Sivilingeniører på byggeplass.
Yrkesbeskrivelse

Sivil­ingeniør

favoritt ikon

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Med master i teknologi kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk eller datateknologi. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

 • bygg- og miljøteknikk
 • datateknikk
 • energi og miljø
 • flyteknikk/romfart
 • petroleumsteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • satellitteknologi
 • undervannsteknologi
 • klima og klimateknologi
 • fornybar energi
 • nanoteknologi
 • helseteknologi

Hvor jobber sivilingeniører?

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv. Du kan jobbe både i små og store bedrifter med forskning, utvikling av teknologiske løsninger, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Personlige egenskaper

En sivilingeniør bør like realfag. Du bør ha evne til å finne løsninger på praktiske oppgaver og ha interesse for teknologi.

Som sivilingeniør jobber du ofte tett på andre så du bør ha gode samarbeidsevner. Du bør kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt beherske engelsk.

Utdanning

For bli sivilingeniør må du ta mastergrad innenfor teknologiske fag. Dersom du har bachelor i ingeniørfag kan du søke opptak til toårige masterprogram i teknologi.

Det er mange ulike fagretninger å velge mellom på de ulike utdanningsinstitusjonene. Økonomi og ledelse inngår som fag i mastergraden.

Oversikt over ulike sivilingeniørstudier 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter mastergraden kan du ta doktorgrad der du spesialiserer deg. En doktorgrad tas vanligvis over fire år. Du kan også bygge på utdanningen din med økonomi, ledelse eller andre fag.

Hva jobber sivilingeniører som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniører (industri og produksjon)
Heltid
Alle sektorer
916 personer
140 personer
776 personer
Ca 312 kr
Ca 299 kr
Ca 314 kr
50 480 kr
48 500 kr
50 850 kr
605 760 kr
582 000 kr
610 200 kr
Ca 312 kr
Ca 299 kr
Ca 314 kr
50 760 kr
48 540 kr
51 180 kr
609 120 kr
582 480 kr
614 160 kr
Ca 342 kr
Ca 326 kr
Ca 345 kr
55 430 kr
52 780 kr
55 900 kr
665 160 kr
633 360 kr
670 800 kr
Ca 342 kr
Ca 326 kr
Ca 345 kr
57 110 kr
53 680 kr
57 720 kr
685 320 kr
644 160 kr
692 640 kr
Sivilingeniører (industri og produksjon)
Heltid
Privat
326 personer
60 personer
266 personer
Ca 383 kr
Ca
Ca 397 kr
62 040 kr
64 390 kr
744 480 kr
772 680 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 397 kr
62 040 kr
64 390 kr
744 480 kr
772 680 kr
Ca 421 kr
Ca 372 kr
Ca 432 kr
68 130 kr
60 190 kr
69 920 kr
817 560 kr
722 280 kr
839 040 kr
Ca 421 kr
Ca 372 kr
Ca 432 kr
69 460 kr
60 190 kr
71 420 kr
833 520 kr
722 280 kr
857 040 kr
Sivilingeniører (industri og produksjon)
Heltid
Statlig
590 personer
80 personer
510 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca 302 kr
48 590 kr
48 900 kr
583 080 kr
586 800 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 302 kr
49 240 kr
49 660 kr
590 880 kr
595 920 kr
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 300 kr
48 400 kr
47 190 kr
48 590 kr
580 800 kr
566 280 kr
583 080 kr
