
Ca
Ca
53 320 kr
639 840 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 420 kr
689 040 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 630 kr
691 560 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.