Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen
Yrkesbeskrivelse

Baker

favoritt ikon

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Som baker lager du gjærdeiger til forskjellige brød- og kakeprodukter. Dette kan være blant annet brød, boller, bagetter og pizzabunner. Arbeidet gjøres enten manuelt eller ved bruk av maskiner. Noen bakere velger å spesialisere seg i større industribakeri som styres av store automatiserte produksjonslinjer (samlebånd), mens andre velger mindre håndverksbakeri som har mer varierte håndlagde produkter. 

Vanlige arbeidsoppgaver for bakeren:

  • lage gjærdeiger til ulike typer brød og småbakstprodukter
  • vurdere pris og kvalitet på råvarer
  • beregne deklarasjon (fortegnelse over varer) og næringsinnhold i de ferdige produktene
  • sørge for god behandling, emballering og oppbevaring av råvarer og produkter
  • tilpasse resepter og produksjonsprosesser

Bakeren må også rengjøre og vedlikeholde utstyret som brukes. Som baker er det viktig å ha god kunnskap om mathygiene. 

Bakeren jobber gjerne om natta eller svært tidlig, slik at bakverket er klart når dagen starter. Du må derfor være forberedt på andre arbeidstider enn i mange andre yrker. Bakerfaget er et gammelt håndverk som er i stadig utvikling. Du må derfor kunne beherske råvareforståelse, utvise godt håndlag av den gamle skole og beherske den nyeste teknologien. 

Hvor jobber bakere?

De fleste bakere jobber på bakeri eller konditori. I tillegg er det mulig å få jobb på industribakeri, butikkbakeri eller innenfor hotell- og restaurantnæringen. Noen bakere velger etter hvert å åpne eget bakeri og utsalg.

Personlige egenskaper

Som baker bør du ha interesse for matlaging. Du må være nøyaktig og kunne jobbe effektivt og strukturert. Du må være god på kundebehandling og ha evnen til å se og forstå kundenes ønsker og behov. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i bakerfaget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber bakerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for bakere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Baker, konditor
Deltid
Alle sektorer
389 personer
193 personer
196 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 660 kr
33 650 kr
388 680 kr
379 920 kr
403 800 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 660 kr
33 650 kr
388 680 kr
379 920 kr
403 800 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 210 kr
30 630 kr
33 820 kr
386 520 kr
367 560 kr
405 840 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 860 kr
31 050 kr
34 690 kr
394 320 kr
372 600 kr
416 280 kr
Baker, konditor
Heltid
Alle sektorer
1 318 personer
456 personer
862 personer
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 050 kr
31 630 kr
35 870 kr
408 600 kr
379 560 kr
430 440 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 060 kr
31 630 kr
35 930 kr
408 720 kr
379 560 kr
431 160 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
34 180 kr
29 700 kr
36 550 kr
410 160 kr
356 400 kr
438 600 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
35 260 kr
30 370 kr
37 850 kr
423 120 kr
364 440 kr
454 200 kr
Baker, konditor
Privat
1 691 personer
641 personer
1 050 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 630 kr
35 490 kr
404 280 kr
379 560 kr
425 880 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 630 kr
35 520 kr
404 280 kr
379 560 kr
426 240 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
33 890 kr
29 900 kr
36 230 kr
406 680 kr
358 800 kr
434 760 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
34 910 kr
30 520 kr
37 490 kr
418 920 kr
366 240 kr
449 880 kr
Baker, konditor
Deltid
Privat
376 personer
187 personer
189 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 620 kr
33 690 kr
388 680 kr
379 440 kr
404 280 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 620 kr
33 690 kr
388 680 kr
379 440 kr
404 280 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 210 kr
30 560 kr
33 880 kr
386 520 kr
366 720 kr
406 560 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 870 kr
30 990 kr
34 780 kr
394 440 kr
371 880 kr
417 360 kr
Baker, konditor
Heltid
Privat
1 315 personer
454 personer
861 personer
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 050 kr
31 630 kr
35 870 kr
408 600 kr
379 560 kr
430 440 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 060 kr
31 630 kr
35 930 kr
408 720 kr
379 560 kr
431 160 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
34 190 kr
29 720 kr
36 550 kr
410 280 kr
356 640 kr
438 600 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
35 280 kr
30 400 kr
37 850 kr
423 360 kr
364 800 kr
454 200 kr
Baker, konditor
Alle sektorer
1 707 personer
649 personer
1 058 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 660 kr
35 460 kr
404 280 kr
379 920 kr
425 520 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 660 kr
35 490 kr
404 280 kr
379 920 kr
425 880 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
33 870 kr
29 900 kr
36 210 kr
406 440 kr
358 800 kr
434 520 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
34 890 kr
30 520 kr
37 460 kr
418 680 kr
366 240 kr
449 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Konditor pynter kake

Konditor

Konditorer lager, pynter og setter sammen kaker.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hov­mester

Hov­mesteren passer på at gjestene blir tatt imot på en skikkelig måte, og at de får den servicen de skal ha.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.

Kvinnelig kokk på kjøkken.

Kokk

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Fire kokker står i et stort institusjonskjøkken.

Institusjons­kokk

Institusjons­kokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartendere jobber med å lage og servere drikkevarer.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.