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 300 kr
50 270 kr
47 190 kr
50 580 kr
603 240 kr
566 280 kr
606 960 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Deltid
Alle sektorer
1 447 personer
377 personer
1 070 personer
Ca 340 kr
Ca 334 kr
Ca 344 kr
55 070 kr
54 050 kr
55 800 kr
660 840 kr
648 600 kr
669 600 kr
Ca 340 kr
Ca 334 kr
Ca 344 kr
55 070 kr
54 050 kr
55 800 kr
660 840 kr
648 600 kr
669 600 kr
Ca 371 kr
Ca 348 kr
Ca 381 kr
60 130 kr
56 390 kr
61 670 kr
721 560 kr
676 680 kr
740 040 kr
Ca 371 kr
Ca 348 kr
Ca 381 kr
60 630 kr
56 740 kr
62 230 kr
727 560 kr
680 880 kr
746 760 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Heltid
Alle sektorer
19 413 personer
3 249 personer
16 164 personer
Ca 348 kr
Ca 323 kr
Ca 355 kr
56 390 kr
52 250 kr
57 490 kr
676 680 kr
627 000 kr
689 880 kr
Ca 348 kr
Ca 323 kr
Ca 355 kr
56 390 kr
52 250 kr
57 490 kr
676 680 kr
627 000 kr
689 880 kr
Ca 379 kr
Ca 349 kr
Ca 385 kr
61 420 kr
56 600 kr
62 380 kr
737 040 kr
679 200 kr
748 560 kr
Ca 379 kr
Ca 349 kr
Ca 385 kr
62 820 kr
57 390 kr
63 900 kr
753 840 kr
688 680 kr
766 800 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Deltid
Kommunal
109 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 330 kr
579 960 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 330 kr
579 960 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca
48 860 kr
586 320 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca
49 320 kr
591 840 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Heltid
Kommunal
723 personer
239 personer
484 personer
Ca 300 kr
Ca 297 kr
Ca 304 kr
48 670 kr
48 090 kr
49 300 kr
584 040 kr
577 080 kr
591 600 kr
Ca 300 kr
Ca 297 kr
Ca 304 kr
48 670 kr
48 090 kr
49 300 kr
584 040 kr
577 080 kr
591 600 kr
Ca 310 kr
Ca 306 kr
Ca 312 kr
50 170 kr
49 560 kr
50 470 kr
602 040 kr
594 720 kr
605 640 kr
Ca 310 kr
Ca 306 kr
Ca 312 kr
50 680 kr
49 730 kr
51 160 kr
608 160 kr
596 760 kr
613 920 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Deltid
Privat
1 135 personer
252 personer
883 personer
Ca 364 kr
Ca 361 kr
Ca 366 kr
58 920 kr
58 520 kr
59 230 kr
707 040 kr
702 240 kr
710 760 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
Ca 366 kr
58 920 kr
58 520 kr
59 230 kr
707 040 kr
702 240 kr
710 760 kr
Ca 390 kr
Ca 369 kr
Ca 397 kr
63 160 kr
59 830 kr
64 280 kr
757 920 kr
717 960 kr
771 360 kr
Ca 390 kr
Ca 369 kr
Ca 397 kr
63 670 kr
60 160 kr
64 850 kr
764 040 kr
721 920 kr
778 200 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Heltid
Privat
14 989 personer
2 099 personer
12 890 personer
Ca 370 kr
Ca 339 kr
Ca 374 kr
60 000 kr
54 920 kr
60 600 kr
720 000 kr
659 040 kr
727 200 kr
Ca 370 kr
Ca 339 kr
Ca 374 kr
60 000 kr
54 920 kr
60 600 kr
720 000 kr
659 040 kr
727 200 kr
Ca 396 kr
Ca 368 kr
Ca 400 kr
64 130 kr
59 680 kr
64 850 kr
769 560 kr
716 160 kr
778 200 kr
Ca 396 kr
Ca 368 kr
Ca 400 kr
65 320 kr
60 350 kr
66 130 kr
783 840 kr
724 200 kr
793 560 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Deltid
Statlig
203 personer
96 personer
107 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca 298 kr
48 660 kr
48 240 kr
583 920 kr
578 880 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 298 kr
48 660 kr
48 240 kr
583 920 kr
578 880 kr
Ca 303 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
49 050 kr
50 000 kr
48 200 kr
588 600 kr
600 000 kr
578 400 kr
Ca 303 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
49 530 kr
50 000 kr
48 790 kr
594 360 kr
600 000 kr
585 480 kr
Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Heltid
Statlig
3 701 personer
911 personer
2 790 personer
Ca 314 kr
Ca 308 kr
Ca 316 kr
50 940 kr
49 850 kr
51 250 kr
611 280 kr
598 200 kr
615 000 kr
Ca 314 kr
Ca 308 kr
Ca 316 kr
51 340 kr
49 850 kr
51 870 kr
616 080 kr
598 200 kr
622 440 kr
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 328 kr
52 640 kr
51 340 kr
53 060 kr
631 680 kr
616 080 kr
636 720 kr
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 328 kr
55 030 kr
52 570 kr
55 830 kr
660 360 kr
630 840 kr
669 960 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Deltid
Alle sektorer
198 personer
45 personer
153 personer
Ca 396 kr
Ca
Ca 397 kr
64 120 kr
64 320 kr
769 440 kr
771 840 kr
Ca 396 kr
Ca
Ca 397 kr
64 120 kr
64 320 kr
769 440 kr
771 840 kr
Ca 403 kr
Ca 399 kr
Ca 404 kr
65 290 kr
64 580 kr
65 500 kr
783 480 kr
774 960 kr
786 000 kr
Ca 403 kr
Ca 399 kr
Ca 404 kr
66 130 kr
64 580 kr
66 570 kr
793 560 kr
774 960 kr
798 840 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 245 personer
400 personer
2 845 personer
Ca 381 kr
Ca 347 kr
Ca 391 kr
61 780 kr
56 140 kr
63 280 kr
741 360 kr
673 680 kr
759 360 kr
Ca 381 kr
Ca 347 kr
Ca 391 kr
61 780 kr
56 140 kr
63 280 kr
741 360 kr
673 680 kr
759 360 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 405 kr
64 720 kr
58 640 kr
65 580 kr
776 640 kr
703 680 kr
786 960 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 405 kr
66 680 kr
59 790 kr
67 650 kr
800 160 kr
717 480 kr
811 800 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Deltid
Privat
171 personer
40 personer
131 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 410 kr
66 500 kr
66 500 kr
798 000 kr
798 000 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 410 kr
66 500 kr
66 500 kr
798 000 kr
798 000 kr
Ca 419 kr
Ca 411 kr
Ca 422 kr
67 930 kr
66 520 kr
68 360 kr
815 160 kr
798 240 kr
820 320 kr
Ca 419 kr
Ca 411 kr
Ca 422 kr
68 780 kr
66 520 kr
69 460 kr
825 360 kr
798 240 kr
833 520 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Privat
2 987 personer
377 personer
2 610 personer
Ca 392 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
63 550 kr
56 360 kr
65 000 kr
762 600 kr
676 320 kr
780 000 kr
Ca 392 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
63 550 kr
56 360 kr
65 000 kr
762 600 kr
676 320 kr
780 000 kr
Ca 406 kr
Ca 363 kr
Ca 413 kr
65 830 kr
58 870 kr
66 830 kr
789 960 kr
706 440 kr
801 960 kr
Ca 406 kr
Ca 363 kr
Ca 413 kr
67 630 kr
60 020 kr
68 730 kr
811 560 kr
720 240 kr
824 760 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Statlig
252 personer
22 personer
230 personer
Ca 305 kr
Ca
Ca 304 kr
49 460 kr
49 200 kr
593 520 kr
590 400 kr
Ca 305 kr
Ca
Ca 304 kr
50 530 kr
50 390 kr
606 360 kr
604 680 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
Ca 319 kr
51 950 kr
54 980 kr
51 660 kr
623 400 kr
659 760 kr
619 920 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
Ca 319 kr
55 810 kr
54 980 kr
55 770 kr
669 720 kr
659 760 kr
669 240 kr
Sivilingeniører (kjemi)
Heltid
Alle sektorer
528 personer
231 personer
297 personer
Ca 355 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
57 520 kr
50 670 kr
61 940 kr
690 240 kr
608 040 kr
743 280 kr
Ca 355 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
57 520 kr
50 670 kr
61 940 kr
690 240 kr
608 040 kr
743 280 kr
Ca 381 kr
Ca 349 kr
Ca 406 kr
61 690 kr
56 490 kr
65 740 kr
740 280 kr
677 880 kr
788 880 kr
Ca 381 kr
Ca 349 kr
Ca 406 kr
62 450 kr
57 030 kr
66 680 kr
749 400 kr
684 360 kr
800 160 kr
Sivilingeniører (kjemi)
Heltid
Privat
418 personer
163 personer
255 personer
Ca 383 kr
Ca 356 kr
Ca 409 kr
61 980 kr
57 710 kr
66 240 kr
743 760 kr
692 520 kr
794 880 kr
Ca 383 kr
Ca 356 kr
Ca 409 kr
61 980 kr
57 710 kr
66 240 kr
743 760 kr
692 520 kr
794 880 kr
Ca 405 kr
Ca 376 kr
Ca 424 kr
65 680 kr
60 940 kr
68 710 kr
788 160 kr
731 280 kr
824 520 kr
Ca 405 kr
Ca 376 kr
Ca 424 kr
66 530 kr
61 560 kr
69 700 kr
798 360 kr
738 720 kr
836 400 kr
Sivilingeniører (kjemi)
Heltid
Statlig
103 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 050 kr
540 600 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 050 kr
540 600 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Deltid
Alle sektorer
518 personer
271 personer
247 personer
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 438 kr
68 340 kr
66 670 kr
70 880 kr
820 080 kr
800 040 kr
850 560 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 438 kr
68 340 kr
66 670 kr
70 880 kr
820 080 kr
800 040 kr
850 560 kr
Ca 432 kr
Ca 416 kr
Ca 454 kr
70 060 kr
67 430 kr
73 470 kr
840 720 kr
809 160 kr
881 640 kr
Ca 432 kr
Ca 416 kr
Ca 454 kr
70 900 kr
67 870 kr
74 830 kr
850 800 kr
814 440 kr
897 960 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Alle sektorer
11 217 personer
2 875 personer
8 342 personer
Ca 466 kr
Ca 431 kr
Ca 477 kr
75 560 kr
69 860 kr
77 340 kr
906 720 kr
838 320 kr
928 080 kr
Ca 466 kr
Ca 431 kr
Ca 477 kr
75 560 kr
69 860 kr
77 340 kr
906 720 kr
838 320 kr
928 080 kr
Ca 476 kr
Ca 433 kr
Ca 491 kr
77 130 kr
70 100 kr
79 550 kr
925 560 kr
841 200 kr
954 600 kr
Ca 476 kr
Ca 433 kr
Ca 491 kr
79 480 kr
71 570 kr
82 200 kr
953 760 kr
858 840 kr
986 400 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Deltid
Privat
498 personer
263 personer
235 personer
Ca 430 kr
Ca 415 kr
Ca 453 kr
69 740 kr
67 280 kr
73 340 kr
836 880 kr
807 360 kr
880 080 kr
Ca 430 kr
Ca 415 kr
Ca 453 kr
69 740 kr
67 280 kr
73 340 kr
836 880 kr
807 360 kr
880 080 kr
Ca 436 kr
Ca 419 kr
Ca 459 kr
70 630 kr
67 820 kr
74 390 kr
847 560 kr
813 840 kr
892 680 kr
Ca 436 kr
Ca 419 kr
Ca 459 kr
71 480 kr
68 270 kr
75 780 kr
857 760 kr
819 240 kr
909 360 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Privat
10 598 personer
2 712 personer
7 886 personer
Ca 471 kr
Ca 437 kr
Ca 483 kr
76 330 kr
70 830 kr
78 260 kr
915 960 kr
849 960 kr
939 120 kr
Ca 471 kr
Ca 437 kr
Ca 483 kr
76 330 kr
70 830 kr
78 260 kr
915 960 kr
849 960 kr
939 120 kr
Ca 482 kr
Ca 436 kr
Ca 497 kr
78 030 kr
70 690 kr
80 550 kr
936 360 kr
848 280 kr
966 600 kr
Ca 482 kr
Ca 436 kr
Ca 497 kr
80 400 kr
72 180 kr
83 230 kr
964 800 kr
866 160 kr
998 760 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Statlig
589 personer
150 personer
439 personer
Ca 361 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
58 510 kr
59 010 kr
58 450 kr
702 120 kr
708 120 kr
701 400 kr
Ca 361 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
59 010 kr
59 100 kr
59 040 kr
708 120 kr
709 200 kr
708 480 kr
Ca 386 kr
Ca 381 kr
Ca 388 kr
62 500 kr
61 690 kr
62 780 kr
750 000 kr
740 280 kr
753 360 kr
Ca 386 kr
Ca 381 kr
Ca 388 kr
64 480 kr
62 890 kr
65 020 kr
773 760 kr
754 680 kr
780 240 kr
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Alle sektorer
905 personer
376 personer
529 personer
Ca 371 kr
Ca 335 kr
Ca 398 kr
60 170 kr
54 320 kr
64 420 kr
722 040 kr
651 840 kr
773 040 kr
Ca 371 kr
Ca 335 kr
Ca 398 kr
60 170 kr
54 320 kr
64 420 kr
722 040 kr
651 840 kr
773 040 kr
Ca 382 kr
Ca 354 kr
Ca 404 kr
61 880 kr
57 300 kr
65 470 kr
742 560 kr
687 600 kr
785 640 kr
Ca 382 kr
Ca 354 kr
Ca 404 kr
62 090 kr
57 370 kr
65 790 kr
745 080 kr
688 440 kr
789 480 kr
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Alle sektorer
5 406 personer
1 838 personer
3 568 personer
Ca 383 kr
Ca 351 kr
Ca 402 kr
62 100 kr
56 890 kr
65 140 kr
745 200 kr
682 680 kr
781 680 kr
Ca 383 kr
Ca 351 kr
Ca 402 kr
62 100 kr
56 890 kr
65 140 kr
745 200 kr
682 680 kr
781 680 kr
Ca 407 kr
Ca 375 kr
Ca 423 kr
65 930 kr
60 790 kr
68 580 kr
791 160 kr
729 480 kr
822 960 kr
Ca 407 kr
Ca 375 kr
Ca 423 kr
66 700 kr
61 260 kr
69 500 kr
800 400 kr
735 120 kr
834 000 kr
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Privat
701 personer
282 personer
419 personer
Ca 383 kr
Ca 350 kr
Ca 408 kr
62 100 kr
56 690 kr
66 060 kr
745 200 kr
680 280 kr
792 720 kr
Ca 383 kr
Ca 350 kr
Ca 408 kr
62 100 kr
56 690 kr
66 060 kr
745 200 kr
680 280 kr
792 720 kr
Ca 392 kr
Ca 365 kr
Ca 413 kr
63 550 kr
59 060 kr
66 900 kr
762 600 kr
708 720 kr
802 800 kr
Ca 392 kr
Ca 365 kr
Ca 413 kr
63 800 kr
59 150 kr
67 270 kr
765 600 kr
709 800 kr
807 240 kr
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Privat
4 162 personer
1 323 personer
2 839 personer
Ca 411 kr
Ca 373 kr
Ca 427 kr
66 540 kr
60 420 kr
69 100 kr
798 480 kr
725 040 kr
829 200 kr
Ca 411 kr
Ca 373 kr
Ca 427 kr
66 540 kr
60 420 kr
69 100 kr
798 480 kr
725 040 kr
829 200 kr
Ca 426 kr
Ca 393 kr
Ca 442 kr
69 030 kr
63 610 kr
71 550 kr
828 360 kr
763 320 kr
858 600 kr
Ca 426 kr
Ca 393 kr
Ca 442 kr
69 860 kr
64 160 kr
72 510 kr
838 320 kr
769 920 kr
870 120 kr
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Deltid
Statlig
193 personer
86 personer
107 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca 348 kr
51 320 kr
56 380 kr
615 840 kr
676 560 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 348 kr
51 320 kr
56 380 kr
615 840 kr
676 560 kr
Ca 335 kr
Ca 306 kr
Ca 357 kr
54 190 kr
49 610 kr
57 870 kr
650 280 kr
595 320 kr
694 440 kr
Ca 335 kr
Ca 306 kr
Ca 357 kr
54 210 kr
49 610 kr
57 900 kr
650 520 kr
595 320 kr
694 800 kr
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Heltid
Statlig
1 181 personer
487 personer
694 personer
Ca 338 kr
Ca 328 kr
Ca 344 kr
54 750 kr
53 190 kr
55 680 kr
657 000 kr
638 280 kr
668 160 kr
Ca 338 kr
Ca 328 kr
Ca 344 kr
54 750 kr
53 190 kr
55 680 kr
657 000 kr
638 280 kr
668 160 kr
Ca 346 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
56 030 kr
53 990 kr
57 470 kr
672 360 kr
647 880 kr
689 640 kr
Ca 346 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
56 590 kr
54 280 kr
58 230 kr
679 080 kr
651 360 kr
698 760 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Deltid
Alle sektorer
127 personer
Ca 393 kr
Ca
Ca
63 680 kr
764 160 kr
Ca 393 kr
Ca
Ca
63 680 kr
764 160 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
67 950 kr
815 400 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
68 720 kr
824 640 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Heltid
Alle sektorer
2 587 personer
388 personer
2 199 personer
Ca 404 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
65 520 kr
60 250 kr
66 120 kr
786 240 kr
723 000 kr
793 440 kr
Ca 404 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
65 520 kr
60 250 kr
66 120 kr
786 240 kr
723 000 kr
793 440 kr
Ca 421 kr
Ca 395 kr
Ca 426 kr
68 270 kr
64 070 kr
69 020 kr
819 240 kr
768 840 kr
828 240 kr
Ca 421 kr
Ca 395 kr
Ca 426 kr
70 060 kr
64 490 kr
71 050 kr
840 720 kr
773 880 kr
852 600 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Deltid
Privat
123 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 350 kr
784 200 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 350 kr
784 200 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 630 kr
823 560 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
69 420 kr
833 040 kr
Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Heltid
Privat
2 535 personer
382 personer
2 153 personer
Ca 407 kr
Ca 374 kr
Ca 411 kr
65 870 kr
60 580 kr
66 630 kr
790 440 kr
726 960 kr
799 560 kr
Ca 407 kr
Ca 374 kr
Ca 411 kr
65 870 kr
60 580 kr
66 630 kr
790 440 kr
726 960 kr
799 560 kr
Ca 424 kr
Ca 398 kr
Ca 428 kr
68 630 kr
64 410 kr
69 380 kr
823 560 kr
772 920 kr
832 560 kr
Ca 424 kr
Ca 398 kr
Ca 428 kr
70 450 kr
64 830 kr
71 440 kr
845 400 kr
777 960 kr
857 280 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
204 personer
40 personer
164 personer
Ca 391 kr
Ca
Ca 406 kr
63 300 kr
65 790 kr
759 600 kr
789 480 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca 406 kr
63 300 kr
65 790 kr
759 600 kr
789 480 kr
Ca 410 kr
Ca 362 kr
Ca 422 kr
66 500 kr
58 630 kr
68 420 kr
798 000 kr
703 560 kr
821 040 kr
Ca 410 kr
Ca 362 kr
Ca 422 kr
66 900 kr
58 630 kr
68 840 kr
802 800 kr
703 560 kr
826 080 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 083 personer
477 personer
3 606 personer
Ca 385 kr
Ca 354 kr
Ca 390 kr
62 330 kr
57 340 kr
63 160 kr
747 960 kr
688 080 kr
757 920 kr
Ca 385 kr
Ca 354 kr
Ca 390 kr
62 330 kr
57 340 kr
63 160 kr
747 960 kr
688 080 kr
757 920 kr
Ca 398 kr
Ca 366 kr
Ca 403 kr
64 520 kr
59 240 kr
65 220 kr
774 240 kr
710 880 kr
782 640 kr
Ca 398 kr
Ca 366 kr
Ca 403 kr
66 130 kr
59 870 kr
66 960 kr
793 560 kr
718 440 kr
803 520 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Deltid
Privat
193 personer
37 personer
156 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca 406 kr
65 340 kr
65 830 kr
784 080 kr
789 960 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca 406 kr
65 340 kr
65 830 kr
784 080 kr
789 960 kr
Ca 418 kr
Ca 367 kr
Ca 430 kr
67 710 kr
59 400 kr
69 680 kr
812 520 kr
712 800 kr
836 160 kr
Ca 418 kr
Ca 367 kr
Ca 430 kr
68 130 kr
59 400 kr
70 130 kr
817 560 kr
712 800 kr
841 560 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Privat
3 768 personer
421 personer
3 347 personer
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 399 kr
63 810 kr
58 980 kr
64 650 kr
765 720 kr
707 760 kr
775 800 kr
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 399 kr
63 810 kr
58 980 kr
64 650 kr
765 720 kr
707 760 kr
775 800 kr
Ca 405 kr
Ca 372 kr
Ca 409 kr
65 610 kr
60 240 kr
66 290 kr
787 320 kr
722 880 kr
795 480 kr
Ca 405 kr
Ca 372 kr
Ca 409 kr
67 260 kr
60 910 kr
68 070 kr
807 120 kr
730 920 kr
816 840 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Statlig
315 personer
56 personer
259 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 307 kr
49 820 kr
49 720 kr
597 840 kr
596 640 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 307 kr
49 820 kr
49 770 kr
597 840 kr
597 240 kr
Ca 317 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
51 430 kr
51 710 kr
51 370 kr
617 160 kr
620 520 kr
616 440 kr
Ca 317 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
52 600 kr
51 710 kr
52 700 kr
631 200 kr
620 520 kr
632 400 kr
Sivilingeniører (telekommunikasjon)
Heltid
Alle sektorer
254 personer
39 personer
215 personer
Ca 339 kr
Ca
Ca 342 kr
54 910 kr
55 470 kr
658 920 kr
665 640 kr
Ca 339 kr
Ca
Ca 342 kr
54 910 kr
55 470 kr
658 920 kr
665 640 kr
Ca 348 kr
Ca 318 kr
Ca 353 kr
56 300 kr
51 500 kr
57 170 kr
675 600 kr
618 000 kr
686 040 kr
Ca 348 kr
Ca 318 kr
Ca 353 kr
57 970 kr
51 500 kr
59 010 kr
695 640 kr
618 000 kr
708 120 kr
Sivilingeniører (telekommunikasjon)
Heltid
Privat
110 personer
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 920 kr
695 040 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
59 140 kr
709 680 kr
Sivilingeniører (telekommunikasjon)
Heltid
Statlig
144 personer
24 personer
120 personer
Ca 329 kr
Ca
Ca 334 kr
53 230 kr
54 170 kr
638 760 kr
650 040 kr
Ca 329 kr
Ca
Ca 334 kr
53 840 kr
54 870 kr
646 080 kr
658 440 kr
Ca 340 kr
Ca 320 kr
Ca 344 kr
55 060 kr
51 810 kr
55 710 kr
660 720 kr
621 720 kr
668 520 kr
Ca 340 kr
Ca 320 kr
Ca 344 kr
57 070 kr
51 810 kr
57 950 kr
684 840 kr
621 720 kr
695 400 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Deltid
Alle sektorer
1 079 personer
387 personer
692 personer
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 329 kr
51 760 kr
50 050 kr
53 320 kr
621 120 kr
600 600 kr
639 840 kr
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 329 kr
51 760 kr
50 050 kr
53 320 kr
621 120 kr
600 600 kr
639 840 kr
Ca 342 kr
Ca 327 kr
Ca 351 kr
55 390 kr
52 910 kr
56 900 kr
664 680 kr
634 920 kr
682 800 kr
Ca 342 kr
Ca 327 kr
Ca 351 kr
55 700 kr
53 180 kr
57 230 kr
668 400 kr
638 160 kr
686 760 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Alle sektorer
20 045 personer
4 273 personer
15 772 personer
Ca 353 kr
Ca 334 kr
Ca 360 kr
57 210 kr
54 030 kr
58 330 kr
686 520 kr
648 360 kr
699 960 kr
Ca 353 kr
Ca 334 kr
Ca 360 kr
57 210 kr
54 030 kr
58 330 kr
686 520 kr
648 360 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
59 680 kr
56 410 kr
60 560 kr
716 160 kr
676 920 kr
726 720 kr
Ca 368 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
60 860 kr
57 190 kr
61 840 kr
730 320 kr
686 280 kr
742 080 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Kommunal
353 personer
95 personer
258 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca 300 kr
47 080 kr
48 580 kr
564 960 kr
582 960 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 300 kr
47 080 kr
48 580 kr
564 960 kr
582 960 kr
Ca 293 kr
Ca 277 kr
Ca 298 kr
47 390 kr
44 840 kr
48 330 kr
568 680 kr
538 080 kr
579 960 kr
Ca 293 kr
Ca 277 kr
Ca 298 kr
48 440 kr
44 840 kr
49 680 kr
581 280 kr
538 080 kr
596 160 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Deltid
Privat
924 personer
299 personer
625 personer
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 330 kr
52 880 kr
51 580 kr
53 510 kr
634 560 kr
618 960 kr
642 120 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 330 kr
52 880 kr
51 580 kr
53 510 kr
634 560 kr
618 960 kr
642 120 kr
Ca 345 kr
Ca 330 kr
Ca 353 kr
55 920 kr
53 490 kr
57 210 kr
671 040 kr
641 880 kr
686 520 kr
Ca 345 kr
Ca 330 kr
Ca 353 kr
56 250 kr
53 770 kr
57 560 kr
675 000 kr
645 240 kr
690 720 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Privat
17 173 personer
3 299 personer
13 874 personer
Ca 364 kr
Ca 346 kr
Ca 367 kr
58 890 kr
56 080 kr
59 530 kr
706 680 kr
672 960 kr
714 360 kr
Ca 364 kr
Ca 346 kr
Ca 367 kr
58 890 kr
56 080 kr
59 530 kr
706 680 kr
672 960 kr
714 360 kr
Ca 377 kr
Ca 361 kr
Ca 381 kr
61 140 kr
58 520 kr
61 770 kr
733 680 kr
702 240 kr
741 240 kr
Ca 377 kr
Ca 361 kr
Ca 381 kr
62 310 kr
59 310 kr
63 030 kr
747 720 kr
711 720 kr
756 360 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Deltid
Statlig
112 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca
49 980 kr
599 760 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca
49 980 kr
599 760 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca
54 670 kr
656 040 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca
54 890 kr
658 680 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Statlig
2 519 personer
879 personer
1 640 personer
Ca 314 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 830 kr
49 130 kr
51 910 kr
609 960 kr
589 560 kr
622 920 kr
Ca 314 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 830 kr
49 130 kr
52 020 kr
609 960 kr
589 560 kr
624 240 kr
Ca 317 kr
Ca 307 kr
Ca 323 kr
51 400 kr
49 750 kr
52 280 kr
616 800 kr
597 000 kr
627 360 kr
Ca 317 kr
Ca 307 kr
Ca 323 kr
52 620 kr
50 540 kr
53 730 kr
631 440 kr
606 480 kr
644 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold